MÉHÉSZKLUB

TÉMÁK => Méhészeti közélet => A témát indította: KörmendyRácz - 2014. November 14. 10:12

Cím: Alapszabály
Írta: KörmendyRácz - 2014. November 14. 10:12
Az OMME 2014 év tavaszi beadványa a Törvényszékre annyira hiányos volt, hogy a Törvényszék megszüntette az OMME közhasznú jogállását. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesület nyilvános adatai, neve, pecsétje, alapszabály nem keltheti a közhasznúság látszatát. Emiatt kell az alapszabályunkat átírni. Eredendően csak a közhasznúságra vonatkozó részt kellene törölni. Azonban a megváltozott törvények előírják, hogy az első módosításkor, - ami a Törvényszék közhasznúságunkat megszüntető határozata miatt most van - át kell írni az alapszabályt az új törvényi feltételeknek megfelelően. Emiatt van új alapszabály éppen most terítéken.
Cím: Alapszabály
Írta: KörmendyRácz - 2014. November 14. 10:31
Az elnökök és a küldöttek nem kaptak információt arról, hogy milyen javaslatok érkeztek az alapszabályhoz. Ha nem kapnak információt, nincs lehetőségük felkészülni arra, hogy melyik verzió mellett tegyék le a voksukat. Az alapszabály a legfontosabb dolog, a legfontosabb okmány egyesületünk életében! Olyan, mint az Alkotmány a nemzetünk életében. Nem szabad felkészületlenül, ötletelve döntést hozni!

Minden egyesületi tag véleménye számít, minden küldött véleménye számít, minden elnök véleménye számít! ;D

Azért, hogy többet tudhassanak meg a felmerült javaslatokról – tiszteletben tartva a többi javaslattevő szellemi termékét  – a saját javaslataimat részletes indokolással ismertetem a méhésztársakkal.

 ::)Kérem, beszéljék meg a méhészek egymás között. Sajnos az OMME vezetésének mulasztása miatt a törvényszék végzésével időszűkébe kerültünk! Azonban ennyire nem kerültünk időszűkébe, hogy csak egy óránk lenne az alapszabályunkra :-X, még egy hónapunk van! Többször, többen javasoltuk, hogy az Alapszabályt Előkészítő Bizottság fejezze be a munkáját, az ügyvéddel nyugodtan menjen végig a kontroll és csak utána, mondjuk 7-10 nappal később kellene az alapszabályról szavazni. Az ideális az lenne, ha mindenki megvitathatná a javaslatokat, egymást a demokrácia eszközeivel meggyőzhetné, hogy ezt és ezt a pontot ki miként érti, mi legyen a jövőben. Ha nincs érdemi vita, akkor ugyanis mindenki a helyszínen megismerve a javaslatokat, arról a helyszínen nem vitázva ad-hoc dönt :(.

Ezért szeretnék sok-sok információt megosztani a méhésztársakkal. Meg fogom keresni a másik fórumos jelszavamat is, és oda is fel kívánom tenni írásaimat. Tájékoztatás a legfontosabb!

Összeférhetetlenség
[/b]

Az OMME ügyvédje 2013-ban jelezte, hogy a fizetett alkalmazott jelenléte az Intéző Bizottságban összeférhetetlen ez Európai Uniós Pénzek elköltésének „tisztasági” szabályaival. Az OMME IB nem foglalkozott a kérdéssel, lesöpörte az asztalról.

Az OMME ellenőrző Bizottsága 2014 október 31-i határozatával kötelezte – a törvényi előírásoknak megfelelően – az alapszabály előkészítését végző Intéző Bizottságot az Összeférhetetlenségi Záradék megalkotására. Az OMME intéző Bizottsága nem alkotta meg ezt.

Az OMME Ellenőrző Bizottsága megállapította, hogy a kötelezett OMME IB nem alkotta meg az összeférhetetlenségi szabályokat, így saját maga megalkotta javaslatát, és azt közzétetette az OMME internetes oldalán.

A fentiek alapján látható, hogy az OMME IB-re bízni az Összeférhetetlenségi záradéknak az SzmSz-be történő beillesztését ERŐSEN MEGFONTOLANDÓ! Az ónyelv ezt a „kecskére káposztát :D” effektusként is ismeri.

Több ügyvéddel, jogásszal és bíróval egyeztettem az utóbbi időszakban. A szakemberek mindegyike felhívta a figyelmet, ha az OMME egyszer egy ezirányú vizsgálat alá esne, akkor nagy eséllyel megbukna, ami kapcsán legalább százmillió forintot vissza kellene fizetnie az MVHn keresztül az EU-nak. Felelős vezetőként javasolom, hogy fogadjuk meg a jogértők tanácsát, és ne az egyéni érdek – a fizetést is kapó IB tagok döntsenek a kérdésben. A méhésztársadalom ne vállaljon be 100 milliós forintos rizikót olyankor, amikor ez egyáltalán nem is indokolt. Egyik lehetőség ugyanis, hogy az érintett IB tagok lemondanak a szaktanácsadóságukról és a Kollár Imre úrhoz hasonlóan méhészkednek 8), és mellette társadalmi munkában végzik az IB tagsági munkát. Ha ez hét IB tag így teszi, akkor a maradék  három is meg tudja oldani. Szerencsére életerős fiatalemberekről van szó, méhészkednek. Így nem változik az IB összetétele. Annyi változik, hogy három új szaktanácsadót kell felvenni, és a három szaktanácsadó a kieső jövedelmét pl. a méhészetéből fogja megtermelni. Ez nem olyan nagy fajsúlyú kérdés, hogy emiatt az EGYESÜLETÜNK százmillióját érdemes lenne kockára tenni.

Én azt Javasolom, hogy az Összeférhetetlenségi Záradékot az Alapszabály utolsó előtti Önálló fejezeteként az alapszabályba illesszük be. Az alapszabályba való beillesztés másik indoka, hogy a tisztségviselő nyiltakozatában az van benne alapból, hogy az Alapszabályt megismerte, és ne kelljen a nyilatkozatban még külön az SzMSz-re is hivatkozni.

Javaslat az alapszabály új fejezetének:
XIII.
Összeférhetetlenség
Nem lehet az Országos Vezetőség, és
                   az Elnökség elnöke vagy tagja, és
                   az Etikai - Fegyelmi Bizottság elnöke, ill. tagja és
                   az Ellenőrző Bizottság elnöke, ill. tagja:
•   a szaktanácsadó,
•   a vezető szaktanácsadó,
•   a bemutató méhész,
•   az OMME rész- vagy 100 % tulajdonában álló gazdasági társaság vezetője, döntéshozója, alkalmazottja, vagy azzal jogviszonyban álló személy illetve ezek hozzátartozója;
•   a MMNP (Nemzeti Program) 9. §-a szerinti koordinátor,
•   az a személy, aki az OMME-val alkalmazotti, vagy egyéb munka végzésére létesített jogviszonyban áll, vagy ezek hozzátartozója;

Ilyen jogviszonyok különösen, de nem kizárólagosan a weblap-szerkesztő, rendszergazda, központi iroda dolgozói, szerzői, szerkesztői, editori és kép editori, állategészségügyhöz, méhmérgezéshez kapcsolódó feladatok ellátására létesített jogviszonyok.

Nem összeférhetetlen az előadást, bemutató méhészeti bemutatót tartó személy tevékenysége, illetve a szerzői jog alá tartozó semmilyen tevékenység, mint Pl. újságcikk, ill. könyv írását vállaló személy, amennyiben tevékenységéért juttatást, napidíjat nem kap - ide nem értve a költségtérítést.
Nem összeférhetetlen, ha az Elnökség, az Etikai Bizottság elnöke, ill. tagja és az Ellenőrző Bizottság elnöke, ill. tagja költségtérítésben, vagy a küldöttgyűlés által előre megszavazott általány tiszteletdíjban, vagy a küldöttgyűlés által utólag megszavazott jutalomban részesül.

A nem összeférhetetlen tevékenységek kategóriájához kapcsolódóan az OMME Elnökség, Etikai Bizottság, Ellenőrző Bizottság semmilyen döntést nem hozhat. Amennyiben döntés szükséges, akkor azt a Küldöttgyűlés hozhatja meg.

Kérem, hogy javaslatomat gondolják át és támogassák:

Dr. Körmendy-Rácz János
az OMME EB tagja
Cím: Re:Alapszabály
Írta: füstölő - 2014. November 14. 12:56
Átvettük a közleményt:
http://fustolo.wordpress.com/2014/11/14/akar-100-millio-forintjaba-is-kerulhet-az-omme-nak-az-osszeferhetetlenseg-figyelmeztet-az-ellenorzo-bizottsaganak-tagja/
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2014. November 14. 19:54
Én egyet értek az összeférhetetlenségi záradék alapszabályban rögzítésével.

Csak egyet kérek a küldöttektől, azt, hogy ezt az alapszabályt a kiküldött formában semmiképp ne szavazzák meg.

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2014. November 15. 10:03
"  A módosító javaslatok közös vezetői fórumon történő megvitatását követően egyhangúan elfogadott döntés született, hogy a központi Vezetőség tagjai az Egyesület közhasznú jogi státuszú új Alapszabályát támogatja és javasolja november 16-án a Küldötteknek elfogadásra.

A javaslatokat küldők munkáját köszönjük!"

Az előbbi idézet az OMME honlapon olvasható.
Akkor az idézett szerint, a javaslatokból semmi sem került be az alapszabály tervezettbe?
Kérdésem a következő, miért nem közli le a vezetés, a bíráló bizottság által jóváhagyott  alapszabályi verziót?
Miért nem ismerheti meg a tagság időben az esetleges változtatásokat a döntés előtt időben?
Ott a helyszínen akarják talán felolvasni? Hogyan várható el a megjelent tagoktól, átgondolt felelősség teljes döntés, ha azt sem tudják miről döntenek? Az viszont biztos, hogy a kiküldött verzió sem közhasznúként sem anélkül, nem felel meg a demokratikus működési elvnek, magyarul nem elfogadható!

Üdv. jani bátya

 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2014. November 15. 23:05
QUQURIQ!!!

Alapszabály, drága alapszabály!

Védd meg a tagságot, az ellen, aki az alapszabály ellen akar véteni…
Higgy abban a kis csapatban aki az alapszabályt tiszteli!....

Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2014. November 17. 08:50
QUQURIQ!!!

Szebb napot Mindenkinek mint a tegnapi volt!

Még két Rendívüli küldött gyűlés lesz.

1.   Be kell fejeznünk az elkezdettet,
2.   a bíróság visszadobott anyagát kell pontosítanunk.

Persze, ha minden jól megy!
A ciklus végi tisztújítás után úgy is át lesz dolgozva az alapszabály. A tagság akkor is mindent meg fog szavazni mint most!
Talán felesleges is a küldötteket ütköztetni az alapszabály témában.
Szünetben az ütköző felek nagy kézfogásokkal és viccelődéssel köszöntötték egymást! (ez lenne a normális)!
A Diktatórikus demokrácia annyival jobb a diktatúrától, hogy mosolyognak egymásra!
Elnökünk önfejűsége miatt kell utazgatni a küldötteknek az ország egyik végéből a másikba…
A tegnapi zászlóavatás szép és meghitt volt!
Csak az volt a baj, hogy páran maradtunk a nagy eseményre.
A zászló a méhészeké volt, nem az üres teremé!
Igaz, a tábla avatáson nem voltam, de ott sem lehettek többen!

Kiskakas!


Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2014. November 17. 09:25
Kiskakas!

Zászlóavatás, szép és meghitt volt?
Már te is változol?
Szerintem meg gyalázatos.
Az aulában körül néztél hányan voltak?
Ciki a köbön.
Mondjuk az egyik szaktanácsadó azt mondta Mészi kemény volt, lenyomott mindenkit.
Ők így mérik a demokráciát! Doktor Úr az utolsó szaktanácsadóin komoly "eligazítást" tartott számukra.
Az OMME-ban az érdekérvényesítés abban merül ki, hogy a szaktanácsadókon keresztül nyomást gyakorolnak az elnökökre és a küldöttekre. Természetesen ezt aljas rágalomnak tartják, tagadják. Attól még igaz.
Akik azt állítják, hogy megosztottak vagyunk, azok osztják meg közösségünket.
Az OMME vezetők módszerei, hogyan is fogalmazzak,Nnem túl sportszerűek.
Az ÖN-ös érdekeik érvénesítésére felhasználják a szaktanácsadói hálózatot. Ezt hívják ők lojalitásnak. Magyarán szólva, Hűség a Hatalomhoz!
MI van a tagsággal?
ŐK fizessék be a tagdíjat, és kussoljanak!
Ez az ártó szellemiség rátelepedett méhészeti érdekképviseletünkre, de senki ne csüggedjen.
A felmentő csapat dolgozik, hamarosan mindenki valós információkat fog kapni, mert megtapasztalhattuk, hogy rafinált emberekkel áll a tagság szemben.
Írásaim az elkövetkező időszakban még konkrétabbak lesznek,  adatokat, tényeket fogunk közölni, hogy tisztábban láthassátok a dolgokat. Az ellenőrző bizottság szerepe óriási. Ha tudnak a szabálytalanságokról, már pedig ők is a teremben ültek, akkor miért hallgattak?
Az ellenőrző bizottságnak kell őrködni a tagság jogai, és pénzügyi dolgaink felett!
Kérdezem én Fáskerti László urat miért nem szólt közbe, hogy az elnök nem adott szót több felszólalásáért jelentkező küldöttnek? Hogy számítsunk az ellenőrző bizottság védelmére, ha nem állnak a tagság, a küldöttek  mellé?
Hamarosan "biliburítás" lesz Uraim!
Őket is meg fogjuk keresni, de az egyik hozzászólóval nem értek egyet, hogy borítsuk rájuk az asztalt.
A tojás demokratikusabb! Majd Kiskakas közbenjárását kérem.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Fehér akác - 2014. November 17. 12:36
Köszöntöm az olvasókat.
 Üdv Attila!  Azt írod:" az ellenőrző bizottságnak kell őrködni a tagság jogai és pénzügyi dolgaink felett. "
 Ezt komolyan gondolod,   és elvárod olyan EB tagoktól akik az OMME pénzén (tagok pénzén de a mindenkori első számú vezető irányításával ) jutalomból végigturnézták az Apimondiákat, egyéb ingyen utakat,  amit ha zsebből kellett volna fizetniük, nem biztos hogy ott lettek volna. Akik a jutalmakban  nem vettek részt, azoknak  pedig kuss... kisebbségben vannak. (Ismered? Van annyi pénz amiért nem korpásodik az ember haja  ;)
A küldöttek közül ( tisztelet a kivételnek) szerinted hányan vannak tisztában az egyesület működésével? Egyszerű,  jogilag nem képzett emberek, sokat nem lehet tőlük elvárni.
 Ismerve a viszonyokat ők  is úgy vannak beválogatva a helyi egyesületekből, hogy valakinek a valakije, valamit- valamiért pozició elvén és sokan büszkék, hogy ott lehetnek, nem hogy még valami ellen szót emelnének. Hisz megmondták nekik mindig, hogy az úgy jó ahogy a vezetők mondják és csinálják. Vannak olyan helyi vezetők is,  akik bármilyen "rendszert"  kitudnak szolgálni,  önös üzleti érdekből, nemtörődömségből,  vagy tudatlanságból. Akinek bemutatóméhészete van, szakmai előadásokat tarthat, lubickolhat az aprópénzben  ilyen ínséges években, pöröghet, csak nem rúgja ki a sámlit saját maga alól.   Ahogy írtad,  néked  az OMME elnök azért nem engedett részt venni a múltkori OV-n,   mert nem voltál bejegyezve a cégbíróságon a helyi egyesülettel.  Akkor  mi van azokkal akik folyamatosan helyettesítik magukat másokkal az OV-kon? Szerintem a nagy többség simán megvezethető, amit jelen esetben  rendesen ki is használnak ellenünk. Így nem lesz könnyű csatát nyerni. :( >:(
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kivancsi111 - 2014. November 17. 13:37
Mennyire igazad van Fehér akác.
Van is egy kis videóm a francia Apimondiáról. Habár ott még volt pavilonunk, nem is akármilyen. Kijevben arra már nem tellett. A videó végén, a Himnusz alatt tessenek kiválogatni az ingyen utazókat! (Én, és a családom valamennyien a saját pénzén utazott, mielőtt gyanúba keverednék.) Ja! Nyakunkon a dél-Ázsiai majd a törökös. Aztán a "ződön" szólni is tilos, mert ki tudja ki lesz a győztes, kivel lehet kirándulni "ingyé".
http://www.youtube.com/watch?v=E1ARxL9n_fM
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2014. November 17. 13:41
Fehér akác!

Most sem volt mandátum ellenőrzés!
Mészáros elnökünk is azt állítja, hogy az OMME-ban nincs rendebe téve  elnökök-küldöttek mandátumának dolga.
Nincsenek karbantartva az adatok! Ezt múlt pénteken telefonon közölte velem!
Rögtön visszakérdeztem, akkor tőlem miért kérted a bírósági végzést, mely igazolja mandátumomat?
Azt gondoltam megszakadt a vonal, mert itt fogás volt részemről.
Mindjárt írok is egy példát.
Még mindig Bercsényi János van elnökként bejelölve Kalocsai OMME alapszervezetben.
Ők OMME alapszervezet, mi van az önállókkal.
Egymásba ér a tök...k és erre nem képesek?
Idézet az OMME honlapjáról, de bárki ellenőrizheti.
"OMME Kalocsai Szervezete
Bercsényi János, Elnök"
Ez már rég nem igaz! Nagyon tisztelem Jánost, véleményünk hasonló, én elfogadom az ő gondolatait de már nem ő az elnök.
Az OMME-ban ez még nem esett le.
Átnéztem a Zöldre ott is velünk foglalkoznak.
Állítólag mi egyoldalú információkat közlünk itt a Feketén.
Jó lenne tudni odaát milyen információból dolgoznak ők?
Én minden írásomért felelősséget vállalok, ha tévedek elnézést fogok kérni.
Ki látta Buchinger Györgyöt Gödöllőn?
Ki látta Illés Kálmánt Gödöllőn?
Kérem jelentkezzen, mert én azt állítom nem voltak ott!
Dr.Mészáros László meg azt állította, hogy Illés Kálmán ott lesz, még az etikett kártyáját is láttam az elnöki asztalon.
Buchingerét ki sem tették, így is elég cikire sikerült minden! Megbuktak rendezésből, megbuktak alázatból, semmibe vették az ünnepet, ezt mind a makacsságuknak rátartiságuknak köszönhetik.
Arról nem beszélve, hogy az összes küldöttet újra bebolondítják olyan ügyben, amit az OMME elnöke baltázott el!
Egyáltalán tudták a küldöttek miért volt rendkívüli küldöttgyűlés? Az elnöki csorbát köszörülgettük igen csikorogva!
Fehér akácnak teljesen igaza van! A jóhiszemű küldötteket megvezette az OMME elnöke!
Egy szavazó gépnek használta fel őket saját önös érdekükbe!
Hogy félnek a nyilvánosságtól, hangfelvételtől, kamerától! Állítólag védik az OMME belső dolgait.
Milyen megható! Ezek nem tartoznak ránk? Titkosítjuk az EB jegyzőkönyvet?
Ki mond itt igazat kedves Zöldek?
A Méhészklubon a valóságról olvashattok, a hazugságot meg ne higgyétek el!
Az nem a mi formánk! Ez ellen küzdünk a méhészek érdekében!
A Fekete-fehér Méhészklubon kívül hol olvastok ilyen kritikus véleményt?
A bólogató Jánosok kora lassan lejár, de jönnek a Királyok.
Bólogatnak Ők a Jánosok helyett!
"Kollégák meg kell szavazni amit az IB akar."
Meg se fordul a fejében, hogy átvágják, saját maguk pozícióját erősítő szavazatok kerültek
                                               MEGSZAVAZTATÁSRA!
Dr. Mészáros László kötelességet szegett!
Minden pont után meg kellett volna kérdeznie, van e más módosító javaslat.
Úgy érzem sok küldöttet megerőszakoltak, és még hála az égnek.....

Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Veszti1982 - 2014. November 17. 17:31
Nagyernyei A: Én minden írásomért felelősséget vállalok, ha tévedek elnézést fogok kérni.
Ezt nagyon tisztelem benned.
Én írtam a másik fórumon, hogy itt egyoldalú a tájékoztatás, és ezt a véleményem fenn is tartom. Azt viszont sajnálom, hogy a két tábor között nincs kommunikáció. A jelenlegi vezetés azért, hogy ne tudjanak belekötni, csak a legszűkebb információt adja ki és ez bizalmatlanságot szül
Ahogy én látom mindkét fél fogást keres a másikon ebben az iszapbirkózásban, ami elveszi az érdemi munkától az időt
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2014. November 17. 19:26
"itt egyoldalú a tájékoztatás, és ezt a véleményem fenn is tartom".

Érdekes megfogalmazás. Vajon hogyan tudna bárki az un. másik oldalról bármi tájékoztatást adni , ha az információk titkosan kezeltek és csak lassan hónapok múlva szivárognak ki hírek, és akkora bizony jólfésültnek tünnek.

Én szerettem volna ha tegnap ott lett volna minden tagdíjfizető méhész a küldöttgyűlésen, saját bőrén tapasztalta volna meg az OMME "demokráciáját". Az egész egy színjáték volt. A terem alkalmatlan volt ekkora létszám befogadására .A küldöttek nagy többsége azt sem tudta mit szavaz meg, mert ismertetés nem történt a szöveg felolvasásán kívül. A küldötteket szinte minden kérdésben manipulálták a kérdés feltevésével és a folyamatos befolyásolással, hogy az íb ezt,meg ezt javasolja. Az elnök úr még azt is meg merészelte tenni, hogy a pontokhoz szinte semmi hozzászólást nem engedtek, és több kiegészítő javaslatot kihagyott. Nem lett tisztázva, hogy a megszavazott dolgok, milyen formában kerülnek be az alapszabályba. Tulajdonképpen mivel írásos anyag nem került a küldöttek kezébe, tulajdonképpen az kerülhet az alapszabályba amit csak akarnak, a küldöttek vissza sem tudják ellenőrizni miről is volt szó.
Nem igazán értettem azt sem mi szükség van az összeférhetetlenség igazságügyi minisztériumi beterjesztésére hiszen az ügyészség egyértelműen megadta az útmutatást. Elnök urunk ismét füllentett /ez már szinte szokássá vált nála/ amikor azt állította, hogy az alapszabály tartalmazza az összeférhetetlenséget.
Ahogy olvastam,én nem találtam benne.
A másik észrevételem az, hogy rendesen eltolták a gödöllői kongresszust!!!

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2014. November 17. 21:00
Veszti!

A demokrácia íratlan alapszabályait nem tartotta be az OMME elnöke. Megtehette volna pedig mert néhányan felhívtuk a figyelmét a súlyos szabálytalanságokra.

De ennek ellenére megtehette, hogy nem veszi figyelembe a demokrácia alapszabályait, mert a küldöttgyűlésen megjelent magyar átlagpolgár sajnos annyira tapasztalatlan hogyan kell demokratikusan intézni közös ügyeinket. Sajnos a tapasztalat hiánya miatt észre sem vették a küldöttek, hogy diktatúra áldozatai lettek. Amikor majd észreveszik, akkor nagy lesz a kiábrándulás és morálisan nagyon csúnya lesz a leszámolás. Ezt elkerülhetné az OMME elnöke, de úgy látszik, hogy ő se ismeri a demokrácia alapszabályait.

Nyilván azt kérdezed, hogy milyen szabályokat nem tartott be? Nagyon sokat és a legalapvetőbbeket. Te veted fel itt és most, hogy a másik oldalt is meg kell hallgatni. Igen ez így van. A hatalmon levőnek kötelessége szót adni a más véleményen levőknek. Erre csak jelentős tömegnyomásra, szünet utáni szakaszban és akkor is csak bekiabálások árán volt lehetőség, akkor se több mint egy perces hozzászólásokban.

Az egyes módosító vagy kiegészítő javaslatokat a beterjesztő szokta indokolni. Itt erre az esetek maximum 1 %-a esetében volt lehetőség. Tehát nemhogy vita nem zajlott, hanem indoklás sem történt. Vita pedig legfeljebb a folyosón zajlott. Ott pontosan látható volt, hogy a küldöttek tájékozatlanok abban, hogy mit is szavaznak meg.

Csak egy apró jellemzés a küldöttgyűlési helyzetről: Cserényi látva  hogy hol ülök, odavezényelte mellém 120 kilós nagyhangú barátját és Tomipapát információval ellátó szaktanácsadót, aki nemcsak vörös hajáról és anyanevelés terén művelt dolgairól, hanem agresszivitásáról is híres. Rájöhetett volna pedig már régen, hogy ilyen alpári eszközökkel értelmetlen velem szemben próbálkoznia, mert nem szokásom összeszarni magamat, se tőle, se a mamelukjaitól. Ez inkább csak az Ő tehetetlenségét bizonyítja.

A közgyűlés levezetési szabályai se lettek betartva. Ezt nem részletezem most, mert jobbnak látom majd inkább jogorvoslati eszközként felhasználni.

Szóval akárhonnan is nézem, az OMME mostani vezetése a diktatúra bűnös eszközeit alkalmazza. Ez így nyilvánvalóan bukásra van ítélve, mert ma Magyarországon demokrácia van és én minden demokratikus eszköz alkalmazásában hiszek.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2014. November 18. 19:16
Dr Körmendy R. János  részére

               Igazad van , egyetértek az összeférhetetlenségről írtakkal,és az előtte  megfogalmazottakkal is.!
Egyetértek a Geddekas  tegnapi írásával is!.
A napnál is világosabb:
 - A szervezetről kell gondoskodni,és ez más attitűdöt, más emberi tulajdonságokat feltételez mint ami itt napi gyakorlattá érett!
- másként  kellene gondolkodni a méhész társadalomnak !
- Azt a "buta" magyar felfogást , hogy aki más véleményen van azt ellenségnek kiáltjuk ki, hagyjuk meg a politikának!  Mi abból kell kiindulujunk , hogy probléma jelent meg a" házunk tájékán",és ezt meg kell oldanunk.Itt minden kiművelt főre,és cselekedni,tenni  akaró méhészre szükség van.Magyarán meg kell teremteni azt a fórumot, ahol meg lehet vitatni dolgainkat. Ez nem kegy, ez a legfelsőbb vezetés felelőtlensége,és a dolgok elódázása.j ha a mai napig nem teremtődött meg ez a fórum , akkor nem is kell feltenni a kérdést, hogy ki is van a méhészek érdekei ellen ??- Nyilván nem az , akinek  javaslata,ötlete, készített anyaga van a jövőt illetően. Nyilvánvaló; a hatalmi helyzettel lehet élni, és visszaélni is.

Az OMME-t nem  kell félteni az érte tenni akaró , tisztességes méhészektől ,azoktól, akik nyilvánosan is elmondják a véleményüket! Ez nagyra becsülendő emberi erény,egyenes , nyílt kiállás.
 
üdvözlettel . E. János
 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2014. November 18. 21:51
Tisztelt Erdélyi János!
Nem gondoltam, hogy valaki ezt rajtam kívül így látja!
Köszönöm, nagy erőt adtál ezzel az írással:

"Az OMME-t nem  kell félteni az érte tenni akaró , tisztességes méhészektől ,azoktól, akik nyilvánosan is elmondják a véleményüket! Ez nagyra becsülendő emberi erény,egyenes , nyílt kiállás."

Király Laci nem így gondolta a rendkívülin. Ő az IB derék katonája!
"Meg kell szavazni amit az IB javasol."
Már hamarosan nem is lesz IB, csak elnökség!

Baráti üdvözlettel:
Nagyernyei Attila
 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: VARGA KÁROLY - 2014. November 18. 22:11
Kedves Csuja Laci!

Ennél azért egy kicsit értelmesebbnek  tartottalak.Rólam 3 valótlant állítottál.Ezért csak röviden:nem a doki küldött ,ha van veled valami problémám azt el tudom rendezni úgy is hogy nem koszolom össze a kezem veled, mint mondtam volt nem vagyok senkinek sem az eszköze sem a fogadott prókátora.Mindkettőnk számára úgy gondolom jobb a békesség ezért ha adatokat közölsz rólam légy szíves hívj bizalommal egyeztetés céljából mivel a súlyadatainál csúnyán mellélőttél kedves Laci mivel a mostani állapot szerint 145,2kg de ez egy folyamatosan változó érték.Mind a bevételi mind a kiadási oldalon sem azonos értékeket tudhatok ,ezért neked mint lelkes kutató biológusnak felajánlanám a kiadási oldalamat elemzés céljaira .üdv KARCSI
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2014. November 18. 22:35
QUQURIQ!!!

Szia Karcsi!

Én nem akarlak meggyőzni semmiről, csak figyeld a fejleményeket, és gyorsan rá fogsz jönni egyedül, hogy kinek is volt igaza.
Nem csak Te leszel ezzel így, hanem a 12 000 fős méhésztagság.
Tudod, nagyon sajnálom, hogy így alakultak az egyesület dolgai….
Jobb volt úgy lefeküdni, és reggelente felkelni, hogy tudtam, minden rendben az ágazatunkban.
Most úgy fekszem és kelek, hogy vajon ki védi meg a szakmánkat.

Üdv. Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2014. November 18. 23:12
Karcsi!

1.
Szerintem vedd megtiszteltetésnek, hogy 25 kg-mal kevesebbnek saccoltalak. Még tíz év és rájössz, hogy mennyivel jobb lenne 100 kg alatti súllyal élned.
2.
Amit Varga Tamás Győr-Moson vármegyei szaktanácsadó "úr"-ról írtam, az nem vonatkozik rád.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: VARGA KÁROLY - 2014. November 19. 06:39
Kedves Kiskakas!

Hidd el megértem és osztom is aggodalmaitokat, sőt még több olyat is leirtok ami helytálló sőt sürgető az egyesület jó működése érdekében. Az tény hogy az alapszabály elfogadására kevés volt az idő nem volt szerencsés  a gödöllői helyszín mivel  ezt még sokkal jobban előkészítve is több időt igényelt volna.Nekem személy szerint az tetszett hogy voltak olyan pontok ami 100 százalékban úgymond teljes egyetértésben ment át a szavazáson.Annak hogy nem sikerült végigrohanni az egészen talán lesznek jó lecsengései is mivel volt ott 1-2 jogi végzettségű ember mikor megkérdezték őket mi a véleményük egy -egy  témáról akkor úgy láttam figyelembe volt véleményük véve.Kifejezetten az a véleményem hogy miután legközelebb találkozunk az ügyben úgy érzem csak sikerül valahogy közös nevezőre jutni alapszabály ügyben.Sőt remélem én is hogy újból eljön az -az időszak amit mint boldog békeidőket emlegethetünk.Mivel békében egyetértésben egy irányba tolva a   szekeret a vitákat veszekedéseket személyeskedéseket félretéve (Mind két oldalon) szerintem sokkal kevesebb energiát emésztene fel.De addig is míg két oldalról lehet beszélni ami alapjába véve nem is lenne probléma mivel szerintem ez csak szélesíti a demokráciát ezzel párhuzamban csak tényeken alapuló szigorúan valós tájékoztatás mindenkinek a személyes felelőssége.ÜDV:KARCSI
Cím: Re:Alapszabály
Írta: VARGA KÁROLY - 2014. November 19. 07:02
Kedves Laci!

Elnézésed kérem ha valamit félreértettem.Tíz év olyan hosszú idő így előre nem tervezek de  majd meglátjuk. Varga Tomi akkor nem ült oda mivel én mondtam neki hogy nem fér el a sérült lábad.Szerintem nem volt erőszakos veled senki az általad támadásnak vélt szituációban. Ha 2 Varga támad az nem ilyen az ennél sokkal de sokkal rosszabb........


ÜDV:KARCSI
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2014. December 15. 10:20
Mostanság nem azért írogatok kevesebbet, mert nincs időm vagy akármi. Ha nem azért mert már úgy kapkodom a fejem, hogy már teljesen el vagyok szédülve. Be kell látni, túl nőttek rajtam a dolgok, mármint, hogy véleményt alkothassak.

Kedves uraim talán tanulságos lesz ha leírok egy átlagos véleményt a következőkben,  /átlagos omme tag mentalitását/ a béka segge alól.

-"1./ Eddig azt se tudtam, hogy közhasznúak vagyunk.
2./Ugyan sejtettem, hogy van valami alapszabály, de hogy abban mi volt rossz, és most mi lesz a jó, hát.... az kb olyan messze van tőlem mint az USA alkotmánya.
3.A cukor gyógyszer támogatást megkaptam, az újság jön, klubfoglalkozáson is voltam..... akkor meg?-"

/És ez még a tájékozottabb omme tagok közül való. Képzeljük el akkor a többit. De talán nekik van igazuk./

" Legjobb ha megyünk a dolgunkra, oszt kész. Csináljuk inkább a kaptárt meg a kereteket.
 Szasztok.
Minden jót kíván nektek Bogaras Józsi."
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2014. December 15. 20:19
Bogaras Józsinak !
Az általad leírtak -sajnos- nem új jelenségek. Ezekkel kalkuláltunk is! Finoman úgy fogalmaztunk ,hogy passzív a méhész társadalom. Az OMME pedig beteg. Túlnőtte magát. Jogosítványokat kapott,mely szinte kohéziós(összetartó) erővel bír. Ennke eklatáns példája ahogy írod, megkapod az igényelt járandóságot, és kész... továbbá nem érdekel.
Csakhogy , itt már másról van szó.  A jelen vezetés az orránál fogva viszi valamerre a méhészeket. Nem engednek beleszólást,még véleményformálás szinten sem a történésekbe! Gondolpm , hogy a hiradásokból  feltűnt Neked is, hogy az utóbbi időben a Greenpeace többet tesz a méhészekét, mint az OMME!
Amikor azt  írom , hogy az OMME beteg , az alatt értem: nincs megfelelő tájékoztatás,a szervezetről ,annak fejlesztéséről; lehetőségeiről alig tudni valamit, a szervezetet  alkotó méhészekről szinte semmit sem tudni. Nem volt  egy felmérés a szervezetet alkotókról,  A vezetési szintek manipulációkra adnak lehetőséget! A döntési szinteket helyükre kellene rakni ! Más típusu, jellegű, és szemléletű vezetésre lenne szükség!
Csak magamról ,és nem kioktató jelleggel:Ha nem vagyok járatos valamiben , akkor kikérem annak a véleményét , aki -úgy vélem - ért a dolgokhoz.
Az írásodból kivéve egy jóindulatú, jóhiszemű ember vagy. Nem is untatlak tovább azzal , hogy mit miért.
Mottóul. hozom csupán :A világ ott állna egy helyben, ha nem lettek volna, nem lennének, akik előremozdítják!
Azokat az embereket ,akiknek véleménye van , bűn nem meghallgatni ! Az "egymástól tanulás" mindenütt a világon elfogadott, sőt szorgalmazott,márcsak a benne rejlő hajtóerő miatt is-  Mi  az OMME-ban még itt sem tartunk!!  Akkor mi is van ?                 
       Tudtad, hogy az OMME-nak tulajdonképpen szövetségként kellene működnie? 
        Szerintem ,ha csak önálló szervezetek szövetsége lennénk, akkor a kisebb egységek, amelyek  nem önállóak, hanem közvetlenül OMME tagok, ú.n. klub, vagy csoport jelleggel csatlakozhatnának valamelyik regionális szervezethez!
Tudtad, hogy a nonprofit szférában való tájékozottság és kis/ nagy/elismert /méhész fogalma nem egy és ugyanaz? A méhész társadalom  -sajnos- még csak itt tart!!   Ez mára -szinte- önálló  tudományággá  alakult !  .
Itt félbehagyom, mert nem kívánlak tovább untatni , ez távol áll tőlem !
udv. kis méhész
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2014. December 15. 23:17
Tisztelt Erdélyi János!

Ezt írod:

      "Tudtad, hogy az OMME-nak tulajdonképpen szövetségként kellene működnie? "
 
Azon túl, hogy ezzel maximálisan egyet értek, Dr. Soós Tibor az OMME ügyvédje is ezt szorgalmata a legutóbbi rendkívüli küldöttértekezleten.
Dr. Mészáros László OMME elnök erősen helyeselte.
És mi lett néhány nap múlva Szekszárdon?
Ennyit az elnök bólintásáról.
Szerintem fel kéne hívni ügyvéd úr figyelmét, ha elnökünk bólogat, az teljesen mást jelent!
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2014. December 16. 09:49
Szerbusz Attila !

Emlékszem , írtad már, hogy azt mondta az elnök , hogy szövetségnek kellene lennünk! akkor mi van.?.. a szó elszáll ,...vagy a gyógyszer elgurult?.. a gyakorlat azt mutatja , hogy ..célszerű mindenáron egy szűk érdekcsoportnak megfelelni...!..?.i 
Álláspontom : nem változott.
Hatásos lépésre kellene elszánnia ,magát  az OMME-nak. A mostani hozzászóló abszolút letükrözte, hogy a méhészek  nagy részének elképzelése sincs arról, hogy mi van a "háttérben"  !Ezt tudtuk,kalkuláltunk vele!!
(megj:  tisztességes, becsületes, szorgalmas,átlagon felűl teljesítő  állampolgár-társainkról van szó !) 
Akkor mi van ?  Érdekes... Van az embereknek egy olyan  -tudat alattija-, hogy a biztost ne cseréljük fel a bizonytalanra,meg az OMME vezető része távol  van tőlünk .Ez a kialakult rend azért működik valahogy..!..?..
Amit viszont nem tudnak a méhészek, az az elnök szava hihetetlensége
A felmerülő problémákra nincs konfliktus kezelési mechanizmusa az OMME-n belűl!: Ez a szervezet felépítésében  rejlik!... ugye .. világos , mint az akácméz "..
Okos ember tervez,célokat fogalmaz meg,tudatosan él.
Ezt a tudatosságot hiányolom -többek között a Szervezet életéből.
Búcsúzóul néhány  saját rigmus..
...méz,méz méz,-de sokat is érsz !
...magamat nem hitegetem, vegyes mézem eszegetem..!
..és legvégül  egy találós kérdés..l... ez is méz. mégsem esszük..?
üdv. kis méhész
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2014. December 16. 12:42
Vivaldi!

Az a három pont amit leírtál, szinte mindent megmagyaráz, csak semmit nem old meg!- DE IGAZ!
Tovább megyek:

1. Van olyan "önálló" és nem önálló egyesületi ELNÖK, aki azt sem tudja hogy a közhasznúságot enni vagy inni kell, és nem is érdekli.
2. Az elnökök és küldöttek nagy része, még most sem érti miért fontos egy jó. "méhész centrikus" alapszabály, és miért van jelentősége az "összeférhetetlenség" megszüntetésének.
3. Nincs hozzáfűzni valóm - !!!!
 
Te már kezded látni a fától az erdőt is! Csak így tovább!

Üdv: Bercsényi
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2014. December 17. 19:43
Hát elolvastam az új alapszabály tervezetet, én nem lennék rá büszke.
Nem tudom mekkora honoráriumot kapott az ügyvéd úr , hogy olyan alapszabályt jegyzett ellen amiben nem kevés ellentmondás van.
Pl: Az OMME ügyvezetőt vezető tisztségviselői körbe sorolja akinek kiválasztása, bérezése küldöttgyűlési hatáskör, ennek ellenére szerepel az elnökség hatáskörében is.
Szintúgy a gazdasági társaság vezetője aki mint egyesületi tag, kiválasztása küldöttgyűlési hatáskör, ennek ellenére szintén szerepel az elnökség hatáskörében.

Érdekes, hogy komolyabb összeférhetetlenségi tételek csak az EB tagokra vonatkoztatva vannak benne, a vezető tisztségviselőkre szinte csak azt írja, hogy -"bukott vállalat vezető"- nem lehet.
 
Én ezt így ebben a formában mint már írtam, nem fogadnám el, s bízom abban, hogy az illetékes személyek ezt újra iratják.

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2014. December 18. 08:46
Ennek az egésznek, nem is az volt a célja, hogy elfogadják!!
"A semmit tevés, lázas munka látszatának keltése"
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2014. December 19. 13:50
Sajnos a rossz munka több időbe és pénzbe kerül mindenkinek. Nekünk is. Itt az OMME-ben ez törvényszerűség hatványozottan igaz.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. Január 21. 18:58
QUQURIQ!!!

Kiskakas az iskolában igen jó volt a szövegértésből!
A Leeeendő új OMME még alá nem írt alapszabályból szemelvényeztem egy kicsit.
18. old. XII. Elnökhelyettesek feladatköre nincsen meghatározva!
Mihez van joguk, mi a kötelességük!
Vagy nincs is kötelességük?
Bármit csinálhatnak?
Talán még ordíthatnak is hivatalosan…

A 10. oldalon az első mondat kiüti a 9. oldal 3. pontját.
Hát megint egy érdekes bekezdés!

Elvi döntés ingatlan vásárlásnál?
Végül is ki a fene dönthet az OMME-ban az ingatlan vásárláskor?
Az Elv dönthet?
Elvet meg szerintem nem választottunk meg tisztség viselőnek!
Ki kap, vagy kaphat elvi döntési jogot?
Az összeférhetetlenségről meg lapít az egész IB-EB!!!
Ja!
Lehet , hogy most esett le a fa tantusz!
Hát, Elvileg nincsen probléma az összeférhetetlenséggel?
Lehet, hogy csak jogilag?

Az Elveket nem értő Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2015. Január 21. 19:42
Kiskakas!

Ha csak egy laikus /nem hozzáértő/ elolvassa ezt a tervezetet , hát bizony ő is hamarosan  már első olvasatra ,nem kevés ellentmondással találkozhat benne. Szakértőről meg még nem igazán kaptunk információt ezzel kapcsolatban. Az OMME honlapon még nem jelent meg ezzel kapcsolatban semmi hír elfogadták avagy nem. Ha nem akkor újabb küldöttgyűlés várható a változtatások miatt? Hiszen senki nem változtathat meg benne egy mondatot sem önhatalmúlag. Az OMME honlapon ennek ellenére már az IB helyett az Elnökség megnevezést használják, pedig még a régi alapszabály van érvényben, vagy nem?

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. Január 21. 21:31
QUQURIQ!!!

„Az OMME honlapon ennek ellenére már az IB helyett az Elnökség megnevezést használják, pedig még a régi alapszabály van érvényben, vagy nem?”

Ez egy nagyon kemény agymosás!!!
Nekik meg kellene egy nagyon kemény fülmosás!
Azzal, hogy elhintik az IB titulus helyett az elnökség szót, tudat alatt akarják a 12 000 méhészt hipnotizálni…
Minden áron el akarják kerülni a titulus újító népszavazást!
Miért?
Szerintetek hányan maradnának közülük?
Mindenki láthatja, hogy lilulnak az ujjaik a székeik szorításában!!!
Ott szeretnének végleg megaszalódni…
A rejtett titkokról még nem is beszéltem…
Az maradjon adunak…
Szóval, senki ne dőljön be az IB-EB reklámanyagnak…
A törvény szerint is tisztségválasztást kell kiírni.
Az alapszabályunk pedig addig a régi, ameddig az újat a bíróság alá nem írja!
Tetszik – nem tetszik, lehet ordítani…..
Mert ugye az IB –ken, EB –ken ez a társalgási szalon stílus…

Az illemtanár Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. Január 21. 22:52
Fiúk!
A volt államtitkár sztár ügyvéd ezt nem tudja?
Én ezt nem értem.
Azért mert politikai hátszele van az OMME-nak, nem kéne ennyire magabiztosnak lenniük, mert a vitorlát lassan más szelek fújják.
Az IGAZSÁG szele mindent elsöpör.
Volt még egy "csúsztatása" is ami a KFT-vel kapcsolatos?
Állítólag azt mondta, hogy a KFT-t alapítását gondos előkészítés előzte meg.
Biztosan nem olvassa Soós ügyvéd Úr a Méhészklubot, mert ezt sokszor, én személyesen is kifogásoltam.
Azon az ominózus küldöttértekezleten az ügyvezető éppen azt jelentette be, hogy hajnalig dolgoztak a KFT anyagán. Ez volt a gondos előkészítése a méhészek átvágásának.
Abbahagyom mert kimegy az álom a szememből.
Ekkora hablatyolást amit levernek. Nem tudom ez meddig fog menni, vagyis mikor búrul végleg a bili.
Inkább arra törekednének, hogy szabályosan működjön az OMME.
 
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. Január 21. 23:26
QUQURIQ!!!

Nem céljuk a szabályos működtetés, mert úgy mindenki láthatná, hogy a harcsa fogja a horgászt!
 
A villantós Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. Január 21. 23:32


"Bármennyire fáj is, tudnunk kell, hogy az igazság gyógyít. Aki gyógyulni akar, azt szeretettel átöleljük, de azt, aki a szakadék felé szalad, kötelességünk figyelmeztetni.
Böjte Csaba"
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. Január 21. 23:33
QUQURIQ!!!

...Vagy belelökni!

A zuhanó Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. Január 21. 23:38
QUQURIQ!!!

„Aki másnak vermet ás,” azt azért ássa, hogy hátha valaki bele esik…

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. Január 21. 23:47
QUQURIQ!!!

Kedves késői Vendégek!

Üdvözöllek benneteket!
Regisztráljatok, és kérdezhettek Kiskakastól, hátha tud válaszolni...

Üdv: Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. Január 22. 07:15
Kiskakas!
Ezt a vermet ők ássák folyamatosan, maguknak.
Minél jobban magyarázkodnak, annál mélyebb a verem.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2015. Január 22. 07:29
Ezt még hajdanán a nagy "Furfangos Frigyes" is feltette kérdésként. Nem tudták rá a választ.
A kérdés úgy hangzott; Mi az; minél többet veszel el belőle, annál nagyobb lesz?
A válasz;  a GÖDÖR    ;D  ;D

A helyzetünkre fordítva: minél többet vesznek el a méhészek jogaiból, a gödör annál nagyobb lesz számukra.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. Január 22. 09:43
Az OMME és tagjai, tagszervezetei mostani döntéseiben irányadó Alapszabály érvényességére, hatályosságának kezdő időpontjára két egymással ellentétesnek tűnő szabályozást mondott nekem két jogász.
1.
A 2014 november 30-án küldöttgyűlés által elfogadott új alapszabály akkor fog majd hatályba lépni, ha bírói végzés jogerőre emeli. Az pedig jó ha ez év végéig megszületik, de az is lehet, hogy még jövő évben se lesz hatályos az általunk is jelzett hibák javítgatása miatt.
2.
A 2014 november 30-án küldöttgyűlés által elfogadott új alapszabály visszamenőlegesen fog hatályba lépni, ami visszamenőlegességet és annak határidejét a bíró jogerős végzésben fog megállapítani.

Kérdem a nálam jártasabbakat, hogy akkor most milyen helyzetekben mi az irányadó?
 - Mikor az új és mikor a régi?
 - Most IB van vagy Elnökség?
 - Ha elnökség van, akkor ugyanis teljesen újra kell választani a tisztségviselőket.
 - Ha a régi alapszabály van érvényben, akkor ugyan nem kell új tisztségviselőket választani, de akkor viszont az OV jogkörei sem változtak még meg?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2015. Január 22. 13:04
Attila!

Azt mondta volna az ügyvéd "Úr", hogy a Kft. alapítása gondosan elő lett készítve!
Hol mondta és mikor?
Ekkora hazugságot még életemben nem hallottam! Hát én is ott voltam!!! Hallottam, ahogy a Kft. jelenlegi ügyvezetője mondta, hogy éjfél után dobta össze az üzleti tervet!

Ja!
 és nem küldöttértekezleten, hanam OV-én hangzott el és azonnal meg is szavaztatták!!!
hoppá!
hát nem küldöttgyülésnek kellett volna ezt jóváhagyatni?????

Vagy valamiről lemaradtam, vagy amnéziám van????

Várom sürgős reagálásotokat!

Üdv: Bercsényi
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. Január 22. 15:57
Szia János!
A tárgyaláson mondta!
Ki is akadtak a jelen lévő méhészek.
Én ezt nem nevezem részéről hazugságnak. Ő csak azt közvetíti amit neki mondtak.
"Kapott anyagból" dolgozik. Amikor a szakács megfőzi az ebédet, kap egy alapanyagot hozzá.
Ő olyant kapott ami tele van zöldséggel, ebből kéne neki kihozni valami ehetőt.
Őt is átvágták, csak még nem tudja.
Így lesz érdekes a per továbbra is, ha saját ügyvédjüknek nem mondanak igazat.
Egyre mélyebbre süllyednek morálisan.
Nagyernyei Attila

Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2015. Január 22. 16:41
"Azt mondta volna az ügyvéd "Úr", hogy a Kft. alapítása gondosan elő lett készítve!"

Ez a mondata csak értelmezés kérdése. Ha azt vesszük alapul, hogy miről szólt a szavazás a küldöttgyűlésen, akkor ténylegesen gondosan előkészítette valaki azt hogyan lehet megvezetni a méhészeket. Emlékezve arra hogy a pénzügyi beszámolóban kft alakítás szerepelt nem pedig a méhészet újság megvásárlása mint amiről a szavazás folyt.

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2015. Január 22. 19:28
János!

Teljesen igazad van.
Egyébként a napokban is végig elemeztük, a 2013 tavaszi küldöttgyűlés jegyzőkönyvét, és az erről készült hangfelvétellel is összehasonlítottuk. A kettő között  érdemi eltérést eddig nem tapasztaltunk.
A Méhészet szaklap megvásárlásáról volt szó, és arról szavaztunk!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. Január 22. 20:00
Atya!
Most lett annak jelentősége, hogy a jegyzőkönyvekért ennyit kalapoltunk.
Mekkora macera kellett ahhoz, hogy egy nyilvános ülés hiteles dokumentációját megkapjuk.
Azt nem tudom az alperes miből dolgozik, mert azt sehol nem találom, hogy a KFT. gondosan elő lett készítve.
Az valamelyik másik anyagban lehet, vagy nem az OMME iratai között.
Ilyen kókler módon sehol nem állnak neki egy KFT-nek. Meg is van az eredménye.
Először meg akarjuk venni a MÉHÉSZET szaklapot, utána meg kikiáltjuk, hogy konkurencia?
Hamar fegyvernemet változtattak.
Most azok fikázzák a MÉHÉSZE-tet, akik évtizedeken keresztül írtak bele.


Nagyernyei Attila

Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. Január 22. 21:05
QUQURIQ!!!

És- és-és, arra emlékeztek-e-e?, …hogy a küldött közgyűlésre úgy fogadtatták el a balga néppel a pénzügyi beszámolót, hogy nem stimmeltek a számok???

A Károlyi Aulájában az EB még reggel is ott görcsölt, hogy összehozzon valami hihetőnek tűnő matematikai paradoxont…
Addig magyarázkodtak, hogy úgy jó, ahogy van, csak ezek formai dolgok, vagy mi a fene…
Ennek is benne kellene lennie a jegyzőkönyvben!
Hol volt ekkor az Etikai bizottság elnöke? Talán bújócskázott Rádi úr?
Önnek ezt nem lett volna szabad engednie!
Remélem, hogy mások is emlékeznek erre a nagyon is kínos helyzetre?
Felteszem a kérdést?
Hogyan ellenőriz az EB, ha ezeket a szarvas hibákat nem veszi, vagy nem akarja észrevenni?
Juj, de sok a kérdés?

Az emlékeiből élő kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. Január 22. 21:46
Kiskakas!
Nyugi!
Már félrevezették az ügyvédjüket is azzal, hogy a KFt. gondos előkészítését adták neki elő.
(A Parlamentben ezt biztos nem szokta meg, hogy saját párttársai átvágják.)
És még be is vallották, hogy aznap reggel hajnalig izmoztak ezen a marhaságon.
Ez a profi előkészítés?
Ez olyan "gondos" volt, mint az alapszabályunk előkészítése.
Még az előkészítő bizottság sem tudta megtárgyalni, és gondosan előtte való este feltették az OMME honlapjára azt, amit 14 nappal előtte a küldötteknek a kezükbe kellett volna kapniuk.
Arról nem beszélve, hogy 3 variáció volt egyszerre. Kapkodtak, mert az elnök óriásit hibázott, és így próbálták rendbe tenni, csak eltévesztették, hogy valaki (valakik) figyelnek a rendre, ha már az EB sem teszi a dolgát.


A másik.
Valahova felírtam a füzetembe, hogy mit mondott az EB elnöke, de ezt akkor idéztük is.
Nem virtuális számokat mondott?
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. Január 22. 22:05
QUQURIQ!!!

Szinte olyan, mint ha direkt csinálnák az alapszabály ellenes dolgokat!
Ehhez is érzék kell!!!

Az érzéketlen Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. Január 22. 22:24
Kikakas!

Valamit nagyon furcsállok. Nem igen reklamál senki, hogy hülyeségeket, valótlanságokat írogatunk.
Mondjuk, ha valami ilyent érzékelnék, azonnal kihúznám.
Lassan rádöbbennek a méhészek, hogy ezek a lázadók értük küzdenek, és lehet igazuk lesz?
Egyszer a könyvelőm mesélte, hogy volt nála egy vállalkozó, aki őt is átvágta egy számlával, így az adóhivatalnál
megbuktak. Kérdőre vonta, hogy mi volt ez? Nekem sem mondasz igazat, akkor hogy védjelek meg?
A mi csapatunk legalább őszinte, és ezzel nem tudnak mit kezdeni.
Az igazság szabaddá tesz, a hazugság rabságban tart.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: SzurkeVereb79 - 2015. Január 23. 08:40
A kft sajnos a legalapvetőbb előkészítést sem kapta meg.

1. Ha bármelyikőtök elmegy egy ügyvédhez, hogy kft-t alakít, akkor első lépésként megnézik, hogy szabad-e a név, és lefoglalják 30 napra. Ezután elkészítik a dokumentumokat és megy a cég. Ezt az OMME jogvégzett vezetője sem de a leendő ügyvezető sem tudta. Az ügyvéd vagy elmondta, vagy nem, hogy ennek ez a szokásos módja. Ha elmondta, akkor nem értették meg az OMME vezetők. Ha nem mondta el, akkor felmerül a másik kérdés:

2. Miért egy miskolci ügyvédet bíztak meg? Az alapító budapesti, az elnök itt van a legtöbbet, a budapesti törvényszékre lesz bejegyezve a cég, leendő ügyvezető padig dél-nyugat dunántúli. Mi oka lehetett az ország másik végéből választani az ügyvédet? Ha az ügyvéd nem tájékoztatta az OMME vezetőit, akkor az ügyvédi biztosítás terhére az OMME károkat meg kell téríttetni! (Vannak károk, milliósak!)

Kedves méhész tulajdonostársak! A ti pénzetek van az OMME kft. alapításában! Miért hagyjátok elverni?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. Január 23. 12:33
Dr. Lucifer szerint a kft-t rendkívül alaposan készítette elő az OMME vezérkara. Ehhez képest
1.
Az alapítás formai követelményeit se teljesítette a vezérkarunk, hiszen újra kellett alapítani.
2.
A OMME Küldöttgyűléseinek és OV ülések napirendi pontjai között soha nem szerepelt a kft alapítása.
3.
A 2013 évi őszi OV hajnalán állította össze Egyed Árpád az üzleti terv excel táblázatát. Sőt azóta se volt képes az OMME vezérkara arra, hogy papír alapon egy üzleti tervet a küldötteknek eljuttassa.
4.
A kft üzleti tervét soha senki nem hagyta jóvá, következésképpen a tulajdonosnak nincs is mit vizsgálnia.
5.
Az ügyvezető személye és javadalmazása soha nem került megszavazásra sem az OMME OV, sem az OMME küldöttgyűlése által.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. Január 23. 17:09
Tisztelt Méhészek!

Saját írásom idézésével kezdem hozzászólásomat, rögtön megértitek miért.
Ezt írom:
"Elkezdődött a Titkos EB!
Állandóan azt regélik, hogy semmi gáz az OMME táján.
Akkor miért ülésezik az EB minden héten?
Még ma fogok nekik küldeni én is egy újabb anyagot, talán házon belül meg tudják oldani.
Délután ide is felteszem, csak most rohannom kell.
Nagyernyei Attila"

Lassan nem telhetnek el úgy napjaim, hogy ügyvéddel ne találkozzak.
Ennek oka, hogy a saját egyesületemben is minden össze volt kutyulva, de végre kikavartam.
Közben érdekes dolgokra lettem figyelmes, mivel mi is önálló egyesületként működünk úgy mint az OMME, így a törvényi előírások mindenben megfelelnek a "Nagy Tesóéval."
Nem kis időmbe tellett, hogy tisztán lássak saját házunk táján.
Ekkor döbbentem rá, hogy ami ránk kötelező az OMME-ra nézve nem?
Bizony az OMME továbbra is fittyet hány a törvényi előírásoknak, pedig az elnökünk állítólag jogi végzettségű.
Na nézzük a tényeket, mai a bajom már megint VELÜK.
Először is nincs ELNÖKSÉG, hanem IB van.
Induljunk ki ezen a szálon.
A rendkívüli küldöttgyűlés határozata értelmében ŐK már felruházták magukat ilyen titulussal.
Emiatt nyílt levélben fordulok az Ellenőrző Bizottság elnökéhez Fáskerti Lászlóhoz, valamint az Etikai Bizottság elnökéhez Rádi Tiborhoz, hogy nyilatkozzanak, mikor kapta meg az OMME a Jogerős végzést arról, hogy az új alapszabály szerint működhet.
Addig amíg nincs ilyen pecsétes dokumentum a birtokukba, teljesen szabálytalan az új alapszabály szerint az OMME működése!
Kérem a két tisztelt bizottsági elnököt tegyék meg a szükséges lépéseket!
Az OMME honlapján kérem javítsák az Elnökségi Ülésről szóló meghívót, és azt módosítsák a jó öreg IB ülésre!
Megjegyezni kívánom, hogy a régi alapszabály szerint működik még az OV is!
Önök ezt jobban tudják mint én, hogy mit jelent.
" Az IB köteles az OV-nak beszámolni."
Ennyi a kérésem csupán, a következő lépést döntésüktől teszem függővé.
Aláírásom után szándékosan nem írok titulust, mert nem szeretnék visszaélni, de ha a szükség úgy hozza, megteszem.
Remélem ezt házon belül meg tudjuk oldani.
Üdvözlettel:
Nagyernyei Attila

ui: A melléklet nagyon beszédes. A napnál világosabb, ha nincs új hatályos alapszabály, addig a régi szerint KELL működni.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: gondolkodó - 2015. Március 05. 23:15
http://civil.info.hu/documents/10179/185b033b-223c-40c7-b0bc-08ff31491b25

Érdemes olvasgatni, sok mindenre választ lehet kapni.
Jó tanulmányozást.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: gondolkodó - 2015. Március 05. 23:52
Jelölések:
minden civil szervezetet érintő szabályok: fehér háttérrel
csak egyesületre vonatkozó szabályok:
halvány zöld háttérrel
csak alapítványra vonatkozó szabályok:
halvány kék háttérrel
csak közhasznú jogállás esetén vonatkozó szabályok:
halvány narancs háttérrel
civil társaság szabályai:
halvány piros háttérrel
határnapok:
pirossal kiemelt szöveg
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Hozso - 2015. Március 13. 09:31
Nem kell másra figyelni, csak a jogszabályi rendelkezésben foglaltak megtartására. Lehet színezni és szépíteni, még félre vagy akár meg is magyarázni, hogy mit miért vagy éppen miért nem, de az OMME ma nem közhasznú jogállású egyesület.
Úgy vélem, hogy ez az "eredmény" önmagában is elég beszédes.
A magyarázkodásban még a visszamenőleges hatályú bejegyzés lehetősége is elhangzott, de ezt még S.O.S. is cáfolták, helyesen.
Minden esetre érdeklődésre tart számot, hogy a módosított Alapszabály nyilvántartásba vétele milyen stádiumban van, szükséges lesz-e ismételt küldöttgyűlésre.
Az azonban teljesen biztos, hogy a módosított Alapszabály nyilvántartásába vételéről szóló törvényszéki végzés jogerőssé válásáig az abban foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni. E tényt talán nem kellene figyelmen kívül hagyni.

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Litterae - 2015. Március 13. 13:29
Ez pontosan így van. Tudomásunk szerint nincs még nyilvántartásba véve az OMME módosított alapszabálya. Ilyen törvényszéki végzés nincs, így aztán jogerőssé sem tud válni. Ebből következően a korábbi években is hatályos „régi„ Alapszabály rendelkezései vannak hatályban, azok szerint kell eljárni.

A március 28-ára tervezett küldöttgyűlést még nem késő lefújni. A hatályban lévő Alapszabály rendelkezései alapján a küldöttgyűlés időpontjának kitűzése, valamint a küldöttgyűlés összehívása az Országos Vezetőség feladat-és hatáskörébe tartozik. Ezenkívül az Országos Vezetőségnek kellett volna összeállítania és előkészítenie a Küldöttgyűlés napirendjét is.

Ezeket a feladatait nem teljesítette az Országos Vezetőség, így a Küldöttgyűlést  március 28-ra szabályosan összehívni nem lehet. Ezeket az észrevételeket itt nyilvánosan leírtam közvetlenül az OV ülésének megtartása előtt is, és közvetlenül az ülés megtartása után is. Falra hányt borsó. Biztosan az volt a baj, hogy egyetlen forintot sem kértem ezért a tájékoztatásért vagy figyelmeztetésért. Pedig szabadon okulhattak volna belőle az érintettek:


Ma végighallgattam Székesfehérváron dr. Mészáros László OMME elnök beszámolóját-előadását az OMME működésének aktuális kérdéseiről. Egyebek mellett ebből számomra az derült ki, hogy az OMME legutóbbi rendkívüli küldöttgyűlésén elfogadott „új” alapszabály nyilvántartásba vétele a Bíróság által még nem történt meg.

Ebből következően még a „régi” alapszabály szerint kell működnie az egyesületnek, azzal a megkötéssel, hogy jogszabályt nem sérthet a működése. A törvény erről többek között így rendelkezik:

„A jogi személy létesítő okiratának érvénytelenségére a jogi személynek a nyilvántartásba való bejegyzését elrendelő határozat jogerőre emelkedéséig a szerződések érvénytelenségének szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

Ha ezek után, vagy ezek ellenére valaki azt állítja, hogy már most az „új” alapszabály szerint kell eljárni, az vagy hazudik, vagy hülye. Tehát a holnapi OV még a „régi” jogosítványait gyakorolhatja.

Csak egy alapszabály lehet hatályban. A most hatályos alapszabály szerint az OV-nek kellett volna kitűznie a Küldöttgyűlés időpontját, összehívni a Küldöttgyűlést, összeállítani és előkészíteni a Küldöttgyűlés napirendjét.

Ha ez nem történt meg - márpedig nem történhetett meg, ha még az EB sem kapott pénzügyi jelentést és ilyen tartalmú határozathozatalra sor sem került-, akkor március 28-ára már nem lehet szabályosan összehívni a Küldöttgyűlést. Ha mégis összehívja az elnök az OV jogkörét jogszerűtlenül átvéve, akkor a március 28-i Küldöttgyűlés határozatait meg fogja semmisíteni a Bíróság, mert az Egyesület nem arra jogosult szerve hívta össze, szabálytalanul. A szabálytalanul összehívott küldöttgyűlés határozatai pedig semmisek.

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Hozso - 2015. Március 13. 17:25
Egy újabb fejezet. A mai postával kaptam meg az OMME egyik Alapszabályát vagy annak tervezetét? A kérdőjel nem véletlen, mert a 22. oldalon a Záró rendelkezése címszó alatt szerepel, hogy azt, illetve ezt jelenlegi tartalmával és formájában a 2015. 03.28. napján tartott küldöttgyűlés fogadta el.
Emlékeim szerint 2014 évben Gödöllőn egy közhasznú Alapszabály alapjait szerette volna letenni az IB, mert még akkor is és most is így nevezik. Hiába jön március 15. Petőfi Minek nevezzelek költeménye itt nem állja meg  helyét. Ez nem erről szól. Szerencsére....
Szóval Gödöllőn már majdnem közhasznúak lettünk, de jött a soha véget nem érő történet, azaz két hét múlva kezdtük ismét, immár nem közhasznúként. Akkor  a sokat emlegetett látható többség jogi asszisztenciával megszavazta az Alapszabály módosítását, ami már nem volt közhasznú, hisz nem is lehetett.
Ugyan az ügyvédi megbízás nem nyert nyilvánosságot, de vélelmezem, hogy az Alapszabály módosítása, a módosított Alapszabály egységes szerkezetben, valamint a kérelem és az egyéb szükséges dokumentumok az ügyvéd által, mint elvégzendő feladat, benyújtásra kerületek az illetékes törvényszékre.Ha még sem, akkor?????
" Alapszabály sokadik tervezetének" melyik mellékletében ( ez nem derül ki a dokumentumból) felsorolt elnökségi tagok sorozatos, a jogalkalmazás területén elkövetett tárgybeli tévedései - szándékosságot nem feltételezvén - egyre nagyobb problémát generálnak már jól látszik.
Persze erőből, vagy látszólag tudomást sem véve a kritikákról tovább lehet menni és jogszerűtlen döntésekre késztetni a küldöttek látható többségét, de előbb vagy utóbb a jog erejének érvényesülni kell, még akkor is ha ma kisebbségben vannak, vagyunk.
Sem a közhasznúságtól, sem az Alapszabály törvényességétől nem virágzik jobban a repce, nem hordanak több nektárt méheink az akácról, de több mint tízezer méhészt magában foglaló egyesületről van most szó, és nem néhány személy esetleges egyéni érdekéről vagy éppen presztízséről.
Bocsánat, de az első hozzászólásban az aláírás elmaradt.
Dr. Horváth Zsolt
Cím: Re:Alapszabály
Írta: konihoney - 2015. Március 13. 19:39
"Persze erőből, vagy látszólag tudomást sem véve a kritikákról tovább lehet menni és jogszerűtlen döntésekre késztetni a küldöttek látható többségét, de előbb vagy utóbb a jog erejének érvényesülni kell, még akkor is ha ma kisebbségben vannak, vagyunk."

A bajt én abban látom, hogy a Küldöttek és a Közgyűlés alá van rendelve az OMME elnökének és az IB-nek nem beszélve az EB-ről, de hozzá társul az Etikai Bizottság is.
A vezetőség csinál, (csináltat) egy alapszabályt a TAGSÁG nélkül az ő szájuk íze szerint.
Hol ott, a Küldött Közgyűlés a legfelsőbb döntéshozó szerv!!!
Miért nincs a Küldött Közgyűlésnek elnöke és ő kérje a beszámolót a vezetőségtől, és Ő vezesse le a Közgyűlést a Tagság érdekeit előtérbe helyezve.
Közgyűlés Elnökének legyen szava szent és sérthetetlen.
Jogszabály ellenes magatartáskor dobja vissza az egészet.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2015. Március 13. 20:32
Ma én is megkaptam az elsőbbségis csomagot.

Minél többször olvasom el ezt az alapszabályt, annál nyilvánvalóbb számomra, több ellentmondást tartalmaz.
Én ezt ebben a formában ismételten nem fogom tudni elfogadni.
Első olvasatra ,pénzügyi beszámolóhoz csatolt EB beszámoló miatt, a pénzügyit sem.

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. Március 13. 21:11
QUQURIQ !!!

Én csak azt nem értem, hogy miért ebbe a drága pufi fóliás csomagban kaptam…
Csak találgatni tudok…
Hátha árvíz lenne, és szétázna ez a (részükről) nagyon fontos dokumentum…
Hátha vízi postán jönne, és léket kapna a bárka…
Hátha légi postán jönne, ledobják, és ne essen nagyot…
Hátha az OMME-és méheket ezzel takarták, csak sok lett és fel kell használni valamire…
Vagy csak, ha olvassuk a számokat, pattintgassuk, hogy megnyugodjunk…
A Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Robotur - 2015. Március 13. 21:27
Talán törékeny a tartalama?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. Március 13. 21:40
"Fekete" csomag :P
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. Március 14. 21:39
Sokat variálok, hogy bízzam e az alapszabályt vizsgáló bíróra a rendcsinálást vagy perrel kényszerítsem jobb belátásra, helyes útra az OMME jelenlegi vezetését.

Az alapszabály annyira szabálytalan, hogy a bíróság mindenképp visszadobja és újabb küldöttgyűlésen kell majd korrodálni. De akkor se lesz jó, mert antidemokratikus lesz.

A peres út hosszú. Ez látszik az Elekes által indított pernél. A költségek is nagyok, sőt veszíteni is lehet. Akkor pedig duplázódnak.

A választások is itt vannak. Arra is gyúrni kellene. Választási programot is adni kell. Szóval van min gondolkodni. Eldől a küldöttgyűlés után vagy akár előtte.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Petronius arbiter - 2015. Március 15. 08:15
......
Az alapszabály annyira szabálytalan, hogy a bíróság mindenképp visszadobja és újabb küldöttgyűlésen kell majd korrodálni. De akkor se lesz jó, mert antidemokratikus lesz.
.......
A választások is itt vannak. Arra is gyúrni kellene. Választási programot is adni kell. Szóval van min gondolkodni. Eldől a küldöttgyűlés után vagy akár előtte.

Áthelyeztem a választ a neki megfelelőnek látszó témába...
Cím: Re:Alapszabály
Írta: SzurkeVereb79 - 2015. Március 15. 08:30
Van egy lejárt jogsim. A rendőr elkap az úton. Magyarázom a bizonyítványt, pont most megyek az orvoshoz vizsgálatra. 

Ilyen ez a Mi alapszabályunk. Nem hatályos több okból. De az elnökség úgy tesz, mintha hatályos lenne, és eszerint hívja össze a küldöttgyűlést. Majd a küldöttgyűlésen megszavaztatja az alapszabályt. Fáskerti: hozzá lehet íratni a küldöttgyűlés kéltségét az elnő által feleslegesen összehívott küldöttgyűlések költségeihez!

A szavazást elrendelő saját maga elismeri, hogy a Csujának igaza lehetett, amikor törvényes jogaival élt, és kérte a Bíróságot, hogy vizsgája meg, rendben van így, vagy nem? Amikor a Bíróság eldönti, akkor tudtuk volna meg hiteles forrásból, hogy törvényes-e, vagy nem. De valaki beszart, és igazat adva Csujának megint szavaztatja a küldöttgyűlést, hátha lesz egy érvényes szavazás is.  Gyorsan a per előtt szavazzunk még egyet. Inkább legyen szar a beszámoló, de előtte legyen szavazás. 

Ez volt tán a négymillió forintos 2015 évi ügyvédi terv első milliós ötlete? Szerintem a négymilliót erősen alultervezte a penge. Nem kellene nagy mellény, meleg lesz az akácra, le kellene vetni...

Bohóckodtok?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Hozso - 2015. Március 15. 08:32
Idézet a Méhészújság 2014. novemberi számából, 1. oldal, szerző: dr. Mészáros László OMME elnök.
"Régi törvényszerűség, hogy akik csak a kalapácsot ismerik, azok mindent azzal akarnak megoldani. mert nem ismerték fel a demokratikus döntések erejét."
Gondolom még sokak emlékeznek az elmúlt két küldöttgyűlés hangulatára. Számomra úgy tűnt, hogy volt/ voltak akik a mikrofon helyett kalapácsot szorongattak és azzal hadonásztak, vertek fejbe mindenkit, akik szerintük nem ismerték fel a demokratikus döntések erejét.
El lehet bújni a küldöttgyűlés által elfogadott határozatok, mint demokratikus döntések mögé. Csak azt is látni kell, kellene a döntéshozóknak, hogy milyen előkészítés mellett, milyen döntéseket hoztak vagy éppen hoznak.
A mostani Alapszabály tervezet is tele van hibával. Az Ellenőrző Bizottság - a tervezet szerint - simán átnyúlhat fontos kérdésekben a Küldöttgyűlés feje felett.
Az EB beszámoló szerint 4.000 e Ft ügyvédi munkadíjat tervezetek be. Ez csak az Alapszabály módosításával kapcsolatos és csak a 2014. évet terheli??? Ezért kár volt!
Lehet, hogy hosszadalmas, lehet, hogy sokba kerül, de azt gondolom nekünk nem kell kalapáccsal hadonászni. A jog eszközével kell fellépni és közben sem kell törzsi sámántáncot lejteni, hogy az égiek támogatását kérjük.
Dr. Horváth Zsolt
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. Március 15. 09:11
Dr. Horváth Zsolt által idézett sor nekem is bejön.
"Régi törvényszerűség, hogy akik csak a kalapácsot ismerik, azok mindent azzal akarnak megoldani. mert nem ismerték fel a demokratikus döntések erejét."
Dr.Cserényi Péter már felismerte!
KUSS nekünk!
Hát nem demokratikus?
Dehogy nem, csak az "Anti" maradt ki a demokratikus szó elől.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Hozso - 2015. Március 16. 18:15
A március 28-án tartandó Küldöttgyűlés meghívójában foglaltak alapján nagy a baj. Szegény OMME Alapszabály gyengélkedik, mert az írás szerint megerősítésre szorul.
Valójában nem tudom, hogy a betegség kezdetekor felállított diagnózis volt-e hibás (létezik orvosi műhiba), vagy a kedves beteget félrekezelték-e? Vagy mindkettő?
A szituáció adott volt egy módosításra szoruló Alapszabály képében, csak elfelejtették időben átvilágítani, hogy megnézzék hol van szükség beavatkozásra, megfelelő kezelésre. Így aztán valóságos vészhelyzet alakult ki, volt futkosás és ötletelés, még azonnali konzíliumot is tartottak, de a nagyszámú látogatók valójában nem nyugodhattak meg a kedves beteg állapotát tekintve.
Szóval a beteg állapota nem változott, sőt. Ennek ellenére hadra fogják és sorra hivatkoznák rá, mint pl. az Elnökség, vagy a túlterhelt Etikai -és Fegyelmi Bizottság létszámának kibővítése.
Már csak az a kérdés, hogy az eddigi "sikeres beavatkozást" a beteg túléli-e?
Dr. Horváth Zsolt
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2015. Március 18. 13:48
Bizony ez a BETEG halálosan beteg!
A beteg megerősítése, ideiglenes talpra állítása még nem menti meg a rá kiszabott HALÁLTÓL!!!
A halála már a születésekor borítékolva volt! MENTHETETLEN-ül.
Ha a KGY ideiglenesen talpra állítja is, akkor még betegebb lesz rövid időn belül.
A megerősítése a tagság halála!!!

Üdv: Bercsényi
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. Március 18. 20:55
QUQURIQ !!!

Miért kell eltűrnünk ennyi bunkót?
Hová tették az OMME pénzét a KFT alakítása körül???
Miért kell ennyire dilettáns ügyvezetőt tartani?
Ja!
Nem lett a nagyságos út OMME elnök, kártérítésként az IB adományozott egy nesze neked egy jól fizető ügyvezetői állást!
Ez volt az egyesség, elmondta nekem egy IB-tag!
Csak a tagságot nézték egy nagy megalkuvó lúzernak!

Baromfi udvarom apraja nagyjai, csibéi, kotlósai, pulykái, kacsái, libái, gyöngyikéi, tyúkjai és kakaskái!
Itt az idő kapirgáljunk mindannyian, hadrendbe állítalak benneteket, kaszára, kapára, sarlóra, kalapácsra, ki mit ér, úgy ítél!!!
Ne tűrjük, hogy már a sokadik bőrt húzzák le rólunk!
Egyesek milliókban dőzsölnek, velünk meg a neonikotinoidos kukoricát szórják eleségül...

Az éhen maradt Kiskakas!


Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2015. Március 19. 07:57
Már előre látom létszámoldalról megközelítve a 28.-ai küldöttgyűlést. Előre vetített időjárási prognózis szerint addigra melegszik az idő.
A küldöttek közül aki főállású méhész, annak valószinüleg 100 fölötti az állománya, tehát az idő sürgeti Őt (március-április az amikor árkot tapos a méhész a kaptársorok mögött) aki meg főállása mellett méhészkedik, annak meg nagyon kell majd a szombat ha jó idő lesz.

A képlet tehát adott:  ha el is mennek sokan a kezdésre, 13 óra körül elkezdenek elszivárogni, eltünedezni. Addigra kellene a "varázslónak" (varázslóknak) átnyomni a szavazást az alapszabály felett.

De!!
Miért is kell még egyszer megszavazni a hibákkal teli "új" alapszabályt? Azt az alapszabályt, amelyik megfosztja az OV-t minden jogkörétől!! Azt az alapszabályt, amelyik az elnökség teljhatalmát vési kőbe!!!! Azt az alapszabály amiben az EB bármikor átnyúlhat a KGY felett!!

Miért kell megszavaznia a küldötteknek a pénzügyi beszámolót?
A válasz egyszerű: mert azzal a vezérkarunk minden pénzügyi vonzatú pozítív és negatív döntése legalizálva van, melyre azonnal lehet hivatkozni: A KGY. MEGSZAVAZTA, innentől pedig a téma lezárva: KUSS!

Ui: a KGY összehívása ismét szabálytalan, hiszen a régi alapszabály van még érvényben, tehát az OV-nak kellett volna összehívnia és nem az elnöknek

Üdv: Bercsényi
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. Március 19. 08:23
Kiskakas!
Ezt kérdezed:
"Miért kell eltűrnünk ennyi bunkót?"
Na már most, ezt a mondatot illene kimoderálnom, de nem teszem mert beszólásod magyarázatra szorul.
Szerintem az nem bunkóság ha valaki nem ért egy dologhoz.
Ez bizony bátorság!
Az OMME tele van ilyen bátor emberekkel.
Felsorolni is lehetetlen, ezért csak szemezgessünk.
Az Kft. alapítását olyan emberre bízták aki soha még hasonlót sem csinált.
Az elnök bátorságára utal, hogy alapszabályunkat sorozatosan súlyosan megszegi, lásd közhasznúságunk elvesztése, vagy gödöllői rendkívüli.
Monitoring vezetés a mai napig nem tud helyesen mintát venni.
Az OMME vezetése saját magának köszönheti a kialakult helyzetet.
Ők a legokosabbak, legügyesebbek, mindenkinél mindent jobban tudnak, na ez lehet akár bunkóság is, de nem az.
Azért ilyen bátrak, mert a döntéshozatalhoz körbebástyázták magukat!
Az elnök-szaktanácsadók, IB tag-szaktanácsadók, vagy a sima küldött szaktanácsadók az igazi bástyáik.
Ők ezt úgy kommunikálják le, hogy ezek az emberek lojálisak a vezetéshez.
Ez szerintem egy képmutatás, a szabad véleménynyilvánítás korlátozása, amit a pénz irányít.
Az egyesületet újra össze kell rakni, mert szétesett az irányítás.
Olyan emberek a vezetőink akik nem értenek ahhoz, hogy működik egy tagdíjakból összerakott érdekképviselet.
Ebből vannak a nézeteltérések. Egy darabig ment ez a műanyag szöveg, viszont az ellenzék a-célból készíti az alkatrészeit, hogy hosszútávon is elkötelezett emberek irányítsák az ágazatot.
Egy kicsit most úgy látom, hogy a pénz irányítja a gondolatokat, és nem az alulról jövő méhészakarat.
Ehhez kell az igazi bátorság.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Hozso - 2015. Március 19. 09:24
Az OMME honlapján közzétett, mai napig is hatályos, 2005. április 2-i keltezésű "Régi Alapszabály", III. fejezet 3/c. pontja szerint a Küldöttgyűlés hatásköre az éves mérleg, a 3/e. pont alapján az éves beszámoló elfogadása.
A hatáskör címzettjének, a Küldöttgyűlésnek megadatik az a jog, hogy eldöntse elfogadja vagy nem fogadja el a beszámolót és a mérleget.
A jog gyakorlása felelősséget jelent, amely magában foglalja a jogokat és kötelezettségeket is.
Az új, és ma sem hatályos - ha az lenne, már régen világgá kürtölték volna - Alapszabály szerint is a Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre az éves beszámoló elfogadása, amely NEM kell, hogy jelentse a beszámolók automatikus elfogadást.
Azt azonban volt már szerencsém látni, hogy a "frakciófegyelem, avagy a zsinór effektus" működik a küldöttgyűlésen.
Az Országos Vezetőségtől a a ma még IB. a nem hatályos Alapszabály szerint, a marionett bábok hatékony közreműködésével minden hatáskört elvont, tájékoztató fórummá degradálta azt. És persze lehetne még sorolni....
Nincs illúzióm a soron következő Küldöttgyűlés határozatainak tekintetében. Persze az időjárás is sok mindent befolyásolhat, de novemberben még nem kellett lövészárkot taposni a kaptárak mögött, legfeljebb a vasárnapi húsleves miatt aggódhattak sokan, mert azt  újra kellett melegíteni, estebéd lett az ebédből.
Csak azért mert valakinek hatalom van a kezében, amit ráadásul demokratikus úton kapott, nem jelenti azt, hogy mindenben igaza van és lehajtott fejjel kell elfogadni azt amit  mond, mert ő a hatalom. A hatalommal élni és nem visszaélni kell.

Dr. Horváth Zsolt
Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2015. Március 19. 10:16
Ebből az írásból is kiderül, hogy a mostani vezetés
az igazi árokásó!!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2015. Március 26. 22:46
Az alapszabály amit " meg kell erősíteni"??? annyira gáz, hogy már szinte záptojás szaga van!!!!
A pénzügyi beszámoló szerint meg a Kft. 50 milla alatt van!!! Az EB beszámoló cirka 64 millát emleget!!Az egész olyan zavaros!! A fene sem érti már!!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. Március 26. 23:20
QUQURIQ !!!

Jánoskám!

Ők sem értik, még annyira sem mint mi!

A szakértő Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: KörmendyRácz - 2015. November 08. 10:16
Megint hozzányúlunk az alapszabályhoz. Kiváló alkalom a pontosításra.

kell is a pontosítás, mert jelen formájában az alapszabályunk Alkotmányellenes. A Magyar Köztársaság Alkotmánya biztosítja a jogbiztonságot. Ha egy szabályozás nem forrása a jogbiztonságnak, akkor az Alkotmányellenes. Nézzük, hogy ez miként érvényes az OMME alapszabályára, miért lesz Alkotmányellenes?

1. Minden olyan kérdés, amit az Alapszabály nem szabályoz, azt a Ptk alapján kell megítélni. Ezt persze tudjuk, és az alapszabály is tartalmazza.

Következő a kérdés, kinek van szavazati joga a küldöttgyűlésen? Mindenkinek, aki a Küldöttgyűlés időpontjában tag. Csakhogy ezt az időbeniséget az OMME nem tudja teljesíteni, mert küldötteket választunk, és a tagok a küldötteken keresztül gyakorolják jogaikat. Azaz, ha el kívánunk térni a Ptk-tól, akkor azt az alapszabályban szabályozni kell. Ha nem szabályozzuk, akkor Ptk, annak meg nem felel meg az OMME jelenlegi működése. Azért az alapszabályunk nem ad választ kardinális kérdésre, arra, hogy mely időpont legyen a Ptk. által meghatározott időpont helyett, így nem biztosítja a jogbiztonságot, ezért alapszabályunk Alkotmányellenes.

Ahhoz, hogy törvényessé tegyük az alapszabályunkat, meg kell határoznunk, hogy mely időpontban számoljuk ki a küldöttek számát.

Megkérdeztem az időpontról az OMME ügyvédjét az OMME irodában dr. Mészáros László, Fekete József és mások társaságában. Azt válaszolta, hogy az alapszervezetek maguk számolják ki a küldöttek számát. Ez azt jelenti, hogy amikor a tagszervezetek a küldöttválasztó gyűlést tartják, akkor a létszámuk arányában meghatározzák, hogy hány küldöttjük van és annyi küldöttet állítanak, ill. néhány pótküldöttet is választanak.

Ez renden is van egyetlen küldöttgyűlésnél, de több helyen négy évre választanak küldöttet, Nyilvánvaló, hogy egy év múlva nem lehetnek ugyanazok a küldöttek, ha a létszám alapján megváltozna a küldöttek száma.

Az egyesületnek módosítania kell tehát a küldötteinek létszámát a korábbi szavazáshoz képest.
Most már csak az a kérdés, hogy mikor?

Tehát kell egy időpont. Magyarországon sokminden a december 31-hez van kötve, az OMME tagdíj fizetése is naptári évre van, így javasolom a naptári évet. Ehhez hozzálehet adni egy adminisztrációs időt, hogy meddig bejelentett december 31-i létszám? Ehhez a hagyományos 30 napot javasolom. Ez elterjedt ügyintézési és nyilvántartási időpont. Így a január 30-ig leadott december 31-i létszám alapján lenne a következő naptári évre a küldöttek számának számolása.

Ha január 30-ig leadott, akkor az iroda is kap 30 napot a feldolgozásra, és a létszámadat kész február végére. Így márciusban kiküldhetők az adatok, hogy akácszezon előtt meg lehessen tartani a küldöttgyűlést.

Az új év adataival nem tudunk operálni, mert március 31-ig vannak a tagdíj befizetések. Adminisztráció minimum 30 nap, május elején lehet kiküldeni a meghívót, ami után 15 napra lehet a küldöttgyűlés. május 15-i küldöttgyűlés nem jó az egyesület tagjainak.

Dátum nélkül jogbizonytalanság forrás, és a dátumot csak az Alapszabály szabályozhatja, különben a Ptk. lép hatályba.
Javasolom az alábbi mondat beemelését az alapszabályba:
A tárgyév január 30-ig leadott, előző év december 31-i létszám alapján lenne a tárgyév küldöttgyűléseire  évre a küldöttek számának számolása. A tagszervezeteknek a küldötteket eredeti aláírással ellátott közgyűlési jegyzőkönyvvel a tárgyév február utolsó napjáig kötelesek megküldeni. A tagszervezetek pótküldött listát is állíthatnak, így küldött akadályoztatása esetén a pótküldött személye a jegyzőkönyvből az OMME részére ismert.

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. November 08. 18:39
Teljesen egyet értek Körmendy-Rácz hozzászólásával.
Precíz, pontos minden körülményt figyelembe vevő a hozzászólása.
Már két levelet írtam ez ügyben az OMME-ba, de akkora mellébeszélés lett a vége, hogy meguntam.
Az OV-n újra nekirugaszkodtam, de ott is kapufa.
Akkor jöttem rá, hogy nem is értik mi a probléma, amikor Egyed Árpád hozzászólt.
Rögtön észre is vette magát, mert akkora sületlenséget mondott, hogy az nem gyenge teljesítményre vall.
Ezzel a sorral különösen egyet értek, mert ezt kifogásoltam én is:
"Ahhoz, hogy törvényessé tegyük az alapszabályunkat, meg kell határoznunk, hogy mely időpontban számoljuk ki a küldöttek számát."
Tehát most úgy működik az OMME, hogy kitalálják a szabályokat!
Már csak egy kérdésem lenne a tisztelt választott uralkodóinkhoz.
Akkor minek vagyunk mi, a küldöttek?
Azon különösen meglepődtem, hogy még Dr.Soós Tibor is nekem adott igazat.
Olvad a jég?
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: KörmendyRácz - 2015. November 09. 18:27
A következő nagy probléma az alapszabállyal a következő:

Az OMME korábban használta az önálló jogi személy kifejezést. Időközben megváltozott a Ptk, és lehetőséget ad az egyesület egyes szerveinek önálló jogi személyiséggé válásra. Amikor az OMME egyik régebbi ügyvédje megkapta az alapszabályt, és olvasta az Önálló jogi személyre vonatkozó szabályokat, akkor az alapszabályt a Ptk-hoz igazította. Ez így a Ptk-nak megfelel, csakhogy az OMME felépítése nem ilyen. A VIII. 2 bekezdésében az alapszabály körbeírja, hogy mit tekint önálló jogi személynek: Azok az OMME területi és helyi szervezetei, amelyek Önálló jogi személyiséget kaptak. Ez nem egyezik meg a független méhész szervezetekkel, akik együttműködési megállapodással csatlakoznak.

Ha ezt az alapszabályt elfogadjuk, akkor  a független méhész egyesületekről nincs szó az OMME alapszabályában. Az Alapszabály előkészítő bizottsági ülésen rákérdeztem, természetesen az OMME vezetése szeretné a jövőben is a független egyesületeket az alapszabályban tudni.

Ezért az alábbi módosításokat javasolom.
1. Az OMME tagja lehet valaki az alábbi és csak az alábbi szervezeti egységek tagjaként:
- Helyi/területi szerv,
- Helyi/területi szerv önálló jogi személyiséggel,
- Független méhész szervezetek, amelyek együttműködési megállapodással csatlakoznak az OMMÉ-hoz.

3. Mindhárom szervezeti tipus tagjainak minden joga és kötelessége megegyezik.

És értelemszerűen ahol kell, ki kell egészíteni. 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: KörmendyRácz - 2015. November 09. 18:33
Az Alapszabály következő pontja a napirend kiegészítése

Itt két fontos téma is van.

Egyrészről Dr. Soóssal egyetértettünk, hogy az előzetesen benyújtott napirendi pontnak a küldöttgyűlést összehívó általi elfogadásának illetve döntésének hiányában a közgyűlés egyszerű többséggel dönt. Ezt a mondat pontosításával át is kell vezetni az alapszabályon.

A következő kérdés, hogy hogyan tudják meg a küldöttek, hogy miből készüljenek, nekik az új, javasolt napirendi pontokat is meg kell ismerniük, hogy készülhessenek.

Ezért javasolom, hogy a 7 napos határidőt követően az OMME weboldalán kerüljenek nyilvánosságra azok a javasolt napirendi pontok, amelyeket esetleg az elnökség elfogad, illetve amelyeket esetleg maga a küldöttgyűlés fogadhat el.

Kérem gondolkozzatok el javaslataimon, és támogassátok azokat.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2015. November 09. 19:01
KRJ !
Teljes mértékben jogosak az észrevételeid!
Azonban a küldöttek ezzel nem akarnak érdemben foglalkozni, mert akkor kérdőre lesznek vonva bizonyos "erősen befolyásoló" személyek által, amit nem mernek megkockáztatni.
Ráadásul vannak un. "fotelforradalmárok" akik nem csak a neten, hanem a szemedbe is azt mondják "de milyen igazad van"
aztán amikor a szavazatára lenne szükség: hátba döf.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2015. November 09. 19:33
KRJ.
Bocs, de egy kis kritikával kell, hogy éljek.

Független= Önálló    a két szó egymásnak szinonímája.
Ez miatt én nem látom értelmét külön kezelni a független avagy az önálló szervezeteket.
De valójában az önálló szervezet sem független, hiszen OMME tagdíj kötelezettsége és OMME alapszabály elfogadási kötelezettsége is van a sajátján kívül amely szerintem sérti a függetlenség és önállóság fogalmát.

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: KörmendyRácz - 2015. November 09. 19:58
Kedves Jani bátya,

szerintem nincs igazad.

Az Önálló jogi személy fogalmát mostantól az új Ptk. definiálja. A jog titka, hogy fog egy szót, és annak definíciót ad. Utána ezen szó alatt azt kell érteni, amit írt a definíció. Mondok egy méhész példát. Van egy jogcím, hogy vándorlást segítő eszköz. Aztán definiálja, hogy mit ért alatta. Ha nem definiálná, akkor hajót is bele lehetne venni, ami pl. Velencében indokolt is lehet, de nálunk nincs benne. Ha nem lenne definiálva, akkor azt értesz bele, amit akarsz. És akkor vihetnéd vitorlással a méheket Keszthelyről Tihanyba levendulára. De a mostani rendszerben nem viheted vitorlással (támogatott jogcímként).

Tehát nyelvtanilag igazad van, de jogilag nincs. És az OMME az ÚJ Ptk. szövegezését átvéve az önálló szervezetre a VIII.2 szerinti szervezeteket érti.

Tehát háromféle szervezet van. Területi/helyi (VIII/1), Önálló jogi személyiségű (VIII/2. Ez a területi/helyi egyik válfaja) és a harmadiknak mi legyen a neve? Én a függetlent javasoltam. Ha nem értesz vele, akkor mi a javaslatod?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2015. November 11. 20:06
A független szó kifejezi a tartalmat. Jobbat, találóbbat nem találtam. (Nem is olyan egyszerű nyelv a magyar !)
A fent írtakhoz.: Minden lehetséges részletre kiterjedő alapszabályra van szükség! Az Alapszabály a "bibliánk"-mondta a volt gödöllői elnök Révész Gyuri.
Beszélni sokféleképpen lehet,de itt,  most - t[bi[]udatosan ,- érthetően kötelező fogalmazn/b]. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a fogalmak ismerete ,és  pontos rögzítése (leírása)!

üdv : kisméhész

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. November 11. 20:54
Nagyon tetszik a beszélgetésetek, mert elemző és érvelő. Csak így vezethet eredményre egy vita.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 16. 17:30
Újra vannak hírek az OMME honlapon!!!!

Beadták az Alapszabály 3. változatát mindezt egy éven belül a bíróságra!

Azt már meg sem említem, hogy hol közhasznú, aztán meg nem, éppen az aktuális érdekeknek megfelelően.

A fő hibája mind a 3 változatnak, hogy az önálló méhészegyesületek jogait csorbítja. Ezen egyesületek önrendelkezését megszüntetné, tagságát korlátozná! Hiába lett 3 alkalommal is a bíróságra beadva, átírva, mert így is minden alkalommal, ezek a jogsértő törekvések az összes beadott alapszabály részét képezik.

Végül kérdezném a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon????     Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. December 16. 18:07
QUQURIQ !!!

Jó a kérdés!
Szerintem, Ők maguk sem tudják megmondani!
Érdemes lenne, külön-külön minden IB tagot felhívni, és megkérdezni, hogy Ő, melyiket tartja hatályosnak!
Ezzel, hogy az önálló jogi személyű egyesületeknek a jogait akarják csorbítani a „nagy jog tudorok”
Könnyen szét szakíthatják az OMME civil szervezetét.
Lehet, hogy a jogtudományban új korszak kezdődik, nem a Római jogon fog békében nyugodni a jogalap, hanem az úgynevezett OMME  „jogtudományon”!!!
No!
Ekkor lesz érdekes világ, a korrupció melegágya lenne!
Csak azt nem értem, hogy egy közel 13 000 fős civil szervezet, hogyan tűrhet meg, egy ilyen hozzá nem értő vezetést!
Szomorú, hogy egy ekkora egyesület létét veszélyeztető pár ember butasága irányítja!!!
Kiskakas már most megjósolja, hogy ezt így megint visszadobják!
Vajon meddig mehet tovább a bújócska…
Meddig vagyunk kötelesek az ügyvédnek összeadni az ellenünk irányuló alapszabály tagdíját?
Ez úgy is kezelhetnénk mint a reklámalapot…
A szomorú csak az, ha megbukik a jelen vezetés, vele bukik az eddig el nem fogadott, alapszabály is!
…én valami per szagot érzek a szemétdombon…

A bűvös gömböt nézegető Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. December 16. 18:40
Én bent ültem a tárgyaláson, amikor Dr.Karaszi Margarita bírónő azt mondta, hogy első feladata lesz megnézni jelenleg melyik az OMME HATÁLYOS ALAPSZABÁLYA!
Én már itt is többször említettem, hogy amikor lezajlott nálunk az elnökválasztás addig nem tudtam egyesületünk pénzügyi dolgait rendezni a bankban, amíg engem nem jegyzett be elnöknek a cégbíróság.
Ezért a bankba mindig magammal kellett vinnem a régi elnököt, mert neki volt csak aláírási joga.
Az OTP-nél azt mondták, hogy ők csak és kizárólag a HATÁLYOS ALAPSZABÁLY-ban bejegyzett elnöknek adnak ki információt, és ő rendelkezhet a bankszámla felett.
Az OMME-nak a HATÁLYOS ALAPSZABÁLYA a 2005-ös!
Lehet ezt csűrni-csavarni, kell is hozzáértő jogtudós, de egyet nem értek.
Már több mint 2 éve megy ez a bolondéria, hogy a régi az új, a módosított, a hatályos szerint kell az OMME-nak működnie.
Fáskerti Laci mondta meg a frankót!
Mind a kettő érvényes.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 16. 20:48
Idézet
Kizökkent az idő; - ó, kárhozat!
Hogy én születtem helyre tolni azt.

Az OMME választott tisztségviselői nem Magyarország 2015-ben hatályos jogrendje, hanem visszalépett az időben Mikszáth Kálmán korába és a Rokonok című könyvben kipellengérezett állapotok szerint AKAR működni.

Azért kellett vastag betűvel szednem az "akar" szót, mert ez fejezi ki legjobban a helyzetet. Azért van 3 új alapszabály változat is már, mert egyik se jogszerű, ámde erőltetik.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 17. 13:16
Kérdezném ismét a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon????     

Fűrészes??? (Nem kell a virágnyelv, csak egyszerűen, közérthetően!)

Ügyvéd Úr??? (A 4 milliós keretből csak kitelik egy egyszerű válasz, vagy nem??)

Legdrágább elnök Úr??? (Ez lenne a 7 millió forintos kérdésem!!!)

Szeretném megtudni milyen szabályok szerint működik jelenleg az az egyesület ahová közel 20 éve fizetem a tagdíjat!!

Lehetséges volna megtudnom??? 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2015. December 17. 19:17
Szerintem 2016 január 26-án megtudjuk!!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 17. 19:55
És addig mi alapján hozzák a döntéseket az igen tisztelt megválasztott tisztségviselőink???

Engem csak ez érdekel!!!

Mi alapján???
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. December 17. 20:13
Hát nem értitek?
Az OMME-ban most az a szabály mint az MMA-ban.
Ez egy olyan újkori méhész "harcművészet" ahol két fél küzd.
Az egyik nem is meri el, hogy szabályok is léteznek, a másik pedig szinte követeli azt.
Ez úgy hívjuk O-MMA!
Nagyernyei Attila

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 17. 20:26
Szerintük mi az alapszabály? Hát az erőszak.

Közös érdekké emelt magánérdekek szerint működnek.

A válaszom folytatását olvashatjátok a kft ügyek topicban.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2015. December 18. 09:11
Attila
Minek a rövidítése az MMA  ????
Cím: Re:Alapszabály
Írta: zümi - 2015. December 18. 10:00
Szia Jani!
Igaz nem nekem szólt a kérdés de válaszolnék rá. Ha jól sejtem MMÁ az egy küzdősport amiben az a szabály, hogy alig van szabály :D
Cím: Re:Alapszabály
Írta: robi 75 - 2015. December 18. 10:07
Attila
Minek a rövidítése az MMA  ????

Kevert harcművészet.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 18. 14:57
Kérdezném ismét ( harmadszorra) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon????

Úgy látom ez egy fogós ravasz kérdés!!!

Pedig 7 + 4 millióért vágni kéne a választ!!!

Esetleg Fűrészes???

Ja éppen gyógyászati segédeszköz átalakítással fenyeget valakit.....

Szóval elfoglalt!!!

Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. December 18. 16:53
QUQURIQ !!!

Jó a kérdés, és egyszerű a válasz!
Mindig azt az alapszabályt alkalmazzák, amiből előnyüket lehet megszilárdítani.
Az a mérvadó alapszabályuk, amiben zavarosan és kétértelműen tudnak lavírozni.
Az az alapszabály amit a Kontroll csoport kidolgozott (Erdélyi János) konkrét, félre nem magyarázható méhészbaráti, de főleg demokratikus!
Na ez az az alapszabály amitől irtózik az OMME vezetése, mit az ördög a tömjéntől...

A szerzetes Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyúr - 2015. December 18. 17:50
Esetleg Fűrészes???

Hagyjatok már ezzel a „fűrészessel”! Telefonon tényleg kap az egyik emberünktől rágcsálni való információkat, de köze nincs a döntésekhez. Mi is tudjuk, hogy egy ilyen kérdés magas már neki, mint szamárnak a lórács. Azt is elmondtuk már neki finoman, hogy ne nagyon lovalja bele magát az észosztó szerepébe, mert ebben a játszmában ő csak egy egyszerű Petronius albitang.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Petronius arbiter - 2015. December 19. 06:30
Kérdezném ismét ( harmadszorra) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon????

Úgy látom ez egy fogós ravasz kérdés!!!

Pedig 7 + 4 millióért vágni kéne a választ!!!

Esetleg Fűrészes???

Ja éppen gyógyászati segédeszköz átalakítással fenyeget valakit.....

Szóval elfoglalt!!!

Kedves Chuck!

Annyit emleget, hogy a végén még én is elkezdek"chucklani"...

Persze, hogy fene elfoglalt vagyok, a múltkor is adott annyi munkát, hogy a felével sem végeztem. A DNS-kérdésben igyekeztem tájékozódni, azt hallottam, hogy a kérdéses esetben alaposan mellélőtt, azaz helyesen nem is "lőtt mellé". A végén még én is belékeveredek... Bonyolult dolog ez a DNS-vizsgálat, nem is értek hozzá igazán. Mindenesetre azt is mondták, hogy erről állítólag papírja is van, meg valami pénzeket is emlegettek, de azok nem nemzeti programos pénzek, meg mintha nem az MVH utalná. A pontosabb információkat várom még.

A zászló, amit kiadott a kezéből, úgy láttam, megvan még. Szép nagy zászló, annyi csillag meg csík van rajta, mint a fene. Ha gondolja, szívesen segítek vigyázni rá, s azt is mondták, hogy nem mindegy, milyen fegyverrel őrzik. Elég sok a fafejű manapság, azok ellen a láncfűrész a leghatásosabb. Majd egyeztetünk, de nekem az tetszene, ha együtt őriznénk a zászlót.

Viszont van egy örömhírem is: megtaláltam a tégláját a Viola utcában. Gondolom ez lehet az, egy rohadt nagy kupac alján leltem rá. Mondom az uraknak: -Ennek nem a falban lenne a helye?
-Dehogy nem, csak van egy csapat, amelyik folyamatosan ide jár, oszt' bontják a székházat, mint a hejderménkű... Már alig maradt ép rész a hivatalban, csak néhány szekrény, az meg mind tele van csontvázakkal... Fura figurák járnak mostanában a hivatalba, az egyik periodikusan valami olyat mormolt, hogy "monnyonle", meg talán azt, hogy kutat ás, de nem ásóval, hanem valami elegáns görbe bottal esett a falnak, de megüthette a bokáját, mert erősen bicegett. Ja, meg volt vele egy másik is, láncfűrésszel, no azon hegesztőszemüveg is volt (azt mondta, a fűrészportól óvja a szemit), hát az tényleg egy fura figura, az egyfolytában téglajegyet lobogtatott, valami Alapszabályról motyogott és az íróasztalokon lefele forgatta a fényképeket...
Mindenesetre a tégla itt van, nem mertem otthagyni, mert valami új székházról pusmogtak a Hivatalban... Azt mondják, az már igazán demokratikus székház lesz, valami új kerál akar székelni benne, mert az OMME nemsokára átalakul demokratikus monarchiává, csak még várják, hogy a Duna fenékig befagyjon, mert annak a jegén akarják megválasztani a kerált.

Szóval eddig jutottam, de rengeteg a dolgom, sajtóügyeletet kell tartanom, mert ha egy percre is félrefordulok, mindjárt a gyors és precíz tájékoztatás látja a kárát. Szerencsére most sikerült gyorsan elcsípni azt a hírt, amit Jani Bátya annyira hiányolt a múltkor. Sajnos nincs időm most neki is levelet írnom, megkérném, mondja meg neki, hogy továbbra is látogassa bátran a Fórumot, megpróbálok szárnyakat adni a vágyainak. Ezután is gyors és precíz lesz a tájékoztatás, a jó kundschaftokért mindent...
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 19. 07:45
Tisztelt Fűrészes!

Személyeskedés meg volt!

Szó fosás meg volt!

Akkor egy egy sorosba, melyik alapszabály érvényes a mai napon?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2015. December 19. 08:05
Kérdezném ismét ( harmadszorra) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon????

Úgy látom ez egy fogós ravasz kérdés!!!

Pedig 7 + 4 millióért vágni kéne a választ!!!

Esetleg Fűrészes???

Ja éppen gyógyászati segédeszköz átalakítással fenyeget valakit.....

Szóval elfoglalt!!!

.................................................
Viszont van egy örömhírem is: megtaláltam a tégláját a Viola utcában. Gondolom ez lehet az, egy rohadt nagy kupac alján leltem rá. Mondom az uraknak: -Ennek nem a falban lenne a helye?
-Dehogy nem, csak van egy csapat, amelyik folyamatosan ide jár, oszt' bontják a székházat, mint a hejderménkű... Már alig maradt ép rész a hivatalban, csak néhány szekrény, az meg mind tele van csontvázakkal...
 Fura figurák járnak mostanában a hivatalba, az egyik periodikusan valami olyat mormolt, hogy "monnyonle", meg talán azt, hogy kutat ás, de nem ásóval, hanem valami elegáns görbe bottal esett a falnak, de megüthette a bokáját, mert erősen bicegett. Ja, meg volt vele egy másik is, láncfűrésszel, no azon hegesztőszemüveg is volt (azt mondta, a fűrészportól óvja a szemit), hát az tényleg egy fura figura, az egyfolytában téglajegyet lobogtatott, valami Alapszabályról motyogott és az íróasztalokon lefele forgatta a fényképeket...
Mindenesetre a tégla itt van, nem mertem otthagyni, mert valami új székházról pusmogtak a Hivatalban...
.................................................

Tetszik ez a fránya, fanyar, ámbár beismerő írás, amiből kiragadtam ezt a részletet.

Talán minden ágazatban ismert az a fogalom; - állagmegőrzés.
Erről a fogalomról már biztos hallottak Gönyün és Gyulán is. Talán az értelmezéssel van probléma??
Kezdjük az elejéről úgy sokaknak érthetőbb leszek.
Pár éve a kényszerváltáskor látni vélték, hogy repedések jelentek meg a falon. A kőműves brigád szakképzett tagja azt mondta : Az épület alapja jó, a falon lévő repedés, az csak hajszál repedés. Nem kell vele foglalkozni, állítsunk oda egy hosszú embert, aki majd eltakarja ködösítéssel a hibákat.
Így is tettek. Viszont így a védelem nélküli falat, nagymértékben kitették a viszontagságos időjárásnak.
Az elmúlt évek alatt, az évszakok, kellőképpen megtették hatásaikat, és a téglák közötti kötőanyagot nagyon meg gyengítették. Jó pár téglán, már a salétromosság nyomai is észlelhető. Ezeket a téglákat ki kell cserélnyi. (dobni)
Az a véleményem, "mert egy picit értek ehhez is"; a szóban forgó falról-falakról, le kell verni az összes vakolatot, a tartó-merevítő szerkezetben lévő hibás, tönkrement falazó elemeket ki kell cserélnyi, persze a megfelelő  biztosítás mellett. (omlásveszély) Első lépésben, szakvéleményt kell kérni az illetően, hogy a falakban milyen mérvű a károsodás, lehetséges-e még a renoválás, más új anyag felhasználásával.
Ha a szakvélemény azt eredményezi, hogy a renoválásra fordított energia többe kerül, mit maga a megmentett érték, akkor meg kell kérni a bontási engedélyt azon falszakaszokra, amiket nem érdemes javítani. Csak a teljes feltárással (vakolatleveréssel) lehet az érdemi munkát elkezdeni a hibás falon, vagy falszakaszon!
Addig is jó lenne ha a kőműves brigád, elvégezné a dúcolást az érintett szakaszokon, mert a végén mér rájuk dől a fal, és akkor tényleg kell a kereső kutya.
 


Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 19. 11:30
Tisztelt Fűrészes!

Az alábbi hozzászólásodhoz mellékelt kép melynek a felirata "Székház" a Te gondolkodásodat takarja a méhészek közadakozásából összegyűjtött és megvásárolt Székházáról vagy a Főnökeidét????

Ha a Tied akkor sajnállak a közőzösségünk nevében, mert ebből is látszik, hogy Te milyen ember vagy!

Ha ezt parancsra tetted akkor az súlyosabb, mert akkor vannak olyan vezetőink akik a méhészek közösen elért eredményét így minősítik!!!

Sajnos a másik általad említett kérdésben viszont felhívnám a figyelmedet, hogy van olyan, hogy Kötelező.
Ami kötelező az nem választható, mert ha az lenne 1 Ft-ot sem utalnék ilyen embernek.
Beszélgess még vele, mert az igazi mélységekbe még nem értél le!!!
De Téged ismerve ez nem fog elmaradni!!!

Addig is...

Kérdezném ismét ( negyedszerre ) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 19. 11:37
Az OMME elnöke 2014 tavaszán nem akart alapszabályt módosítani, azóta viszont félévente Küldöttgyűlés elé visz egy újat és kikiáltja hatályosnak, pedig azt csak a bíróság teheti meg. Hogy teheti ezt meg? Egy téveszme alapján. Dr. Mészáros László meg van győződve arról, hogy ő bírói hatalommal is rendelkezik. Jobb helyeken ilyesmi miatt pszichológushoz, orvoshoz küldik az embereket. Bocsánatot kérek, hogy személyeskedtem, de lassan két éve vezeti az OMME-t egy ilyen ember és ennek az egész ágazat kárát látja.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. December 19. 19:12
Ne aggódjatok már!
Az idén bont utoljára pezsgőt OMME elnökként szilveszterkor.
Nézegeti a virtuális bankszámláját, óhhh 7.2 milko, nem is rossz ez a pozícijóóóó.
Rövid pályafutása alatt az OMME teljesen kettészakadt és ez az Ő egyszemélyi felelőssége.
Az elnök feladata a méhészek közösségének összekovácsolása, nem szétzilálása.
Nem tárgyal, nem kommunikál, hanem támad, vádaskodik.
Ami viszont zavar, hogy a küldöttek nagy része megszavazta a tiszteletdíját.
De legalább lesz miből visszafizetnie az általa okozott kárt, amit a szabálytalan rendkívüli küldöttgyűlés által produkált, és ezzel egy lavinát indított el.
Az alapszabály kozmetikázásával meg ne foglalkozzatok, a következő vezetés készít egy normálisat a tagságnak, amely minden pontjából az fog tükröződni amit a méhészek szeretnének.
A jelenlegi vezetőink az alapszabályt maguknak írták, és ami a legfájdalmasabb az OMME vezetőinek védőügyvédje ehhez végig asszisztált.
Neki végül is azért fizettek a tagdíjunkból, hogy az legyen amit ők akarnak, tehát nekünk kuss.
Ennyi valótlanságot (hazugságot) amit vezetőink összehoztak ilyen rövid idő alatt komoly erőfeszítésükbe telhetett.
A topplista élén az OMME közhasznúsága van!
A "Haszontalan" vezetőink sem tudják már mi számukra a hasznos, és mi nem?
Ők ennek a káosznak amit az alapszabályba kódoltak, a haszonélvezői.
Pozícióhalmozók, és összemosók.
Sokszor azt sem tudják, hogy melyik öltöny van rajtuk.
Szaktanácsadó?
Kamarai?
OMME alelnöki?
Egyesületi elnöki?
Küldötti?
Elnökségi?
Huh, még leírni is fárasztó.
Hiába, legyünk rájuk büszkék, hiszen ők zsenik!
Lassan új bírói képzést kell indtani, hogy Texas Rangernek valaki válaszolni tudjon, úgy megkeverték a sz..t.
Ebben hibásak a küldöttek is, hogy engedték eddig elfajulni a dolgokat.
Hamarosan a hatóság rendet tesz, és mindenki számára világos lesz az amiről évek óta meccsezünk.
Bár vannak fenntartásaim.
Tudok olyan elmarasztaló ítéletről, amit ők győzelemként fogtak fel.
Csuját is ki akarták rázni a gatyájából, aztán mégis az elnökről "esett" le!
Az OMME-ra más törvények érvényesek?
A vesztesnek nem szoktak fizetni............vagy ezt is rosszul tudom?
Nagyernyei Attila


 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: KERETBAK - 2015. December 19. 19:27
Szaktanácsadói, Egyesületi elnöki,és talán még a küldötti öltöny volt még talán máson is ;)


Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. December 19. 20:13
Ja ja!
Értem a célzást.
Csak ő belátta, hogy ez nem passzol össze, és szépen lerakta az egyiket.
A levetéshez egy kicsit segítettek, de egyébként is készülődött, mert olyan volt a légkör amit érzékeny gyomor nem igen bír.
Az elnöki poszttal jár a küldötti is.
Ezt nem tudtad?
Egyébként van aki ezt a dolgot jól tudja kezelni, de a legtöbb nem, vagy sehogy.
Doktor úr összeráncolja a szemöldökét akkor baj van, ez nem jött össze majd tavasszal megpróbáljuk.
Ha csóválja a fejét a szakinak annyi, ha bólint, szavazni kell.
Nálam csóválta, nem is egyszer, mégse lett annyi.
Részemről ennyi.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 20. 10:50
Kérdezném ismét ( ötödszörre) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon?

Talán szent estére a Jézuska meghozza a választ! :)

Ez azért már nagyon gáz, hogy ennyire kerülik a választ Fűrészes koma!

Lehet, hogy az emeletes budis képe miatt most egy kicsit parkolópályára helyezték?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 20. 14:02
Na Tomipapa!

Bújj elő a trágyás talicskád mögül.
Lécci villogtasd a nagy tájékozottságodat.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 20. 18:52
Fűrészes!

Egy kis segítség.

Az alapszabályok alatt vannak felsorolva a különböző szabályzatok.

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Pénzügyi, Ellenőrzési, Ügyviteli Szabályzat a régi 2005-ös alapszabály szerinti IB (Intéző Bizottságot) tartalmaz.

A Választási, Etikai, Kitüntetési, Marketing Szabályzatok viszont Elnökséget tartalmaznak.

Itt valami nem kerek.

Ha a régi alapszabály szerint működünk, mert a működési szabályzat szerint úgy kellene, (főleg azért mert ott virít a honlapon!), akkor hová lett az OV jogköre?

Javaslom a klubvezetőnek, hogy indítsunk szavazást a tagok és látogatóink részére, hogy szerintük melyik alapszabály szerint működik a mai napon az Országos Magyar Méhészeti Egyesület?

Engem nagyon érdekel, hogy a fentiek alapján mire is fizettünk ki 7 millió forintot?  ???

Ja ügyvéd úrról se feledkezzünk meg!  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. December 20. 19:59
 Texas Ranger !
Nekem az volt eddig is a véleményem, sőt a meggyőződésem, hogy az OMME-nak a 2005-ben elfogadott HATÁLYOS alapszabálya szerint kellene működnie mindaddig, amíg a cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet nem fogadta el.
Az, hogy az OMME vezetői mit hoznak össze más tészta, rájuk eddig sem vonatkoztak a szabályok, mivel az OMME uraira külön törvény vonatkozik.
"Azt kell megszavazni amit az IB akar!"
Valamilyen egyéni turmix alapszabályt alkalmaznak most, mindig azt, ami számukra kedvező.
Hogy is kezdte Dr.Mészáros László amikor Erélyi János akkor Érdi elnök felhívta a figyelemét, hogy az OMME-nak új alapszabályt kell alkotnia?
Á fiúk, ráérünk arra még!
Aztán annyira ráértek, hogy elvesztettük a közhasznúságunkat, majd egy akkora kapkodás lett, hogy összehívtak egy tök szabálytalan küldöttgyűlést, amit I. fokon már  elmeszelt a Fővárosi Törvényszék.
A múlt héten volt bent Csuja László, hogy belenézzen az OMME Kft irataiba, de elhajtotta a "Hivatal vezető", hogy nem vagyunk közhasznúak, és a gazdasági társaság egy önálló jogi személy, tehát hess innen.
Szerintem türelmetlenek vagytok.
Olyan szépen elcsesznek ők rendre mindent, hogy a választások alatt meg sem mernek majd nyikkanni, nemhogy indulni.
Ha meg felemelgetik a nem túl régmúlt szabálytalanságait, (Béni szerint lopásokat) ismét maguk alatt vágják a fát, és Fáskerti Lacit hozzák kínos helyzetbe, mert ha tudtak róla akkor "bűnösök közt cinkos aki néma" kedves kis idézet juttatjuk majd eszünkbe.
Már rég meg kellett volna kérni egy civil szervezetekhez értő jogtudóst, hogy mi van olyankor, amikor egy egyesületnek ennyi módosított alapszabálya van.
Így csak találgatni lehet, vagy a zavarosban halászgatni.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. December 20. 20:13
QUQURIQ !!!

Kedves 12 000 és egy néhány Méhész társam!
Addig amíg a bíróság nem jegyzi be az elfogadott alapszabályt, addig a régi a hatályos, még ha Krisztus előtti is az elfogadásának a dátuma!
Csak az OMME elnökének a hiányos jogi demagógiája, hogy a bíróság által el nem fogadott alapszabály a mérvadó!
...ha!
Annyira biztosak lettek volna a dolgukba, úgy a legújabb bíróság által el nem fogadott alapszabályhoz összetákoltak volna már egy SZMSZ.-t!
Ez most így pont olyan mint amikor egy elhasznált nadrág szárát le szeretném vágni, mert még sortnak jó lenne!
Levágom az egyik lábát a gatyusnak, csengetnek, és gyorsan belebújok a fél lábú divatnadrágomba.
...tükör nincs a közelemben, hogy megnézzem, hogy hogyan is nézek ki, csak gyorsan megyek ajtót nyitni... ;D
...vajon mit gondol rólam a szomszéd asszony? :o
Vegyétek tudomásul, hogy "ŐK" is ezt nagyon jól tudják, csak színjáték az egész, időnyerésre jó!
Nem gondolták, hogy lesznek olyanok akik a bíróságon megtámadják az eszement ámokfutásukat...
...ha a bíróság ellenük ítélkezik, minden eddigi igen - nem - tartózkodik megy a kukába!
Újból OV. lesz az OV-vé, nem pedig hazugságok mesenapja...
Daraboló gépbe kerül a Kft összes ügyirata, persze a könyvvizsgálási ellenőrzés után, az eddigi bérek meg visszakerülnek a jogos tulajdonunkba az OMME kasszájába.....
...és még ami ezeknek a vonzata.
A mi elcseszett időnkről, elrontott rendkívülikről nem is beszéltem....
Az csak a szerencséje a "szerencsétleneknek", hogy nincs senki olyan tökös gyerek, aki a NAV-tól, TEKTŐL, sajtótól kért volna segítséget, ....mert az egyesületünk hírnevét védte...
Így könnyen megkeresték volna a titkos dokumentumokat, elcseszett számlákat, és fény derült volna a Kft milliós hiányaira... :o :-[ :-X

Kedvencük a kicsi Kakas...
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 20. 20:25
Ne fűrészelj kiskakas!  ;D

Nem Téged kérdeztelek!  :P

Vagy már Te is fizetett OMME alkalmazott vagy?  :-[

Nem illik más kenyerét elvenni!   ;)

Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. December 20. 20:28
QUQORIQ !!!

Szánom - bánom bűneimet...
mindjárt összedrótozom a csőröcskémet...

A néma Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2015. December 20. 21:29
Kérdezzük meg Fáskerti Úrat is, neki ezt tudnia kell?!!! -lene?

MINDKETTŐ
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2015. December 20. 21:29
Elfelejtettem: mind a NÉGY
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 20. 22:28
Kicsit javítok egy számadatot. nem 12 000 méhész van, hanem néhány ezerrel több, hiszen vannak nem OMME tag méhészek is.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 21. 08:00
Kérdezném ismét ( hatodszorra ) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon?

Fűrészes?

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2015. December 21. 13:53
A Texas Ranger által írtakra reagálok.
Amit írtál  szabályzatokat mind átolvastam,és megállapítottam , hogy nincs meg benne  a belső jogharmonizálás. Közérthetően :az alapszabályban megfogalmazottakat helyenként "fölülírták".  Pl. ...az elnök mennyi pénz fölött rendelkezhet? .  De van ott foga
lomzavar i
s ! Az értelmezhetetlenség netovábbja......eccctr..
............és nyilván a bírósági döntésig a Bross-féle alapszabály van életben  !
 Arra kérlek benneteket, hogy a jövőt érintő érdemi vitát folytassatok, javaslatokkal , ötletekkel  !
üdv. E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 21. 18:01
Én egy fizetett OMME alkalmazottól szeretném hallani, hogy szerinte melyik alapszabály van most érvényben!

A kedves Fűrészes most biztos valahol BUDI bildingezik.

Erőlködik, hogy kijöjjön a válasz nem úgy mint más esetben, az akár fél oldalas szófosások alkalmával.

Én türelmes vagyok!  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 22. 07:18
Kérdezném ismét ( hetedszerre) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon?

Fűrészes!Cím: Re:Alapszabály
Írta: george75 - 2015. December 22. 18:03
Én úgy gondolom mint  küldött,hogy a régi van életbe!  Még úgy is hogy Tolna megyében is az volt ,  még más  egyesületBen is vezetőségi tag vagyok és  ott is a régi szerint működtünk addig ameddig az újat be nem jegyezték a cég bíróságon egyébként minden küldött gyűlés körül volt bőven szabálytalanság de remélem hamarosan rend lesz. ☺
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 23. 07:46
Kérdezném ismét ( nyolcadszorra) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon?

Fűrészes!

Kedves Favágónk!

Ne félj!  Újévben új kérdést teszek fel Neked!

(Bár látom erre az egyszerűre sem megy a válasz...)

Kérdezni még lehet, ugye?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 23. 10:57
A belső szabályzatokat csak a bíróság által elfogadott hatályos alapszabály alapján lehet készíteni működtetni. Abból pedig mindig csak egy van. Most a 2005 évi. Tehát az etikai és a választási szabályzatból is a régi van érvényben. Ami nem az alapján történt vagy történik, mind érvénytelen. Dr Mészáros doktori címe hihetetlen. Kezdek kételkedni a valóságtartalmában. Egy jogászdoktornak a jog minimális követése a minimum.

Ha egy Vezető a tárgyaláson gatyaletolással fejezi ki álláspontját, azzal megsérti azokat is, akik akarták az ő meg választását. Ez az ember vette le az alapszabályt szavazásról 2014 tavaszán, majd ő akart háromszor is Dr Soóssal együtt egy diktatórikus alapszabályt a torkunkon letolni. Dróton rángat harmadik éve 12000 embert.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 24. 07:29
Kérdezném ismét ( kilencedszerre ) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon?

Eljött a karácsony szent ünnepe. Várom a kis Jézust, hát ha lesz válasz a fenyőm alatt estére.

Ha nem tőle akkor talán az OMME 3 királyától?

A tömjént már szétszórták a reklám újság elején, a szerecsen kollégát már mosdatják...hátha az utolsónak lesz ideje válaszolni..... :)

Fűrészes!

Estére neked is vége a műszaknak, nem kell több fenyőt kivágni. (Biztos eddig ezért nem értél rá válaszolni!)

Attila kérésének megfelelően kívánok Neked is külön Kellemes Karácsonyt! (Bár nem érdemelnéd meg!  :-[)

Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2015. December 24. 13:59
QUQURIQ !!!

A Getsemani kertben amíg a hívek elaludtak, sok minden történt Krisztus lelkében, amiről senki nem beszél, mert ez az örökké valóság, titka marad....
Az utolsó percek a lélek és a valós emberi lény dialógusa, (párbeszéde) ...
Tudta Krisztusunk, hogy Ö a megváltó, de vajon miket mondhatott az úr Neki, azokban a magányos percekben?
Lehet, hogy nem is emberi gyengeség okozta a hívek elalvását?
Kettesben akartak maradni, hogy megbeszéljék Jézus földi küldetését?
Miért kellet Neki kínhalált halni értünk?
Miért mindig a jóknak kell szenvedni?

A töprengő Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 25. 07:59
Kérdezném ismét ( tizedszerre ) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon?

Ez kezd egyre kínosabb lenni!

Nem meri felvállalni egyik fizetett OMME alkalmazott se, hogy nyilatkozzon, milyen szabályok szerint működik az általunk tagdíjjakkal teletömött egyesület!

Fűrészes?

OMME minden tudónk?  ;D

Vagy Te csak arról tudsz amiről tájékoztatnak?  :o

Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2015. December 25. 08:34
Talán az a baj a kérdéseddel, hogy csak úgy "valakitől" kérdezed.
(Ha elfogadsz egy pár támpontot segítség gyanánt.)
Itt a klubbon regisztrált tagok között van:  Fekete József OMME általános elnök
                                                          Mészáros János Zselici Méhész Egyesület Elnöke, OMME - EB tagja
Szerintem a felteszed nekik a kérdésed, biztosan megnyugtató választ fognak adni.   ::)  :-[

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 25. 11:19
Hát senkitől csak nem kérdezhetem?  ;)

Erre csak Valaki közülük tudna válaszolni, ha akarna!

Tán nem áll érdekükben a válaszadás?

Nem hiába, érdekvédők !

Aztán, hogy kinek az érdekét védik döntse el mindenki maga!  :-[

Fűrészes?  ;D
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 25. 16:09
Kérdezd meg a Küldöttgyűlést. Neki tudnia kell, hisz megszavazta. Most még Nagyernyei Attila is megszavazta
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. December 25. 16:48
Gedeekas!
Tegnap megbeszéltük, egyedül a KÖZHASZNÚSÁGUNK visszaszerzését szavaztam meg!
Te ott sem voltál, mert előbb hazamentél!
A tűzszünetre való tekintettel, az ünnepek után folytatom a válaszomat.
Üdvözlettel: Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 25. 19:56
Igen Attila! Dr. Mészáros László, mint levezető elnök, nemcsak erőszakos diktátor, hanem kiváló módszertannal a lelki akarat megtörésére és megtévesztésére épít.
Jó kiképzést kapott erre.
Nem véletlenül kapta tőlem a Chipolla mester becenevet.
Arra épít, hogy az emberek jóhiszeműek, jószándékúak. Profi Ő a maga nemében, Csak azt kell megértened neked is és a többi küldötteknek is, hogy Ő nem az érdekképviseletben profi, hanem a megtévesztésben. A legutóbbi alapszabálymódosító szavazáson sorra voltak nulla ellenszavazatok és nulla tartózkodás. Elhiteti veled, veletek, hogy azt akarja és azt fogja csinálni, amit te szeretnél. Igazi tömeghipnózist gyakorol. És eddig teljesen eredményesen teszi a dolgát.

DE!

Csak az mentheti fel önmagát, aki gyámság alatt áll, tehát nem rendelkezik önálló cselekvőképességgel.
Mindenki felelős a szavazatáért.
Amikor a Mellifera létezett, akkor is voltak küldöttgyűlési döntések, amivel ráadásul a saját befeketett tőkéjük sorsáról döntöttek.
Ne felejtsétek el, hogy Dr. Cserényi Péter, Fekete József, Fáskerti László szavát hallgatták és fogadták el.
Ne felejtsétek el, hogy most is rájuk hallgatva születnek a döntések.
Természetesen lehet tévedni, hibázni és ebből illik tanulni és legfőképpen változtatni is tudni kell.
Aki nem tanul hibájából és nem képes változtatni, az kiszolgáltatott marad továbbra is.

Nem elég itt a fekete-fehér fórumon, kocsmában, kávéházban, skype beszélgetéseken tiltakozni az OMME vezetőinek viselt dolgai miatt, hanem ott az éles helyzetekben kell ésszerűen dönteni. Nem szabad engedni Csipolla mesternek! Nem szabad elfelejteni, hogy a méhészek érdeke és csakis a méhészek érdeke a fontos.

Amikor te Attila azt mondod, hogy a közhasznúságot szavatad meg, akkor te azt hitted, hogy azt szavaztad meg. De nem így van. Egy minden etikai normát és törvényt semmibe vevő érdekeképviseleti vezetésre mondtatok igent.

Ha a küldöttek tisztába lennének szavazatuk súlyával, akkor a 7. napirendi pontban egyetlen szavazatot se szabad lett volna kapjon a jelenlegi vezetés. Hogy a fenébe lesz itt vezetőségváltás, ha 9 ellenszavazattal és egy tartózkodással a jelenlegi vezérkart támogattátok?
Hát ennyi tudatosság van a küldöttekben.
Lesújtó amit írok,
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. December 25. 21:37
Geddekas!
Ha figyeltél volna mindig megszavazom azokat a dolgokat amivel egyet értek, és a méhészek érdekében történik.
Ami ezzel ellentétes, abból semmit.
Hogy mi kerül a jegyzőkönyvekbe Te tudod a legjobban, nem mindig fedi a valóságot.
Tehát én a szavazatokról sem vagyok meggyőződve, hogy úgy van ahogy a jegyzőkönyvben.
A "látható többség" szerinted milyen szavazatszámot fed?
Egyébként ezt a küldöttgyűlést is megtámadtad, tehát minden határozata meg lesz semmisítve, tök mindegy, hogy ki mit szavazott.
Azt pedig nem tudom elfogadni senkitől, hogy utána számon kérje tőlem, miért így döntöttem!
Addig amíg nem tudjuk melyik alapszabály szerint működik az egyesület, úgyis csak bohóckodás az egész.
Éles helyzetben tudom mit kell tennem, engem még soha nem "vádoltak" puhánysággal, inkább kemény, határozott, szókimondó stílusom sérti sokak fülecskéjét.
Mint megígértem a tűzszünet alatt nem vagyok hajlandó senkit durván bírálni, majd dec. 27-től aztán mindent bele!
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 26. 09:00
Kérdezném ismét ( tizenegyedszerre ) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon?

Mivel az alapszabályra nem vonatkoznak az ünnepek.....legalábbis nem olvastam egy olyan pontot sem, egyikben sem!

No de melyik az amelyik alapján nem vonatkozik?

Oly nehéz a válaszadás? Segítsetek Kedves Fizetett OMME alkalmazottak!

Fűrészes!

Felújítás alatt?

Köszörülik a fogaidat?

Ennyi favágás után el is kell egy kis wellness, hogy aztán az új évbe új lendülettel vethessenek be Téged az OMME négyszögletű kerek erdejébe!  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 26. 09:59
Ne hidd el Attila, De megtévesztettek.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. December 26. 10:43
Geddekas!
Nem tudom miért vagy így rám kattanva, senki nem tévesztett meg.
Mivel tűzszünetet hirdettem, nem kívánok erősebben reagálni.
Szerintem én tartom be egyedül, de nem baj.
Kicsit gondold át miket írsz, mert úgy látom nem vagy a helyzet ura.
Önálló gondolkodással rendelkezem, minden kijelentésemet (szavazatomat) vállalom, viszont azt visszautasítom, hogy valaki ezt számon kérje tőlem.
Erre egyedül a Tolna Megyei Méhész Egyesület tagjainak van lehetősége!
Ha nekik nem felelek meg, keresnek mást.
Egyelőre még itt nem tartunk, mert egyre többen vagyunk, és szép egységesnek tűnik a csapatom.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2015. December 26. 12:19
Mielőtt békétlenség és egyéb "ördögnek" tetsző megnyilvánulások jönnének előtérbe a megbékélés és a szeretet ünnepén.
Én úgy látom Geddekast az alábbiak készteti gondolatai ez irányú kifejtésére.
"Nem jogosult perindításra: aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés miatt leadott szavazat."

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 26. 13:38
Így van. Írtam, hogy 18 éves kort betöltött felnőtt emberek a küldöttek és nem állnak gyámság alatt, tehát minden küldött ura saját cselekedetének. Következésképpen csak azt feltételezhetem jóhiszeműen, hogy megtévesztés áldozatai mindazok, akik nem látták át Csipolla mester és társai művészi teljesítményének célját és okát. Vérprofi e művészi társaság, de ezért ne rám nehezteljen senki és te se Attila.

És IGEN. Nem perelhet az, aki a döntés pozitív részese. Érthető! Elveszíti etikai és jogi alapját a perlésnek. Bár a megtévesztés nyilvánvaló, ha valaki kivülről nézi a történteket, de ezt bizonyítani nagyon nehéz. Tehát jogalappal tényleg csak az perelhet, aki nem vesz részt a döntésben vagy egyértelműen tiltakozik a döntéshozatal során és kéri, hogy ez a jegyzőkönyben szerepelen.

Kérem, hogy olvassátok el a jegyzőkönyvet. Nem mondhatjátok, hogy nem hozzáférhető. Utána jártam és mindenki számára olvashatóvá tettem. Aki meg van győződve, hogy nem helyes tükröz bármit is a jegyzőkönyv, annak van 30 napja, hogy egyértelműen és írásban felszólítsa az elnököt a jegyzőkönyv módosításra. Ha nem teszi, akkor 30 nap után elévül ez a joga is.

Megértem, hogy az elnökök, küldöttek többsége nem ismeri fel a megtévesztést, hiszen a méhészeti közélet vezéralakjai évtizedek óta áldozatai néhány ember folyamatos agymosásának. Mikor is kezdődött a Mellifera ügy és mikor fejeződött be? Mi lett az eredmény? Kik voltak ott a fő hangadók és tisztségviselők az egyesület tagjai közül és kik most? A Mellifera ügy tökéletesen a mostani kótára ment. És akkor is bevette a tagság meg a küldöttek a cumit, ahogy most is. Mi a garancia, hogy más lesz az eredmény, mint a Mellifera ügyben?

Én csak 2013 óta látom szemtől-szembe ezt vezetői garnitúrát, amikor küldött lettem. Azért akartam akkor küldött lenni, mert láttam, tudtam, hogy ez a vezérkar égadta világon semmit nem akar  tenni a neonikotinoid ügyben a méhészekért. Tudtam, hogy a minisztérium rájuk szólt, hogy ne tegyenek semmit ez ügyben a méhészek védelmében. Le akartam leplezni ez irányú korruptságukat. Emlékezzetek rá, hogy az első megszólalásomban követeltem Dr. Cserényi Péter és Tóth Péter lemondását a neonikotinoidos hozzáállásuk miatt.

Én nem kérek senkit számon, még Nagyarnyei Attilát se! Tényket állapítok meg és rávilágítok, hogy mik a cselekedetek következményei. Mi méhészek vagyunk és nem birkák, tehát ne viselkedjünk birka módra. A birka nem tanul. nekünk hibázni szabad és tanulni belőle kötelező. Megsértődni pedig tilos! Aki megsértődik, nem tudja sikerre vinni amit szeretne, mert elbizonytalanítja, legyengíti azokat, akik mellette állnak. A gyengeséget pedig a másik fél azonnal észreveszi és ki is használja. Nézzetek rá Mészároslacira, soha nem sértődik meg. Eddig legalábbis soha nem tapasztaltam nála ilyesmit.

Minden küldött 50 másik méhészt képvisel és felelős értük. Az elnökök pedig felelősek azért a szervezetért, akiket képviselnek. Sajnos ezt a felelősségérzetet hiányolom. Ez lett manipulációval elnyomva, eljelentéktelenítve. Nem érzi a küldött, hogy a szavazatának nagy súlya van. Csipolla mester és csapata gondosan vigyáz is rá, hogy ez így maradjon.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 26. 14:23
"Kérem, hogy olvassátok el a jegyzőkönyvet. Nem mondhatjátok, hogy nem hozzáférhető. Utána jártam és mindenki számára olvashatóvá tettem. Aki meg van győződve, hogy nem helyes tükröz bármit is a jegyzőkönyv, annak van 30 napja, hogy egyértelműen és írásban felszólítsa az elnököt a jegyzőkönyv módosításra. Ha nem teszi, akkor 30 nap után elévül ez a joga is."

Ez nem az OMME fizetett alkalmazottainak és választott vezetőinek lett volna a dolga?

Neked kellett utána járni! Feltenni ide és felhívni rá a figyelmet!

Nem az OMME honlapján kellene ennek a jegyzőkönyvnek köz-nyilvánosan az esemény megtartása után a legrövidebb időn belül, a 30 nap lejárta előtt megjelennie? (Esetleg a Méhészfórumon, ahol mindig friss-ropogós a hírek!)

Köszönöm Neked az ez irányú munkádat, mert nélküle nem derült volna ki, hogy Én egy gonosz csapdaállító lennék!

A csapdaállítók a Trapperek, a Rangereknek más a feladatuk, mint majd később tapasztalni fogjátok!  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 27. 06:28
Kérdezném ismét ( tizenkettedszerre ) a hozzáértőket az OMME honlapon szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon?


Utolsó lehetőség a talány megoldására!

Kedves Fizetett OMME alkalmazottak és választott tisztség viselők?

Fűrészes?

Holnaptól másképp próbálom megtudni, hogy melyek most az egyesületi életünk szabályai? :D
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Baglyos - 2015. December 27. 09:00
Ranger
Kapnál egy  olyan magyarázatott hogy az egész csak mellé beszéls lenne(mint ahogy szokta). Meg  úgy is  csak félre vezetnének mint  általában a  kűldötgyülést meg a méhészeket. Kérdez meg inkább egy  jogtudort,hamarabb meg kapod a választ tőle mint az omme fizetet embereitől
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. December 27. 10:04
Az OMME-nak nincs jogi képviselője?
Ezért fizetik állítólag.
Vagy valóban ő csupán az OMME elnökének védőügyvédje?
Ha a méhészek jogi képviselője lenne, akkor perek sem lennének!
Dr.Soós szépen elmagyarázta volna nekik, hogy szabálytalan az OMME jelenlegi működése, és ezen próbálna segíteni.
Itt másról van szó, ki kell mosnia a szennyesüket, ez pedig nem a tagok jogi képviseletét jelenti.
Mindenki tudja, hogy a Gödöllői Rendkívüli Küldöttértekezlet annyira szabálytalan, hogy a Fővárosi Törvényszék érdemben nem is vizsgálta.
Olyan súlyosnak minősítették, hogy lazán csuklóból I. fokon minden határozatát megsemmisítették.
Tehát, ha II. fok is hasonló eredményt hozna, megkérdőjelezendő az ügyvéd úrnak eddig kifizetett összeg is.
Ne is várjatok arra választ, hogy jelenleg melyik alapszabály érvényes, mert az rájuk nézve terhelő.
Ezért hallgatnak mint a sír.
A tárgyalóban hallottam amikor Dr.Karaszi Margarita bírónő azt mondta,"... meg kell vizsgálnom az OMME-nak jelenleg melyik a hatályban lévő alapszabálya."
Ezt már ezerszer kitárgyaltuk, hamarosan választ is kapunk rá, de nem az OMME uraitól arra mérget vehettek.
A méhészek korrekt tájékoztatása soha nem történik meg, mert akkor bukta lenne.
Szerintem amúgy is az lesz, de ez a magánvéleményem.
Ez a titkolódzás sumákolás sokáig nem folytatható.
Ezennel a tűzszünetnek vége!
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 27. 10:48
A bíróság ha jól tudom január 26-án nyilatkozik II. fokon.

Addig viszont nem áll az élet az OMME háza táján! Vagy igen?  :o

Ha viszont dolgoznak, amire nagyon büszkék, hogy ráadásul mennyit, akkor kéne tudniuk milyen alapszabály, szabályrendszer szerint teszik.

Nem a rengeteg munkát sajnálom ami esetleg kárba vész, mert azt ingyen is végezhetnék...

De ha már fizetünk is érte, nem is keveset, ugye Legdrágább, akkor talán elvárható lenne, hogy nem feleslegesen tegyük!

Tudjátok ezt szerintem csak a saját szájukból, mint egyetlen, hiteles forrásból kéne megtudnunk!  ;)

Még a végén az is kiderülhet, hogy azt se tuják mi alapján csinálják azt amit éppen csinálnak!

Rendkívül kellemetlen!  :-[

Háborgó kisebbség, sértődött emberek, csapdaállítók szavára meg ebben a közösségbe (OMME) nem adnak!  ;D

Így maradnak Ők! Tényleg maradnak?   ;D ;D ;D
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2015. December 27. 18:46
"A perindítás a határozat végrehajtására halasztó hatállyal nem bír, indokolt esetben a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. Ha a határozat jogszabályt sért, vagy a létesítő okiratba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi, új határozat meghozatalát írhatja elő. Ha jogszabálysértés, vagy a létesítő okiratba ütközés nem jelentős, nem veszélyezteti a jogi személy jogszerű működését, a bíróság csak a jogsértés tényét állapítja meg."

Több a neten megtalálható különböző egyesületi és egyéb alapszabályt illetve módosított alapszabályt elolvasgattam. Szinte kivétel nélkül találtam bennük a hatályosság kezdetére vonatkozó adatokat, és ezekben az esetekben szinte kivétel nélkül az előző alapszabály hatályon kívül helyezésére vonatkozó leírást is.

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 27. 21:20
Az OMME elnöke jogászi végzettsége okán viseli a doktori címet, de azzal sincs tisztába, hogy az alapszabályt készítő ügyvéd nem lehet perben ügyvéd az egyesület tagjával szemben.

Jogász elnökünk azzal sincs tisztába, hogy a kft bejegyzéséig a cégalapító áll minden költséget és ezt az alapító költségvetésében elkülönítetten kell szerepeltetni, mivel egyesület az alapító. Az egyesületeknek a vállalkozási tevékenységüket elkülönítetten kell kezelnie.

Jogász elnökünk azt se tudja, hogy egy alapszabály csak akkor lép életbe, ha a bíróság azt jogerős végzéssel elfogadja.

Jogász elnökünk azt nem tudja, hogy az OMME szövetség.

Jogász elnökünk azt se tudja, hogy az alapszabályt a valós szervezethez kell igazítani és alapos belső egyeztetéssel.

Ennyi nem tudásnak meglesz a következménye
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 28. 08:30
Nos akkor Tisztelt Méhésztársak és Fűrészes!

Országos Magyar Méhészeti Egyesület
H1094, Budapest, Viola utca 50.
Mészáros József
Hivatalvezető Úr részére

Tisztelt Hivatalvezető Úr!
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre szíveskedjék tájékoztatást nyújtani az alábbi kérdésre.
Kérdezném, hogy az OMME honlapján szereplő 4 alapszabály közül melyik alapján működik az egyesület a mai napon?
Várnám az Ön mielőbbi megnyugtató válaszát, ami lehet akár egy soros is!
Mivel levelemet az OMME könyvelt küldemények fogadására fenntartott e-mail címre küldtem, számomra e-mailben megküldött válasza is megfelelő lesz.
Tájékoztatnom kell továbbá, hogy a válaszát a közérdeklődésre való tekintettel a nyilvánosság részére közzéteszem.
(Ha lesz válasz akkor azt, ha nem lesz akkor azt!)
Kívánok további munkájához sok sikert!
Szabó György, méhészmester
Gödöllő

Itt kell keresni Legdrágább:

feladó:   Szabó György <adribaratja@gmail.com>
címzett:   omme <omme1984@enternet.hu>
dátum:   2015. december 28. 8:16
tárgy:   Alapszabály?
küldő:   gmail.com

Ugye, hogy meg vannak a Gödöllőről küldött e-mail - ok?

Ha valaki szintén meg szeretné kérdezni Hivatalvezető Urat, akkor a fenti levelet kimásolva, a nevét aláírva, az OMME könyvelt e-mail leveles fiókjába elküldheti.  :D

Várjuk a választ!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. December 28. 12:08
Teljes mellszélességgel támogatom Szabó György kérdését, és érdeklődéssel várom az OMME "Hivatalvezető" válaszát.
A választásokhoz közeledve érdekes dologra lettem figyelmes.
Előadásaim után rendre előkerülnek szakmapolitikai kérdések is.
Van ahol erre külön megkérnek, van ahol nem szeretnék ha erről beszélnék.
Ami szinte minden helyszínen elhangzott.....
"Tudom , hogy kik indulnak a különböző posztokért?"
A másik hasonló kérdés: "XY indul?"
Ezeken a felvetéseken teljesen meg vagyok rökönyödve.
Alapszabályunk úgy rendelkezik (az összes), hogy a választások előtt jelölteket lehet állítani, és ha ők elfogadják a jelölést, akkor rájuk lehet majd szavazni.
És mi van a valóságban?
Önjelöltek jelentkeznek, hogy "....indulni fogok én is".
Döntsük már el, hogy ez nem egy önként vállalt mezei futóverseny!
Kövessük a demokratikus utat, és akit a méhészek  szeretnének a következő vezetésben látni, adjanak le rá szabályos jelölést.
Megjegyezni kívánom, hogy már ez is nehézkes lesz, mert meggyőződésem, hogy a jelölő bizottság "Elnökség által" való ajánlása is antidemokratikus, minden jogi és erkölcsi normát nélkülöző volt.
Szerintem ezt akarattal csinálják!
El sem tudom képzelni, hogy az OMME elnöke jogi diplomával a kezében ekkorákat vétene, ha ezt nem kész akarva tenné.
Talán lesz egy szabályos választás, és akkor túl leszünk végre rajtuk.
Egyet már érzékelni lehet.
A jelenlegi politikai elitnek is egyre kínosabb ez a társaság, ők ugyanis a nyugodt szavazópolgárokat szeretik.
Haáát, a méhészeti ágazatra mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy nyugalom van.
Kérdés, hogy ennek ki vagy kik az okozói?
Azok akik a szabályos rendet követelik, szakmailag felkészülten a méhészeket kívánják szolgálni, vagy akik a káoszt, bizonytalanságot okozzák, sumákolnak, titkolódznak, hazugságokkal félrevezetnek bennünket?
Erről fog szólni a 2016-os választás!
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Petronius arbiter - 2015. December 28. 13:10
Kedves Chuck!

Rájöttem, miért nem kapott választ eddig a kérdésére! Eddig nem adta meg az új e-mail címét...

Szegény "Legdrágább" Elnökünk meg egyfolytában a <katikavoltparja.paranoidskizofren@gmail.com> címére küldözte eddig a válaszleveleket...

Egyébként ha valóban a feltett kérdésére várna választ, azt javasolnám, hogy a továbbiakban az illetékesektől kérdezze. Barátja, Nagyűr, a Fekete Lyuk már rendkívüli éleslátással megvilágította, miért nem nálam kell keresnie a választ. Hallgasson rá, mert meggyőződésem: nincs igazán szüksége arra, hogy azok, akik eddig méhészmesterként ismerték és becsülték, egy magából kifordult és önmagából permanensen szomorú bohócot csináló paprikajancsival találkozzanak lépten-nyomon...

A Favágókat pedig szemmel láthatóan nemigen foglalkoztatja a szenvedése, legfeljebb visszaüzennek néha. A magam részéről lehet, hogy a végén tényleg felcsapok favágónak, az utóbbi időben annyit szólongat, idővel még nekem is meghozza a kedvem...
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2015. December 28. 14:59

 Petronius arbiter!
Jó hírem van mindenki számára!
Szerintem megtaláltuk a Méhészklubon azt a pontot, ahonnan már nincs lejjebb!
Írásodat elrettentő példának meghagyom az utókor számára.
Ha elfogytak az ész érveid, személyeskedő alpári stílusod tör a felszínre?
Nagyernyei Attila

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 28. 16:59
Á hagyd Attila!

Ez is a mostani vezetést minősíti! Ha nekik ilyen a stílusuk, hát ismerjék meg minél többen!

Fűrészes!

A mellékelt képen a kedves feleséged mutogat?  ;D

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 28. 17:28
Fűrészes!

Te ezért pénzt kapsz, vagy magadtól vagy ilyen?

Ha Te is a pénzért remegsz, akkor a közeljövőben lesz rengeteg alkalmad, ismét, válasz gyanánt a  volt családommal gyalázni!

Tudom jó pénzért mindent!

Ha magadtól vagy ilyen akkor nem csak Téged de a körülötted élőket is szánom, de ezt most tiszta szívemből írom!

Ja!

Melyik alapszabály érvényes a mai napon az OMME honlapon szereplő 4 közül?

A kedves feleséged által mutatott első (2005-ös)?  :o

És ezt akartad megüzenni?  ;D
Cím: Re:Alapszabály
Írta: robi 75 - 2015. December 28. 18:15
ŐŐŐ... igazán nem akarak bele vauzni ???, mert nem nagyon vágom az omme-és témát.
De az alsó kép az.... az bizony király :D, az egy jó csapat ;D.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyúr - 2015. December 28. 19:14
Én kérek elnézést Szenttamási István Tamás, "Petronius arbiter" néven írt sértegetéseiért. Elhatárolódunk a magatartásától, felháborítónak és megengedhetetlennek tartjuk, hogy egy kívülálló ilyen hangnemben beszéljen egy szakmailag elismert Méhészmesterről vagy bármelyik Méhésztársunkról. Ez a minősíthetetlen hangnem akkor sem megengedhető, ha az egyesületen belül elhúzódó viták vannak. Javaslom az alapegyesülete vezetőjének, ha egyáltalán fizetett egyesületi tagdíjat, hogy kezdeményezzen ellene fegyelmi és etikai vizsgálatot. Támogatni fogjuk a felelősségre vonását. Egyúttal felhívom most név nélkül annak a méhésztársunknak a figyelmét, aki rendszeresen információkkal látja el „Petronius arbitert”, hogy az árkokat igyekezzék temetni és ne a sárdobáláshoz adjon sarat a színfalak mögött „Petronius arbiter „kezébe. Sokan tudják, hogy kiről van szó és egyre többen fogalmaznak meg fenntartásokat a tevékenységével kapcsolatban. Kérek minden Méhésztársat, hogy a másik ember méltóságát tartsuk szem előtt!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2015. December 28. 20:17
Üdv. Uraim!   Nagyúr! Szép tőled hogy elnézést kérsz az esetleges sértegetésekért ennyi erővel ezt bárki megtehette volna. Illetve nem illendő kultúr emberek körében egymás sértegetése. Azért ha megengeditek megkérdezném: sértés-e ha a velük némileg külön állásponton lévőket  AGYMOSOTT-nak VAK-nak BEKÖTÖTT-szemű DILETTÁNSOK-nak BŰNPÁRTOLÓ-nak netán BŰNÖZŐ-nek nevez egy sajátos agresszióval egymást támogató, egymást hergelő csapatocska? És egyébként az otthonuk magányában azon mulatnak hogy mennyire sikerült xy-ont fehúzni,esetleg ha mégsem így van akkor néhányuknak sürgősen pszichiáterhez kell fordulnia mert mire elérkezik a várva várt szavazás azt sem tudja hogy van-e a kettő közül jobb keze. Jó éjszakát! Jó és nyugodalmas várakozást minden méhésztársnak!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 28. 20:21
Tisztelt Nagyúr!

Tisztelt Méhésztársak!

Most lehet, elcsodálkoztok, de szerintem ez belefér a szabad vélemény nyilvánításba!
Nekik ez a véleményük!
Ezért "szeretjük" Őket!

Inkább szeretném megragadni az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmét a tagtársaknak és minden érdeklődőnek, hogy a választási küzdelem új szakaszába lépet!

Most már senki és semmi nem számít!

Jó legyen!

Szeretném bejelenteni, hogy 2015. január 5-től folytatásos részekben itt olvashatjátok a

LOVAGREGÉNYT

Ha harc, hát legyen harc!

Egy kis ízelítő!  ;D

www.youtube.com/watch?v=DiKFV9Ka-GU

A Fekete lovag mindig győz? ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2015. December 28. 20:55
Tisztelt méhésztársak!
Abrikter megmutatta igazi lényét. Én nem is vártam mást tőle ennyi hallgatás után.
A képek nem rosszak, valószínűleg a fotószenvedélye okán személyesen is érintett a képekben.

Nagy érdeklődéssel várom a Texas Ranger folytatásos regényét a LOVAGREGÉNYT !
Biztos izgi lesz!!!!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Baglyos - 2015. December 28. 21:11
Az utolsó képel biztos az emlékezetes gatya letolásra emlékezik az arbikter koma. ;D ;D
Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2015. December 28. 22:17
izso60!

Idézet
mire elérkezik a várva várt szavazás azt sem tudja hogy van-e a kettő közül jobb keze.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 29. 01:00
Izsó60!

Tudod te, hogy miről beszélsz?

Azt hazudta nyiltan a szemünkbe Dr. Mészáros László 2014 tavaszán a küldöttgyűlésen, hogy ráér az OMME 2016-ban alapszabályt módosítani és lazán, ellentmondást nem tűrően levette a témát a napirendről! Szeptember 16-án megérkezett az OMME elnöke kezébe a levél a bírótól, hogy ejnye-bejnye, a minimum bünti, hogy az OMME közhasznúságát kukázta. Még ezt is le akarta tagadni mindenki előtt és csak a véletlen folytán került nyilvánosságra a levél.

Ésszerű megalapozott kérésekkel mentünk tárgyalni hozzá és érvként térdig letolta a gatyáját.

Következő év februárjában Tolnán megígérte Cserényi, Kollár, Mészáros, hogy leülünk megtárgyalni a legégetőbb problémákat. Másnap letagadták a megállapodást. Azt az ígéretet, amit 30 ember előtt tettek.

Neonikotinoid ügyben 2014 tavaszán egy negyedéven belül háromszor változott a vezetés álláspontja, de ha visszanézek három évet, akkor nem lehetetlen hogy legalább ötszöri álláspont változást össze tudok szedni.

A közhasznúság ügyében hétszer változott a vezetés álláspontja az elmúlt 3 évben.

Úgy átírtak az OMME vezetői jegyzőkönyvet, hogy a jegyzőkönybe beírt személy jelen se volt és ezt 100%-osan is bizonyítani tudta. Ennek ellenére máig nem kértek az illetőtől bocsánatot az okirathamisításért.

Kizártak az OMME-ból jogalap nélkül úgy embert, hogy aztán a minisztérium nyomására semmisítették meg a kizárását.

Elkészült már az OMME válalkozási tevékenységéről az elkülönített beszámoló? Miért nem?

Ellenőrzi valaki, bármilyen ellenőrző bizottság az OMME Magyarország Kft-t az OMME küldöttgyűlése részéről?

Soroljam?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Kitin - 2015. December 29. 01:53
"Izsó60!

Tudod te, hogy miről beszélsz? "


Tudja!  Tényleg olyan itt a légkör, mint az oviban!
Mikor a gyerek szalad az óvónénihez és sírva panaszkodik, hogy képzelje csak el visszaütött a másik gyerek.
- Hát hogy lehet ez?

Tényleg úgy gondoljátok, hogy az helyes, hogy ti szidhattok az ég világon mindenkit, de ha esetleg valaki visszavág, vagy más a véleménye akkor annak nincs is helye a földkerekségen???

Ez így rendben van???
Kontroll csoport??
Érdekképviselet??
Ez itt az alapszabály?
Hány évesek vagytok??
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 29. 07:37
Kedves Kitin!

Nézd meg légyszíves figyelmesen az "eltérő kultúrájú" Fűrészes barátod alább mellékelt első képét!

Szerinted megvalósul-e az élet kioltására alkalmas eszközzel nagy nyilvánosság előtt való fenyegetés?

Mit szólnál ha neked küldenének baltás banyás képet?

Vagy ez neked még belefér?  :o

Ja ha már említetted kérdezném Tőled is, szerinted melyik alapszabály érvényes?

Tudod az oviban is vannak szabályok, legalábbis erre felé vannak! Vagy Te Waldorf -os voltál?

Az óvó nénihez való szaladgálásról.

Hány esetben kértem etikai eljárás indítását és ki ellen?

Kitin?

Tényleg Te ki is vagy?

Ha nagy nyilvánosság előtt nem vállalod magad, (ha írtad valahol elnézést), privátban fedd már fel kiléted!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 29. 09:14
Kitin!

Ha te az általam felsorolt ügyeket óvodás problémának tekinted, akkor szerinted mi nem óvodás probléma az OMME-ban? Sorolj fel néhányat!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Petronius arbiter - 2015. December 29. 10:41
Nicsak Chuck!

Már megint csak chuckladozik, ha szembesítik azokkal a pszichózisaival, melyek részleteit ráadásul saját maga tárta/tárja a Nagyérdemű elé?
Netán nem Ön lett volna az a "lovag", aki legutóbb azzal dicsekedett, hogy még a közgyűlési okiratra is széljegyzetet írt, mikor követelése ellenére mégsem tűnt el az "árnyék" az életéből? Netán nem Ön lett volna az, aki permanensen provokálta azokat, akik nem voltak hajlandók csatlakozni "Szent György" "sárkányt-ölő" magánhadjáratához? És ezek után még elvárja a tiszteletet és számon kéri a nemlétező méltóságát, mikor bevallottan azért mondott le, mert a "vezetés" nem volt hajlandó csatlakozni a"sárkányöléshez" ?
https://www.youtube.com/watch?v=3Sq5gm4zMsk

A nagyformátumú "Méhészmester" nimbuszát saját maga igyekezett porrá zúzni, s mikor szembesül azzal, hogy sokan látják: a király meztelen, tovább provokál, ígér mindenféle rugdosódást, s azt hiszi, hogy ez bárkit is érdekel. Meg kell nyugtassam, a karikára lőtt lőtéri kutyát sem érdekli a gödöllői Chuck chukladozása, s biztos vagyok benne, hogy egyetlen egyesületi vezető sem nézeget lefekvés előtt rettegve az ágyikója alá, hogy nincs-e ott a jó öreg Chuckladozó...
Sajnos, önmaga keveredett az Abilen-paradoxon spiráljába, amikor a cselekedeteivel, megnyilatkozásaival a céljával éppen homlokegyenest szembe megy, minden egyes "rúgkapálásával" egyre távolabb kerül attól, amit eredetileg el kívánt érni. Érdemes lenne ezt a paradoxont átkeresztelni "gödöllői Chuck-paradoxon"-ra, annyira tipikus... Az önellentmondásos kínlódására, a cselekedeteiben rejlő paradoxonra (oxymoronra) egy szép irodalmi példa Juhász Gyula: Egy hangszer voltam c. verse ("Ki játszott rajtam néhány dallamot, Ábrándjait a boldog szenvedésnek...). Néha az az érzésem, azért provokál, mert szüksége van arra a "boldog szenvedésre", amit a provokációja nyomán menetrendszerűen érkező orrbavágás révén kaphat meg ... Üsse kő, ha ennyire kell, tőlem ezután is megkaphatja!

Arra sem kérném, hogy asszonyom személyét hagyja ki a rúgkapálásaiból, szerencsére hozzá nem képes felérni a mocskolódása. Sajnálom, hogy ezúttal "ismét mellé lőtt", a küldött kép nem Őt ábrázolja, csupán illusztráció, ráadásul nem is életveszéllyel fenyegető, mindössze azért kellett hozzá a favágó fejsze, hogy az üzenet címzettjének ne legyen kétsége, milyen foglalkozás folytatója üzente: "fuck you". Viszont ha mindenáron vágyakozna egy boldog, szerető család képét is megismerni, nagyon szívesen felteszek ide képeket, akár közös gyermekeinkkel, unokáinkkal együtt is. Szerencsére nekünk megadatott a boldog, egymás szeretetén és tiszteletén alapuló, termékeny  párkapcsolat, mely reményeim szerint Ön elől sem lehet még véglegesen elzárva. Adja meg az Isten, hogy megismerhesse az emberi kapcsolatok ezen aspektusát is...

Ami meg barátja, Nagyűr "elnézés-kérését" illeti: az is a világ legaranyosabb oxymoronja lehetne, ha sikerülne benne valamiféle irodalmit felfedezni, de így ez is csak egy paradoxon. Egy névtelen, arctalan senki, egy nagy űr, a "fekete lyuk" kérne ellenem fegyelmi-etikai felelősségre vonást? Egy nagyűri álarc mögé bújt senki nyilatkozik többes számban, "határolódik el", s osztja az "etikát"? A névtelen vartyogás nemigen hallik az égig, de még az Etikai és Fegyelmi Bizottságig sem igen. Azt meg kiválóan felismerte ez a klubbéli "Dark Lord"-imitátum, hogy a ragyás pofáját álarc mögé rejtve bármit bugyborékolhat következmények nélkül, de amíg le nem teszi az álarcot, addig csak afféle "black hole" marad, akinek annyi a respektje, mint az "arca". Ha meg valóban ismerné az "informátoromat", a saját polgári nevét  felvállalva fedje már fel a nagy árokásó személyét, végre nekem is  alkalmam lenne felfedezni egy önök számára nyilvánvalónak tűnő "összefüggést"...

Amúgy ha már boldog Karácsonyt kívánt, utólag én is hasonlót kívánnék Önnek, reménykedvén, hogy egyszer csak sikerül felfedeznie a dolgok humoros oldalát is! Ha tud időt szakítani, álljon már be abba a sorba, amelyben az önirónia képességére várakozók várnak a sorukra. Én már megkaptam, bónuszként adtak hozzá némi iróniát is...
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 29. 12:14
Tisztelt "eltérő kultúrájú" Fűrészes!

A volt családommal való mocskolódása után, azért elárulhatná végre

melyik alapszabály érvényes a mai napon az OMME honlapon szereplő 4 közül?

Tisztelt Méhésztársak szerintetek mi bántó van abban, hogy megszeretném tudni melyik alapszabály szerint működik az az egyesület ahová a tagdíjamat befizetem?

Vagy ez ennyire gáz?  ;)

A baltás hölgytől elnézést kérek azért, hogy bármilyen kapcsolatot mertem feltételezni róla Önnel!  :-[

Belőle árad a szívjóság!  ;D
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 29. 12:51
Na akkor még egyszer csak neked és feltételezhetően az "eltérő kultúrád" miatt lassan, hogy értsd!

1. Én soha nem kértem azt, hogy az általad említett  személyt munkahelyéről elbocsássák.
(Aki ilyet mondott neked az hazudik!)

2. Szerintem a mai világban normális az, ha szemtől szembe megmondjuk valakinek, hogy mi a problémánk!
(Az viszont, hogy ezt az érintett a saját javára kihasználja.....ezt mond meg Te!)

3. Miért gondolod, hogy Én annyira értékes lennék az OMME számára, hogy a lemondásom a működését, megítélését   megváltoztatná a világ előtt. Megjegyzem nem zsaroltam senkit, hogy csak ekkor meg akkor vállalom tovább. Csak annyit közöltem a nevezett személlyel nem kívánok egy helységben tartózkodni.
Bíztam a Legdrágább Elnök Úr szavában, hogy ilyet, hogy a munkavállaló nem vegyen részt a gyűléseken, nem tud elintézni.
Nagyon örültem, hogy ezzel pont kerül az ügy végére.
Mivel a nagy testvér szavamat vette a legnagyobb csodálkozásomra a Legdrágábbnak a köpönyege megfordult és már lehetséges volt az amire én nem számítottam. Mivel Én állom a szavam, nem úgy mint a Legdrágább, hát maradnom kellett...... :-[
Nagyon nagyon nagy hiba volt bízni benne! A zászló miatt meg különösen nagy!  :-[

4. A többit már leírtam, de a lényeg szerintem nem az Én személyem volt, hanem Csuja Lászlóé! Mindenképpen el akarták kerülni nagyjaink, hogy esetleg a Gödöllői Méhészegyesület elnökeként kínos témákat feszegessen.
Bár velem sem jártak jobban!  :D

Hát így állunk Kedves Méhésztársak!

Az "eltérő kultúrájú" Fűrészes ezért feni rám a fogát, az OMME urainak megbízásából, mert mi közös ügyem lehet egy gönyűi kertésszel?
Igaz "eltérő kultúrájú" Fűrészes?

Legalább Te jól keresel ezen az ügyön! Hajrá, még nincs vége!  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2015. December 29. 18:30
Üdv. Uraim!     atya!    Gyönyörű az idézet és talán még igaz is löhetne ha az igazság nem lönne relatív. De már az is figyelemre méltó hogy egy jóérzésű emberi szó el nem hagyja senki száját, nincs az agyába egy szép, egy jó gondolat, kizárólag idézetek idézetek hátán. Köszönjük szépen!
Geddekas! Ha a Te véleményed semmiféle külső ill. belső behatásra soha semmikor nem változik akkor egyszer nagy bajba kerülhetsz miattad!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 29. 20:06
Hol állítottam olyat, hogy a véleményem soha semmilyen körülmények között nem változik?

Változhat a véleményem, ha van rá alapos ok, tehát olyan új körülmény merül fel, ami egyértelműen más szemszögből világítja meg a dolgokat és eléggé súlyos ahhoz, hogy valóban figyelemre méltó legyen. Például nem tekintem Tomipapa mostani megnyilvánulásait semmilyen tekitetben figyelemre méltónak. Most épp elgurulét a gyógyszere és szimplán mocskolódik. Mint egy robot, utasításra kiöklendezi ide elénk mindazt, amit ott bent beletöltöttek. Nyílván az az ember is nagyon rosszindulatú lehetett, aki beletáplálta mindezt az ő agyába, de ő ezt még cifrán túl is teljesíti. Igazi sztahanovista a szentem. Meg is érdemelne egy kitűnő üdülést valamelyik kiérdemesült szocreál üdülőkomplexumban.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2015. December 29. 20:50
izso60!

Az igazságról alkotott véleményed igaz lehet, mert minden relatív. Mindenki úgy értelmezi a világot (dolgokat) ahogy  saját maga akarja.
Tehát attól hogy valaki másként értelmez, lát dolgokat,  attól még megütheti a te intelligencia szintedet is.
Egyébként a humor jó dolog, és vannak olyan helyzetek, amikor a humorérzék segíthet.  :-[
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyúr - 2015. December 29. 20:53
Izso60!

A jóérzésű emberi szavakat hiányolod. Szenttamási István Tamás, Petronius arbiter néven elkövetett vállalhatatlan sértegetései miatt én kértem elnézést és nem a sértegető. Valamennyi felelősséggel sajnos tartozunk a ténykedése miatt, mert korábban mi biztattuk a megnyilvánulásra. Nagy hiba volt, mert mára egy elfogadhatatlan, útszéli morál mentén nyilvánul meg. Az írmagját is kiírtja az ilyen sértegetésekkel annak, hogy később egy értelmes párbeszéd kialakulhasson. Feltéve, ha hagyjuk és a háttérben még a markunkat is dörzsölgetve egy kívülállót biztatunk az igazi méhészek ellen. Gondolkodj el ezen! 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2015. December 29. 21:09
Tisztelt Uraim, hölgyeim!

A Geddekas felsorolt néhány ÓVODÁS problémát, és ahogy a leírtakból kitünik, bizony cseppet sem nevezhető egyik sem óvodás "problémának. Aki úgy gondolja, hogy az, az azon gondolkodjon el, vajon ezek az óvodás problémák az egyesületnek +-t, vagy - -t jelentett-e anyagilag, és erkölcsileg egyaránt. És a Geddekas felsorolása messze nem TELJES KÖRŰ  !
Aki az OMME újság alapján próbál egy-egy OV-ról vagy KGY-ről tájékoztatót kapni, annak a figyelmébe ajánlom a bankok fő tájékoztató mondatát, mely így hangzik:  A TÁJÉKOZTATÁS NEM TELJES KÖRŰ  !!!
Zárójelbe írom: SAJNOS !!!

A tisztelt "legdrágább" az OMME ujságban "őszintén" kinyilatkozza: AZ ELNÖK NEM HAZUDIK. !!
Az igazság az, hogy talán a vehemensen a Kontroll csoportot támadó "elvtársak" közül akiket tudom kicsodák,- tehát személyesen  ismerem őket - még soha nem láttam egyetlen egy OV-én, vagy KGY-en SEM !

Ha ezek  az ÓVODÁS problémák nem lennének (hangsúlyozom ismét, a problémák felsorolása amit a Geddekas leírt messze nem teljes körűek) akkor a kontroll csoportnak nem lenne feladata, sőt egészen biztosra veszem, talán meg sem alakul.

Már várom a január 05.-ét, amikor is útjára indul a LOVAGREGÉNY.

Jó éjszakát!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2015. December 29. 21:14
Még egy ÓVODÁS probléma: MELYIK ALAPSZABÁLY vonatkozik most az egyesület minden egyes tagjára???????????
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 30. 14:26
Tisztelt Méhésztársak!

 :o nem hiszek a szememnek!

Tisztelt Szabó György Úr!
Kedves Gyuri!

A részemre 2015. december 28-án elektronikus úton továbbított megkeresésére reagálva, a következőkről kívánom tájékoztatni:

Az OMME honlapján, az OMME hírek felületen, az ügyben érdeklődők által, időrendi sorrendben, az OMME Küldöttgyűlések által elfogadott és folyamatában megerősített alapszabályunk tekinthető meg.
A 2015. március 28-i Küldöttgyűlésünkön elfogadott OMME alapszabály, a 2015. november 14-én megtartott Küldöttgyűlésünkön megerősítésre és a közhasznú jogállásunk visszaszerzése érdekében módosításra került.

A fentiek értelmében, az OMME jelenleg a 2015. november 14-én, a közhasznúság visszaszerzése érdekében elfogadott alapszabály alapján működik.

Tájékoztatom, hogy a Karácsonyi Ünnepeket megelőzően a 2015. december 16-án kelt levelemben valamennyi tagszervezetünk elnökét írásban is tájékoztattam, hogy az alapszabályunk érdekében eljáró Dr. Soós Tibor Ügyvéd úr által, a 2015. november 14-én elfogadott és a közhasznúsággal módosított alapszabályunk és annak mellékletei a Fővárosi Törvényszéken 2015. december 10-én benyújtásra és lajstromozásra kerültek.

Remélem, hogy a leírtakkal az Ön által feltett kérdés vonatkozásában megfelelő és megnyugtató válasszal szolgáltam.

Egyúttal Sikerekben és Méhészkedésben Gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánok!

Üdvözlettel,

Mészáros József
OMME Hivatalvezető

Tisztelt Hivatalvezető Úr!

Köszönöm a korrekt és gyors választ!

Bár csak mindenki így végezné a dolgát!

Boldog Új Évet Kívánok Neked is!

Méhésztársak így még érdekesebb lesz...

LOVAGREGÉNY január 5-től!  ;D
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 30. 16:14
Akkor menjünk tovább!

Kérdeznék egy olyan OMME Helyi szervezeti vezetőt, aki az elmúlt időszakban hívott meg előadót, hogy az előadás költségeit miként számolták el és hogy nyújtották be azt az MVH felé?

Lehetőleg olyan írjon, akinek az egyesülete csak OMME tagdíjat szed és küld a központ felé!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 30. 18:54
Mészáros József hivatalvezető úr következetes a következetlenségben.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Baglyos - 2015. December 30. 20:18
Akkor menjünk tovább!

Kérdeznék egy olyan OMME Helyi szervezeti vezetőt, aki az elmúlt időszakban hívott meg előadót, hogy az előadás költségeit miként számolták el és hogy nyújtották be azt az MVH felé?

Lehetőleg olyan írjon, akinek az egyesülete csak OMME tagdíjat szed és küld a központ felé!
Elég sokan többet szednek, hogy  is  számolják el azt  meg  hova  teszik a  többit amit be szednek meg  milyen nyugtát kap a  méhész
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2015. December 31. 09:31
Nyugalom!

Én nem szeretnék egyik OMME Helyi szervezet kasszájában sem turkálni, csak a Hivatalvezető úr által érvényesnek vélt alapszabály azon pontját kezdeném körüljárni:

12. Az önálló jogi személyiségű méhész tagszervezetek az Elnökséggel kötött Együttműködési  Megállapodás alapján lépnek be és működnek együtt az Egyesülettel. Kötelezettségeik és jogaik azonosak a helyi és területi tagszervezetekkel.

mely az egyenlő kötelezettségeket és jogokat taglalja.

Most akkor egyenlőek vagyunk vagy nem?  ;)

Unió vagy Konföderáció?

Az OMME Helyi szervezetei az Unió fenntartásában érdekeltek az önálló egyesületek a Konföderációt támogatnák!

Nos akkor:

Kérdeznék egy olyan OMME Helyi szervezeti vezetőt, aki az elmúlt időszakban hívott meg előadót, hogy az előadás költségeit miként számolták el és hogy nyújtották be azt az MVH felé?
Lehetőleg olyan írjon, akinek az egyesülete csak OMME tagdíjat szed és küld a központ felé!Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2015. December 31. 13:57
2005 óta egyetlen alapszabály elfogadó küldöttgyűlés se volt szabályosan összehívva. A legutóbbi küldöttgyűlés se volt szabályosan összehívva, következésképpen egyetlen határozata se érvényes.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. Január 01. 13:26
Üdvözöllek Dicső Lovag!
Szép a ruhád, szép a lovad!
Mi szél hozott mondsza erre?
S mi vajon a szíved terve?


Még 4 nap!  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. Január 02. 10:51
Üdvözöllek Dicső Lovag!
Szép a ruhád, szép a lovad!
Mi szél hozott mondsza erre?
S mi vajon a szíved terve?


Még 3 nap!  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. Január 03. 09:26
Üdvözöllek Dicső Lovag!
Szép a ruhád, szép a lovad!
Mi szél hozott mondsza erre?
S mi vajon a szíved terve?


Még 2 nap!  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. Január 04. 09:13
Üdvözöllek Dicső Lovag!
Szép a ruhád, szép a lovad!
Mi szél hozott mondsza erre?
S mi vajon a szíved terve?


Már csak 1 nap aztán kezdjük a közös gondolkodást a Lovag urak tevékenységéről!  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. Január 04. 22:27
QUQURIQ !!!

...Kitalálja magának a Don Quijote de la Mancha nevet, aminek első fele a nevéből származik, második meg a faluja neve, hogy szűkebb hazája is osztozzon dicsfényében".

"Dicsfény" mint az elnöki fohász Önmagához, ...hogy tartsál már ki!
Azok a nem igaz, igaztalanságok, célja vesztett igaznak vélt önkápráztató sötétség... ide egy gyertyácska is elég, hogy megvilágítsa az igazság jogkövetelő valóságát...
Várd a választ, Texas Ranger!
A válasz, maga a nyájas hazugság...
Válaszra vársz???
Megkapod!
Pénz, pénz, pénz...
JA! Hatalom, hatalom, hatalom!

Kiskakas mint a szerény "Baltazár"
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. Január 05. 20:11
Texas Ranger!
Nem járt le az idő?
Milyen "Lovagi" tevékenységről kaphatunk információt?
Alig várom, olyan izgi.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. Január 05. 20:47
Tisztelt Méhésztársak!

Akkor az ígéretemhez híven figyelmetekbe ajánlok pár olyan érdekesnek tűnő adatot, amit ha ügyesen összeraktok nem épp hízelgő dolgok derülnek ki nagyjainkról.

(Kik a csapdaállítók az OMME-ban? Kik hozzák olyan helyzetbe a Legdrágább Elnökünket, hogy magát h..nak érezze? Kíváncsi vagyok ezek után az emberi magatartásukat, hogy fogja értékelni a Legdrágább Elnökünk a nagy nyilvánosság előtt?)

Lovagregényről lesz szó, mert a szereplői Lovagok is egyben, akik a méhészközösség érdekében végzendő munkára tettek esküt.
Kérem ennek fényében is tessék végig gondolni az alábbiakat!

A történet 2014. április 5-én kezdődik, amikor az OMME Küldöttgyűlést tartott.

Itt azzal a javaslattal állt elő a Legdrágább Elnökünk, hogy az egyesületünk közhasznú alapszabályának módosításával ráérünk még 2016-ig és addig egy mindenki által elfogadható alapszabály tervezetet készítenek és tárnak a tagság elé.

Van-e valakinek ellenvetése?

Sűrű csönd!

Javaslata?

Ismét csönd!

Szerintem ekkor már állt a csapda, az elnökünk szépen belegyalogolt. Sajnos nem csak ő, hanem a jóhiszemű tagság is! Ezt is ajánlom figyelmébe a kedves méhésztársaknak a véleményük kialakítása során!
Akkor nézzük, miből gondolhatom, hogy ez a csúf dolog esett meg velünk.

A Fekete Lovag:

http://www.omme.hu/?p=1656

Igen az általános elnök helyettes úrról van szó!

Kérem megnézni a lakcímet és megjegyezni!

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

Ha előjött a honlap, akkor beírni a Palóctáj és a méhész szavakat legördít keresés!

Előjött a Lovag, általános elnök helyettes úr egyesületének bírósági bejegyzése.

Az egyesület az alelnök úr lakcímére van bejegyezve. Ezzel semmi gond!

A gond ott kezdődik, hogy lejjebb olvasható, hogy a létesítő okirat kelte 2014.02.16.! Hoppá!
Még lejjebb az egyesület közhasznú jogállásának megszerzése 2014.07.03.!
És a korona az egészre, hogy a Palóctáj Méhészegyesület mai napig Közhasznú egyesületként működik.
Akkor gondolkodjunk egy kicsit!

Palóctáj méhészegyesület közgyűlése (valószínűleg 2014.02.16-án) megszavazta a közhasznú alapszabályát, amit a bíróság felé be is nyújtott! A mai bíróság gyakorlat szerint, ha a beadvány minden részében megfelelő, akkor legfeljebb 6 hónapon belül átvezeti a kérelmet és  bejegyzik, ebben az esetben 2014.07.03-án.

Amikor a Palóctáj Méhészegyesület megtartotta a közhasznú besorolását, az OMME éppen akkor veszítette el!

1.   Kérdezném a tisztelt méhésztársakat, hogy ezek után mit kéne gondolnia a Legdrágább Elnök Urunknak, akitől az április 5-i Közgyűlésen 0,5 m-re ülő általános helyettese hagyta, hogy hazugságba keverje magát és ezzel az OMME közhasznú státuszát elveszítette?
2.   Kérdezném a tisztelt méhésztársakat, hogy a tisztelt általános elnök helyettes úr vajon miért nem értesítette a Legdrágább elnök Urunkat a február 16-tól április 5-ig terjedő időszakban (legalább egy könyvelt e-mail-ben), hogy az egyesületünk alapszabályát mindenképpen meg kell változtatni, mert a közhasznú jogállását az OMME el fogja veszíteni ?
3.   Amit megtudott a Palóctáj Méhészegyesület közhasznú alapszabályának elkészítése közben, (pl. beadási határidőt, legalább a 12000 méhésztársa érdekében), miért nem állt fel és közölte azt a küldöttgyűléssel?

Szerintetek mi volt a szíve terve a Lovag Úrnak?

Vagy az már örökre titokba marad?


Holnap befejező rész!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2016. Január 05. 21:24
Tisztelt Méhésztársak!
A Texas Ranger Története eszembe juttatott valamit: ha belegondolok, szinte minden "menő" önálló méhész szervezet KÖZHASZNÚ.
Nézzük:
-  a Palócztáj
- a gyulai
- a Bajai
- a Tolnai
- a Jászberényi
- a Székesfehérvári
- .......

Vagy nem jól tudom?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2016. Január 05. 21:36
Én nem igazán akarok belerondítani a történetbe és azt sem szeretném, hogy a hozzászólásommal megszakítsam a lovagregény fonalát, de azért megjegyezném, hogy szerintem ez a történet  a 2013 októberében tartott IB ülésen kezdődik ahová meghívták dr Ese Ferenc ügyvéd urat aki tájékoztatta az IB tagjait a közhasznúsággal kapcsolatos teendőikről. Minekután megkezdődött a vezetőségi kampánykörút az egyesület közhasznúságának a feleslegességének protezsálására.
De a történet egy kicsit hasonlít ahhoz is amikor a 2014 es küldöttgyűlésen fel lett vetve az SZMSZ 55. pontja.
A "legdrágább" válasza az volt:"mi közünk a szaktanácsadói szerződésekhez, mi közünk az MVH-s szerződésekhez?" itt a fórumon akkor meg is írtam, és hiányoltam, hogy egyetlen egy szaktanácsadónak nem volt vér a pucájában az elnöknek azt mondani, hogy félrebeszél, mert az egyesülettel van a szerződésük.

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. Január 05. 21:39
De jól tudod János!
Az OMME elnöke nagyon is jól tudta mit csinál.
Akarattal veszíttette el a közhasznúságunkat!
Bizony, a közhasznú civil szervezetekre más szabályok, és más törvény vonatkozik!
És éppen az összeférhetetlenség miatt KELLETT elveszítenie az OMME-nak a közhasznúságát!
Ez egy jól kitervelt dolog volt, mert tudták, ha közhasznúak maradunk, megbuknak.
Így egy kicsit tovább bírták, de nem baj.
Egynek imádkozzanak, hogy méltósággal, a károkozásuk kifizetése után távozhassanak.
Annyit pofáztunk, kértük őket (én személy szerint is többször az elnököt), hogy a gyalázatos gödöllői rendkívüli küldöttértekezletet ne tartsuk meg, mert kur..a szabálytalan, baj lesz belőle!
Megérdemlik mert a jó szóra nem hallgattak, most a bíróság ítéletétől tartva egymásnak adják a mellékhelyiség kilincsét.
Az OMME Kontroll Csoportot és annak tagjait a porig alázták, jobbító szándékkal tett gondolatainkat nemhogy nem hallgatták meg, ajtót bezártak, titkos gyűléseket tartottak.
Mire számítanak ezek után?
Én nem szívesen lennék a helyükben az tuti.
Aki a következő ciklusban vállal valamilyen pozíciót (ha egyben marad az egyesület) kösse fel a gatyáját.
Sokan kérdezik, hogy ha maradnának szakadás lenne?
Egy biztos, és én most csak magamról nyilatkozok, még 4 évig nem nézegetem ezt a díszes társaságot.
Ha nem térnek észhez a küldöttek és engedik ezt a mutyizást, érdekvédelemnek csúfolt színházi kabarét, semmi reménye a magyar méhészeknek.
Teljes tisztújítás, gyökeres változás, beton kemény EB kell.
A maszatolásnak vége!
Nagyernyei Attila

 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. Január 05. 21:42
Látom kezdenek a tagtársak gondolkozni!  ;D

Na holnap ugyan miről fog szólni a befejező rész? 

Csak nem hallottál valamit?  ;)

Amit nem tudsz bizonyítani, az olyan mintha nem is lenne.....
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kas62 - 2016. Január 05. 21:47
", milyen értetlen, a saját érdekei felismerésére is képtelen ez az árva méhész-társadalom."


/Petronius arbiter/

 ::) :o
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2016. Január 05. 22:23
Egy kis emlékeztető.

"A közhasznú szervezet a megengedett juttatások kivételével nem részesítheti cél szerinti juttatásban a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját. (Felelős személynek minősül a szervezet létesítő okiratában vagy belső szabályzataiban vezető tisztségviselőként megjelölt vagy e nélkül is érdemi döntési jogkörrel rendelkező személy, továbbá az a személy is, aki a létesítő okirat felhatalmazása, a szervezet legfőbb szervének határozata vagy szerződés alapján a szervezet képviseletére, illetve bankszámlája feletti rendelkezésre jogosult)."

Csak nincs ennek is köze a közhasznúság elvesztéséhez?

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. Január 05. 22:48
Ez nem is Dominó!
Torpedóó!
Talált, elsüllyedt!
Dr.Ese Ferenc erről beszélt nekik ha jól tudom.
Mészi barátja, ő is verőcei.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. Január 05. 23:06
QUQURIQ !!!

Esti mesének is szánhatnám, de sajnos a mese rólunk szól, pár év távlatából...
Olvasgassatok, és elevenítsétek fel így választás előtt a tömény hazugságokat...


kiskakas

    Klubtag
    *****
    Hozzászólások: 1541
    Összes lájk: 2085
        Profil megtekintése E-mail Privát üzenet (Elérhető)

Re:Kakaskukorékolás
« Válasz #460 Dátum: 2014. Április 05. 20:55 »

    Idézet
    Módosítás

QUQURIQ!

Tisztelt Méhészek!
Most is volt egy- két érdekes dolog küldött közgyűlésen!
Hol is kezdjem!
Ügyvédnőt is hívott az elnökség, biztos ami biztos!
Talán nem bíztak magukban?
Csuja úr új napirendi pontot kezdeményezett!
Az elnökünk simán el akarta meszelni, nem akarta megszavaztatni a küldötteket.
Szerencsére az Ügyvédnő azt javasolta az elnökünknek, hogy szavaztassa meg a tagságot.
Hát persze, hogy megvolt a 10 % ami elég volt arra, hogy felvegyék új napirendi pontként kutatási támogatást.
Persze megint akadékoskodtak a 10% -on!
Kft!
Mindenki mellébeszélt!
Senki nem tudta meg, hogy megéri-e fenntartani a Kft-t az OMME-nak.
Kiderült, hogy az ügyvezető bruttó 500 000 Ft fizut kap, + az adminisztrátor bére, + költségtérítés.
Mindez a mi tagdíjunkból.....
Nem tudtuk meg, hogy mennyi pénz jön be tőlünk az üvegeladásból, az újságból, a könyvkiadásból....
Tehát semmit nem tudtunk meg!
Kijelentették, hogy a Kft mindig nullszaldós lesz!
Tehát,akkor mi csak azért fogjuk fenntartani, hogy az ügyvezetőnek és az alkalmazottnak legyen fizetése:
Mi a hasznunk nekünk tagságnak a Kft-ből?
Kiskakas!

SzurkeVereb79

    Klubtag
    ***
    Hozzászólások: 122
    Összes lájk: 182
        Profil megtekintése Privát üzenet (Nem elérhető)

Re:Szakma-politika
« Válasz #1051 Dátum: 2015. Április 02. 10:28 »

    Idézet

Az Ellenőrző Bizottság megbukott!

Az ellenőrző bizottság tagjai jelölésük elfogadásakor kifejezték, hogy tudásuk és tapasztalatuk alapján alkalmasak az Egyesület törvényes működését ellenőrizni. Azt is elvállalták, hogy ezt meg is fogják tenni.
Igaza van dr. Soósnak, amikor a Bírósági tárgyaláson felhívta a figyelmet arra, hogy az EB tagok jelen voltak a küldöttgyűlésen, de egyikőjük sem szólalt fel. Az EB elnöke Fáskerti László pedig kinn ült a pulpituson, és Ő sem szólalt meg. Így bizonyosan minden törvényes volt.

Az EB a helyszínen lapított, négy hónappal később is csak annyit bírt kinyögni az EB jelentésében, hogy a küldöttgyűlés "erőltetett" volt.
A Bíróság meg azt monda, hogy törvénytelen volt.  Micsoda különbség. Erőltetett vagy törvénytelen.

Az EB tagok és az EB elnöke megbuktak. Vagy nincs meg a kellő ítélőképességük arra, hogy a törvénytelenségeket észrevegyék, vagy cinkos alkut kötöttek az elnökkel. Az OMME elnökét elmarasztaló Bírói Ítélet egyben az EB elmarasztaló ítélete is: az EB NEM LÁTTA EL AZ ELVÁLLALT FELADATÁT! Nézzük a tagokat, ha valaki nem tudná: Fáskerti László EB elnök, tagok: Kővágó Károly, Mészáros János, Terjéki Ferenc, Dr. Körmendy-Rácz János, Ficzere Péter, Halász Balázs Lajos.
Ők személy szerint az ígérték a tagságnak, hogy megvan a kellő képességük a feladat ellátására, és azt ígérték a tagságnak, hogy ezen tudásukat, tapasztalatukat felhasználva a törvény és az alapszabály szerű működés Őrei lesznek.  MEGBUKTAK!!!

Ezek után hogy fognak a közvetlen környezetük méhészeinek, a saját egyesületük méhészeinek a szemébe nézni? Magyarázzák majd a magyarázhatatlant?

Ti, méhészek mit tesztek? Hallgatjátok a meséket? Ez nem is komoly ítélet, meg megoldjuk, penge lesz minden?

A lapítókat értékelő Sz. Vereb


Geddekas

    Klubtag
    *****
    Hozzászólások: 2436
    Összes lájk: 2053
    Nem: Férfi
        AOL azonnali üzenetküldő - '
        Profil megtekintése E-mail Privát üzenet (Nem elérhető)

Re:Szakma-politika
« Válasz #1059 Dátum: 2015. Április 02. 21:49 »

    Idézet

Igen. Az alapszabály meg nem alkotása 2014 áprilisi küldöttgyűlésen olyan stratégiai hiba volt Dr Mészáros László részéről amit már ezerszer megbánt, de meg nem történtté tenni nem tud. Bánja, mint a kutya aki hetet kölykedzett, de az idő megfordíthatatlan. Hazudott nekünk és nem tanult belőle. újra meg újra hazudik, hogy a víz tetején maradjon. 2015 április 1-én a bíró a zsilipet felhúzta és a víz sodorni fogja hamarosan teljesen kormányozhatatlanul a vezérkar hajóját. Az károsodik legkevésbé,  aki a leghamarabb kiszáll belőle.  Ki lesz az első?

Geddekas


Bercsényi

    Klubtag
    ***
    Hozzászólások: 240
    Összes lájk: 502
        Profil megtekintése E-mail Privát üzenet (Nem elérhető)

Re:Szakma-politika
« Válasz #1075 Dátum: 2015. Április 04. 23:34 »

    Idézet

Bogár Tamás

Jól írtad: Aki nem végzi el a feladatát az a fizetését, tiszteletdíját se vegye fel, vagy ha felvette fizesse is vissza!!!
Az elnök feladata: az egyesület törvényes működésének biztosítása, a belső szabályzatok elkészíttetése, az egyesület közgyűlési határozatainak végrehajtása !!!
1, az egyesület mint azt már többször olvashattad, nem működik sem a hatályos törvények, sem pedig az alapszabály szerint
2. a belső szabályzatok nem készültek el (lásd EB jelentés)
3. a  2014 -es közgyűlés a közhasznúság fenntartása mellett foglalt állást. (a törvényszék a közhasznúságot megszüntette. Azt tudod, hogy miért???) )
 Az elnök, az IB , valamint az EB is 2013 októbere óta tudta, hogy új alapszabályt kell készíteni 2014 május  elsejéig!!!
Ezt Ese Ferenc előző ügyvéd megmondta nekik. Mit mondott elnökünk 2014 tavaszi küldöttgyűlésen?: az alapszabállyal ráérünk 2016 májusáig!!!!

Na akkor ki mit nem végzett el, és kinek mit kell visszafizetnie??? És az IB és az EB ehhez asszisztált is.
Kollektív bűnösöket csináltak a jóhiszemű köldöttekből és OV tagokból is!
Mert utána már lehet arra hivatkozni, hogy a küldöttek megszavazták!!
Csak ami nem szabályos az utólag sem szabályos, ha megszavazta a küldött gyűlés ha nem!
Ezt mondta a bíró!

Üdv: Bercsényi

Ugye- ugye, mennyi csalafintaság csak mind ez azért, hogy az összeférhetetlenség és a felelősség jó sűrű homályba kerüljön...
...és ami a homály mögött van, az OMME jelen vezetése a megmondhatatlan ésszerűtlen ténykedéseivel...

A levéltári Kiskakas!

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. Január 06. 09:38
Tisztelt Méhésztársak!

Folytassuk!

A mondandómat sajnos csak a szereplők cseréjével kell folytassam, viszont a vége egészen más lesz ígérem!

(Kik a csapdaállítók az OMME-ban? Kik hozzák olyan helyzetbe a Legdrágább Elnökünket, hogy magát h..nak érezze? Kíváncsi vagyok ezek után az emberi magatartásukat, hogy fogja értékelni a Legdrágább Elnökünk a nagy nyilvánosság előtt?)

Lovagregényről lesz szó, mert a szereplői Lovagok is egyben, akik a méhészközösség érdekében végzendő munkára tettek esküt. Kérem ennek fényében is tessék végig gondolni az alábbiakat!

A történet 2014. április 5-én kezdődik, amikor az OMME Küldöttgyűlést tartott.

Itt azzal a javaslattal állt elő a Legdrágább Elnökünk, hogy az egyesületünk közhasznú alapszabályának módosításával ráérünk még 2016-ig és addig egy mindenki által elfogadható alapszabály tervezetet készítenek és tárnak a tagság elő.

Van-e valakinek ellenvetése?

Sűrű csönd!

Javaslata?

Ismét csönd!

Szerintem ekkor már állt a csapda, az elnökünk szépen belegyalogolt. Sajnos nem csak ő, hanem a jóhiszemű tagság is! Ezt is ajánlom figyelmébe a kedves méhésztársaknak a véleményük kialakítása során!

Akkor nézzük, miből gondolhatom, hogy ez a csúf dolog esett meg velünk.

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

Ha előjött a honlap, akkor beírni a Göndöcs szót legördít keresés!

Előjön az Ellenőrző Bizottság Elnökének Fáskerti László egyesületének bírósági bejegyzése.

Na nézzük mit alkottak ott a lenti végeken.

(Megjegyzem ott annyi tégla van, hogy még várat is emeltek belőle!)

A  létesítő okirat kelte 2014.03.23.! Egyik hétvégén megszavazzuk a helyi királyság közhasznúságát. Alszunk egyet és a másik héten hagyjuk, hogy a gondjaira bízott egyesület (OMME)  a tagság akaratával ellentétben elveszítse azt.
Még lejjebb található a gyulai önálló méhészegyesület közhasznú jogállásának megszerzése 2014.07.04.!
(Van ahol gyorsabban mennek a dolgok mint Nógrádban!)

És a korona az egészre, hogy a Göndöcs Méhészegyesület mai napig Közhasznú egyesületként működik.

Akkor gondolkodjunk egy kicsit!

Göndöcs méhészegyesület közgyűlése (valószínűleg 2014.03. 23-án) megszavazta a közhasznú alapszabályát, amit a bíróság felé be is nyújtott! A mai bíróság gyakorlat szerint, ha a beadvány minden részében megfelelő, akkor legfeljebb 6 hónapon belül átvezeti a kérelmet és  bejegyzik, ebben az esetben 2014.07.04-án.

Amikor a Göndöcs Méhészegyesület megtartotta a közhasznú besorolását, az OMME éppen akkor veszítette el!

1.   Kérdezném a tisztelt méhésztársakat, hogy ezek után mit kéne gondolnia a Legdrágább Elnök Urunknak, akitől az április 5-i Közgyűlésen kb. 5 m-re ülő Ellenőrző Bizottsági Elnök hagyta, hogy hazugságba keverje magát és ezzel az OMME közhasznú státuszát elveszítette?
2.   Kérdezném a tisztelt méhésztársakat, hogy az Ellenőrző Bizottság Elnökének nem az lenne a feladata, hogy a gondjaira bízott egyesületet az alapszabály megtartása mellett  a széltől is óvja? Miért nem értesítette a Legdrágább elnök Urunkat arról, hogy a saját egyesületében már megváltoztatták az alapszabályt és az OMME-nak is meg kell, mert a közhasznú jogállását el fogja veszíteni ?

Gondolhatnánk, hogy nem tudott a gyulai méhészegyesület ez irányú tevékenységéről?

Biztos?

http://www.gyulaimezfesztival.hu/docs/mehesz_egyesulet_alapszabaly.pdf

Hú ez nagyon gáz!

Alapító tagok…akiknek ott kellett lenni!

Jé egy ismerős név a lista elején!

Haász Ferenc az OMME Küldöttgyűlések állandó résztvevője!

Vajon Ő miért nem állt fel, hogy méhésztársak a Legdrágábbnak elment az Es(z)e! Alapszabályt kell módosítani!

Csak nem csapdaállító Ő is? Szegény Legdrágább már kezdem sajnálni!
Minden hol csapdák!  Ráadásul a hű lovagjai rakják a lába elé!

Haász lovagról még egy kicsit.

http://www.omme.hu/?p=5462

Ott a Jelölő Bizottsági tájékoztatót kell megnyitni!

Mit tesz isten ilyen elő élet után Haász lovag fogja javasolni (gondolom erős ellenőrző bizottság elnöki tevékenység mellett) az általuk meggyalázott OMME tagság részére ki alkalmas az Ő vezetésükre!

Szerintetek Tisztelt Méhésztársak a Lovag urak rajta lesznek ezen a listán?

El fog-e hangzani az a demokráciaépítő kijelentés, hogy az IB jelöltje X.Y.?

Én csak ennyit akartam elétek tárni, hogy legyen mi gondolkodnotok addig is ameddig kinek kényszerből, kinek szabad akaratából de lendíteni kell majd a kezét az OMME szebb jövőjéért!

Úgy gondolom ezzel az arányosság elvét figyelembe véve (díjazva Legdrágább elnök urunk és hű csatlósának  az „eltérő kultúrájú” Fűrészesnek) tevékenységét, részemről befejezettnek nyilvánítom az OMME tagság tájékoztatását.

Remélem az „emberi hozzáállásommal” sikerült pár kétkedőt gondolkodásra bírni!  :D

Búcsúzóul!

Mézlovagrendi eskü:

Én ……………………….. ünnepélyesen esküszöm, hogy hű tagja és elkötelezett hírnöke leszek a Göndöcs Benedek Méz Lovagrendnek. Munkámban és emberi viselkedésemben mézlovaghoz méltóan, példamutatóan járok el. Terjesztem és védem a Termelői Magyar Mézek jó hírnevét. Tapasztalataimmal és legjobb tudásommal segítem a méhésztársaimat. Óvom és védem a természetet, erre tanítom a környezetemet, különösen az ifjúságot. Hiszem és vallom, hogy mézben az egészség és a szépség! Minden eszközzel azon leszek, hogy a magyar méhésztársadalom  és Békés megye jó hírnevét öregbítsem.
Isten engem úgy segéljen.  :-[
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. Január 06. 10:25
 Texas Ranger!
Köszönjük a tényfeltáró, leleplező kalandregényt.
Erre a sorodra reagálnék:
"Vajon Ő miért nem állt fel, hogy méhésztársak a Legdrágábbnak elment az Es(z)e! Alapszabályt kell módosítani!"
Gondolom az nem titok, hogy erről az ominózus IB ülésről is készült hanganyag.
Ott elmondja Dr.Ese Ferenc, Dr.Mészáros László OMME elnök verőcei barátja, hogy:
"Az OMME jelenlegi alapszabálya alkalmatlan a további működésre."
Aztán még hasonlókat is, hogy 27 sebből vérzik.
Tehát ott, akkor döntöttek, hogy a küldöttgyűlés elé olyan alapszabály-tervezetet kell tárni, ami NEM a KÖZHASZNÚ
besorolást szorgalmazza!
Ennek egyetlen oka volt, hogy akkor 4 embernek, Fekete Józsefnek, Lászlóffy Zsoltnak, Tóth Péternek, és legfőképpen Egyed Árpád Kft ügyvezetőnek azonnal fel kellett volna állnia.
Volt is pánik a megbeszélésen, és ha emlékeztek, Szabó Gyuri szavaival élve legdrágább elnökünk meg is ígérte, hogy állásfoglalást kér a minisztériumtól arról, hogy nincs e összeférhetetlenség.
Ezt azóta várhatjuk tőle.
Lehet húzni egy rubrikát a sok hazugsága mellé!
Én azon vagyok megakadva, hogy mennyi küldött és méhész még mindig nem látja, hogy milyen embereket sodort össze a szél.
Teljesen kihasználják pozíciójukat, és hülyét csinálnak (vagy azt gondolják) belőlünk.
Mindent el fogunk követni, hogy tájékoztassuk a magyar méhésztársadalmat ezekről az arcátlanságokról.
Nem tudom megkerülni, de most vagyok igazán büszke magamra!
Dr.Cserényi Péter ellenem indított etikai vizsgálata, gellert kapott!
Szabó György leleplező írása, egy történelmi pont.
A méhészeti közéletben jártasabbak, különösen az OMME Kontroll Csoport tagjai eddig is tudtunk a sumákolásukról.
Szerintetek miért vannak zárt ajtók?
Az OMME-ban zajló mutyizásnak vége!
Köszönjük Gyuri!
Nagyernyei AttilaCím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. Február 07. 21:27
QUQURIQ !!!

Kiskakas csak érdeklődik, hogy hogyan áll az OMME beadott alapszabálya??? ::)
Amióta nem tudom, hogy melyik alap szabály szerint éljem az életem, azóta még álmomban is forgolódni szoktam.
Olyan jó lenne hajnalonta egy igazi jót QUQORÉKOLNI, ha tudnám, mi szerint keltsem az embereket...
Mert szabály nélkül a közlekedésben is káosz lenne!
Képzeljük csak el, ha azt mondaná a hatóság, hogy egy új kressz szerint kell közlekednünk, de az új szabályokat még el kell fogadnia  a parlamentnek.
Addig, vagy nem járhatnának az emberek az utcán járműveikkel, vagy összetörnék a pofájukat egymásnak, Vagy minden menne a régi kressz szabályokkal, addig amíg az újat el nem fogadja a parlament.
Tisztelt elnökök, küldöttek!
Addig amíg az új alapszabályon meg nem szárad a pöcsét, addig nekünk elnököknek és küldötteknek a régi alapszabály szerint kell viselkednünk!
Tetszik vagy nem tetszik ennek a díszes társaságnak ez van!
Törvénytelenségre nem kényszeríthetnek bennünket!
Ha választásuk elvesztéséig nem kapjuk meg az új alapszabályt, utána akár ki se küldjék!
Az új vezetés első nagy ténykedése lesz, hogy egy méhész barát alapszabállyal fogja megörvendeztetni a tagságot!!! ;D

Kiskakas a tagságból 1.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. Március 18. 10:04
Állandó panasz, hogy sok méhész csak azért OMME tag, mert az MMNP támogatáshoz akar hozzájutni. Sőt csak azokban az években fizet tagdíjat, amikor az állami támogatás elnyeréséhez szükséges. Vagyis azok az előnyök, amiket nem közvetlenül kaphat meg a méhész az egyesületi életben, hanem csak közvetett módon, például tanulás lehetősége, szaktudás megszerzés, közös fellépés az ágazat érdekében, azok őt nem érdeklik.

A tisztségviselők vonatkozásában mindenképpen szigorúbb kritériumot kellene állítani, mint a jelenlegi. Leteszek ide egy szövegjavaslatot, gondolkodjatok rajta, lehet bővíteni, változtatni, vitassuk meg:

Tisztségviselő jelölt lehet az az OMME tag,
 - 1. akit a saját tagszervezete és még legalább 3 tagszervezet jelöl.
 - 2. aki igazolt módon a jelölést megelőző 5 évben folyamatosan fizette az OMME tagsági díjat.
 - 3. aki igazolt módon a jelölést megelőző 5 évben legalább 50 méhcsaláddal
Értelemszerűen a jelöltnek fenti feltételeknek a választás évében is meg kell felelnie.

Azon is gondolkodtam, hogy betegyek-e valami minimum tanulmányi végzettséget, mondjuk OKJ vizsgát is a feltételek sorába? Szerintem kéne, hiszen bárhol szakértő akar lenni valaki, akkor minimum az OKJ-t megkövetelik, itt pedig nem egyetlen ügyben, hanem nagyon sok ember ügyében és több éven keresztül kell a választott tisztségviselőnek döntenie. Szóval meggyőztem magam az 4. feltételként, hogy az 5 éves gyakorlat mellett szakirányú végzettségként minimum OKJ bizonyítvány elvárható egy tisztségviselőtől.

Ha már kesergünk azon, hogy hígul a szakma, mert sokan a kis befektetés, gyors haszon miatt belevágnak a méhészetbe, akkor legalább a választott tisztségviselőink legyenek olyan emberek, akik valami következetességet és állandóságot képesek felmutatni.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Anubisz - 2016. Március 18. 10:47
Akkor én is mondok ezzel kapcsolatosan egy-két ötletet.

ellenőrző bizottsági elnök - jogi vagy közgazdasági diploma, előnyt jelentene mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, vagy könyvvizsgálói szakirányú végzettség, legalább 5 éves egyesületi tagság, több éves méhészeti gyakorlat, saját egyesületi ajánlás,

Amit Geddekas ír, hogy legalább 3 tagszervezett ajánlása, véleményem szerint értelmetlen kritérium!
A méhcsalád számot sem határoznám meg!
Nincs összefüggés a méhcsaládszám és mondjuk az ellenőrző bizottság elnöki poszt között!
Mondjuk a szakmai elnökhelyettes esetében ez akár lehet egy feltétel, de ott sem látom szükségességét!
Inkább lenne ott feltétel, valami tudományos munka, vagy valami hasonló!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. Március 18. 11:51
Egy működőképes alapszabály nem születhet diktatórikusan. Egyeztetni kell.

Ahogy látom Anubisz is támogatja, hogy legyenek minimum feltételek.
A közös pont az ötéves tagság és a méhészeti gyakorlat, továbbá valami végzettség.
A többiben eltér a véleményünk.

De ez csak egy ember véleménye.

Nézzük az eltéréseket:
Anubisz feltételként szabná az ellenőrző bizottsági poszthoz a könyvelői végzettséget. Vajon tényleg ez az elsődleges feltétel egy jó ellenőrző bizottsági elnöki munkához?
Az Ellenőrző Bizottságnak kellett volna szólnia, szankcionálnia az alapszabálytól való eltérő működés esetén. Szintén szólnia kellett volna a közhasznúság elvesztésének veszélye miatt. Ezekhez elsősorban egyesületi vezetői gyakorlat, jogi tapasztalat kell és nem könyvelői.
Hiányzott a kft mérlege, továbbá minden egyesületnek a vállalkozási tevékenységet jól áttekinthetően elkülönítetten kellett volna kezelnie. Ezeket látta mindenki könyvelő végzettség nélkül is, de kevesen tették szóvá. Kellett volna lépni ez ügyben is az Ellenőrző Bizottságnak. Megtette? Nem. Ezeknek az észrevételéséhez és a szankcionálásához is egyesületi vezetői gyakorlat és jogi tapasztalat kell. No meg némi gerinc!

Meggyőződésem, hogy Fáskerti László, Körmendy-Rácz János, Ficzere Péter, Mészáros János és a többi ellenőrző bizottsági tag át se gondolta, hogy milyen eszközökkel érhetné el az OMME szabályos működését. Csak a legvégső lépésként kell nyúlni a külső jogi eszközökhöz, ugyanakkor az egyesületi önkormányzatiság nagyon sok belső eszközt biztosít a szabályok betartatására. Éltek ezzel? Fáskerti úr évente odalökött egy-egy sopárgó jelentést a küldöttek elé, meg Ficzere úr szép grafikonokat felvetítve számmisztikával altatta a népet, aztán felszólították a küldötteket, hogy meg kell szavazni a megszavazhatatlant. TALÁN MÉG ŐK IS MEGSZAVAZTÁK! Pedig tudták, hogy hiányos, tudták, hogy szabálytalan stb.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Anubisz - 2016. Március 18. 11:58
Szerintem olvasd el még egyszer, nem feltételként szabnám!!!!!!
ELŐNYKÉNT ÍRTAM!
De tudod mit, bemásolom újra!
ezt írtam: jogi vagy közgazdasági diploma, előnyt jelentene mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, vagy könyvvizsgálói szakirányú végzettség,

Ha nem tudsz olvasni, vagy értelmezni mondatokat, arról nem én tehetek!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Anubisz - 2016. Március 18. 12:08
Még egy észrevétel.
Véleményem szerint az egyesület ellenőrző bizottságának alapvető feladata az egyesület jog és alapszabály szerinti működésének, vagyonkezelésének és gazdálkodásának az ellenőrzése! Ezért írtam jogi vagy közgazdasági feltételt.

Én értem, hogy olyan feltételeket akarsz létrehozni, aminek Te is megfelelsz.
Neked van egyesületi vezetői tapasztalatod, van jogi ismereted!
Értem az ambíciódat! Szeretnél Te az ellenőrző bizottság elnöke lenni.
Na de akkor ezt kell mondani!
Csak én tudok megfelelni ennek a posztnak!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. Március 18. 13:10
Idézet
Szerintem olvasd el még egyszer, nem feltételként szabnám!!!!!!
ELŐNYKÉNT ÍRTAM!
Bocsánat! Igazad van, az előny szó elkerülte a figyelmemet.

Viszont azt neked is el kellene ismerned, hogy az egyesületi vezetői tapasztalat nélküli végzettség ezen a poszton nem sokat ér. Abban is egyetérthetünk, hogy nem gerinces az olyan ellenőrző bizottsági vezető, aki elfogadásra ajánl elfogadhatatlan dolgokat.

Ja! És az ellenőrző bizottsági tagok is kifejthették volna külön a véleményüket a küldöttek előtt és kérhették volna a küldötteket arra, hogy ne fogadják el a beszámolónak ezt vagy azt a részét.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2016. Március 21. 16:42
Geddekas!

Körmendy-R-J megtette, amikor szót kapott. Szerintem Te is ott voltál, más kérdés, hogy volt rá példa, hogy egy teljes órát feltartotta a kezét, hogy szólni kíván, a "legdrágább" levezető elnök úr észre srm vette.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. Március 21. 19:49
Többször kérte tőle Csuja a felügyelőbizottsági vizsgálati jegyzőkönyvet, aminek hivatalosan nyilvánosnak kéne lenni, de Ő is és az OMME vezetése is titkosítja és nem kapta meg. Ennyi.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. Március 21. 21:05
QUQURIQ !!!

Azt az alapszabályt akarja betartatni velünk Mészáros elnök, amit "Ő" személy szerint kirúgott alólunk!!!!!!!!!!
Kirúgta az IB , az elnökök alól a OV intézményét is!!!
Nincs döntéshozás, KUSS viszont van bőven!!!...(valamiféle klubdélután???)de(hol vannak a lányok)???
A jelen alapszabályunk, olyan mint a kreszben a behajtani tilos tábla melletti kötelező haladási irány!
Ennyit Mészáros jogtudományáról...
Ez az ember hatalmas károkat okozott az egész OMME intézményében...

A kárszakértő Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. Március 23. 14:55
Tisztelt Méhésztársak!

Kéretik átfáradni az OMME honlapra, mely felületen a friss híreink címszó alatt megtekinthető  Palóctáj Méhészegyesület Közhasznúsági beszámolója.

http://www.omme.hu/?p=6002

Nekem úgy tűnik vastag az a páncél ami takarja a lovag urakat ott fenn északon!

Az EB jelentésből kitűnik most már az ellenőrző bizottság számára is, hogy gond volt az OMME közhasznú alapszabályának elvesztését megelőző küldöttgyűlésen az elnöki előterjesztéssel. Gyakorlatilag nem a valóságnak megfelelően tájékoztatta a legdrágább elnök úr a küldötteket, de ami még fájdalmasabb, hogy a helyettese, Palóc lovag úr lapított annak a tudatával, hogy ezzel az OMME a kenyéradó gazdája elveszíti közhasznúságát a küldöttek akarata ellenére!

Most meg ott a Palóc lovagok közhasznú beszámolója??? Mi van itt???  :o

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Olvastam - 2016. Március 23. 19:57
Igen, Fáskerti szervezete megtette a lépéseket időben, hogy közhasznú maradhasson. Ugyanezt megtette a Fekete Józsefé is.

Csak az OMMÉ-nál fújták le utolsó pillanatban - ahogyan az EB jelentésben áll - indokolás nélkül a szavazást.

Ennél egyébként az OMME elnöke, dr. Mészáros László tovább ment: Hazudott a bíróságnak: azt állította, hogy az OMME azért nem nyújt be új alapszabályt, mert a régi megfelel mindenben az Új szabályoknak! Elfelejtette, hogy pont Ő volt az, aki lefújta a kész közhasznú alapszabályról a szavazást?

Ehhez falazott az Elnökség / IB! Aláírták, hogy egyetemlegesen, azaz mindenki egyformán felel. Egytől egyig menniük kell, nem tehetik tönkre a teljes méhésztársadalmat!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. Március 23. 20:11
Na akkor fussunk neki még egyszer!

Tisztelt Méhésztársak!

Kéretik átfáradni az OMME honlapra, mely felületen a friss híreink címszó alatt megtekinthető  Palóctáj Méhészegyesület Közhasznúsági beszámolója.

http://www.omme.hu/?p=6002

Nekem úgy tűnik vastag az a páncél ami takarja a lovag urat ott fenn északon!

Az EB jelentésből kitűnik most már az ellenőrző bizottság számára is, hogy gond volt az OMME közhasznú alapszabályának elvesztését megelőző küldöttgyűlésen az elnöki előterjesztéssel. Gyakorlatilag nem a valóságnak megfelelően tájékoztatta a legdrágább elnök úr a küldötteket, de ami még fájdalmasabb, hogy a helyettese, lapított annak a tudatával, hogy ezzel az OMME a kenyéradó gazdája elveszíti közhasznúságát a küldöttek akarata ellenére!

Mint utóbb kiderült nem minden palóc lovag Fekete! Sőt!

Innen is üdvözlöm a nyílt sisakos, becsületes lovag urakat legyenek azok bármelyik egyesületbe, lovagrendbe!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2016. Március 23. 20:27
A 2014 november 13-i IB ülésen született határozat szerint döntés született (IB/201 4/8/8 )arról, hogy
az alapszabály módosítással kapcsolatban, hogy az egyesület a továbbiakban is közhasznú jogállásúként működjön.

Ennek ellenére 2014 november 30-án egy nem közhasznú szervezetre íródott alapszabályt terjesztettek a küldöttek elé és fogadtattak el.
Sőt a 2015 tavaszi küldöttgyűlés előtt sem jutott eszébe egyetlen egy IB tagnak sem, hogy közhasznú alapszabálya legyen az egyesületnek.
Vajon ki a felelős az ellentétes irányú döntésért vagy ha a másik oldalról világítjuk meg a témát az ellentétes irányú végrehajtásért?

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. Március 23. 20:44
Ebből látszik, hogy a küldöttek simán emelgetik a kezüket.
Lap Top a kézben, kéz az égben.
Ez annyira átlátszó, és szánalmas dolog ez a Lap Top ügy.
Állítólag azért kapták az elnökök (nálam nincs ilyen), hogy napra kész legyen a tagnyilvántartás.
Ez annyira napra kész, hogy van aki fél év csúszással kapja meg Ludányi ellenséges, harcias írásait.
A közhasznúságunkat akarattal veszíttették el, mert rádöbbentek, hogy akkor összeférhetetlenek.
Így is, csak van mivel takaródzniuk.
Meggyőződésem, hogy ezt Dr.Soós Tibor súgta nekik az utolsó pillanatban, akik beállt a sorba, mert azt állította, hogy neki semmi köze az alapszabályunkhoz.
Biztosan hallottátok Soós ügyvéd úr elhíresült kijelentését.
Megszüntettük az OMME kétfejűségét! (Megszüntették az OV döntési jogkörét.)
Erre mondom, hogy ettől fogva lett fejetlenség.
Az elnökség magának írt egy olyan alapszabályt, amit a mostani EB jelentés is kifogásol!
"....a parlamentarizmus ilyen mérvű mellőzése nem megengedhető."
Ezt a gyalázatos gödöllői rendkívüli küldöttértekezletről írták, ahol a küldöttek torkán lenyomták ezt a sok szörnyűséget.
Lászlóffy és Cserényi úgy tapsikolt, ahogy a személyi kultuszok idejében szoktak a pártkatonák!
Örökre bevésték magukat az emlékezetembe, mint elrettentő példa.
Megerőszakoltak bennünket!
Nem akartuk elveszíteni, de megtették velünk!
Becsapták, átvágták a küldötteket!
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. Március 23. 20:53
QUQURIQ !!!

..és hol van a meghíresült OMME alapszabályunk???
Ki látta már rajta a bírósági pecsétet???
Ha nincsen ilyen?...
Mi van???...
Hát!
A régi alapszabály!!!
Amit nem hagyott jóvá a bírság alapszabályt, nem lehet belőle egyesületet irányítani!!!
A halálos ítéletet is csak akkor hajtják végre, ha a bíróság jogerősen elítélte a bűnözőt!!!
Hány éve működünk így???

A kérdezőbiztos Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. Március 23. 21:30
Nem tudom van e olyan, hogy jogharmonizáció különböző témákban.
Van egy érvénye építési engedély a kezembe, de mégsem kezdhetem el az építkezést!
Miért?
Mert 14 nap kell hozzá, hogy jogerőre emelkedjen.
Akkor lehet rajt.
Ezt már ezerszer körbejártuk.
Amíg nem volt rajta az alapszabályunkon a HATÁLYOS bélyegző, semmiféle banki tranzakciót nem tudtam végezni.
Úgy elhajtottak mint a szél!
Dr.Soós biztosan jobban tudja, úgy ahogy a gödöllői rendkívülit, hogy szabályos volt.
Az EB szerint meg szabálytalan.
Azért mindig adnak egy olyan ziccerre lehetőséget, amit nem hagyok ki.
Akkor most az EB megállapítás ellen is ítélt a bíróság?
Ez nagyon gáz, de rohadtul tetszik.
Ekkora összhang még soha nem volt.......mondta az OMME elnöke.
Közte és a védőügyvédje között. ;D ;D
Nagyernyei Attila

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. Április 03. 07:33
Jelenleg a 2005-ben elfogadott régi alapszabály van érvényben, hiszen az van bejegyezve jogerős bírói határozattal.

Javasolom, hogy az új elnök Lépjen vissza a polgári perektől.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. Április 03. 12:30
Csuja László a 2016 március 2-i Küldöttgyűlésen az egyebek napirendi pont keretében javasolta, hogy a nagy beteg Nikovitz Antalt válassza meg a Küldöttgyűlés tiszteletbeli elnöknek. Ennek alátámasztása érdekében kiosztott egy kétoldalas újságcikk tervezetet is a jelenlevő küldöttek között.

Dr. Mészáros László azzal a felkiáltással utasította el tegnap a küldöttgyűlésen Csuja László javaslatát, hogy az alapszabály erre nem ad lehetőséget, mert ilyen poszt abban nincs felsorolva.

Mindezt cáfolandó és bizonyítandó, hogy Mészáros úr újra félrevezette a Küldöttgyűlés jelenlevő tagjait, továbbá emberi karakterét jellemezendő ideidézem a bíróságon jogerősen bejegyzett 2005-ös alapszabály idevágó részletét:

Idézet
V.
Intéző Bizottság

1.   Az Egyesület szűkített testületi szerve a 11 tagú Intéző Bizottság, amely az Országos Vezetőségnek fenn nem tartott ügyekben dönt.
Az IB tagjai a Küldöttgyűlés által választott elnök, elnökhelyettesek és további hat tag, valamint a tiszteletbeli elnök.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. Július 14. 11:43
QUQURIQ !!!

Régen hallottam, a beadott alapszabály sorsáról?...
Elfogadta - e bíróság, vagy még "emészti"? :o
Az antidemokratikusan, kikényszerített, ránk erőltetett, tagság ellenes, alapszabályt újra kell írni, nekünk, tagságnak, magunkért, a jövőnkért!... ::)
Ebben a munkában jelen vezetésünk ne vehessen részt, hisz a tagság jogairól szól, a tagságot működtető törvényről!
Ennek ellenére lehet olyan törvényeket hozni, ami mind a két oldal érdekeit tartalmazza.
...de az OMME legfelsőbb szervezete, a tagság, akikből a küldöttgyűlés összetevődik.
Nem lehet többé vajas kenyér efektus,.... a törvények szétkenése, mellé magyarázása...
Így a szezon végén, a legnagyobb feladata a tagságnak, összeállítani egy teljesen új OMME alapszabályt!
Csak ennek mentén tud az OMME hosszútávon létezni!

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2016. Július 14. 20:46
QUQURIQ !!!

Régen hallottam, a beadott alapszabály sorsáról?...
Elfogadta - e bíróság, vagy még "emészti"? :o
Az antidemokratikusan, kikényszerített, ránk erőltetett, tagság ellenes, alapszabályt újra kell írni, nekünk, tagságnak, magunkért, a jövőnkért!... ::)
Ebben a munkában jelen vezetésünk ne vehessen részt, hisz a tagság jogairól szól, a tagságot működtető törvényről!
Ennek ellenére lehet olyan törvényeket hozni, ami mind a két oldal érdekeit tartalmazza.
...de az OMME legfelsőbb szervezete, a tagság, akikből a küldöttgyűlés összetevődik.
Nem lehet többé vajas kenyér efektus,.... a törvények szétkenése, mellé magyarázása...
Így a szezon végén, a legnagyobb feladata a tagságnak, összeállítani egy teljesen új OMME alapszabályt!
Csak ennek mentén tud az OMME hosszútávon létezni!

Kiskakas
Az egyetlen járható útnak tartom az  ALAPSZABÁLYRÓL írt gondolataidat. Sokat érveltem mellette,és fogok a jövőben is!
üdv. E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. Július 15. 10:17
Lesz egy munkabizottság, aminek ez feladata lesz.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. Július 15. 14:58
QUQURIQ !!!

..ha most kezdenének is késő lenne?
Újból kijelölik Őket??? :o

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. Október 26. 08:31
Tisztelt Méhészek!
Hozzászólásomnak nem az a lényege, hogy melyik alapszabály érvényes, ez kiderült, rég tudtuk.
Viszont vannak gondolataim, javaslataim a jövőre vonatkozóan.
Eleve az "érvényesnek" kikiáltott, de törvényszék által még jóvá nem hagyott, és be nem jegyzett alapszabályunkban vannak olyan hibák amelyek a laikusoknak is szembetűnő.
Sok helyen KÖZGYŰLÉST olvashatunk, majd néhány sorral arrébb KÜLDÖTTGYŰLÉST.
Ez a fércmunka, Dr.Soós Tibor érdeme, melyet az Ő véleménye szerint nagy többséggel fogadtak el a küldöttek.
A Fővárosi Törvényszéknek ennyire már nem tetszik Dr.Soós által összehozott remek mű, emiatt hiánypótlásra vissza is dobták.
Azt nem értem, hogy erről mi miért nem tudunk?
Az OMME Alapszabálya kinek íródott, kikre vonatkozik?
Ő mondta egyszer a már elhíresült mondatát, vagy valamilyen hasonlót:
.....Az OV hatáskörének csökkentésével megszüntettük a kétfejűséget...
Erre mondtam én, hogy ebből lett a fejetlenség!
Most is ezt vallom.
Dr.Sóos által a küldöttek torkán lenyomott alapszabály szerint a (7. oldal, g)pont)
"az összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;"...az elnökség hatásköre.
Ebből az egy sorból is érzékelhető, hogy a küldöttek nagy része azt sem tudja mire emelte a kezét!
Akkor, abban a puskaporos hangulatban ezt nem is furcsállom.
Egyesületünk Alapszabálya sokkal nagyobb előkészítést (nem az utolsó éjjel kell összelapátolt), precizitást, és főként a méhészek akaratának tükrözését kell tartalmaznia.
Most a Fővárosi Törvényszék leírta a hiányosságokat, amiket javítani kell.
Minek ehhez ügyvéd ismét százezrekért?
Arról nem is beszélve, hogy az elnökségben van két jogvégzett, akik közül az egyiknek komoly tapasztalata van alapszabály készítésben.
És nézzük a gondok gyökerét, ki "mészárolta le" egyesületünk alapszabályát?
Ehhez vissza kell mennünk 2014. május 15-ig.
Ki is volt akkor az OMME elnöke?
Mit keres még közöttünk?
Az OMME és a tagság érdekében indult perek, csak ezután indultak 7 és fél hónap múlva!
És nem találjuk a felelősöket?
Addig nem lesz béke amíg erről nem beszélünk.
Ja, és ha végre majd bejegyzik az OMME módosított alapszabályát, akkor ismét a kornak megfelelően lehet rajta változtatni.
Tehát ennek soha nem lesz vége, mert valaki az elején elcseszte.
Mindent félretéve, már most lépés hátrányban van az ÚJ OMME Alapszabályt előkészítő munkacsoport.
Régen kéne tevékenykednie, hogy olyan alapszabályunk lehessen végre, amelyben a méhészek akarata tükröződik minden sorban.
Nekem erről ez a véleményem.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. Október 26. 09:07
Idézet
A Fővárosi Törvényszéknek ennyire már nem tetszik Dr.Soós által összehozott remek mű, emiatt hiánypótlásra vissza is dobták. Azt nem értem, hogy erről mi miért nem tudunk?

Nem értem. Mi a helyzet? Ezek szerint a bíróság már válaszolt dr. Soós Tibor által beadott 3 alapszabály közül valamelyikre? 

Az ilyen válaszlevelekben nemcsak a hibák vannak felsorolva, hanem meg van adva egy határidő is. Mi a határidő?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2016. Október 26. 09:54
                                    Jól látod N. Attila  az ALAPSZABÁLY ügyét.

...........Mert ez már igenis MÉHÉSZ-KÖZÜGYy,s mint ilyen nem szabad meg/ki/kerülni !

Ez  sok mindent felveti ! Jogilag rengeteg mögöttes dilemma van.   

Alapvetően nem nyilatkoztak még meg a vezetés akkori prominensei, nem tudjuk ez irányú véleményüket  !

Egy biztos: a probléma kezelésére nem volt :- módszer
                                                                  - a folyamatos késlekedés időzavart vindikált
                                                                  - átláthatatlanság keletkezett
                                                                  - a segítő szándékú méhészeket félreértelmezték
                                                                  - nem volt segítség kérés a civil szféra arra hivatott segítőitől , 
                                                                  - nem volt igazi elhatározottság ,
                                                                  - elhivatottság/elszántság/elkötelezettség helyett a"bürokrata"technokrácía lépett fel!
                                                                 - az OMME-vezetés jelentősen elhatárolódott a valós problémáktól
                                                                 - nem alakult ki egyfajta konfliktuskezelési mechanizmus
                                                                 - mindez bizalmatlansági űrbe torkollott,a mostani vákumot létrehagyva maga után !
                                                                 Nem az elvtelen kritizálás  vezetett
 az előbbi következtetések megírásához,hanem az, hogy menet közben is látni lehetett, hogy így nem szabad csinálni ! Aki olvasott már vezetéselméletet, vagy vezető volt, az tudja, hogy ok-és okozat ,nem cserélhető fel. Ha mégis megtörténik, akkor az kifejti bumeráng hatását!
                                           üdv. E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. Október 26. 10:07
Tudomásom szerint az Alapszabályt előkészítő bizottság 2014-15-16-ban összesen 12 órát ülésezett. Ez idő alatt négy alapszabály és csatolt javaslata fordult meg a kezén. Ebből 3 úgy volt beterjesztve, hogy megvitatásra kevesebb mint 1 óra volt. Gyakorlatilag úgy zajlott az utolsó három ülés, hogy dr. Soós Tibor ügyvéd ismertette az általa elkészített változatot. Még az sem derült ki, hogy volt-e az alapszabály előkészítő bizottságnak erről a háromról véleménye és szavazott-e róla. Jegyzőkönyv se lett bemutatva róla, sőt lehet, hogy nem is készült. Tudomásom szerint az utolsó 3 alapszabály még az elnökségi ülés elé se lett terjesztve.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2016. Október 26. 20:29
Tudomásom szerint az Alapszabályt előkészítő bizottság 2014-15-16-ban összesen 12 órát ülésezett. Ez idő alatt négy alapszabály és csatolt javaslata fordult meg a kezén. Ebből 3 úgy volt beterjesztve, hogy megvitatásra kevesebb mint 1 óra volt. Gyakorlatilag úgy zajlott az utolsó három ülés, hogy dr. Soós Tibor ügyvéd ismertette az általa elkészített változatot. Még az sem derült ki, hogy volt-e az alapszabály előkészítő bizottságnak erről a háromról véleménye és szavazott-e róla. Jegyzőkönyv se lett bemutatva róla, sőt lehet, hogy nem is készült. Tudomásom szerint az utolsó 3 alapszabály még az elnökségi ülés elé se lett terjesztve.
Igen !
Ilyenkor az a szokás, hogy írnak egy forgatókönyvet,(nem részletezem!); esetleg eseménytervet/naplót rendelnek hozzá;      Lényeges, hogy minden mozzanat követhető legyen!  Ez az írt formátum (nem kevés!),esetünkben - alaphangon is -három oldal. 
Lehet megint kérdezni: Most mi van ? Ki  nem tette a dolgát ?  ..... és így tovább !                                         üdv. E. János

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 02. 10:12
Bocsánat, most látom, hogy itt is van egy nekem való oldal. Szóval kérdésem lenne.
Az egyesületi törvény kimondja, hogy minden egyesület önálló jogi személy. Tehát a tagok szavazhatnak, megválaszthatók bármely tisztségre, de kívülről nem szólhat bele senki az egyesület dolgába. No most itt az Omme-ban van ugye 16 vagy 17 önálló jogállású egyesület. A többi az nem önálló, hanem tag egyesület. A miénk is önálló a Palóctáj.
 A kérdésem megvilágítanám egy konkrétummal. ha én a Februári nagy Egyesületi gyűlésen, olyan indítványt terjesztek elő, mert jogomban áll, én itt tag vagyok, miszerint ne adjunk a központnak annyi pénzt, vagy ne adjunk semennyit mert nem csinálnak semmit és csak elherdálják amit felküldünk, és ezt a tagság megszavazza, bele szólhat e ebbe az Omme vezetőség Brossal az élen?
Muszály vagyok a kérdést ilyen konkrétan feltenni, nevezetesen amiatt mert akárhogy kérdezek senki nem válaszol nekem, pedig ez nagyon fontos az egyik legfontosabb.
 Tehát, mennyire önállóak az önálló egyesületek? Ez a kérdés. Meg az, hogy az egész Omme felépítés az Omme csúcsszervvel, nem e ellentétes a hatályban lévő egyesületi törvénnyel?
 Jó lenne, ha valaki válaszolna rá Csuján kívül, mert rá nem vagyok kiváncsi.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 02. 10:24
Megérkezett a Küldöttgyűlési meghívó.

Néhány dolog nekem azonnal szemet szúrt az alapszabályt módosító bírói utasításokban:
Első ránézésre ez a véleményem, de nyilván alaposabban is át kell ezt nézni.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 02. 10:46
Idézet
No most itt az Omme-ban van ugye 16 vagy 17 önálló jogállású egyesület. A többi az nem önálló, hanem tag egyesület. A miénk is önálló a Palóctáj.
Már bocsánat, hogy helyreigazítalak, de az OMME szervezeti felépítése a következő:
Egyelőre ennyi.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 02. 10:56
Idézet
ha én a Februári nagy Egyesületi gyűlésen, olyan indítványt terjesztek elő, mert jogomban áll, én itt tag vagyok, miszerint ne adjunk a központnak annyi pénzt, vagy ne adjunk semennyit mert nem csinálnak semmit és csak elherdálják amit felküldünk, és ezt a tagság megszavazza, bele szólhat e ebbe az Omme vezetőség Brossal az élen?
Mivel tag vagy, ezért tehetsz ilyen javaslatot, de a napirendre csak akkor kerül, ha A javaslatodat írásba előterjeszted és eljuttatnod az Elnöknek a mai naptól számított 7 napon belül. Az elnök dönt róla, hogy felveszi-e napirendre. Akár felveszi, akár nem, köteles előterjesztésedet ismertetni a Küldöttgyűlésen. Amennyiben elfogadja javaslatodat, akkor része a napirendnek, ha nem fogadja el, akkor a küldöttek többségi szavazattal döntenek arról, hogy felvehető-e vagy sem.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 02. 10:59
Idézet
Tehát, mennyire önállóak az önálló egyesületek?
Nagyon jó a kérdésed. Az egyesületek teljesen önállóak, de tagsága a OMME-ba delegált küldötteken keresztül érvényesíti akaratát. vagyis az OMME-ban a döntést nem az egyesületek és azok elnökei, hanem a küldöttek és az OMME választott tisztségviselői hozzák.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 02. 16:44
Nem tekintek hitelesnek, inkább megkérdezem Fekete Józsit.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 02. 17:23
Én ha jól számoltam akkor 60 az önálló egyesületek száma.

Érdekes csak egynek van problémája az OMME alapszabály önálló egyesületeket korlátozó részével, vagy pedig ezt a részét  a többi nem veszi magára nézve kötelezőnek!

Nem tudom melyik a rosszabb?  ::)

Érdemes lenne elgondolkodni ezen, mert mint önálló egyesületi elnökök az aláírásukkal felelnek minden tagjukért, azokért is akik nem OMME tagok!

Azt a 6000 méhészt aki sehol sem tag, már meg sem említem.............. :-[
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 02. 17:28
Tegnap számoltam amikor bejött még az omme honlap. Az önálló egyesületek száma nincs húsz. A többi Omme-n belüli egyesület. Önálló egyesület ami magában létezik. Önálló jogi személy. és ezeknek a státusza sántít valahogy.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 02. 17:39
Akkor úgy számold végig, hogy az az önálló amelyik neve előtt az OMME nincs ott.

Amelyik OMME és még valami az helyi szervezet! :D

A palócba sincs OMME úgy-e?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 02. 17:46
Vivaldi!

Menj fel a www.birosag.hu honlapra. Ott a civil szervezetek nyilvántartásába. Írd be a keresőbe, hogy "méhész" és akkor kijön neked 70 szervezet. Ezek között van néhány felszámolás alatti, de van néhány nem OMME szervezet. A többi mind tagja az OMME-nak.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: xxxfélix - 2016. November 02. 18:24
Azt a kiskésit! Nekem úgy tűnik, hogy elég nagy a katyvasz az Alapszabály körül! Van, aki átlátja ezt?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 02. 18:26
Van!
Sőt van aki ezt előre látta!
Úgy hívják, Dr.Mészáros László!!!!
Az egész "katyvasz az Alapszabály körül!" miatta van.
Erre csörög a dióóóó.....
Ő a fogó!
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: xxxfélix - 2016. November 02. 18:39
Jó, ok Attila! Én nem szeretnék ezen a "Mészáros László felelős mindenért" című dolgon vitázni! Inkább azt mondjátok meg hogy látjátok? Van esély arra, hogy most minden rendbe kerüljön az Alapszabállyal?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 02. 18:41
Az OMME természetes és jogi személyiségű tagokkal rendelkezik. A természetes személyek után lehet küldötteket állítani és a küldöttek töltik be a legfelsőbb döntéshozatalt. A jogi személyiségek külön szavazati joggal nem rendelkeznek. De a 2005-ös alapszabály szerint az elnököknek volt döntéshozatali joga egy szűkebb körben, mint a küldötteknek. Ezt a korlátozott döntési jogkört 2014-es és még nem hatályos alapszabály-módosítási szándék törölte.

Nem tudhatta Soós ügyvéd úr, hogy nagyon érzékeny pontján ütötte meg az OMME-t, de sajnos megtette. Az OMME szövetségi jellegét lerombolta, ugyanakkor belenyúlt a szövetségi tagszervezetek jogaiba, sőt a természetes személy tagok jogaiba is. Ezek alapvető jogok és tartós kiegyensúlyozott működés zálogaként sérthetetlenek.

Lehet, hogy a 400 küldött többsége nem ismeri fel ezek sérelmét és bármikor megszavazná így ahogy van a mostani alapszabályt, akkor se járható ez az út. Gyors összeomlást fog eredményezni, ha bíróság ráüti a pecsétet. Meg kell tenni minden lehetségest, hogy az OMME szövetségi jellege megmaradjon.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 02. 18:54
xxxfélix!
Ezt kérdezed:
"Van esély arra, hogy most minden rendbe kerüljön az Alapszabállyal?"
Válaszom, hogy szerintem nincs.
Sajnos ez megint olyan alapszabály lesz, ami egy torz -szülemény, amivel megerőszakolták a küldötteket Gödöllőn.
Én is úgy látom, hogy jó lenne, ha végre volna egy olyan újabb alapszabályunk amit el is fogadnak végre.
Utána jöhetnek a módosítók, és a javaslatok egy olyan korszerű alapszabályra, amiről ma még csak álmodozunk.
És mi ez a hisztéria az alapszabály körül, miért van ez a téma már lassan 4 éve porondon?
Mert ez az OMME demokratikus működésének lapja, ez a "brossúra" mutatja az irányt!
Sajnos, ha ez rossz, nem a méhészek érdekét helyezi szem elé, akkor így járunk, veszekedünk.
A vita azon van, hogy az egyesület jelenleg nem működik törvényesen,és ezt ki-ki másként tálalja.
Ehhez már szerintem a józan ész is kevés, mert a józan ész azt diktálná, hogy működjünk a 2005-ös szerint, és hozzunk össze egy korszerűt, egy gondos előkészítés utáni vitaanyagot, és azt tárják a küldöttek elé.
Ez lett elcseszve, most meg már mindenki belefáradt, és nem érti.
Én értem.
A felelősöket meg kell nevezni, akik ezt okozták, és akkor sokkal könnyebb lesz.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: xxxfélix - 2016. November 02. 22:40
Hát ez elég bonyolult! Főleg, hogy most már 3 évszám is forog itt az alapszabállyal kapcsolatban! Geddekas írásából úgy értelmeztem, hogy a küldöttek nem kaptak semmilyen előkészített anyagot azokhoz a bírósági változtatási javaslatokhoz, ami alapján véleményt alkothatnának. És hogy így nem is lehetne szavazni róla. Akkor most megint nem lesz előrelépés benne?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Csányi Antal - 2016. November 03. 00:52
xxxFélix!

Hagyd már abba ez a bugyuta, ártatlan madárka szerepet.
Sokkal frankóbb a bandában tökösen részt venni.

Tudod etikai vizsgálatocska Szenttamási bácsika ellen.

Azóta a banda,bandácska szépen megszaporodott.
Régóta itt rontja a levegőt ez a Izsó60 vagy micsoda,most
meg jöttek a bandácskába ezek az újak,úgy hirtelen a Huberka,
meg a málnások (no meg a méhészek) réme az a mackó,ja
mackó a méhesben,most meg Te is.
Na,meg itt van az a főnix nevű "madárka a háztetőről"
Hirtelen Ő is a méhlegelők királya lett.
Annyi mindent idézgetett mint régen az szegény méltatlanul
kitiltott,sok nevű Tomipapa.

Bizony ,nagy lett a banda!
Szépen muzsikálnak,a "nagy csapat".
BÜSZKÉN vállald őket,ne színészkedj!


Csányi Antal
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 03. 09:51
Figyelj már aranybarátom Antikám.
 Ha eszed van, /és Attilának van, úgy látom/. Akkor tudod, hogy minden fórumot , kivétel nélkül, bárhol van, a vita éltet. A facen ugyan úgy mint a ződön vagy máshol. Amikor a  szöveg egysíkú, mert mindenki mindenkivel egyetért, az a fórum barátom érdektelenné válik és meg hal.
 Érdemes lenne össze számolni, a hozzászólások számát a ződön meg itt, pedig ez a fórum sokkal később is indult.
 Más részt, az okos vezető ilyenekből tanul, ha nem fafejű. Ugyan is ilyenekből le lehet szűrni, hogy kik az ellenségek.
Sokkal veszélyesebb a hallgatag ellenség, mint az aki elmondja, hogy mit tud, vagy mit akar csinálni.
 Ezért az ellenvéleménynek inkább örülni kéne , mint kiakadni rajta.
 De, én tudom azt gondoltátok az elnökkel együtt, hogy ugyan az lesz mint az előző ciklusaiban, hogy a nép befogja a száját és kuss neki. Akkoriban egyébiránt a zöld fórum falazott neki, mert a moderátorok rögtön letiltottak, ha bármilyen kritika megfogalmazódott Brossról.
 De a világ változott. Van két fórum is és a face, amire semmi befolyásotok nincs. Ha itt letiltotok, abban biztosak lehettek, hogy rögtön nyitok egy oldalt a facen az omme viselt dolgait illetően, és garantálom pár hónap múlva ugyan annyian leszünk mint itt.
 Elmondanám neked, hogy az a világ megszűnt amikor saját magam képére saját magamnak csinálok egyesületet, meg annak alapszabályt minden kritika nélkül. Ha a kritikát nem viselitek talán előbb vagy utóbb el kell gondolkodni a lemondást illetően, mert mint mondtam a múlt már nem fog visszatérni.
Amúgy meg lenne egy kérdésem. Mikor fogtok már valamit fizetni nekem, hogy időnként életet lehelek a fórumotokba, amikor az már kezd ellaposodni?
/Mielőtt bevörösödne a fejetek, ez utóbbit viccnek szántam./
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2016. November 03. 11:20
Bocsánat, most látom, hogy itt is van egy nekem való oldal. Szóval kérdésem lenne.
Az egyesületi törvény kimondja, hogy minden egyesület önálló jogi személy. Tehát a tagok szavazhatnak, megválaszthatók bármely tisztségre, de kívülről nem szólhat bele senki az egyesület dolgába. No most itt az Omme-ban van ugye 16 vagy 17 önálló jogállású egyesület. A többi az nem önálló, hanem tag egyesület. A miénk is önálló a Palóctáj.
 A kérdésem megvilágítanám egy konkrétummal. ha én a Februári nagy Egyesületi gyűlésen, olyan indítványt terjesztek elő, mert jogomban áll, én itt tag vagyok, miszerint ne adjunk a központnak annyi pénzt, vagy ne adjunk semennyit mert nem csinálnak semmit és csak elherdálják amit felküldünk, és ezt a tagság megszavazza, bele szólhat e ebbe az Omme vezetőség Brossal az élen?
Muszály vagyok a kérdést ilyen konkrétan feltenni, nevezetesen amiatt mert akárhogy kérdezek senki nem válaszol nekem, pedig ez nagyon fontos az egyik legfontosabb.
 Tehát, mennyire önállóak az önálló egyesületek? Ez a kérdés. Meg az, hogy az egész Omme felépítés az Omme csúcsszervvel, nem e ellentétes a hatályban lévő egyesületi törvénnyel?
 Jó lenne, ha valaki válaszolna rá Csuján kívül, mert rá nem vagyok kiváncsi.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Anubisz - 2016. November 03. 12:23
Kedves Vivaldi!

Az OMME egy egyesület.
Ennek az lesz tagja, aki az akar lenni és az alapszabályban leírt szabályoknak eleget tesz!
Ha tag akarsz lenni, tagdíjat kell fizetni.
Miért?
Mert így határozott a KÖZGYŰLÉS!
Nem Bross, nem Kis Pista, nem Csuja!
Érted?
Ha nem fizetsz tagdíjat akkor nem leszel tag az OMME-ban!
Ennyire egyszerű.


Egyébként pedig javaslom elolvasni a civil törvényt. Ezt is elmondtuk már kismilliószor, de sajnos hiába!
Vagy nem akarod vagy nem tudod megérteni.

És ha lehet hagyd már abba az állandó Bross fikázást!
Nem veszed észre, hogy kezdesz nevetséges lenni?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2016. November 03. 12:39
Bocsánat, most látom, hogy itt is van egy nekem való oldal. Szóval kérdésem lenne.
Az egyesületi törvény kimondja, hogy minden egyesület önálló jogi személy. Tehát a tagok szavazhatnak, megválaszthatók bármely tisztségre, de kívülről nem szólhat bele senki az egyesület dolgába. No most itt az Omme-ban van ugye 16 vagy 17 önálló jogállású egyesület. A többi az nem önálló, hanem tag egyesület. A miénk is önálló a Palóctáj.
 A kérdésem megvilágítanám egy konkrétummal. ha én a Februári nagy Egyesületi gyűlésen, olyan indítványt terjesztek elő, mert jogomban áll, én itt tag vagyok, miszerint ne adjunk a központnak annyi pénzt, vagy ne adjunk semennyit mert nem csinálnak semmit és csak elherdálják amit felküldünk, és ezt a tagság megszavazza, bele szólhat e ebbe az Omme vezetőség Brossal az élen?
Muszály vagyok a kérdést ilyen konkrétan feltenni, nevezetesen amiatt mert akárhogy kérdezek senki nem válaszol nekem, pedig ez nagyon fontos az egyik legfontosabb.
 Tehát, mennyire önállóak az önálló egyesületek? Ez a kérdés. Meg az, hogy az egész Omme felépítés az Omme csúcsszervvel, nem e ellentétes a hatályban lévő egyesületi törvénnyel?
 Jó lenne, ha valaki válaszolna rá Csuján kívül, mert rá nem vagyok kiváncsi.
Válaszolni akartam, csak a gépem megtréfált : Elnézést ! Az itt felvetettek-egyébként-bő magyarázatot igényelnek!
üdv. Erdélyi János  Privátban szívesen leíroma véleményemet.

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Robotur - 2016. November 03. 13:18
Nem biztos hogy pontosan értelmeztem Vivaldi felvetését, de értelmezésem szerint azt pedzegetné hogy az önálló egyesületek akár dönthetnének úgy is, hogy nem fizetnek az OMME kasszájába egy fillért sem. Válaszul, kritakaként? Igen de akkor nem volna "ingyen píz". Bár valaki írta hogy van eleve 6000 méhész, aki nem tagja egyik egyesületnek sem. Ezen is el lehetne gondolkodni, mert ez közel egy harmad, hogy mi tartja távol az egyesületektől ezeket a méhészeket?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 03. 14:03
Vivaldi!

Jobb ha igazodsz a főnöködhöz Fekete Józsihoz és óvatosabban fogalmazol Bross Péterről akit Fekete József jó barátnak tekint. Fekete József gond nélkül el tudja fogadni Bross Pétert és lehet, hogy Fekete József reálpolitikus lévén nem Mészáros Lászlóra adta szavazatát választáskor sem. 

A legutóbbi elnökségi ülésen is Fekete József és Bross Péter egyformán szavazott arról, hogy legyen-e pályáztatva a kft ügyvezetői állása 2016 január 1-től. A HATOK közül most Fekete József kilépett és átszavazott Bross Péter mellé. Mészáros László és a megcsonkult hatok csoportja azt szerette volna, ha Mészáros József mindenféle pályáztatás nélkül továbbra is a kft főnöke. Ami persze eddig is összeférhetetlen volt, tehát nem lett volna szabad megtenni, de a határozatlan időre való meghosszabbítás végképp értelmetlen lett volna.

Mészáros József és dr. Mészáros László igen jól együtt tudott működni. Emlékeztek biztos arra, hogy milyen hosszú beszédet mondott a Küldöttgyűlésen Mészáros József az informatikai ügyekről. Volt abban minden kérem szépen csak az objektivitás hiányzott. dr. Mészáros László ezt a munkát dupla munkabér elszámolhatóságával jutalmazta.

Azaz bocsánat! Tévedtem!
Az OMME ügyvezetőjének a bérét nem az Ellenőrző Bizottság elnöke és nem is az OMME elnöke utalványozza, hanem az OMME ügyvezetője saját magának!

Mikor ezt megtudtam, nagyon megvilágosodott az agyamban, hogy miért is van ennyi titkolózás az OMME ügyeiben. A 13 500 tagú OMME valóságban egyáltalán nem érdekképviselet, hanem egy nagyon szűk csoportnak pl. az alkalmazottaknak, a tisztségviselőknek és holdudvaruknak a magánérdekeit képviselő szervezet, ha az OMME mindenkori ügyvezetője, nevezetesen most éppen Mészáros József saját magának utalványozhatott. Ebben a szervezetben tényleg bármi igaz lehet, sőt akár annak az ellenkezője is.

Ezért nem áll ki az OMME a méhészek legégetőbb problémáinak megoldása érdekében. Nem véletlen, hogy a neonikotinoid témában Tóth Péter és dr. Cserényi Péter úgy szavazott, ahogy és olyan nyilatkozatot tett, amit tett. Megvezették még a földművelési minisztert is, hiszen a miniszter az OMME nyilatkozatát lobogtatja mindig neonikotinoidok elleni tiltakozások esetén. Azt a nyilatkozatot idézi, aminek a lényegét Tóth Péter írta és mondta, majd pedig szavazatával is megerősítette.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 03. 16:00
Erdélyi János. igaz, hogy több síkon is megyünk, de látod most derülnek ki dolgok. Nem úgy van , hogy van egy király egyesület a királlyal, és van a többi. hanem, én legalább is úgy olvastam az egyesületi törvényben ami az Omme-ra is és a többi egyesületre is érvényes, hogy az egyesületek köthetnek szövetséget, de nincs alárendelt tag egyesület.
 Egyetlen megoldás van szerintem. Ha valaki tud mást azt szivesen veszem, ha leírja. Egy nagy országos egyesület, ahol 13000 tag szavaz egyenesen a vezetőségre és az elnökre. És mind a 13000 tag választó és választható. Most sem értem, hogy a nem önálló egyesületek tagjai miért nem szavazhatnak egyenesen az elnökre, hiszen az egyesületi törvény kimondja, minden tag választó és választható. Mivel ők nincsenek külön egyesületbe, elvileg nekik joguk lenne szavazni az elnökre, meg a vezetőségre.
 Van két gyanúm. Az egyik, hogy ez a küldötti felépítés nem törvényes, és azért lehet így, mert a vezetőség körül lévő jogtudósoknak nem volt érdeke, ezt  a tagság tudomására hozni.
 De, lehet , hogy én tévedek nem lévén jogász. Azt azonban érzékelem, hogy valami bibi van.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 03. 16:15
Nézd Csuja. Eleinte jöttetek a lányommal, most jössz Fekete Józsival.
 Nekem Józsi nem ad fizetést, és nem is hinném, hogy tartoznák neki valamivel.
 Más részt nem is igen beszélgetek vele. Azt én nem tudom mit csinál Józsi, kinek barátja és kinek nem, ezért nem is igen a Józsihoz való viszonyom határozza meg a hozzászólásaim tartalmát.
Ami engem Józsiból érdekel az a szaktanácsadói minősége, és a Palóc Méhész Egyesületben végzett munkája, amiben én nem látok semmi kivetnivalót, ezért támogatom amennyire tudom.
De térjünk vissza hozzád. Nagy igazság, hogy mindenki magából indul ki. Az, hogy valaki érdekből befogja a száját az neked természetes, mivel te ilyen vagy, és úgy képzeled mindenki ilyen. Ezért aztán ezzel be lehet fogni a száját.
Ahogy hallom ez nálad így működik, mert te befogod, meg vissza lépsz, mert neked az igazság nem nagyon fontos.
 No barátom talán neked meglepő, de nem mindenki olyan mint te.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 03. 16:52
Idézet
Egyetlen megoldás van szerintem. Egy nagy országos egyesület, ahol 13000 tag szavaz egyenesen a vezetőségre és az elnökre. És mind a 13000 tag választó és választható.
Ez van most. Annyi eltéréssel, hogy te a küldötteden keresztül tudsz szavazni, de választható vagy minden posztra akkor is, ha nem vagy küldött. De a küldött személyéről viszont te döntesz. 13 000 tag esetén - ha minden tagnak közvetlen választójoga lenne - lehetetlen lenne a közgyűlést levezetni. Még a 400 küldött esetén is rettenetesen nehéz feladat. Nehogy azt hidd már, hogy a mutyizás érdekében van a küldötti rendszer bevezetve! Egyszerűen a Homo sapiens pszichikai terhelhetősége ennyi. Tudományos szakemberek megállapították, hogy 4-600 ember még olyan létszámú közösség, ami képes egyszerre, egy időben, egy témában közös akarattal dönteni. 13 000 ember csak szórakoztatni lehet, ha egy kupacban van.

Idézet
Most sem értem, hogy a nem önálló egyesületek tagjai miért nem szavazhatnak egyenesen az elnökre, hiszen az egyesületi törvény kimondja, minden tag választó és választható.
Persze. Te választható vagy elnöknek akkor is, ha nem vagy küldött. Választó jogod is van, de közvetett, mert belépéskor elfogadtad az OMME alapszabályt és abban az vagyon írva, hogy küldötten keresztül gyakorlod a döntési jogodat. De küldött te is lehetsz.

Idézet
Van két gyanúm. Az egyik, hogy ez a küldötti felépítés nem törvényes, és azért lehet így, mert a vezetőség körül lévő jogtudósoknak nem volt érdeke, ezt  a tagság tudomására hozni.
 De, lehet , hogy én tévedek nem lévén jogász. Azt azonban érzékelem, hogy valami bibi van.
A küldötti rendszer törvényes. Nagy taglétszám esetén ez a járható út.
A "bibi" nem a küldötti rendszerben van, hanem a demokratikus működtetési ismeretek hiányába. Egy küldöttgyűlést nem lett volna szabad így összehívni, ahogy jelenleg történt. Nem lett kiküldve semmilyen döntést előkészítő anyag. Hasraütéses alapon fog dönteni minden napirendi pontban 400 ember. Így volt ez eddig is, de ha nem józanodik ki a vezetés, akkor így fog történni ez után is.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 03. 16:58
Idézet
Azt én nem tudom mit csinál Józsi, kinek barátja és kinek nem
Azért írom, hogy tudd.

Idézet
Az, hogy valaki érdekből befogja a száját az neked természetes,
Ha közérdekből fogja be a száját, akkor természetes, de ha magáűnérdekből, akkor nem természetes. Érthetőbben: Én nem fogtam be a számat, láthatod. Ezt a Küldöttgyűlést is szarul hívták össze, ahogy tette Mészáros. Elhallgattam és befogtam a számat? Nem! Akkor meg ne nyafogj és ne mószerolj!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2016. November 03. 17:22
Erdélyi János. igaz, hogy több síkon is megyünk, de látod most derülnek ki dolgok. Nem úgy van , hogy van egy király egyesület a királlyal, és van a többi. hanem, én legalább is úgy olvastam az egyesületi törvényben ami az Omme-ra is és a többi egyesületre is érvényes, hogy az egyesületek köthetnek szövetséget, de nincs alárendelt tag egyesület.
 Egyetlen megoldás van szerintem. Ha valaki tud mást azt szivesen veszem, ha leírja. Egy nagy országos egyesület, ahol 13000 tag szavaz egyenesen a vezetőségre és az elnökre. És mind a 13000 tag választó és választható. Most sem értem, hogy a nem önálló egyesületek tagjai miért nem szavazhatnak egyenesen az elnökre, hiszen az egyesületi törvény kimondja, minden tag választó és választható. Mivel ők nincsenek külön egyesületbe, elvileg nekik joguk lenne szavazni az elnökre, meg a vezetőségre.
 Van két gyanúm. Az egyik, hogy ez a küldötti felépítés nem törvényes, és azért lehet így, mert a vezetőség körül lévő jogtudósoknak nem volt érdeke, ezt  a tagság tudomására hozni.
 De, lehet , hogy én tévedek nem lévén jogász. Azt azonban érzékelem, hogy valami bibi van.
A harmadik sorra reagálok csupán:valójában kimondva nincs alárendeltség ! De a megállapodás a az OMME és az önálló szervezet között "rendezi a sorokat "!  Ez azt jelenti,hogy a szervezet nem térhet el az OMME alapértékeitől,és érvényesek ránézve az alapdokumentumok .  Viszont az önálló  szervezetek dönthetnek bármikor, hogy létrehoznak egy más felépítésű szervezetet ! A nagy  kérdés, hogy ez esetben mi lesz a megszerzett OMME jogokkal/lehetőségekkel !   üdv. E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 03. 18:33
Nem, ilyen nem lehet. a törvény azt mondja két szövetséges Egyesület közül egyik se lehet alárendelt. Törvény ellen nem lehet hallgatólagos egyezséget kötni.  Ez csak akkor működik, ha egyáltalán nem létezik ellenzék, és ellenérdekeltség egy szervezeten belül. Most itt más a helyzet nagy összefeszülés van ami borítani fogja a bilit.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 03. 19:06
Hát emberek, egyre hülyébb vagyok. Ennek biztos sokan örülnek. De, amikor olvasom az alapszabályt, nagyvonalúan tekintenek el a független egyesületek közti jogi eljárásokról. Nem arról van szó, amiről szó van, hogy két egymástól független egyesület milyen jogállásban van egymással, hanem az egyik küld küldöttet, és, hogy ki a küldött.
 Aztán leírják, hogy az egyesület tagja szavazhat. De hát az Omme tagja igazából az aki nincs önálló egyesületben és az is csak küldötteket küld, holott nekik joguk lenne szavazni, valamint indulni is elnöknek stb.
 Hát kutya legyek ha értem. De, ha egyszer tőlem sokkal okosabb elkezdi értelmezni, illetve összehasonlítani az egyesületi törvénnyel, biztos lesz nagy katyvaz.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2016. November 03. 19:37
Nem, ilyen nem lehet. a törvény azt mondja két szövetséges Egyesület közül egyik se lehet alárendelt. Törvény ellen nem lehet hallgatólagos egyezséget kötni.  Ez csak akkor működik, ha egyáltalán nem létezik ellenzék, és ellenérdekeltség egy szervezeten belül. Most itt más a helyzet nagy összefeszülés van ami borítani fogja a bilit.
A felvetésed valós dilemma, racionálisan gondolkodó emberre vall !
A szóhasználat viszont- a kontroll csoportot illetően- helytelen . Mi a törvény szelleme szerint gondoltuk át az OMME jövőjét.     Most....Gondolkodjunk közösen : Miért baj, ha valakinek elképzelése van a jelent,a  jövőt illetően, és azt alá is tudja támasztani ? Sohasem a "bólogató jánosok" vitték előre közös ügyeinket !  Van jövőképünk ,sohasem vagdalkoztunk,nem fújtunk lufikat...stb.    Tényszerűen állapítunk meg dolgokat!  Nem illik ránk,nem húzható ránk, semmiképp az ellenzékiség kifejezés, ezt hagyjuk meg az azt lejáratóknak. Nem vagyunk ellenérdekeltek sem,ugyanis mi az OMME törvényes működése mellet állunk ki, amit Te is helyeselsz ! Jól látod a törvényi "összekacsintás" problematikáját is !
üdv. E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 03. 20:01
"De hát az Omme tagja igazából az aki nincs önálló egyesületben és az is csak küldötteket küld, holott nekik joguk lenne szavazni, valamint indulni is elnöknek stb."

Jól látod! Én ezt magyaráztam a gödöllői tagságnak, de nem értették meg! Csuja sem!
Rákérdeztem a Nemzetvédelmi Egyetem (ha jól írom a nevét, ahol katona és rendőr tiszteket képeznek)  jogi karán tanító tapasztalt jogásznál aki nekem adott igazat.

A lényeg a mostani felállás szerint az OMME mint egyesület (a helyi szervezetein keresztül) a tagjai által választ magának vezér kart benne az elnökkel. A saját működését meghatározza és fenntartja. Itt jönnek az önállóak aki a saját kis királyságukat szintúgy  elnökkel alapszabállyal kialakítják és működtetik. Mindkét elnöknek ugyan olyan felelőssége van a törvény előtt, csak az OMME nagyobb! Az együtt működési szerződés az kizárólag az országos ügyekben való képviseletre terjedhet ki amit a méret miatt az OMME elnöke lát el de nem a saját belátása szerint, hanem az összes szövetséges önálló egyesület vezetőjének véleménye alapján kialakított álláspontot képviselve (ez volt az OV bár furcsa, hogy ott az OMME elnök mellett még a helyi szervezet vezetők is szavazhattak, pedig az ő véleményüket az OMME küldöttgyűlés után az OMME elnöke képviselhetné a szövetség többi tagja előtt).
Működne ez a dolog csak nem jól vezetik elő az urak.......
Aztán ha mindenki önálló és egy helyi szervezet sincs akkor szövetségi rendszer és minden önállóból is lehetne választani akár OMME elnököt is, de szerintem most csak helyi szervezetben tag lehetne OMME elnök.
A jogász véleménye is ez volt.  :D
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 03. 20:06
Üdv. Uraim!
Vivaldi! Valami tényleg történhetett veled!
Nem szoktál Te ennyire értetlenül állni a dolgok felett. Nem értem mi a gondod ezzel a fogalommal(TAG).
Teljesen mindegy hogy valaki az OMME alapszervezet tagja vagy az OMME-tel együttműködési szerződést kötött,egyébként önálló egyesület tagja egyaránt választható és választó,elsőként küldöttet választó.
A közgyűlésen az önálló egyesületet és az alapszervezetet is a tagok által megválasztott küldöttek képviselik.
A küldöttet a tagok azért választják hogy az érdekeiket képviselje a magasabb fórumon nem pedig azért hogy személyes presztízs harcot vívjon bárkivel,nem hiszem hogy van olyan önálló egyesület vagy alapszervezet aki azért fizet tagdíjat és azért tagja az egyesületnek mert itt minden rossz, gonosz és minden vezető bűnözőnek tekinthető ezért aztán perelni kell!
Senkinek nem fogtak kést a torkához belépését követelve!
Mindenkinek jogában áll eldönteni(még a kicsi Reangernek is) akar-é vagy nem OMME tag lenni.
Én úgy gondolom sokakkal ellentétben hogy nem csak a támogatásért kell tagnak lenni,aki ezért tesz szégyellje magát,szerintem a többségünk akkor is tag volt amikor még híre sem volt a támogatásoknak.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 03. 20:17
Ha jól tudom én előbb voltam OMME tag mint Te!  ;D

Te mit is tettél le az asztalra, tudod az OMME asztalára?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 03. 20:31
Üdv. Uraim!
Mint majdnem mindég most is mellé beszélsz!
Rajtad kívül SENKI nem beszélt asztalról,ha és amennyiben tudsz olvasni gondolkodni,más volt a téma!
De arról is lehetne pár szót váltani hogy ki hogy végezte a vállalt feladatát,csak nincs kedvem vitatkozni sem mocsárról sem az OMME atkáiról amivel oly bőszen megbirkóztál mesterem!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 03. 20:37
Akkor gyöngyszemek az OMME alapszabályából:

VIII/ 5. A Helyi és Területi méhészszervezetek önálló gazdálkodást nem folytatnak.

Lejjebb

VIII/ 12. Kötelezettségeik és jogaik (az önállóknak) azonosak a helyi és területi méhész szervezetekkel.

Megnézném azt az önálló méhészegyesületet aki önálló gazdálkodást nem folytathat, mert erre kötelezi az OMME alapszabálya.....  ;D ;D ;D ;D ;D

izsóka egy pár szóban fejtsd ki légy szíves vajon mire gondolt a költő amikor ezt a papírra vetette?

Az OMME atkáit kedves alelnök méhésztársad intézte ..... panasszal fordulj hozzá!
Esetleg valami írást, OMME pecséttel, hogy nekem ezzel kellett volna foglalkoznom............ :o :o :o :o

Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 03. 20:49
Üdv. Uraim!
Drága Uram!
Azt eddig is láttuk hogy nem érted amit olvasol!
Ha századszorra beidézed akkor is azt fogja jelenteni amit a" költő"gondolt,csak baj van a szövegértéssel.
Ha egyébként mást jelentene akkor azt a bíróság töröltetné,javíttatná,de rajtad és néhány társadon kívül mindenki ismeri e szavak jelentését ezért aztán nem okoz problémát a szöveg értelmezése.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 03. 20:56
izsóka ;D ;D ;D ;D ;D

Most már mindent értek. Bocs hogy zavartalak!  :DCím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 03. 21:34
Ezeket a alapszabály pontokat csak egyféleképpen lehet érteni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen utasítást kapnak küldötteink a Küldöttgyűlés témáira. Habár szinte nincs alátámasztó anyag, tehát igennel szavazni nincs mire.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 03. 21:52
Figyeljetek ide. engem nem nagyon érdekel senki, kivétel az igazság. De jobb lenne, ha most nem egymással foglakoznátok.
 Izsókám, te nem is érted, ezért leegyszerűsíted. Ez olyan dolog mint ha vakondtúrással foglalkoznánk a nagy hegy tövében.
 Tudjátok miről van itt szó?
Mi a kis dolgokon a lényegtelen kis hülyeségen összeveszünk, hogy ki mióta tag. Közben ott fenn valakik lemaradtak még a szocializmusban, és mintha őket egyáltalán nem érdekelnék az azóta megváltozott törvények.
 Gondolom valaki szólt nekik, mert tessék lásék változtattak rajta, de mivel a tagság nagyobbik részét ez egyáltalán nem érdekli, maradt minden a régiben.
 Mindenkinek javasolnám, hogy nézze meg a keresőben megtalálja a Polgár őr egyesületek megyei szövetségét.
 Miről van szó egyesületek szintjén? Arról, hogy Egyesület ami a másikkal szövetséget köt nem lehet alárendelt viszonyban.  Most itt van a nagy Omme, tulajdonképpen egy önálló egyesület, mert vannak tagjai, de ezekről később. Aztán vannak olyan egyesületek akik az Egyesületi törvény szerint  megint csak önállóak. Ezek nem lehetnek alárendelve a gödöllői omme központnak a törvény szerint. Lehetne úgy, hogy az önálló egyesületek szövetkeznek és ők választanak egy közös elnököt. Ilyenre van lehetőség, legalább is a megyei polgárőr szövetségekből ez következik.
 No most van a nagy Gödöllői egyesület Brossal az élen, akinek nem lehetnének tag egyesületei, csak tagjai természetes személyek. Mert olyan nincs, hogy van egy egyesület annak meg sok kis egyesület a tagja. Mint a kotlósnak a tyúk. Ezeknek a természetes személyeknek akikre most azt mondják, hogy a tagegyesületből csak küldöttekre szavazhat, az egyesületi törvény szerint joguk van szavazni egyenesen az elnökükre. Ugyan úgy mint bármelyik független egyesületben sincs több kis egyesület, hanem egy az egyben szavazunk az egyesület elnökére.
Itt hatalmas jogi bukfenc van az én értelmezésem szerint, de én nem vagyok jogász. jó lenne ha egy jogász értelmesen elmagyarázná ezt az Omme felépítést mert nem értem.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 03. 22:09
No most, még valaki meg nem kérdezne, hogy miért kavarom itt a sz@rt, annak elmondanám.
 Azért barátocskáim, mert ha nem helyezitek erős lábakra az egyesületet, előbb vagy utóbb de beleköt valaki, akinek az érdekei úgy kívánják.
 És ne adj isten ha nekem van igazam, és nekem eszembe jut itten a békasegge alatt, eszébe fog jutni másnak is ott följebb. És ha az a valaki ártani akar az egyesületnek, netalán meg akarja buktatni, és időt pénzt és ügyvédet szán rá, az meg is fogja, ha törvényileg nem áll erős lábakon.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 03. 22:12
Idézet
engem nem nagyon érdekel senki, kivétel az igazság.
Kivéve, ha én írom le az igazságot.

Idézet
  Izsókám, te nem is érted, ezért leegyszerűsíted.
Egyetértek. Bizony, bizony.

Idézet
Egyesület ami a másikkal szövetséget köt nem lehet alárendelt viszonyban.
Igen, igen.

Idézet
Ezek nem lehetnek alárendelve a gödöllői omme központnak a törvény szerint.
Valamiről lemaradtam? Szerintem Budapesten a Viola utca 50-ben van az OMME székhelye.

Idézet
Lehetne úgy, hogy az önálló egyesületek szövetkeznek és ők választanak egy közös elnököt.
Lehetne, de nem így van.

Idézet
Mert olyan nincs, hogy van egy egyesület annak meg sok kis egyesület a tagja.
Hát igen, de mégis van. Neve: OMME
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Anubisz - 2016. November 04. 08:38
Figyeljetek ide. engem nem nagyon érdekel senki, kivétel az igazság. De jobb lenne, ha most nem egymással foglakoznátok.
 Izsókám, te nem is érted, ezért leegyszerűsíted. Ez olyan dolog mint ha vakondtúrással foglalkoznánk a nagy hegy tövében.
 Tudjátok miről van itt szó?
Mi a kis dolgokon a lényegtelen kis hülyeségen összeveszünk, hogy ki mióta tag. Közben ott fenn valakik lemaradtak még a szocializmusban, és mintha őket egyáltalán nem érdekelnék az azóta megváltozott törvények.
 Gondolom valaki szólt nekik, mert tessék lásék változtattak rajta, de mivel a tagság nagyobbik részét ez egyáltalán nem érdekli, maradt minden a régiben.
 Mindenkinek javasolnám, hogy nézze meg a keresőben megtalálja a Polgár őr egyesületek megyei szövetségét.
 Miről van szó egyesületek szintjén? Arról, hogy Egyesület ami a másikkal szövetséget köt nem lehet alárendelt viszonyban.  Most itt van a nagy Omme, tulajdonképpen egy önálló egyesület, mert vannak tagjai, de ezekről később. Aztán vannak olyan egyesületek akik az Egyesületi törvény szerint  megint csak önállóak. Ezek nem lehetnek alárendelve a gödöllői omme központnak a törvény szerint. Lehetne úgy, hogy az önálló egyesületek szövetkeznek és ők választanak egy közös elnököt. Ilyenre van lehetőség, legalább is a megyei polgárőr szövetségekből ez következik.
 No most van a nagy Gödöllői egyesület Brossal az élen, akinek nem lehetnének tag egyesületei, csak tagjai természetes személyek. Mert olyan nincs, hogy van egy egyesület annak meg sok kis egyesület a tagja. Mint a kotlósnak a tyúk. Ezeknek a természetes személyeknek akikre most azt mondják, hogy a tagegyesületből csak küldöttekre szavazhat, az egyesületi törvény szerint joguk van szavazni egyenesen az elnökükre. Ugyan úgy mint bármelyik független egyesületben sincs több kis egyesület, hanem egy az egyben szavazunk az egyesület elnökére.
Itt hatalmas jogi bukfenc van az én értelmezésem szerint, de én nem vagyok jogász. jó lenne ha egy jogász értelmesen elmagyarázná ezt az Omme felépítést mert nem értem.

Vivaldi!
Nézd már meg az alábbi linket.
http://www.opsz.hu/az-opsz-kuldottgyulese (http://www.opsz.hu/az-opsz-kuldottgyulese)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 04. 12:34
 Igen én is ezt néztem.
 No most ez ott különbözik, hogy ezen az alapon persze jól fel lehet építeni egy szervezetet.
 Mert itt mind független egyesület kivétel nélkül.  És ezek választanak küldötteket, és ez a küldött mind egy forma státuszú. De az omméba, van egy csomó nem egyesület is aki megint küldötteket küld, mint a rendes egyesületek. Pedig ezek egy egyesületnek a tagjai, nevezetesen a nagy Omme-nak. És úgy vannak mint azok az 53+1 határon túli egyesület akik valóban független egyesületek. Pedig ezeknek, mivel egy egyesületen belül vannak mind az 56+1 határontúli, tag valami, mert ezek nem lehetnek egyesületek. mivel egyesületen belül nem lehetnek egyesületek. Ezeknek a tagjaiknak joguk lenne egy az egyben szavazni az elnök személyére. mert egyesületen belül nem lehet más egyesület.
 Azonkívül nagy probléma, hogy a szövetkezett egyesületek között nem lehet alá és fölérendeltség.
 Tehát jogilag olyan mint Omme nem is létezhetne. Létezhetne viszont, MESZ. Méhész Egyesületek Szövetsége. Küldöttekkel és elnökkel.
De, ma is beszélgettem emberekkel, és nem érdekel ez senkit. Egyik akivel beszéltem azt mondta,/mézet árult/ Hogy minek ezzel foglalkozni mikor a támogatások 2020-ban úgy is megszűnnek, és akkor az omménak akárhogy is van, kalap kabát. Addig meg befizeti a sápot, amit most tagdíjnak neveznek, oszt kész.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 04. 12:54
" Azért barátocskáim, mert ha nem helyezitek erős lábakra az egyesületet, előbb vagy utóbb de beleköt valaki, akinek az érdekei úgy kívánják."

A sok szabálytalanság már most okot adhatna bármelyik kívülálló rossz akarónak, de vezéreink ennyire nem értik miről szóltak a perek és fognak szólni!

Az alapszabály szerinti működés előfeltétele annak, hogy az egyesület működését fel ne függesszék!
Ha a sajátjaink sem képesek a saját alapszabályunk betartását, betartatását elérni és a tagságunk nem is igényli ezt akkor már nem is kell ide rossz akaró csak idő, hogy a mutatvány bedőljön!  :'(
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 04. 17:37
Elkeserítő az biztos, hogy rajtunk kb 25 emberen kívül nem érdekel az egész senkit, egyetlen tagot sem. Meg sem kísérlik, hogy érdeklődjenek. Bele vannak fásulva, mert nem hiszik, hogy bármin változtatni lehet. Rezzenéstelen arcal beszélnek az omméról, és ugyan így fogadnák a felbomlását is. Az sem érdekelné őket.
 Azt szoktam mondogatni, hogy az omme sóhivatal, de inkább hasonlít a Cosa Nostrához.  Pár ember bulija, és egy rendesebb sóhival nem győzne tiltakozni, hogy hozzá hasonlítják.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 06. 14:18
De, még is. Fel kell kérni valakit, független jogászt, aki a civilszervezetekkel foglakozik, hogy írjon egy új alapszabályt.
 Aztán nyíltá kell tenni az indulás lehetőségét az elnöki posztra, és új választást kell kiírni. Ez elkerülhetetlen rövid távon.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 06. 16:52
Egy komor jogász nem csinál alapszabályt úgy, hogy ne kérné az OMME-t alapszabály előkészítő bizottság működtetésére. Éppen itt látszik, hogy dr. Soós Tibor a civil jogban járatlan kontár, hogy Ő maga akarja keresztülverni a Legdrágább elnökünk által kiötlött diktatórikus alapszabályt a küldötteken, természetesen Bross Péter asszisztálása mellett. 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. November 06. 17:40
QUQURIQ !!!

Az OMME annak reményében felkérte és kifizette Soós ügyvéd Urat, hogy az alapszabályunkat a Cégbíróság asztalára tegye elfogadás céljából! ::)
Addig tart Dr. Soós ügyvéd Úr munkája, ameddig a Cégbíróság alá nem írja és el nem fogadja az OMME 2015. évi beadott alapszabályát! :o
Addigi minden munkája előre ki lett fizetve! ;D
Nem lehet követelése!
Az Ő munkáját tükrözi, hogy visszadobta a Cégbíróság az alapszabályunkat.
Neki mint jogvégzetnek tudnia kell, hogyan kell egy alapszabálynak kinézni tartalmilag is és formailag is!
A megbízás egy új alapszabály leadásáról szólt, amit a cégbíróság jóváhagy!
Az, hogy hónapokig rajta ült szó nélkül a cégbírósági hiánypótlásán, felháborító!
Tudta, hogy egy 13 000 fős egyesület alapszabályáról van szó!
Újabb pénzeket akar az OMME-től kicsikarni...

Kiskakas!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 06. 18:21
Idézet
Addig tart Dr. Soós ügyvéd Úr munkája, ameddig a Cégbíróság alá nem írja és el nem fogadja az OMME 2015. évi beadott alapszabályát!
Isten őrizzen attól, hogy a 2015-ös alapszabály hatályosuljon a Fővárosi Törvényszéken. Isten őrizzen attól, hogy Soós ügyvéd úr dolgozzon az OMME-nak. Már eddig is a "jó" szándékai óriási károkat okozott.

Idézet
Az, hogy hónapokig rajta ült szó nélkül a cégbírósági hiánypótlásán, felháborító!
Igen felháborító, sőt ez jogalap arra, hogy minden kapcsolatot megszakítson vele az OMME. A képviseleti jogát nem szabadna tovább fenntartani.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2016. November 07. 08:08
Fórumozók alapszabály ügyben !

Sok mindenben egyetértek veletek !
Egy ügyet nem szabad elengedni ! Az  alapszabályt. Ezt a méhész közösségnek kell megalkotnia !

Miért? "Mert  bennünket nyom a cipó " Ez a közösség tudja a legjobban hol vannak a gyenge pontok, és  milyen akaratát akarja érvényesíteni./ A méhészek sokféle egyéb végzettségűek,és ismeretségi körükben is vannak akik segíteni tudnak/
A jogászokat nagyra becsülöm,de a speciális helyzet ,és egyéb körülmények miatt nem tudnak adekvát alapszabályt készíteni.  /Félreértés nem essék , képesek rá! Nem ezt kétlem !
 Én sokkal inkább gondolok a civil szféra segítőire bizonyos fázisokban . Ők itt vannak , rendelkezésre állnak. Köztük vannak speciális nonprofit szféra területi szakjogászok is.
Egyéb megjegyzés:  Az OMME egyik hiányossága, hogy nem képes civil módon működni !
üdvözlettel: E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 07. 10:11
Na ettől a "speciális" helyzettől félek én. Miért lenne ez speciális? Ez nem Magyarország, és ide nem vonatkozik az Egyesületi törvény?
 Vagy azért speciális, mert egyeseknek így jobb? Mert ugye egyrészt a tagságot el kell zárni, a vezetőségtől és az elnöktöl. A küldötti rendszernél erre jobbat nem találtak ki. Talán így több pénz elvihető, vagy miért kell speciális helyzet? Vagy esetleg rájön a tagság, hogy egyesek pont az ő érdekeik ellen dolgoznak?
Nem uraim ezt tisztába kell tenni egyszer és mindenkorra, és elindítani egy új Omme-t. Természetesen egy új rendszerben nem lehet az elnök akit a régi "speciális" szerint választottak meg.
Új választás kell, bármennyibe is kerül.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 07. 10:22
Senki, de senki, én sem aki a legkevesebbet ismeri a törvényekből, nem mondhatunk mást. CSAK A TÖRVÉNY SZERINT. Aki különböző specialitásokra meg hasonlókra hivatkozik, mert neki az az érdeke, azt ki kell zárni.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 07. 11:57
A 2005-ös, tehát a most hatályos alapszabály szerint

Idézet
Az Etikai-Fegyelmi Bizottság

1.   Az Egyesület Küldöttgyűlése 4 év időtartalma 3 tagú Etikai-Fegyelmi Bizottságot (elnök és 2 tag ) választ. A Bizottság szükség szerint tartja üléseit.

2.   A bizottság feladata kimunkálni és betartatni azokat az elvárásokat amelyek a méhészet szakmai tekintélyét megőrzik és emelik. Ezek megsértése esetén a Bizottság gondoskodik a kivizsgálásról, súlyos esetben javaslatot tesz a felelőségre vonásra.

3.     Súlyos vétség esetén a Bizottság a tag kizárását javasolhatja az Országos Vezetőségnek.

Tehát az Etikai Bizottság csak javasolhat kizárást, de nem dönthet benne. A kizárásról döntéshozó szerv az Országos Vezetőség.

A 2014-es és még nem hatályos alapszabály a kizárást így határozza meg:
Idézet
Kizárásra az Egyesület Etikai-Fegyelmi Bizottsága Szabályzata szerint, a tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén kerülhet sor. A kizárásról az Etikai Fegyelmi Bizottság dönt. Dontését a kézbesítéstől számított 30 napon belül jogorvoslattal lehet megtámadni, másodfokon az ügyben a Küldöttgyűlés dönt. A döntéshozók az írásbeli határozatot indoklással kötelesek ellátni. A másodfokú döntés ellen a bírósághoz lehet fordulni.
Tehát az új alapszabály szerint az Etikai Bizottság nem javaslatot tesz a kizárásra, hanem kizárhatja a tagot. Fellebbezni se az Országos Vezetőséghez fellebbezhet a tag, hanem a Küldöttgyűléshez.
Van ellentmondás a fellebbezési határidőben is, hiszen az Etikai belső szabályzat 15 napos fellebbezési határidőt szab meg, a 2014 évi alapszabály viszont 30 napot.

De nézzük mint is mond az új Polgári Törvénykönyv az egyesületi tag kizárásól?

Idézet
3:70. § [A tag kizárása]
(1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
(2) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
(3) Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben az esetben az alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbíráló egyesületi szervről.

Ha elemezzük a törvény szövegét és összehasonlítjuk a két alapszabállyal, akkor látható, hogy a 2005-ös átgondolt és illeszkedik a most hatályos törvényi követelményekhez, a 2014-es hevenyészett és törvénysértő, hiszen a most hatályos törvény szerint az Etikai Bizottság kizárás esetén csak javaslattevő lehet, a kizárást mint cselekményt nem valósíthatja meg, mert az közgyűlési/küldöttgyűlési hatáskör.

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 07. 17:57
 Csuja azért nem vagy semmi. Te leszel az első, ha kizárnak, akit azért zárnak ki mert elege lett belőle mindenkinek.
 A többit hamis mézek stb miatt zárták ki.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2016. November 07. 19:53
Na ettől a "speciális" helyzettől félek én. Miért lenne ez speciális? Ez nem Magyarország, és ide nem vonatkozik az Egyesületi törvény?
 Vagy azért speciális, mert egyeseknek így jobb? Mert ugye egyrészt a tagságot el kell zárni, a vezetőségtől és az elnöktöl. A küldötti rendszernél erre jobbat nem találtak ki. Talán így több pénz elvihető, vagy miért kell speciális helyzet? Vagy esetleg rájön a tagság, hogy egyesek pont az ő érdekeik ellen dolgoznak?
Nem uraim ezt tisztába kell tenni egyszer és mindenkorra, és elindítani egy új Omme-t. Természetesen egy új rendszerben nem lehet az elnök akit a régi "speciális" szerint választottak meg.
Új választás kell, bármennyibe is kerül.
Röviden a speciális helyzetről: Ha megnézzük,kielemezzük,hogy a méhészettel foglakozók miben térnek el a többi mezőgazdasággal foglalkozótól, akkor olyan jellemzőket találunk,amelyek alapján ezt a következtetést lehet megállapítani. Magyarán:jelentős különbségek vannak ! Érdemes lenne evvel bővebben is foglalkozni ! E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2016. November 07. 20:38
A 2005-ös, tehát a most hatályos alapszabály szerint

Idézet
Az Etikai-Fegyelmi Bizottság

1.   Az Egyesület Küldöttgyűlése 4 év időtartalma 3 tagú Etikai-Fegyelmi Bizottságot (elnök és 2 tag ) választ. A Bizottság szükség szerint tartja üléseit.

2.   A bizottság feladata kimunkálni és betartatni azokat az elvárásokat amelyek a méhészet szakmai tekintélyét megőrzik és emelik. Ezek megsértése esetén a Bizottság gondoskodik a kivizsgálásról, súlyos esetben javaslatot tesz a felelőségre vonásra.

3.     Súlyos vétség esetén a Bizottság a tag kizárását javasolhatja az Országos Vezetőségnek.

Tehát az Etikai Bizottság csak javasolhat kizárást, de nem dönthet benne. A kizárásról döntéshozó szerv az Országos Vezetőség.

A 2014-es és még nem hatályos alapszabály a kizárást így határozza meg:
Idézet
Kizárásra az Egyesület Etikai-Fegyelmi Bizottsága Szabályzata szerint, a tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén kerülhet sor. A kizárásról az Etikai Fegyelmi Bizottság dönt. Dontését a kézbesítéstől számított 30 napon belül jogorvoslattal lehet megtámadni, másodfokon az ügyben a Küldöttgyűlés dönt. A döntéshozók az írásbeli határozatot indoklással kötelesek ellátni. A másodfokú döntés ellen a bírósághoz lehet fordulni.
Tehát az új alapszabály szerint az Etikai Bizottság nem javaslatot tesz a kizárásra, hanem kizárhatja a tagot. Fellebbezni se az Országos Vezetőséghez fellebbezhet a tag, hanem a Küldöttgyűléshez.
Van ellentmondás a fellebbezési határidőben is, hiszen az Etikai belső szabályzat 15 napos fellebbezési határidőt szab meg, a 2014 évi alapszabály viszont 30 napot.

De nézzük mint is mond az új Polgári Törvénykönyv az egyesületi tag kizárásól?

Idézet
3:70. § [A tag kizárása]
(1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
(2) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
(3) Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben az esetben az alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbíráló egyesületi szervről.

Ha elemezzük a törvény szövegét és összehasonlítjuk a két alapszabállyal, akkor látható, hogy a 2005-ös átgondolt és illeszkedik a most hatályos törvényi követelményekhez, a 2014-es hevenyészett és törvénysértő, hiszen a most hatályos törvény szerint az Etikai Bizottság kizárás esetén csak javaslattevő lehet, a kizárást mint cselekményt nem valósíthatja meg, mert az közgyűlési/küldöttgyűlési hatáskör.
Többször is írtam a fórumon, hogy az OMME gyenge pontja a civilség(nonprofit szféra) !                                Íme a következményei !
Nem a legfontosabb feladata a méhész társadalomnak, hogy bárkit is kizárjon soraiból !  Lássátok a lényeget !!          Mi oldódna meg ha Cs. L-t kizárnák az OMME-ból ?  Semmi  !  A legfontosabb  közös problémák ugyanúgy nyomják majd a méhészeket mint azelőtt!    !   
Egy nehezen értelmezhető- ex-lex helyzetben levő- egyesület ne öngólt lőjjön , hanem rendezze sorait ! 
E. János 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 07. 21:06
Csuja azért nem vagy semmi. Te leszel az első, ha kizárnak, akit azért zárnak ki mert elege lett belőle mindenkinek.
 A többit hamis mézek stb miatt zárták ki.
Már ne is haragudj, de ha törvénytelenül akarnak bárkit kizárni, az csak akkor sikeres, ha az illető engedi. Védekezés esetén a törvény az illető oldalán áll.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 08. 13:56
Édes kedves barátom Erdélyi.
No most akkor kérdeznélek. A méhészekre nem vonatkoznak a törvények? Mert ha nem akkor szóljatok, talán a rendőr se büntet meg az úton, ha hülyén szállít a méhész?
Ha vissza olvasol arany egyetlen barátom, én kihangsúlyoztam. CSak törvény szerint.
Most teszerinted mi méhészek olyan kurva különlegesek vagyunk, hogy ránk nem vonatkozik a törvény. Mert? Szerinted, miben vagyunk kivételesek? Fejtsd már ki bővebben.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Sárosi István - 2016. November 08. 17:08
Csuja azért nem vagy semmi. Te leszel az első, ha kizárnak, akit azért zárnak ki mert elege lett belőle mindenkinek.
 A többit hamis mézek stb miatt zárták ki.

Vagy azért, mert ,,mondd meg az igazat és betörik a fejed"?
Tudod nem mindenkinek. Sokan vannak, akiknek nem, csak azok nem verik a mellüket, hogy nem utálják. Az természetes. Tudod kik szoktak kiabálni? Akinek ég a háza...
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 08. 19:03
OMME Alapszabály

AZ OMME VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI VALAMINT AZ ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁG TAGJAI, MEGVÁLASZTVA 2020. április hó 23-ig

Kérem az OMME honlapon javítani, Ellenőrző bizottságra!

Ezért mennyit fizettünk?  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 08. 20:21
Csak rájöttek mit csesztek el.
Ezt kellett volna kiküldeni az ÖSSZES küldöttnek.
http://www.omme.hu/?p=7651
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Szakállas - 2016. November 08. 22:51
Tisztelt méhésztársaim!
Miért van nekünk szükségünk egy olyan jogászra,aki csak a lóvéra hajt ,(minél több pénzt kihúzzon a zsebünkből) a munkája meg, sem szakmailag, sem a  határidőket tekintve,sem a jogszabályi környezet (társasági törvény,Ptk.) ismeret szempontjából nem felel meg az Egyesületünk súlyának és méltóságának!Jó sok pénzért nem csinált csak egy fércművet, amit toldozni - foldozni kell!Ennyi formai és tartalmi hibát még egy kezdő joghallgató sem vétett volna!Egyszerűen siralmas a tevékenysége.... A volt elnökünk és Sós úr áldásos tevékenységének köszönhetjük a közhasznúság elvesztését és hogy az Egyesűletűnk a jelenlegi jogbizonytalanságban vergődik!Hiszen még most is a Régi alapszabályunk van érvényben, az új megváltozott törvények és szabályok ellnére.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 09. 18:48
Üdv. Uraim!
Szakállas!
Köszönd meg Csujának és társainak!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 09. 19:46
Izso60!
Köszönöm a gratulációt, bár Csujának írtad, magamra is vettem.
Mondjuk meg az igazat, hogy ha rajtad múlott volna, már OMME sem lenne.
A Kontroll Csoport, vagy nevezzük változás csapata, ha mást nem is ért el, minthogy felhívta a méhészek figyelmét a szabálytalanságokra, törvénysértésekre akkor már nem dolgoztunk hiába.
Tudjuk ez Téged nem zavar, azért vagy a másik oldalon.
Dr.Soós is megmondta, hogy Csujának volt igaza!
Erre mit lépsz?
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 09. 19:59
Üdv.Uraim!
Nagyenyei Uram!
Hogy erre mit lépek?
Mint már írtam ha következetesen olvassuk az írásaitokat,Dr Soós ügyvéd Urat Ti HANGSÚLYOZOM Ti mert vissza dobjátok a labdát mintha az én véleményem lenne ezért még egyszer mondom Ti hazug megalkuvó maszatoló embernek tartjátok!
Miért pont ez a kijelentése igaz számotokra a többi pedig maszlag!
Egyébként hol mikor milyen nyilvánosság előtt mondott ilyet?
Lehet hogy csak Te mondod mint a "nagy durranásokat"?
Ennyit lépek erre.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 09. 20:09
Izso60!
Nem vagy formában amikor ezt írod:
"Mint már írtam ha következetesen olvassuk az írásaitokat,Dr Soós ügyvéd Urat Ti HANGSÚLYOZOM Ti mert vissza dobjátok a labdát mintha az én véleményem lenne ezért még egyszer mondom Ti hazug megalkuvó maszatoló embernek tartjátok!"
Hazug, maszatoló, megalkuvó embernek tatom Dr.Soós Tibort?
Lehet magadra gondolsz, de én ilyent nem írtam, kérlek idézd be!
Dr.Soósról azt írtam, hogy egy "falusi ügyvéd" is különb alapszabályt hozott volna össze elsőre.
A többit Te költöd hozzá!
Egyébként Dr.Soós Tibor főként Dr.Mészáros László ügyvédje, és nem a méhészeké!
Emlékeztetlek a EB jelentésre amit oly sokszor idéztem!
Az EB is elmarasztalta ezt a párost!
Hol mondta?
Az elnökválasztás után, amikor megkérte Csuját, hogy vonja vissza a pereket, mert addig Brosst nem tudja a bíróság bejegyezni.
Ne csacsiskodj!
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 09. 20:11
Izso60!
Köszönöm a gratulációt, bár Csujának írtad, magamra is vettem.
Mondjuk meg az igazat, hogy ha rajtad múlott volna, már OMME sem lenne.
A Kontroll Csoport, vagy nevezzük változás csapata, ha mást nem is ért el, minthogy felhívta a méhészek figyelmét a szabálytalanságokra, törvénysértésekre akkor már nem dolgoztunk hiába.
Tudjuk ez Téged nem zavar, azért vagy a másik oldalon.
Dr.Soós is megmondta, hogy Csujának volt igaza!
Erre mit lépsz?
Nagyernyei Attila

Ha a változás csapata lenne, én is támogatnám. De ez a vissza változás csapata.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 09. 20:28
Üdv.Uraim!
Vivaldi!
Úgy látom kezdesz magadhoz térni!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 09. 20:42
Ezt válaszolja Vivaldi:
"Ha a változás csapata lenne, én is támogatnám. De ez a vissza változás csapata."
Hála az égnek, hogy visszatértünk a keréknyomba.
Nincs literszámra "UNICUM" meg Erzsébet Szálló, OMME pénzen pancsi a termálban, cuki táska, és dínom-dánom.
Gyere el vasárnap a küldöttgyűlésre és meghallgathatod mit tett eddig az Új csapat.
A kommunikációjuk valóban nem valami profi.
A régiek ehhez képest a keveset amit csináltak jól "eladták", amit meg elk.rtak , az eltitkolták.
Nagyon jó ez a változás, mert így még van OMME!
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 09. 20:56
"A kommunikációjuk valóban nem valami profi."

Pedig van párt lapjuk! Vagy az nem az Ő pártjukon, nem a mi pártunkon van?  ;)

Kíváncsi leszek egyszer benne lesz-e a Kft. beszámolója a lapba, úgy mint rég (számok, adatok, tervek, eredmények....)

Ameddig ilyet nem olvashatunk addig nem a mi lapunk, és nem a mi Kft.-nk.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 09. 23:53
És ha én felmegyek meghallgatom , hogy mit tettek a megváltók, akkor mi lesz?
 Meghallgatom, hazajövök, és marad minden a régiben. Az egyszerű tag akinek most sem akarják elvinni a mézét, vagy ahogy hallom csak 550 ért, meg 1000-ért mit profitál belőle?
Gondolom aki a piacon árulja a mézét, az marhára örül, hogy eddig csak ő volt a piacon most meg lesznek még 4-en mellette. Mert jobb híján mindenki itthon kénytelen eladni.
Ha erre lesz megoldás, bizony isten  felmegyek, de a szó cséplés nem éri meg a vesződséget, azt hallok eleget, és már fiatal koromban is úntam.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 10. 00:26
Vivaldi! Szerinted miért csak és kizárólag csak az OMME elnökének személyétől a méz felvásárlási ára? Miért nem függ a 150 000 tonna Kínai gagyiméz jelenlététől?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Litterae - 2016. November 10. 06:38
Azt a 6000 méhészt aki sehol sem tag, már meg sem említem.............. :-[

A legfrissebb minisztériumi adatokból következően 8.000 azoknak a méhészeknek a száma, akik sehol nem tagok. Ebben az évben 21.500 méhészetet regisztráltak, s mint tudjuk ebből OMME tagsággal 13.500 méhész rendelkezik. Ez alapján az országos érdekképviselet a méhészek 62 %-át tudhatja a tagjai között. 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: jani bátya - 2016. November 10. 17:53
izso60!
Igen , igen szelektívnek tartom az észrevételeidet.
Mert bizony amikor Soós ügyvédúr megjelent a színen Csuja még nem csinált semmit!!
A közhasznúság meg bizony még jóval korábban elveszett.
Gondolkozz már kicsit ha van mivel, mert miért is ne lenne.

Üdv. jani bátya
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 10. 19:06
Vivaldi még mindig ott tart, hogy az OMME elnökét teszi felelőssé azért, mert áll a mézpiac!
Képzeljétek a szerb méhészek sem tudják eladni a mézet, és ott is dúl a mézhamisítás, pancsolás.
Annak is Bross az oka!
Vivaldi szerint alapszabályba kéne foglalni, hogy csak az lehet az OMME elnöke aki el tudja adni a termésünket?
A mézpiac befolyásolásához nagyon kevés az OMME elnöke, a méhészek hülyítéséhez viszont elég!
Tudjátok... tartsátok a mézet, mert lesz az több 1.500-nál is...
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 10. 20:26
Lépéseket kellene tenni ez ügyben és nem pótcselekvésekért felvenni a nagy pénzt. Egyszerűen azért, mert ha megkérdezel egy mezei Omme tagot az első neki a méz ára, és a hülyeségeitek hatvanadik probléma neki.
 Nyugodtan végezzetek közvélemény kutatást ez ügyben. A házamat merem rá feltenni, ismétlem, a méhésznek legfontosabb a MÉZ ÁR.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 10. 20:57
Üdv. Uraim!
Vivaldi mint általában most is a lényeget súrolja.
Hát mitől vagyunk méhészeti ágazat?
a méheinktől és a megtermelt mézünktől,vagy mi a szösz.
Egyébként anélkül hogy védenék bárkit is ez a kötekedő csapat akinek mindenek előtt való az alapszabály,de nem a többség által megszavazott hanem ami a zsebükben lapul és nem ismeri rajtuk kívül senki,a méz áráért mészárost okolták,most hogy már Őt nem lehet hát ne okold az elnököt.
Nem feladata a méz értékesítésének javítása.
Érted már!
Szép estét!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 10. 22:11
Azt a 6000 méhészt aki sehol sem tag, már meg sem említem.............. :-[

A legfrissebb minisztériumi adatokból következően 8.000 azoknak a méhészeknek a száma, akik sehol nem tagok. Ebben az évben 21.500 méhészetet regisztráltak, s mint tudjuk ebből OMME tagsággal 13.500 méhész rendelkezik. Ez alapján az országos érdekképviselet a méhészek 62 %-át tudhatja a tagjai között. 

Pedig a Nemzeti Méhészeti Programra adott pénzből minden méhésznek részesülnie kellene.............Szerintem.
Az OMME csak koordinálja a dolgokat......A kb 40% az szinte elenyésző! Nem? ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 11. 07:18
Ezt írja  izso60 !
Nagyon jól érzékelhető ebből a mondatbából Izs60 tájékozatlansága,így  remény sincs arra, hogy megértse a problémát.
Úgy viselkedik mint egy "mészáros", akinek megmondták mi a feladata....
Nézzük melyik megállapításával nem értek egyet:
"Egyébként anélkül hogy védenék bárkit is ez a kötekedő csapat akinek mindenek előtt való az alapszabály,de nem a többség által megszavazott hanem ami a zsebükben lapul és nem ismeri rajtuk kívül senki,a méz áráért mészárost okolták,most hogy már Őt nem lehet hát ne okold az elnököt."
Többség által megszavazott alapszabály?
Valóban, ebben igaza van, de kérdés, hogy ez miként született?
Pl. egy EB tag fél órán keresztül jelentkezett, hogy kifogást emeljen, valamint sokan szót sem kaptunk!!!!!!!
Ezt nevezi olyan alapszabálynak ami mérvadó?
Sajnálom, de ismét az EB jelentésre kell felhívjam a figyelmeteket, amely azt a 2014.október 30-i alapszabályt előkészítő botrányos rendkívüli ülést, annak lefolytatását nagyon aggályosnak nevezi!
Izso60-nak pedig ez tetszik?
A zsebünkben lapul?
Amit ide írtam kitöröltem, mert méltatlan a Méhészklub olvasóihoz.
Így kezdődik a kedves édes....
Erdélyi János érdi elnök hányszor szerette volna beterjeszteni?
Mészi mindig leültette!!!!!!
Én személyesen (e-mailben) kértem Fáskerti Lászlót, Fekete Józsefet, és Dr.Mészáros Lászlót, hogy vegyék napirendre, amit 27 elnök és küldött hétvégéken készített, szabadidejében!!!!!!!!!!!!!!!!
Önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, egy tál étel fejében, amit mi fizettünk!
Összejöttünk nem egyszer, az OMME megmentéséért!
Egyik alakalommal Gödöllő melletti Csintó Csárdában Rádi Tibor Et.B. elnök és Fekete József akkori, és jelenlegi OMME alelnök is meggyőződhetett arról, hogy NEM akartuk szétverni az OMME-t, sőt...
Olyan alapszabályon dolgoztunk ami a méhészeknek íródott!!!!!
Azért kényszerültünk részbeni inkognitóba, mert nem voltak hajlandók velünk leülni, erről tárgyalni!
Ne akassz ki Izso60, ezt az alpári, megvető dumát visszautasítom!
Később ez a maroknyi csapat verte ronccsá a Mészáros klánt!
Még mindig azon dolgozunk, ha végre lesz valamilyen tákolt, de elfogadott alapszabálya az OMME-nak, akkor újra Erdélyi János által megfogalmazott, és sokunk által támogatott AlPSZABÁLY TERVEZET-et meg tudjuk vitatni.
Jelenleg még eddig sem értünk el, mert valóban a zsebünkben lapul!
Ha beindul az Alapszabályt Előkészítő Bizottság, elővesszük.
Meg fogsz lepődni, hogy mennyi új elemet tartalmaz,  méhészközpontú gondolkodásra épül, nem a vezetők hatalmának bebetonozására.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Anubisz - 2016. November 11. 09:33
hoppá.....
Méhészet novemberi száma...
4. oldal:
A régi vagy az új alapszabály.......
"Tűnjék bármilyen hihetetlennek, de az egyesületre hivatalosan - tehát bírósági eljárások esetén is- a 2005. évi alapszabály betűje az érvényes, noha a mindennapokban már a 2015-ben elfogadott alapszabály az irányadó"
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Anubisz - 2016. November 11. 09:36
"A vezetőségi üléseket inkább az indulatos viták uralják, mint az érdemi szakmai munka. Több tag javasolta már, hogy tegyék zárttá üléseiket, az elnök viszont továbbra is a nyitottság mellett kardoskodik"

Kik azok a tagok, akik zárt ülést szeretnének?
Miért nem lehet elmondani?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Litterae - 2016. November 11. 11:43
Az elnöknek nem kell kardoskodnia ez ügyben semmi mellett. Egyszerűen be kell tartania és be kell tartatnia a törvénynek és bármelyik tetszőlegesen választott OMME alapszabálynak a rendelkezéseit, amelyek kivétel nélkül kimondják, hogy az egyesület ülései nyilvánosak.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Litterae - 2016. November 11. 11:58
hoppá.....
Méhészet novemberi száma...
4. oldal:
A régi vagy az új alapszabály.......
"Tűnjék bármilyen hihetetlennek, de az egyesületre hivatalosan - tehát bírósági eljárások esetén is- a 2005. évi alapszabály betűje az érvényes, noha a mindennapokban már a 2015-ben elfogadott alapszabály az irányadó"

Az újságírónak lehet, hogy hihetetlen, mert halvány lila szellentése sincs a témáról, de ha már leírta, hogy hivatalosan a 2005-ben elfogadott alapszabály az „érvényes” (valójában hatályos, mert nem az érvényessége miatt veszik figyelembe), és egyébként szerinte a 2015-ben elfogadott az irányadó a mindennapokban, akkor már a teljesség kedvéért odabiggyeszthette volna, hogy ennek a szép logikának a megfejeléseként most a küldöttgyűlésen a 2014. novemberében elfogadtatott -és azóta már kétszer módosított- alapszabályt akarják újra elfogadtatni. Ezzel természetesen figyelmen kívül hagyva a szerintük irányadó 2015-ös alapszabályt.

Ezért nem akarnak többen nyilvánosságot, név szerinti szavazást, mert akkor nyilvánosságra kerülne a tudatlanságuk..., uram bocsá a felelősségük.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. November 11. 12:26
QUQURIQ!!!


"Kik azok a tagok, akik zárt ülést szeretnének?
Miért nem lehet elmondani?"
Akik a közszereplést választották, vállalniuk kell a nyilt véleményüket is!
Az elnökség a tagság soraiból kerültek ki, közülünk, igy a többség érdekeiket kell képviselniuk!
Aki ennek nen tud eleget tenni, kérje a felmentését!

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Litterae - 2016. November 11. 13:28
Kiskakas!

„Kik azok a tagok, akik zárt ülést szeretnének?”
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. November 11. 14:17
QUQURIQ !!!

Csak azok tudhatják a neveket hitelesen, akik ott voltak!
A sejtés, az más káposzta!
Kinek, kiknek lehet az érdeke, hogy ne úgy szaladjon a Bross P. szekere, ahogy a tagság elvárná...
Csak azt nem veszik észre, hogy az egész OMME-t hátráltatják, a mi érdek képviseletünk is háttérbe szorul.
Az elnökségin nincsen titok, amit arccal ne lehetne megszavazni!

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 11. 14:53
Tulajdonképpen az elnökség többsége zárt ülést szeretne lelke mélyén, de ugyanakkor tudják, hogy ezt nem tehetik meg. Én hallottam olyan kijelentést hogy "semmi keresni valója nincs ott az elnökség tagjain kívül senkinek". Hát igen. Csak az elnökség tagjai kaphatnak havonta minimum 50 000 Ft-ot az ottlétért, ha a küldöttgyűlés az érdemtelenség ellenére megszavazza ezeket a járandóságokat. Ha jól tudom, akkor az EB elnöke Ficzere Péter 150 000 Ft/hó-ért, az EB tagok 50 000 Ft/hó-ért, az elnökség tagjai 50 000 Ft/hó-ért, az elnökhelyettesek 150 000 Ft/hó-ért és az elnök 600 000 Ft/hó-ért van beállítva a tisztségviselésre. Legalábbis erről volt szó a legutóbbi elnökségin. Vagyis erre van tervezett költségkeret.

De vajon ki érdemli meg ezt a díjazást a tisztségviselők közül? Például megérdemli-e az aki, ..... és itt megismételhetném azokat a panaszokat amit ezerszer elismételtünk már. Mit bizonyított a tagság számára a mostani elnökség a saját munkájából és eredményeiből azon kívül, hogy létezik?
EREDMÉNY?
Aktív és eredményes szervezeti élet?
Aktív és eredményes érdek-képviseleti munka?

Nincs joguk arra hivatkozni, hogy hát még csak most voltak a választások.
Miért nem?
Már a kampányidőszakban is bizonyíthatott volna bármelyik jelölt a közösség iránti áldozatvállalásról, pl azzal, hogy 2015-ben a valós méhcsalád száma után fizeti be a tagdíjat. Például azzal, hogy komolyan veszi a kínai gagyi méz elleni kampányt. Például azzal, hogy a neonikotinoidok és a többi hosszú hatástartamú méreg teljes kitiltásáért áll ki. És sorolhatnám a bizonyítási lehetőségeket.

Nem látom sem az áldozatvállalást, sem az eredményeket.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 11. 17:44
Olvasgatom a megszavazásra javasolt alapszabályi változatot és a hozzáfűzött megjegyzéseket. Mit szóltok az alábbiakhoz?

Idézet
6.   Az Egyesületre vonatkozó adatok és tények nyilvánosak. Az Egyesület a méhészet ügyét felkaroló, azért tenni akaró magánszemélyek, jogi személyek demokratikus közössége, önkormányzati elven felépülő szervezeti renddel.
7.   Az Egyesület szervezetét, működési rendjét egész tevékenységét úgy alakítja ki, hogy a szervezet szolgáltatásai a szervezet tagjain kívüli személyek számára is hozzáférhetőek.
8.   Feladatainak megvalósítása során együttműködik állami és önkormányzati, országos és helyi államigazgatási szervekkel, szakhatóságokkal, gazdálkodó szervezetekkel valamint a céljait segíteni tudó civil szervezetekkel és más intézményekkel.
9.   Az Egyesület feladatainak megvalósítása, célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is szervezhet és végezhet, ez azonban közhasznú illetőleg alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyeztetheti, alapvető feladatainak megvalósítását nem zavarhatja. Gazdálkodási eredményét nem osztja fel, azokat visszaforgatja közhasznú, alapcél szerinti tevékenységére.

Megjegyzés: A 6-7-8-és 9. pontban foglaltakat akkor kell TÖRÖLNI, ha nem lesz az OMME közhasznú szervezet, ha igen, akkor maradnak.
Cseppet illene józanodni.
Szerintem a megjegyzés nem helytálló! Akár közhasznú az OMME, akár nem, a 6-7-8-9 pont NEM törölhető.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. November 12. 12:31
QUQURIQ !!!

Szerintem, amit a bírósági írnok kijelölt szövegrészeket rendbe hozzuk, gyorsan megszáradhatna az OMME alapszabályán a pecsét és az aláírás.
Nem kellene egymásnak esnünk, hogy melyik alapszabály is az érvényes.
Az megint más kérdés, hogy a  tagságra szabott végleges alapszabályt minél hamarabb meg kell alkotnunk!
...és elfogadtatnunk!
Ezzel az indulatok éles csúcsai, gyorsan tompulhatnak.
Pl. rendbe kellene tenni ez OMME etikai kódexét is!
Addig amíg az OMME tagsághoz kötik a Nemzeti Programot, addig az OMME-ből senkit nem lehet kizárni!
Akivel ezt megcsinálják, és tovább viszi az ügyet... akkor az OMME gyorsan elbúcsúzhat a N.P támogatástól, és az illető olyan kártérítést kérhet amilyet csak akar!
Tehát sem kizárni, sem felfüggeszteni, nem lehet senkit. Lásd Tajti Zoli tagságát is visszaállíttatta a minisztérium csak ezt is eltitkolták előlünk! (demokrácia).
Milyen büntetést lehetne kitalálni?
Pl. bemutató méhesének felfüggesztése, szakmai előadás tartás elvétele, (igaz, hogy Mészárosék idejében többünket elvettek a listáról, úgy, hogy személyesen nem is értesítettek senkit, és meg sem indokolták, hogy miért történt)!!! :o :o :o (nesze neked demokrácia)
Nem nevezhetne év méhésze címre, nem nevezhetne a mézversenyen, nem állíthatna termékeket az OMME standon, nem lehetne szaktanácsadó, stb, ki lehetne találni több mindent, akár súlyosabb esetekben mindet együtt alkalmazni!
De a N.P. miatt kizárni nem lehet!
Gondoljatok bele, hogy mennyire röhejes ez a kizárásdi!
Jó ki lesz cseszve a méhésszel, hogy az éves tagdíja évről-évre a zsebében marad.
Pláne, ha megvan mindene, vagy ha nem is vásárolna N.P-ből.
Csak az egyesületnek lenne kevesebb!
Viszont dr. Mészáros László az etikai szabályzatunk szerint, felelősségre vonható a "h", "j", és a "k" pontok alapján a közhasznúság elvesztése miatt!
Rádi Úr! hány mércéje van??? :-[  :-[  :-[

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 12. 16:11
Idézet
Nem kellene egymásnak esnünk, hogy melyik alapszabály is az érvényes.

Teljesen érthetetlen számomra, miért ragaszkodik Bross Péter a szörnyű körülmények között kierőltetett alapszabály elfogadásához. Már bocsánat, de most nem lenne Bross Péter az elnök, ha az alapszabállyal kapcsolatos szabálytalanságokat és a Mészáros klán antidemokratikus viselkedését nem kérjük számon. A most kiküldött meghívó és a napirend semmivel sem jobb, semmivel sem szebb, mint amit dr Mészáros Lászlótól kaptunk. Ráadásul azt a teljesen torz alapszabályt akarja most Bross Péter letolni a küldöttgyűlés torkán, amiről már Mészáros László uralma alatt kiderült hogy alapjaiban rossz?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 12. 16:13
Idézet
Az megint más kérdés, hogy a  tagságra szabott végleges alapszabályt minél hamarabb meg kell alkotnunk!
...és elfogadtatnunk!
Ennek megvalósulására mi a garancia? Ezt a kérdést feltettem Bross Péternek. Választ nem kaptam, tehát szerintem semmi.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 12. 16:20
Idézet
Addig amíg az OMME tagsághoz kötik a Nemzeti Programot, addig az OMME-ből senkit nem lehet kizárni!
Ez nagy valószínűséggel igaz. Ennek az ellentmondásnak a feloldása csak jogi eszközzel lehetséges.

Idézet
Viszont dr. Mészáros László az etikai szabályzatunk szerint, felelősségre vonható a "h", "j", és a "k" pontok alapján a közhasznúság elvesztése miatt!
Elévült vagy nem ezt jogászok tudnák megmondani, ugyanis a bíró levele 2014 szeptemberében érkezett az OMME-hoz. Fáskerti is léphetett volna, de nem tette.
 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2016. November 12. 18:52
QUQURIQ !!!
 
Attól még az OMME nem közhasznú, elévülés ide vagy oda!
Nagyernyei Attila ez ügyben az Etikai Biz elnökének Rádi Tibortól vizsgálatot kért!
Elutasították a kérelmét!
No, akkor mindenki döntse el, hogy van-e összeférhetetlenség...?....

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: huber - 2016. November 12. 20:13
Idézet
Addig amíg az OMME tagsághoz kötik a Nemzeti Programot, addig az OMME-ből senkit nem lehet kizárni!
Ez nagy valószínűséggel igaz. Ennek az ellentmondásnak a feloldása csak jogi eszközzel lehetséges.
Látom Csuja te ebben nagyon bízol. De tévedsz.
Szokás szerint fordítva ülsz a lovon!
Az uniós feltételeknek kell megfelelni a támogatáshoz. Több ilyen van. Ha bármelyiknek nem felelsz meg, nem jár a támogatás. Ez a te problémád, hogy az OMME tagság is ilyen.
TEHÁT A TÁMOGATÁS NEM ALANYI JOGON JÁR!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 12. 20:21
Idézet
Az uniós feltételeknek kell megfelelni a támogatáshoz. Több ilyen van. Ha bármelyiknek nem felelsz meg, nem jár a támogatás.
Nincs vitám ebben. Egyetértek. Azért írtam azt amit írtam. Nem félreérteni kell azt amit írtam, hanem érteni.

Idézet
Ez a te problémád, hogy az OMME tagság is ilyen.
Nem tudom, hogy mire gondolsz, de az OMME tagság sokféle lehet a 2005-ös alapszabály szerint. A mostani tervezet ezt még jobban megbonyolítja.

Idézet
TEHÁT A TÁMOGATÁS NEM ALANYI JOGON JÁR!
Egyetértek. OMME tagság a feltétel.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 13. 00:07
Az alábbi idézetek 2016 június 22-én keltek és abból a levélből származnak, amelyet dr. Soós Tibor ügyvéd kapott és október végén tájékoztatta erről az OMME elnökét.
A történet további szépsége, hogy az alábbi idézett levélrészleteket - tudomásom szerint - dr. Soós Tibor ügyvéd nem továbbította az OMME-hoz.
Mindez alapvetően meghatározó a holnapi alapszabály-módosító napirendi pont megtárgyalása tekintetében.

Idézet
V É G Z É S:
A Fővárosi Törvényszék az Országos Magyar Méhészeti Egyesület változásbejegyzési ügyében felhívja a kérlemező egyesületet, hogy az alább megjelölt hiányokat a tájékoztató részben foglalt jogkövetkezmények terhének jelen végzés kézbesítésétől számított 45 napon belül pótolja:

A végzés végén az alábbi figyelmeztetés található:
Idézet
Ha a hiánypótlási határidőt elmulasztották, vagy a hiánypótlást hiányosan vagy hibásan terjesztették elő, a bíróság a kérelmet végzéssel elutasítja, illetőleg azt hiányos tartalma szerint intézi.

Budapest, 2016 június 22.

dr Mikó Sándor sk
bírósági titkár

Gyakorlatilag a napirendi pont megtárgyalása értelmetlen, mert a 45 nap letelt és el fogja utasítani a hiánypótlást a Fővárosi Törvényszék. 

Véleményem szerint dr Soós Tibor ügyvéd úr anyagi és erkölcsi kárt okozott az OMME-nak és az OMME tagságának. Ezért nemhogy megbízási díj illeti meg munkájáért, hanem kártérítést kell fizetnie és bocsánatot kell kérnie az OMME Küldöttgyűlésétől.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 13. 06:15
Hoppáááá!

Hogy mire vagy képes Geddekas!
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 13. 07:10
Az ügyiratot bárki megtekintheti aki veszi a fáradtságot és beballag a Fővárosi Törvényszékre. Az ügyintézők közölték, hogy ezt a levelet csak dr Soós Tibor ügyvédi irodának küldték ki és elektronikusan, tehát június 22-én meg is kapta. Kérdésem: Miért csak október közepén kapott a levélről és ráadásul csak részleges tájékoztatást az OMME elnöke? Megkapta-e az OMME Hivatala az iratot? Ha igen, mikor?

De ha már bemegy akárki is, elolvashatja dr Soós Tibor által írt magyarázkodó leveleket is, amiket 2016 októberében küldött a Törvényszék nek. Ezekből feketén-fehéren kiderül, hogy most bizony a 2005-ös alapszabályt kellene alkalmaznunk, és könyörög, hogy nézze el a bíró az OMME-nak amiért a 2014-est alkalmazza. Továbbá olvashatja azt a hamis állítást ami szerint Csuja nem fogja a törvénysértést peres útra terelni.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 13. 07:19
Lesz-e valaki aki belerúg a bilibe?  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 13. 07:30
Ezek után Csuja László beszélt dr Mikó Sándor bírósági titkár úrral csütörtökön 2 órakor, aki közölte, hogy olyan mennyiségű ügytömeg áll előtte, hogy most tart a szeptemberi iratok elolvasásánál, tehát az OMME ügyeiről csak annyit tud, hogy igen, érkezett a Soós ügyvédi irodától októberben levél, az iktatva lett, de tartalmát még nem ismeri, ezért érdemben nem tud a kérdésekre válaszolni.

dr. Mikó Sándor bírósági titkár a törvények szerint kell eljárjon. Tehát aszerint, amit leírt a hiánypótlást elrendelő végzésben.

Kérdések: Elküldte-e dr. Soós Tibor a végzést az OMME-nak? Ha elküldte, akkor az OMME-hoz megérkezett-e? Ha megérkezett, iktatva lett-e? Ha iktatva lett, akkor az OMME elnöke miért nem kapta meg?

Meg kell nézni az OMME és dr. Soós Tibor közötti email forgalmat.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 13. 08:11
Még szerencse, hogy a küldöttgyűlés helyszíne és az OMME központ nincs messze egymástól.

Kedves ellenőrző bizottság esetleg nem kéne autóba szállni az ügyvezető úrral + egy két kiválasztott küldöttel és ellenőrizni ezt a történetet?  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 13. 11:35
Idézet
Addig amíg az OMME tagsághoz kötik a Nemzeti Programot, addig az OMME-ből senkit nem lehet kizárni!
Ez nagy valószínűséggel igaz. Ennek az ellentmondásnak a feloldása csak jogi eszközzel lehetséges.
Látom Csuja te ebben nagyon bízol. De tévedsz.
Szokás szerint fordítva ülsz a lovon!
Az uniós feltételeknek kell megfelelni a támogatáshoz. Több ilyen van. Ha bármelyiknek nem felelsz meg, nem jár a támogatás. Ez a te problémád, hogy az OMME tagság is ilyen.
TEHÁT A TÁMOGATÁS NEM ALANYI JOGON JÁR!

Mint mindenki tudja itt, egyedül a Csuja az, aki úgy fel tud dühíteni, hogy elvesztem a kontrollt.
 Viszont azonban én inkább az igazsághoz ragaszkodom.
 Tehát nekem az a véleményem.
 A./ Az unió nem is tudja , hogy itt a támogatások kifizetése Omme tagsághoz van kötve. Valószínű, ha tudná eljárna ellene. Ez ugyan is ugyan olyan mint a földalapú és egyéb gazdáknak járó támogatás. Ezért az uniós támogatásokhoz való jog, az unió törvényei szerint, az Omme tagság nem feltétel. Ahol ha van földed kapsz, ha nincs nem kapsz elv érvényesül. Sem az állattartóknak sem a földtulajdonosoknak nem kell sehol tagnak lenni a kamarán kívül. Ez csupán egy megállapodás volt, az akkori Omme elnök és az akkori mezőgazdasági miniszter között.
Még mindig értetlenül állok amögött a tény mögött, hogy ezt az Omme-n kívüli méhészek közül nem támadta meg senki. Esetleg nem e fordulhat elő, hogy egyesek úgy is felvehetik az uniós támogatást, hogy nem tagjai az Omménak? Ehhez tudni kéne, hogy hány " nagy méhész nem tag". Nekem az a gyanús, hogy állítólag , hogy 6-8000 méhész Ommen kívüli tag van. Nem tudom elképzelni, hogy ezek nem vesznek fel uniós támogatást.

B./ Van ugyan egy alkotmánybírósági határozat, ami azt mondja ki, hogy az uniós támogatások Omme tagsághoz kötése nem alkotmány ellenes. És nem azt, hogy kötelező. Mindenkinek ajánlom elolvasásra.

C./ Az Omme-nak nagyon nagy szüksége van, hogy úgymond koordinálhassa az Uniós támogatásokat. Ennek híján az omme úgy hullik szét, hogy a varjú se károg utána.

D./ És ez nem jó. mert szükség van egy jó méhész érdekeket védő országos egyesületre. Azonban, ha így haladunk lassan elérkezünk majd ahhoz a ponthoz, hogy mérlegre kell tenni, megéri e foglalkozni az Omme-val? Ezért javasolnám az Uraknak, hogy kapacitálják magukat odafönn, találjanak megoldást, belátható időn belül. Mert ha valaki véletlenül ki lóg a sorból, és felveszi az uniós támogatást Omme tagság nélkül is, akkor igaz lassabban, de az Omme erodálása elkezdődik.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kas62 - 2016. November 13. 12:14
A Csuja gondolkodása,fényévekkel megelőzi a Te gondolkodásodat.
 
Leragadtál a "csujázásnál" ,segítve ezzel a zavarosban halászókat.

A "6-8000 méhész Ommen kívüli tag" nem kever,nem zavar,ott nincs mit halászni.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 13. 17:17
Nyugodtan nézd vissza a facebookon. Én egyszer már lebonyolítottam a Csujával ezt a vitát. Én akkor is ugyan ezt mondtam, az unió a támogatást nem köti egyetlen egyesületi tagsághoz sem. Én akkor is most is következetesen állítom, az omme nem más mint egyesület, olyan amit akárki 10 fővel létre hozhat.
 Akkoriban Csuja, és ez jellemző rá mint emberre, pont az ellenkezőjét állította mint most, hogy ki akarják rúgni. Az Omme-t akkor egy nélkülözhetetlen királyi testületnek állította be, és még azzal se volt tisztába, hogy kik és hogyan lehetnek a tagjai.
 Persze azért írástudó, én nem állítottam soha, hogy buta lenne, és azóta már utána nézett a dolgoknak. Meg amúgy is most már más a hold állása.
 Egyéb iránt maga a kontroll csoportra jellemző volt a Csuja személye. A kontrollcsoport pontosan olyan mint Csuja, ha tetszik ha meg nem.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: zümi - 2016. November 13. 18:10
Simon.Z. Nem voltál a mai küldött gyűlésen?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: huber - 2016. November 13. 18:11
..... A./ Az unió nem is tudja , hogy itt a támogatások kifizetése Omme tagsághoz van kötve. Valószínű, ha tudná eljárna ellene. ....
Kedves öcsém!
Az a fránya EU nem akar csak úgy, bemondásra pénzt osztogatni. Kell egy Nemzeti Program hozzá és kell egy szervezet amely kidolgozza, karbantartja, és bonyolítja a támogatási rendszert.......az FVM irányítása alatt.
Végezhetné ezt egy állami hivatal, vagy az Agrárkamara is. Az uniónak a név teljesen mindegy.
Jobb lenne?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 13. 20:13
Vivadi:
Idézet
Esetleg nem e fordulhat elő, hogy egyesek úgy is felvehetik az uniós támogatást, hogy nem tagjai az Omménak?
Jeenleg nem fordulhat elő. Jelenleg az MVH csak OMME tagok számára nyújt támogatást. Így szól az a rendelet, ami alapján dolgoznak.

Idézet
Ennek híján az omme úgy hullik szét, hogy a varjú se károg utána.
Nem hullana széjjel nyomtalanul. Meg tudna  maradni, ha valódi érdekképviseleti munkát csinálna a jelenlegi hiányos hatékonyságú munka helyett.

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 13. 20:22
Huber:
Idézet
Az a fránya EU nem akar csak úgy, bemondásra pénzt osztogatni. Kell egy Nemzeti Program hozzá és kell egy szervezet amely kidolgozza, karbantartja, és bonyolítja a támogatási rendszert.......az FVM irányítása alatt.
Igen, az EU-nak kell egy szervezet, ami a feladatot végrehajtja. Ez lehetne más szervezet is, de a miniszter rendeletben így döntött. És az elmúlt évek történése alapján az a következtetésem, hogy pont ez öli meg az OMME érdekképviseleti szerepét.
Miért?
Mert az FVM irányítása alá került állami hivatallá silányult ezzel a méhészek érdekképviseleti szervezete. Szüzen maradni és jót kefélni egyszerre NEM LEHET.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 13. 20:27
Hát, hogy is mondjam neked, milyen néző pontból?
Egyszerűen az Omme léte függ attól, hogy a támogatásokat koordínálhassa, mert különben szétesik. De, minden féleképen jó, ha van egy méhész érdekeket képviselő országos képviselet. Ez egy felsőbb szempont.
 Más kérdés ha úgy van mint most, hogy semmit nem képvisel akkor megkérdőjelezhető a szerepe. Azt is meg kéne nézni, hogy a szarvasmarha tenyésztőknek ki csinálta meg a nemzeti programot, és nekik mennyibe kerül évente, hogy felvehetik a támogatást. Ez pedig az egyszerű tag szempontja.
Sok tagnak a különbség is számítana, ami az agrárkamarai tagdíj, és az Omme tagdíj között van. Másrészt azt is figyelembe kell venni, hogy agrárkamarai tagdíjat így is fizetni kell nekünk is. Tehát sok tagnak a tagdíj egy felesleges pénzkidobás.  Sokan ezért nem is fizetnék, ha tehetnék, még a helyi egyesület díját sem, persze ezt én nem helyeslem. Ám azért azt előbb utóbb érdemes megvizsgálni, hogy azt a pénzt amit az Omme nak küldenek az egyesületek, milyen haszonulással költik el. Mert azért a világvégéig nem fog menni, hogy évtizedek óta elherdálják a felküldött tagdíj különbséget.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 13. 20:29
Jó rendben Csuja én elhiszem. De légyszives mutasd meg, hogy hol tudom megnézni ezt a kormányrendeletet.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 13. 20:52
118/2013.(XII.16) VM rendelet.
 De én nem is állítottam, hogy itthon ez nincs lezsírozva, az viszont majdnem bizonyos, hogy az UNIÓ nem tud róla.
 Másrészt a kérdés az, hogy ki volt az elnök az említett időpontban? Mintha Mészáros lett volna.
Harmadrészt, mintha az említett rendeletalkotó, januárban megszűnne.
Negyedrészt pedig, ha nagyon jól megnézzük akkor valóban így adóként működik az egyesületi tagdíj. és a kérdés az, hogy erre van e hatályos jogszabály.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 13. 21:10
Idézet
De, minden féleképen jó, ha van egy méhész érdekeket képviselő országos képviselet. Ez egy felsőbb szempont.
Félig egyetértek veled. Igen kell országos érdekképviseleti szervezet, de az viszont csak dogma, hogy egy. Mivel egy van, azért könnyű dolga van az FVM-nek, a növényvédős cégeknek és a kereskedőknek. Ha nem egy lenne, akkor lenne ugyan egyfajta megosztottság, de beindulna az érdekképviseletek versenye is. Bár ez lehet, hogy a magyar emberek számára még nem érthető, tehát nem biztos, hogy meg tudna valósulni.

Idézet
Más kérdés ha úgy van mint most, hogy semmit nem képvisel akkor megkérdőjelezhető a szerepe.
Igazad van.

Idézet
lőbb utóbb érdemes megvizsgálni, hogy azt a pénzt amit az Omme nak küldenek az egyesületek, milyen haszonulással költik el.
Egyetértek.

Idézet
De én nem is állítottam, hogy itthon ez nincs lezsírozva, az viszont majdnem bizonyos, hogy az UNIÓ nem tud róla.
Ebben látod igazad lehet, hiszen a megoldás az adott országra van bízva. Csehországban lenyúlja a teljes összeget a kutatóintézetnek álcázott kft.

Idézet
ha nagyon jól megnézzük akkor valóban így adóként működik az egyesületi tagdíj.
Igazad van.

Idézet
Negyedrészt pedig, ha nagyon jól megnézzük akkor valóban így adóként működik az egyesületi tagdíj. és a kérdés az, hogy erre van e hatályos jogszabály.
Nincs, tehát a pénzszivattyú jól működik.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: huber - 2016. November 13. 21:24
Vivaldi!
Úgy nézem szándékosan játszod a bohócot.
Ha nem akkor elárulom az NP minden pontját ismeri az unió!
Úgy nézem itt néhányotoknak jól megy a varacskosdisznó sport, az iszapbirkózás. Nagyon belemerültetek.
Észre sem veszitek, hogy Tantó úr és a bizottság, ahol 1-2 helye van csak az OMME-nak (szerencsére) kikapart némi kis plusz pénzt számunkra.
Nem találjátok a méhészeket, mert az OMME-nak X tagja van, az APEH-nél meg Y van.
Hihetetlen bonyolult, hogy az adó alá anyuka, gyerek és apuka is be van jelentkezve őstermelőnek, mert a törvény megengedi, hogy családon belül szétosszák a jövedelmet 599999 Ft bevétele volt anyának és a gyerkőcnek külön-külön a maradék pedig apáé aki egyedül OMME-tag, jó esetben oda a teljes létszámmal bejelentve.

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 13. 22:26
Te most hülyének nézel? Hát a nemzeti Program nekik készül barátom, ezt hogy ne ismerné. De más nemzeti program is készült, mondjuk a szarvasmarha tenyésztőknek azt is ismerik, mert arra készült, hogy ők elolvassák, és nincs Marhatartó országos egyesület.
 Nem ez a kérdés, A kérdés az, hogy uniós törvény e, vagy tud e róla az unió, hogy akármilyen egyesülethez kötik az uniós támogatások kifizetését. Mert szerintem senki nem írta oda a nemzeti program mellé, hogy csak úgy lehet felvenni, hogy valaki tag az omme-ba.
Mert felteszem, és ez feltevés csak, de elméletben megállja. Ha én alapítok azokkal  a 8000 méhésszel, akik a hírek szerint nincsenek az ommeban egy ugyan ilyen egyesületet, mint az omme. Ugyan ilyet. Akkor jogom lesz e uniós pénzt osztogatni? Ha nem lesz miért nem lesz? Az Omme is csak szaros egyesület, mint több száz az országban. Az a törvény vonatkozik rá is. vagy az omme egy királyi egyesület nemesi kiváltságokkal?
 Másrészt. ha az Omme nem akar érdekvédelmet ellátni. Mert nem akar, ez tény, akkor nem kell ide senki. Négy iskolázott hölgy, meg egy hivatalvezető, és az megcsinálja a nemzeti programot, beszedi a sápot amit tagdíjként vonnak,  de ezt rögtön le lehet vonni a támogatásokból, és osztja a támogatásokat. Az elnök meg ellenőrzi, hogy bejönnek e dolgozni. Ehhez nem kell se vezetőség se más, legfeljebb a nav, hogy néha ellenőrizze őket, mert én nem bíznék bennük.
Amúgy meg mindenki tudja, a támogatások nagy része, kivétel azt amit a boltba veszel, mert annak ugyan az az ára, ha támogatásos ha nem, nem a méhészé, hanem az eszköz előállítókhoz, meg a méhanyanevelőkhöz vándorol. Próbáltál már tárgyalni például utánfutó gyártóval? Én igen, és elmondom mindnek csillog a szeme mint a bagzó macskának amint megtudja, hogy támogasásos utánfutót akarsz. Mindjárt fel is megy az ára.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 13. 22:38
Idézet
ha az Omme nem akar érdekvédelmet ellátni. Mert nem akar, ez tény, akkor nem kell ide senki. Négy iskolázott hölgy, meg egy hivatalvezető, és az megcsinálja a nemzeti programot, beszedi a sápot amit tagdíjként vonnak,  de ezt rögtön le lehet vonni a támogatásokból, és osztja a támogatásokat. Az elnök meg ellenőrzi, hogy bejönnek e dolgozni. Ehhez nem kell se vezetőség se más, legfeljebb a nav, hogy néha ellenőrizze őket, mert én nem bíznék bennük.
Sajnos nem tévedsz sokat a megállapításoddal. Ez van. És ez tökéletesen megfelel a méhészeknek. Legalábbis a szavazások valóban ezt mutatják.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Maci a méhesben - 2016. November 13. 22:56
Hello Uraim!

Nem értem miért töltitek itt időtök 80%-át, és lamentáltok néhányan bizonyos témákról, amikor úgy hallom, hogy ez a "kemény" érdekérvényesítő képességetek valahogy nem akaródzik átjönni a küldötteknek... De már az OV-n sem...!  8)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Bercsényi - 2016. November 14. 07:50
Írta Vivaldi
"Esetleg nem e fordulhat elő, hogy egyesek úgy is felvehetik az uniós támogatást, hogy nem tagjai az Omménak? "

Az én tudomásom szerint:
Nem fordulhat elő, de lehetséges hozzájutni !
- Komoly pályázati feltételekre  alapozott üzleti terv, komoly, meglehetősen költséges  és bizonytalan elbírálású apályázatot kell megnyerni hozzá
- tehát támogatásként semmiféleképpen NEM fordulhat elő.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 14. 10:14
Elmondanám nektek az igazi omme felépítést. Tsanyinak főleg.
Van 13336 tag. És van a kényszer tagdíj.
 Ebből igazi nagy pénzt, vagy kb. tizen szakítanak. /itt lehet, hogy tévedek/
Van 30 akit vérig sértettek.
 Van kb. 300 aki ezért azért, mondjuk előadásért, tamácsadás stb. kap még valamennyit.
Van kb. 3000, aki a támogatásokat felszedi. Itt azért a nagy összegűekre gondolok, teherautó Konténer, utánfutó. Részben azért is mert kb ennyien tudják előfinanszírozni. Ezekben nincsenek benne akik  60000-100000 ft-ost kapnak néha.
Ez a 3000 elmegy különböző méz napokra, gyűlésekre meghallgatja az elnököt, és az egyesületében szavaz.
Van kb 100000 olyan tag aki csak gyógyszer -cukor támogatásért tag. Ezek azzal nyílvánítanak véleményt, hogy le se sz@rják az omme-t. Elballagnak befizetik a tagdíjat egyszer egy évben , "oszt kész".
 Van, kb. Csuja aki nem kell sehova.
 És végül utolsó sorban vagyok én állandó ellenzékben , aki a béka segge alól brekeg felfelé.

No, most a jövőt illetően, Ebből a 13336 tagból, erre a 3000 lehet számítani csupán, ha minden így marad. / Meg rám, ha Csuja ki lesz rúgva./

No most, én ebből a VM rendeletből azt a következtetést vonom le, hogy ez olyan mint a vásárjog, hogy a király adja és elveszi. Tehát egyáltalán nem biztos, még január elseje után sem, nem hogy 2020-ban.
Ezért kellene megpróbálkozni némi érdekvédelemmel , hogy biztosan lábon álljon az omme.
Szerintem, de úgy látom vannak akiknek így is jó. Pedig ők ebből élnek.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: deGonosz - 2016. November 14. 11:06
.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 14. 14:12
Hát akárhogy is nézem én nem látok hibát a számításomban. Persze nyilván ez csak nagyságrendileg értendő, de akinek egy kis esze van az kivette belőle.
 Persze szivesen látok egy olyan vitát miszerint ez nem ennyi, hanem annyi stb. De ilyen beszólásoktól kíméljetek meg, mert így beszólni minden oktondi be tud.
Ha valamit nem értesz kispajtás azt konkrétan kérdezd meg, vagy mond el, hogy szerinted mi a helyes. Ezzel tudok mit kezdeni, de ilyen bele büfögésekkel nem. Mivel ebből azt sem érteni, mit nem értesz.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: deGonosz - 2016. November 14. 15:26
.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 14. 16:58
Vivaldi ezt írtad:
Idézet
Van kb 100000 olyan tag aki
Szóval "van kb százezer olyan tag"? Így gondoltad? Oroszországban lehetséges, de nálunk aligha.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 14. 17:42
 :)ugyan már egy nulla? Szóval 13336 tag volt még a múlt héten. És 10000 aki teljesen passzív. Ilyen csekélységekre én nem figyelek. Nem az a lényeg, hanem az elv.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 14. 17:54
Szerintem sokkal több, mint 10 000 tag tekinthető passzívnak. Ott volt vasárnap 300 küldött, de ebből több mint fele azt se tudta mit is kéne neki ott csinálnia. Nem volt tisztába azzal, hogy mi a jelentősége annak, ha ekkor vagy akkor felemeli a kezét.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 14. 18:16
Üdv.Uraim!
Geddekas!
Te már az egész magyar népet kezded le hülyézni!
Csak Te de majdnem egyedül vagy képes átlátni a szitán,mindenki más pedig süket vak és hülye is.
Tudod,mint az autópályán a forgalommal szemben közlekedő,csak talán téged "követnek"páran,vagy csak kihasználják a sajátos kötekedéseidet.
Mindegy is a jutalom nem marad el.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 14. 18:19
János Izso60!

El sem olvasod, hogy miről beszélgetünk Vivaldival. Te azt az embert aki passzív, hülyének tekinted? Merthogy én nem.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 14. 18:58
Üdv.Uraim!
Geddekas!
Ne akard a felelősségedet rám hárítani!
Százszor neveztétek,Te is meg a klubvezető is vakoknak idiótáknak a küldötteket!
Most is ezt teszed!
Azután meg jössz nekem a passzivitással!
Ne mellé beszélj egyszer az életedben,beszélj arról amit teszel!
Ja még annyit hogy igen erősenn kétlem hogy a sajátos kötekedésre kaptál többségi felhatalmazást az egyesületedtől.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 14. 18:59
Nem találsz ilyen bejegyzést.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 14. 20:04
 Izso60!
Ne provokálj!
Amit írsz az rágalom!
Csak akkor fogadom el érvelésed, ha belinkeled az az írásomat ahol ezt olvastad:
"Százszor neveztétek,Te is meg a klubvezető is vakoknak idiótáknak a küldötteket!"
Légy hiteles, és keresd!
Ha nem találod, két hét pihi.
Ha megtalálod, én megyek pihenőre.
Áll az alku?
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 14. 20:27
No ez az, hogy így nem jutunk előre. Hiába provokállak benneteket a fontos ügyeket illetően, egy mellék szálon összevesztek. Szerintem direkt csináljátok.
 De, úgy mondom mint a Lokomotív GT. "Nem adom fel."
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 14. 21:17
"Ja még annyit hogy igen erősenn kétlem hogy a sajátos kötekedésre kaptál többségi felhatalmazást az egyesületedtől."

Kérdezném a tisztelt egybe gyűlteket, hogy a vasárnapi Küldöttgyűlésre melyik egyesületből érkezetek úgy a küldöttek, hogy előtte a tagságuk bármilyen felhatalmazással felruházta volna őket bármelyik napirendi pont tekintetében taggyűlési határozattal?  ;)

Egyet mondjál légyszíves!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 14. 21:34
Üdv.Uraim!
Drága Nagyernyei Uram!
Ha nem tudod azt felvállalni hogy többször nevezted a küldötteket bekötött szeműnek, vaknak, tájékozatlannak,
és néhányunkat még sötétnek is tituláltál,bocsánat a szavazógépet kihagytam.
Akkor ne tedd,ne vállald föl,de attól ez még így van!
Én nem fogom a kívánságodra ezeket az indulatoktól"mentes"írásaidat vissza keresni!
Tagadd le bátran,"gerincesen"ha attól nyugodtabb lesz a lelkiismereted,Te dolgod!

Ha ezért engem "pihenőre"küldesz azt is megteheted!
Végül is a Te klubod,legalább itt Te mondhasd ki a frankót!
Ha ettől leszel szebb jobb és hitelesebb,és nem attól hogy amiket írtál vállalod,esetleg megmagyarázod,esetleg finomítod,uram bocsá megbánod és elnézést kérsz mint ahogy másoktól elvárod.
Kérlek szépen.
Te döntésed!
Üdv.izso60
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 14. 21:44
Üdv.Uraim!
Texas Ranger!
Valószínűsítem hogy szokásodhoz híven megint csak kötekedő mellébeszélésről lehet szó!
Én ugyanis nem a szóban forgó gyűlésről tettem említést hanem a szóban forgó Úrnak az összes gyűlésen tanúsított tevékenységéről,de ez neked mindegy ha nem akarod érteni úgy sem fogod!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Texas Ranger - 2016. November 14. 21:51
Akkor többes számot alkalmazz legközelebb, hogy mindenki értse vajon mire gondolt a költő?

A "kötekedésre"  az egy alkalomra szól!

De lehet részedről a "szokásodhoz híven megint csak kötekedő mellébeszélésről lehet szó!"  ;D

Nem?  ;)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 14. 22:18
Lengyel János Izso60 barátunk Tiszakécskéről!

A küldöttgyűlés döntéseinek többsége ésszerűtlen volt. Már csak azért is ésszerűtlen, mert úgy született, hogy a küldöttek semmilyen döntés-előkészítő anyagot nem kaptak. Aki ól ismeri a demokrácia működését, az ilyen esetekben minimum tartózkodik a döntéstől. Hogy a fenébe lehet olyat elfogadni jónak, amiről csak meséket hallasz, de tényeket nem engednek látni?

Te megveszel egy autót úgy, hogy csak annyit mondanak, hogy négy kereke van és autó?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 15. 07:14
Tehát Izso60 nem találta a következő rágalmait.
Ezt:
""Százszor neveztétek,Te is meg a klubvezető is vakoknak idiótáknak a küldötteket!"
Valami hasonlót próbált tapaszként összehozni, magát igazolni, de ez nagyon karcsúra sikerült.
Most már erre váltott:
"Ha nem tudod azt felvállalni hogy többször nevezted a küldötteket bekötött szeműnek, vaknak, tájékozatlannak,
és néhányunkat még sötétnek is tituláltál,bocsánat a szavazógépet kihagytam."
Szerintem a bekötött szemű nem egyenlő az idiótával.
Maradj még egy kicsit, meglátjuk mit hozol ezek után össze.
Szépen fogalmazz, ne dühből, és indulatból, mert akkor csak arra vagy képes, hogy valótlanságot állíts.
Írásod méltó példája annak mire képes a gyűlölet.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2016. November 15. 18:59
Üdv.Uraim!
Nagyernyei Uram!
Én mint írtam,nem is kerestem,ebből adódóan nem is találhattam azokat a régi írásaitokat amiben Ti és nem csak Te hanem többen is előszeretettel használtatok olyan jelzőket a veletek nem együtt gondolkodókra hogy tájékozatlan,megvezetett,vak,bekötött szemű,de hogy sötét azt csak Te használtad és biztos vagyok benne hogy azt is tudod kikre és hányszor írtál ilyeneket.
Azért megegyezhetünk abban hogy mindenkit aki másképp gondolja ilyen jelzőkkel illetni nem illendő!
Aztán ha valaki még emlékezik ezekre a nem túl elegáns jelzőkre "pihentetéssel"riogatni sem igen elegáns.
Abban igazad lehet hogy a bekötött szemű nem egyenlő az idiótával,de amikor folyamatosan agymosottnak,vaknak,tályékozatlannak,szavazógépnek,uram bocsá sötétnek nevezik az embert,joggal hiheti azt is hogy idiótának nézik.
Ez így világosabb lett?
Cseppet sem vagyok dühös sem indulatos,csak tárgyilagos.
Úgy vélem a fogalmazásommal sem lehet túl nagy gond,a jelzőket pedig nem Én használtam csak még jól emlékszem rájuk és néhánynak a szerzőjére is.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 15. 21:22
Izso60=Lengyel János Tiszakécskéről!

Szerintem elfelejtheted ezt a módszert.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: pink panther - 2016. November 15. 23:05
Izso60=Lengyel János Tiszakécskéről!

Hoppá!

Ez már a megfejtés, vagy újabb tipp? Mert ugye volt már Egyed Árpád, Mészáros 1, Mészáros 2. stb.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 15. 23:55
Nézd meg: http://www.omme.hu/?page_id=7&id=17407
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2016. November 16. 07:20
Geddekas!
Mindenki azt gondolta rólad, hogy csak a jogtudományokban vagy otthon.
Tévedtünk.
Íme a gödöllői "Kalambó".
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 16. 09:31
Nézzétek. Tény, hogy az írások az Izso60 neve alatt jelentek meg, de ha Izso60 megadja a jelszavát más embernek, akkor az is tud Izso60 néven írogatni. Más nick-ek esetében is felmerült már a gyanú, hogy nem egy ember áll a fórumon tett bejegyzései mögött.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: pink panther - 2016. November 16. 12:18
Ez igen!
A hirdetésben még azt sem találtam hogy milyen keretméreten árulja a méheket. Nemhogy Tiszakécske meg Lengyel...
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kivancsi111 - 2016. November 16. 12:54
"A néphiedelem más nevekkel is illeti a mumust, ismert elnevezése még a „zsákos ember”, a bákász vagy bakurász, míg Erdélyben Drakula grófot emlegetik a rossz gyerekeknek." ;D

Ott a telefonszáma. Felhívod vazze, ha ennyire "kíváncsi" vagy! Talán meg tudod kérdezni Ő-e az az izso60. Én már kétszer beszéltem vele (méhekről, méhészkedésről elsősorban). Jól beszéli a magyart, értelmes, és nem harap, az éteren át nem is tudna. Ennyit rágódni hülyeségeken... :-[ De mi köze ennek az alapszabályhoz?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 23. 12:58
Biztos, helyről tudom, hogy Csuját kizárták, tőlük csak Geddekas maradt Omme tag.
 No most a kérdésem az, hogy ha Csuját kizárták akkor Geddekas lesz a gödöllői egyesület elnöke?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2016. November 23. 14:31
Idézet
Biztos, helyről tudom, hogy Csuját kizárták
Ez a vágyálmod?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2016. November 23. 16:56
Nem. Egyáltalán nem. Az igaz, hogy volt amikor kiakasztottál, pontosan az egyesületek helyzetével kapcsolatban, javaslom a facen a méhészklubot, utána lehet nézni. de azóta ezt már korrigáltad.
 Én azok közé tartozom, akik ha tudják, hogy kit melyik polcra helyezzenek, tudják kezelni.
 Így én veled elvagyok. Igazából, valóban van a beskatulyázásban valami, valaki vagy ilyen, vagy olyan. Te is csak beletehető vagy az egyik skatulyába, ezért engem nem nagyon idegesítesz. Így a fórumon. Mert lehet, hogy az életben szemtől szembe, esetleg lenne olyan helyzet is, hogy elveszteném a türelmet veled szemben.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2017. Január 13. 22:57
QUQURIQ !!!

Arra azért nagyon kíváncsi lesz a piros tarajú, hogy az alapszabály bizottság mikor kezdi meg a működését?
Két tagját már garantálni is tudom, hogy jogilag is alá legyen támasztva.
De felteszek egy aprócska kérdést?
Kinek íródik az alapszabály?
ja!
Bocsi még egy kérdés?
Ki, kinek az alárendeltje az OMME nagy "országában"???

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Január 14. 16:12
Még januárban indul a szervezetépítő bizottság.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. Január 22. 14:45
No.
Csak azért áruld már el, hogy miről van szó, nem valami szabadkőműves szervezetet építesz?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Január 22. 14:51
Gyere el kedden az OMME irodájába 2017.11.24-én 10 órától lesz az OMME elnöksége tudtával és beleegyezésével.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Január 22. 16:39
Tsanyi továbbra is foglalkozik az OMME közéletével. Képtelen felismerni, hogy az OMME másképpen is működhet.
Idézet
Talán itt az ideje, hogy ahogy a mondásban van: elváljon a szar a májtól!
Ahogy írtam ez egy törvényesített módon korrupt szervezet. Amíg a Nemzeti Program közvetlen felelőse az OMME, addig így lehet. Éppen lehetne másképpen is, még az uniós támogatási rendelet ellenére is, de sajnos úgy vélik, hogy az erős politikai hátszél védi az OMME jelenlegi elitjének alapszabály és törvénysértéseit. Vagy legalábbis úgy gondolják, hogy nagyon erős a politikai hátszelük. Úgy gondolják a küldöttek és úgy gondolják a választott tisztségviselők. Remélem ez a vélelmezett politikai korrupció pontosan azért gyenge, mert jogsértő és alapszabálysértő.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. Január 22. 18:40
Mekkorát változott a világ egy év alatt...... Nem kellett más hozzá mint kirúgni Csuját.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Január 22. 18:55
Te nézed másképp a világot. Olvasd vissza a hozzászólásokat. Geddekas is Csuja is mindíg ugyanazt mondta. Teljesen mindegy, hogy ki az OMME elnöke, ami törvénysértő, az törvénysértő. Ami sérti az alapszabályt, az sérti az alapszabályt. 

Hogy megválasztása előtt mit mondott Bross Péter és most mit cselekszik, az legyen az Ő problémája. Ahogy Mészi Laci is küzd a saját problémáival. Az alapszabály megsértése egyiket se mentesíti, sőt egy gyékényen kénytelenek most osztozni. Együtt kell rendbe tenniük azt amit elrontottak. Ha vállalják! Ha nem .... Az már a jövő történelme.

Bross Péter gyakran emlegeti az Olimpiai Bizottság történetét, hogy a törvénytelenségei miatti pereket meg lehetett nyerni, de eredménytelenül. Látszólagos igazságot állít. A Kormány belátta a helyzet tarthatatlanságát, kiüresítette a MOB-ot és most árnyéka régi önmagának. Minden lényeges jogosítványát elvették. Erre vágyik az OMME elitje is?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. Január 22. 19:51
 Igen nyugodtan vissza lehet olvasni, még a facebookon is.
 Nem barátom, én vagyok aki ugyanazt mondom évek óta. Te köpönyegforgató vagy. Mindig az érdekeid szerint.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Január 22. 20:30
Szerintem a szokásos komolytalan felelőtlenséged mondata ez?  Mire gondolsz köpönyegforgatáson?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. Január 23. 06:14
Sok példát tudnék mondani.
 De talán egyet még is. Én világosan emlékszem amikor az egyesületi törvényről vitatkoztunk. Amikor én mondtam, hogy ez több független egyesület szövetsége, és elvileg bármilyen egyesület tagja lehet, feltéve ha  be akar lépni, és felveszik.
 Erre te állítottad, hogy ez szakmai szervezet. Erre mondtam én, hogy a miénk is méhész környezetvédő egyesület, tehát a környezet védőknek ugyan annyi helye lenne benne , mint a méhészeknek legfeljebb nem kapnak omme uniós támogatást. De tagdíjat fizethetnek.
 De ennyit és nem többet. Mert te olyan vagy, mint dr orsós kopek, hogy mindegy mit beszéltél, ha érdeked úgy kívánja 90 fokot változtatsz rajta.
 Utána meg vitatkozol róla.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. Január 23. 18:46
Gyere el kedden az OMME irodájába 2017.11.24-én 10 órától lesz az OMME elnöksége tudtával és beleegyezésével.
Jól van Csuja elmegyek. November 24.-én, 2017-ben. 10 órára.
 Majd kötök görcsöt a papírzsepire, hogy el ne felejtsem.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Január 23. 20:54
Vivaldi!

Az egyesületi kérdésben olvasd vissza, hogy mit írtam és azt, hogy azzal mire adtam választ. Magyar nyelven írtam. Arról meg nem tehetek, ha a hajdúk jól ismerik a magyar nyelvet, míg a palócok más magyart beszélnek.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. Január 23. 20:57
2017 11. 24-et írsz. Az meg November.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Március 26. 10:25
Nézzük, hogy miért nem vette észre a bíró, hogy az OMME alapszabálya törvénysértő? Mit ír a tagi jogviszony megszűnéséről az alapszabály?

Idézet
Idézet
A tagsági viszony megszűnik:
a) Elhalálozással, jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnéssel;
b) Kilépéssel;
c) Kizárással (Etikai-Fegyelmi szabályzat eljárása szerint);
d)Tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.

Idézet
Idézet
A tagsági jogviszony felmondásáról a Küldöttgyűlés dönt, amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettség, mint a tagság feltételét nem teljesíti írásbeli felszólítást követő 30 napon belül sem. A tagdíj fizetésének elmulasztása esetén a küldöttgyűlés abban az esetben mondhatja fel a tag tagsági jogviszonyát ha az elnökség előtte írásban igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel felhívta a tagot a tagdíj megfizetésére, azonban a póthatáridő eredménytelenül letelt.

Ezek a pontok megegyeznek a törvényben foglaltakkal. A Fővárosi törvényszéken az alapszabályt megvizsgáló bírósági titkár nem is gondolta, nem is gondolhatta, hogy a nála ősszel alázatos kérelemmel személyesen is kilincselő OMME elnöksége az alapszabályt készítő dr. Soós ügyvédi iroda "ügyes" módon - más helyre betűzött mondatokkal - a törvény kötelező szabályától el kívánt térni.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. Március 27. 19:58
Csuja, de te okos vagy és felvilágosítod a bírót.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Március 28. 00:43
Az alperes is és a felperes is ugyanerre törekszik, vagyis mind a kettő fel akarja világosítani a bírót. Aztán a bíró dönt.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2017. Március 28. 20:47
QUQURIQ !!!

Egyszer így - egyszer úgy...!
Aki a nagyobbat füllent, annak hisz?

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Március 28. 21:07
Volt már olyan is.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Március 29. 08:03
Ha nem lett volna felhívva a figyelme Brossnak még a választások előtt, hogy a dr Soós Ügyvéd úr által gyártott alapszabály rossz, és az Egyesületnek is rossz, akkor megérteném a Bross ragaszkodását ehhez az alapszabályhoz, de így nem. Az egyik paradigmaváltás az lehetett volna, hogy a választás után azonnal meghírdette volna az alapszabály előkészítő bizottság működtetését és mára már lett volna egy megszavazható tervezet. Véleményem szerint Brossnak Nincs szándéka sem új alapszabályt csinálni, sem szövetséggé alakítani az OMME-t.

Ha visszapörgetem az eseményeket, a választási kampányban nem is tett ígéretet ennek sem az alapszabály módosítására, sem a szövetségé alakításra. Azt hangsúlyozta, hogy Török Ferenc is hiába harcolt a Magyar Olimpiai Bizottság törvénytelen működése ellen. Ebben az állításában nincs igaza. A megnyert perek hozzájárultak ahhoz, hogy elvette a Kormány a feladatok nagy részét a MOB-tól. Ezen azért nagyon el kellene gondolkodnia. Biztos, hogy ezt szeretné? A jelenlegi per elvesztése a közhasznúság újbóli elvesztésével jár, aminek bekövetkezése esetén nincs esély a Méhegészségügyi hálózat átvételére sem és elveszítheti a méhészti nemzeti programot is.

Egyes állítások szerint a közhasznúság feltétele az elmúlt évben nem teljesült. Kíváncsi leszek, hogy ez felvetődik-e a Küldöttgyűlésen?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Április 01. 08:41
Tegnap történt egy párbeszéd arról a perről, ami a novemberi Küldöttgyűlésen történtek miatt indult. A kezdeményező egy OV tag volt és Ő kereste meg a felperest.

Természetesen nem az volt a célja a pert kezdeményező felperesnek, hogy a törvénytelenségek ne szűnjenek meg, és ne induljon el egy új úton az alapszabály elkészítése, ezzel együtt ne változzon meg az érdekképviseleti munka, ne legyen demokratikusabb a működés. Hanem ennek az ellenkezője.

A per nem Bross Péter vagy Mészáros László ellen folyik, hanem az OMME demokratikus működésének megteremtéséért, egy valódi méhészérdekképviseletért. Az OMME ma egy bábszervezet, amit hatalmi tényezők dobálnak erre-arra. Az OMME nem lehet bábja sem a kereskedőknek, nem szolgálhatja az alacsony felvásárlási árakat diktáló multikat, sem a gyógyszer forgalmazókat, sem a minisztériumi érdekeket, sem a vegyszer lobbit. Az OMME nem bábszervezet, hanem önmagában egy hatalom, a méhészek érdekképviselete. 2007 óta figyelem az OMME működését és látom, hogy a méhészek elégedetlenek, mert az OMME nem tölti be azt a hatalmi posztot, ami őt megilleti.

A beszélgetést kezdeményező OV tag szerint a perektől, még nyertes per esetén se fog az OMME demokratikus átalakulása elindulni, vagyis a párbeszédet elindító személy csupán annyit akart elérni Csuja Lászlónál, hogy a felperes szüntesse meg a pert. Semmi ellenajánlatot Csuja nem kapott, hogy mi lesz, ha a per megszűnik. A felperes válasza erre az volt, hogy ha nincs korrekt betartható ellenajánlat akkor nincs értelme a per megszüntetésének.

Azaz egyetlen ellenajánlat érkezett, miszerint az OMME tiszta szövetséggé alakul. Ez egy irreális törekvés addig, amíg a Méhészeti Nemzeti Programnak a miniszteri rendeletben nevesített felelőse az OMME. Ezt az ajánlatot elfogadni nem lehetett. 

Sajnos borítékolva van a mostani Küldöttgyűlés szabálytalansága is több ponton, pedig most legalább határidőn belül lett meghirdetve és egy napirendi pont kivételével döntés-előkészítő anyagot is időre megkapta minden küldött. A 8. Napirend nem tárgyalható, mert nem ment ki a döntés-előkészítő anyag 15 nappal előbb. Ezt pótolni próbálták, de a pótlás már nem a törvényes határidőn belül történt és nem juthatott el minden küldötthöz. 

A 8. napirendi pont Csuja László kizárása lenne. Ha megtörténik a Küldöttgyűlésen a törvénytelen tárgyalás és kizárás, akkor az OMME nemcsak egy elveszített perrel, hanem az erkölcsi és anyagi kártérítéssel is számolhat. De további következményekkel is kell számolnia, ami a demokratikus működtetés kikényszerítésével együtt jár. 40 éves restanciát kell az OMME-nak ebben a tekintetben ledolgoznia.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kivancsi111 - 2017. Április 01. 13:38
A felperes válasza erre az volt, hogy ha nincs korrekt betartható ellenajánlat akkor nincs értelme a per megszüntetésének.

Tehát tovább erőlködik, míg nem egyszer:

https://www.youtube.com/watch?v=9kS0A8oJ5_g
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2017. Április 01. 19:30
Üdv.Uraim!
A normális ember midig is tudhatta hogy Csuja azért perel,hogy a visszavonásért cserébe pozíciót,kizárólag magas pozíciót kapjon.
Ezt most nyiltan kijelenti és továbbra is az arcára fér demokratikus működést emlegetni.
Hogy nem szakad rá az Ég!
Nem akarsz mindjárt önjelölt Elnök lenni?
Nyújts be egy ultimátumot,ilyen egyszerű az egész,vagy jön a perek sorozata "oszt jó napot"
Ez az Ő sajátos demokráciája.
De az egyesületben pozícióhoz jutni szavazás útján lehet,a küldöttek szavaztak és vélhetően szavazni fognak.
Nem gondolom hogy egy civil csoportnak,egyesületnek el kell tűrni egy ilyen sokszínű kaméleon rosszindulatú kákán is csomót kereső önjelölt saját érdekképviselő áldásos tevékenységét!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Április 01. 21:18
Izsókám!

Ha normális lennél ( de nem vagy az), akkor pontosan tudnád, hogy perrel a Földön még soha senki nem jutott semmilyen pozicióhoz.

A normális ellenajánlat a demokratikus működtetésre tett javaslatokban nyílvánulna meg. Etikai eljárás visszavonása, bizottságok értelmes működtetése, a tisztségviselők számonkérése, hogy tényleg lássák el feladatukat. De ezekre törekvés még szóban sincs.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2017. Április 02. 20:01
Üdv.Uraim!
És Geddekas!
Valószínűleg yannak páran akik még elhiszik az igen gyenge magyarázkodásaidat,de a nagy többség nem kíváncsi a fondorlatos magyarázkodásaidra!
Én sem!
Én tudom kezdettől fogva mire játszol!
És ha még egyszer nem normálisnak mersz nevezni,csak mert nem értek egyet a szarakodásoddal,együtt leszel kénytelen élni a következményeivel!
EZ NEM FENYEGETÉS,FELSZÓLÍTÁS NORMÁLIS HANGVÉTELRE HA KÉPES VAGY RÁ JELENLEGI HELYZETEDBEN?HA NEM AKKOR MARADJ CSENDBEN ÉS NE SÉRTEGESS SENKIT ATTÓL NEM JAVUL A POZÍCIÓD CSAK A LELKED!!!!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Április 02. 21:19
Izsókám!

Miután fenyegetőzöl, kicsit visszaolvastam az itteni írásaidból néhány hónapot. Hozzászólásaid 90 %-ában valakit személyében sértegetsz,  fikázol, gúnyolsz, lejáratsz. Ha csak erre vagy képes, akkor ne csodálkozz, ha nem tekintelek normálisnak. És még te fenyegetsz bárkit is? Ébredj már fel!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2017. Április 02. 21:53
Üdv. Uraim!
Geddekas!
Reménytelen vagy nagy betűvel emeltem ki hogy nem fenyegetőzés,erre Te nyomod a tőled megszokott ködös rizsát.
Tedd azt ha ettől boldogabb leszel!
Légy jó fiú légy boldog,csak hagyj másokat is boldogulni.
off.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Április 10. 00:13
Bross és Fekete József emlegette, hogy de jó lenne az alapszabályt módosítani, de ennyiben maradt a dolog. Fel se lett igazán vetve a szövetséggé alakítás mikéntje, szükségessége stb.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2017. Április 10. 03:45
Miről beszélsz Geddekas?
Dr.Mészáros László kijelentette, hogy az önálló szervezetek nagy gondot jelentenek az OMME-nak, mert tagdíjuk 50%-át visszakapják.
Ez nem igaz, mert az OMME tagdíj 5.000 Ft, és mi a 2.700 Ft (a régi tagdíj) 50%-át kapjuk vissza.
A Tolna Megyei Méhész Egyesület soron következő közgyűlésén beterjesztem, hogy alakuljunk vissza OMME alapszervezetté!
Ha ez elnökségnek ez az igénye, hát legyen.
Mi a jónak nem vagyunk elrontói.
Legalább mindent az OMME csinál helyettünk.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Április 10. 09:33
 ;D ;D Hajrá!
De vigyázz!  :o :o :o
Lakat a szádra akkor.  :-X :-X :-X :-X :-X
Ha az Etikai Bizottság megharagszik, kizárnak és minden jogot elveszítesz.  :'( :'( :'(
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. Április 15. 09:09
A most hatályos alapszabály szerint 45 küldött öszze tud hívni egy rendkívüli Küldöttgyűlést. Van olyan tagszervezet amelyik egymaga képes erre? Ezek a királycsinálók.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2017. November 10. 00:20
QUQURIQ !!!

Hogyan áll az alapszabály előkészítő bizottság a javaslatokkal?

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2017. November 10. 06:59
Javaslatok, tervezetek még még csak lennének, de még senki nem volt kíváncsi rájuk!!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2017. November 10. 08:30
Alapszabály tekintetében világos a helyzet :
megállapítható :A szervezet "túlnőtte "önmagát
                      - A vezetésben bizalmat kapott  méhészek "egyfajta kényelmi" helyzetet alakítanak ki maguknak,tehát pozíciót fogtak.               
                      -A nagy létszámú tagság a megosztottságot, biztonságot jelenti számunkra.
                      -Jogilag szinte átláthatatlan,értelmezhetetlen a helyzet.(pl:tagviszony)   
                      -Az "oszd meg és uralkodj " elve  működik .
                      üdv. E. János
 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Olvastam - 2017. November 10. 21:21
A most hatályos alapszabály szerint 45 küldött öszze tud hívni egy rendkívüli Küldöttgyűlést. Van olyan tagszervezet amelyik egymaga képes erre? Ezek a királycsinálók.
Nincs. Egy 800 fős szervezet van, ott 50 fő után van egy-egy küldött + elnök., Azaz ha mindenki ott van, akkor 17 küldött. A 400 fősnek 9 küldöttje van. 90 fősnek meg 3.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2017. November 10. 21:31
QUQURIQ !!!

 Az azonos egyesületből érkező küldöttek sem egyfelé szavaznak!
Az elnökök a szájukba rágják, hogy kikre kell szavazni, a küldöttek saját maguk töltik ki a szavazó cédulákat, csak a jó Isten látja, hogy mit x be a küldött!
Csak régen működött az egyszerre "karlendítés"...

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2017. November 11. 13:55


Más,-vagy  új alapszabályt ,-csak egy új garnitúrás felállás tud/képes létrehozni.

Szinte hungarikumként vonhatjuk le a következtetést, hogy egy megválasztott testület igen hamar "elfelejti", hogy milyen szervezetet/embereket képvisel,előtérbe kerülnek a személyes dolgok,a választók meg tehetetlenek. / Egy tömeg mindig  megosztott,melyet még tovább lehet osztani / (finoman fogalmaztam)   
 
 E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. November 12. 11:06
Az alapszabállyal folyamataosan problémák lesznek míg azt át nem alakítják a hatályos Magyar jogszabályok, tehát az egyesületi törvény szerint. A részletekbe azért nem megyek bele, mert teljesen felsleges. Mindenki tudja aki egy kicsit ért hozzá, hogy az egész semii más célt nem szolgál, csak, hogy megkerüljék a törvényeket valakik érdekében. Ezért kár vele foglakozni.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: KörmendyRácz - 2017. November 12. 16:52
Az alapszabállyal folyamataosan problémák lesznek míg azt át nem alakítják a hatályos Magyar jogszabályok, tehát az egyesületi törvény szerint. A részletekbe azért nem megyek bele, mert teljesen felsleges. Mindenki tudja aki egy kicsit ért hozzá, hogy az egész semii más célt nem szolgál, csak, hogy megkerüljék a törvényeket valakik érdekében. Ezért kár vele foglakozni.

Te Vivaldi, te kétségbe vonod a Magyar Bíróságot is? A Bíróság azt vizsgálja ugyanis, hogy megfelel-e a törvényeknek. De nagyfiúk és nagylányok vagyunk. Ha nem olyan alapszabályt fogadunk el, ami jó, akkor az a mi bajunk. Az Alapszabály megfelel a törvényeknek. De szerintem is kellene rajta pofozni, nem is keveset. Az volt az eredeti cél, hogy gyorsan megfelelni a szabályoknak, hogy ne függesszék fel az OMME működését. Biztos emlékszel, hogy ez miért merült fel.

Egyébként nem emlékezem, hogy abban a 100 oldalnyi javaslatban, ami az Alapszabály előkészítő Bizottsághoz érkezett, lett volna olyan, amit Te jegyeztél volna. Meló, meló, utána duma...
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. November 12. 19:34
Hogy van ez az egy együletbe belépek, belépek mindjárt kettőbe?
 Vagy is ahelyett, hogy azt csinálnátok, hogy a Magyar hatályos egyesületi törvények szerint, független méhészegyesületek hoznának létre csúcsszervet. Ti csináltatok egy olyan alapszabályt miszerint van mindenkinek egy anya egyesülete és van emelett egy omme. Vagyis tag valaki az anya egyesületébe és mindenki tagja egy másik egyesületnek ez az omme. A törvény azonban nem ismer alá és fölérendelt egyesületet, ilyen a törvényben nem szerepel. Mindenki hallgatólagosan fogadja el, hogy az omme az felsőbbrendű, mert a jogban ilyen nincs. Ráadásul az hogy van, hogy a független egyesületek létszámarányuknak megfelelő küldöttet küldenek, de az omme minden tagszervezet után küld. Az az, hogy lehet egyenlő a független egyesület küldötte a z omme egy másik egyesületen belüli szervezet küldötteivel.
 Arra tényleg kiváncsi lennék, légyszives küld már el, hogy mit adtatok ti be a bíróságnak, hogy az a hatályos törvényektől eltekintve elfogadta amit kreáltatok.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. November 12. 20:33
Idézet
Az volt az eredeti cél, hogy gyorsan megfelelni a szabályoknak, hogy ne függesszék fel az OMME működését.

János!
Ha az lenne a cél, hogy legyen gyorsan egy jó és működőképes alapszabályunk, akkor nem azon izmoztak volna emberek, hogyan lehetne kib@szni az OMME-ból Csuját, hanem befogták volna Csuját is és még néhány embert és már régen lenne egy értelmes működőképes alapszabályunk. De nem ez a cél. Nem írom le, hogy mi a cél, mert az mindenki pontosan tudja, és nem hiányzik, hogy a felmenőimet szidják.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2017. November 13. 14:43
Van kiút..csak szándék nincs...ki tudja  ?
Az alapszabály  csak az első lépcsőfok, azután következik a többi saját szabályzat ,élükön az szmsz....stb.  Ezeket mind-mind egymásra kell építeni,ú.n. jogharmonizációt kell végrehajtani.

Az a.sz. azért bír rendkívüli jelentőséggel, mert itt történik meg -többek között-a szervezet leírása ,működési elvei...stb...nem részletezem. Magyarán , az itt elfogadottak szerint kell a további szabályzatokat megalkotni. ...És nyilván  ez határozza meg a működést .

De: Jelenleg az OMME működése szerint több célú,sok-sok feladattal. Ezeket a célokat még nem szembesítette egymással, meg a változó társadalmi helyzettel az OMME.  A szervezet vezetése megy a változások után ,nemtörődve magával a szervezettel.Ebben benne vannak bizonyos tisztséget ellátók önző ambíciói is.Meg a méhészek ama nemtörődöm/ráhagyó/ hozzáállása is, hogy az ismert méhész majd jól el tudja vezetni az OMME-t.       
  Itt most  más vizekre eveztünk.
 Ezt úgy nevezik : civil szféra. S ennek megvannak a maga  sajátosságai.  Én egy ilyen típusú független vezetőséget tudnék elképzelni az OMME élén.  A szakmai reszortokra pedig a méhészeknek pályázniuk kellene. Majd ezután kapnák meg a kinevezésüket. Ezzel elkerülhetővé válna az:"uram bátyám, kéz -kezet mos-" biznisz.. stb.
Magyarán megjelenne egy szervezeti ; csak a szervezetet irányító rész...
és egy méhészeket/méhészeteket képviselő sszakmai képviseleti rész . (Ezek  zömmel a szakmai bizottságok állásfoglalásai/döntései,irányításai alapján dolgoznának,nyilván azok ellenőrzése mellet .) 
Sok dilemma mellett:      Egyértelművé  kell tenni a tag fogalmát.  A Közösen fogalmát,felelősi viszonyokat.
   
E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. November 13. 14:57
János!

Tudod, hogy vannak iskolák, ahol a diák jelenléte csak zavaró tényező. Itt az OMME-ban egy kicsit rosszabb a helyzet.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2017. November 13. 20:09
                               Agyalás helyett inkább Murphyt idézek:     
"  A nagyság ismérve  -
 A parányokkal az a helyzet, hogy nem a nagyságukról gondolkodnak el, hanem a kicsinységükről.
Az alkotás gyönyöreiről -
Ha építő szándékkal fordulsz valakihez ne csodálkozz, ha hozzád vágja  a vakoló kanalat .
Hülyeségi távmutató -
Az Élettel szemben a nem-tudás sem vértez fel.
Tudatlansági együttható-
Irigylés, vagy szánalom ugyanabból a tudatlanságból fakad; ugyanakkor nincs nagyobb bűn, mint a közöny.  "
Ezeken érdemes elgondolkodni !
  E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. November 14. 10:27
Nagyon szép közhelyeket tudsz mondani./ Úgy látom gondolkodni nem szeretsz/ De azért mielőtt az történne ami történni szokott, hogy el ökörköditek a fontos, ám nektek nem tetsző kérdéseket, feltételezem tudsz válaszolni nekem egy kérdésemre.
 Sok független egyesület létezik, és egy omme. A független egyesületekben különböző tagok vannak, ám az omme ban mindenki benne van, ez közös egyesület.
De, milyen alapon van kiemelt státuszban az omme, a többi független egyesülethez képest. Valamint hol található az a tétel, esetleg kivétel, hogy a törvény kiemelt egyesületeket emleget. Mondjuk jó lenne, ha leírná már valaki, hogy az egyesületi törvény ezen cikkelye, hol található.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2017. November 14. 12:50
Kiemelten" tetszik"  a gondolkodásról való mondat . Kultur ember érvekkel vitatkozik,vagy érvvel ;nem testálja át saját problémáit a másikra. Ha nem lát tisztán akkor pedig kérdez.

Az előzőekben írtam a "tag" fogalmáról. Ezalatt értem, hogy nincs rendezve. Erről egyébként már sok vélemény/írás jelent meg itt az előző két évben. 
Különösen nagy gondnak látom  a nem önálló szervezetek ügyét,ugyanis ezek közvetlenül alkotják az OMME-szervezetét. Az ő helyi szervezetük közvetlen befizető az OMME kasszába.
Ők OMME-s pénzügyi elszámoló nyomtatványokkal vannak ellátva (egy ideje).
Az önálló szervezetek szerződéssel csatlakoztak az OMME-hoz. (nem részletezem tovább) Ezt a fajta együttműködést a civil szférában a szövetség jelleggel célszerű megoldani.

Egy hatalmas gond lett jó ideje : Az OMME központ -és a szervezetek  kapcsolatai kérdése.
Többen úgy vélik, hogy a központ egyfajta "vízfejjé" nőtte ki magát.
 Az OMME központ szereptévesztése,kivagyiság-trükkjei tovább osztják a tagságot. /Gondoljunk csak a nemrégiben felállítandó bizottságokra, az előző tisztségviselő választás trükközéseire.....a jogsértésekre/         
  Az OMME működésének hajtóereje  a bizottsági munka  kellene legyen. Ehhez kellene adni  megfelelő jogosítványokat. (al.sz.)

Félbeszakítom gondolatmenetemet,mert kezdek kőrbe járni,és az al. sz-nál kötöttem ki ismét.
E.János
 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. November 14. 21:24
Idézet
Sok független egyesület létezik, és egy omme

A félreértések elkerülése véget írom, hogy az OMME is egy független egyesület. Egyenrangú a többi függetlennel.

Az OMME-t Bross tette olyanná, amilyen vagyis azzal vált túlsúlyos bürokratikus szervezetté, hogy a Magyar Méhészeti Nemzeti Program az Ő hatalma alá került. Ez a hatalom addig tart, amíg a MMNP-t a miniszter rászabja, ha ez megszűnik, akkor nagyon sokat veszít a hatalmi súlyából.

Amíg az MMNP az OMME kezében van, addig az OMME objektív okok miatt nem képes betölteni az érdekvédelmi feladatát.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2017. November 15. 09:42
Ez így van . A jogi megalapozottság nem követte a változásokat. Eredményesnek mondható a MMNP , ha kivesszük belőle azokat a méhészeket, akik nem részesülnek annak juttatásaiból .
Vélelmezem , hogy számszerűleg ez a többség ,hiszen zömmel kevés méhet gondozók vannak többségben,és nem  főállású méhészek .
De lehet-e sikeresnek mondani, ha tagság zöme nem részesül az MMNP- juttatásaiból ?
És egyáltalán  miért van szükség a méhészek ilyen nagy létszámú  szervezetére,ha az összejöveteleken a részvételi hajlandóság alacsony ?   (passzivitás méhészek részérő)
Az  OMME-ról,mint szervezetről  nincsenek kimutatások,elemzések,felmérések ,amelyek megalapoznának bármilyen következtetést is ! 
Ha lennének , akkor  lehetne tervezni a jövőt. 
Annyi így is bizton látható, hogy -többek számára -a személyes ellentétek, a kontraszelekció,a pozícióhajhászás sokkal meghatározóbbak, mint a szervezet fontossága.
Ennek egyik eklatáns példája  a legutóbbi választás volt.
 Döbbenetes, hogy a tisztségekre pályázók közül csak néhányan írtak arról, hogy milyen OMME-t szeretnének.          Holott a pályázatnak ez volt a fő célja !
(passzivitás a méhészek részéről)

Dilemma marad továbbra is, hogy a szervezet céljai , feladatai mennyire vannak összhangban egymással .

Beszélgetéseim alkalmával többször tapasztalom, hogy tagja ugyan az OMME-nak ,de semmi egyebet nem tud, és nem is érdekli. Többen azt sem tudják miért tagok,talán mert régóta azok, és ez egyfajta szimbólikus  kötődést jelent számukra.
Bizonnyal lehetnek sokan így, és több más egyéni gondból,okból fakadóan is.   


 E. János


   
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. November 15. 17:17
Én mindenemet föltenném rá, hogy ha a tagságot úgy kérdeznék meg, hogy szerinte, az uniós támogatásoktól eltekintve szükség van e a mai omme -ra, a tizenháromezerből. tízezren fölül válaszolnák azt, hogy a mai omme-ra semmi szükség.
Az persze más kérdés, ha a kérdést úgy teszem fel, hogy szükség van e egy érdekvédelmi omme-ra. Abban az esetben nem sokan lennének akik azt mondanák, hogy nincs szükség rá.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2017. November 15. 17:33
János:
Idézet
Döbbenetes, hogy a tisztségekre pályázók közül csak néhányan írtak arról, hogy milyen OMME-t szeretnének. Holott a pályázatnak ez volt a fő célja !

A választott tisztségviselőink egyike-másika nem tudja, hogy milyen OMME-t akar, egyike-másika pedig pontosan ilyet akar, amilyen most van. Nincs arra látványos törekvés, hogy a helyzet változzon. Nincs arra nagyon erős törekvés, hogy az OMME a méhészek érdekképviseleti szervezete legyen. Az érdeképviseleti küzdelem nem az OMME és a küvilágban létező ellenfelekkel és ellenségekkel szemben zajlik.

Az ellenség itt van az OMME-n belül és az érdekképviseleti küzdelem itt az OMME-n belül zajlik. A lövészárkokon belül megy a küzdelem. A méreglobbi és a mézkereskedő lobbi emberei álcázva ott ülnek a választott tisztségviselői székekben, a helyi szervezetek elnökségében, talán még a küldötteink között is. 

A méhészek érdekképviseleti helyzete nagyon rossz, de megnyugtatlak lehet ennél még rosszabb is.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2017. November 15. 19:12
QUQURIQ !!!

Az alapszabály akkor jó, ha nincs rá szükség...

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2017. November 16. 17:11
Aztakurva. Mindjárt megyek tökön lövöm magam a füstölővel. Ekkora bölcsességet?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Január 19. 09:34
QUQURIQ!!!

Szerintetek, szükség van e alapszabály módosításra?
Ha igen, miért nem lép senki? Most jó ez nekünk?
A törvényt betartani csak úgy lehet, ha van egy makulátlan törvényünk!

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2018. Január 19. 11:19
QUQURIQ!!!

Szerintetek, szükség van e alapszabály módosításra?
...........................................................................
Erre mostanság csak egy válasz lehetséges szerintem!!
- A vezetésnek nem, nincs szüksége, a méhészeknek igen!!
Idézet
Ha igen, miért nem lép senki? Most jó ez nekünk?
-Mert a vezetés elhitette hogy ez így van jó!! (mi méhészek meg szavaztuk nekik, sőt tapsoltunk is hozzá)
Nekünk tagdíjfizető méhészeknek nem jó, csak nekik.
Idézet
A törvényt betartani csak úgy lehet, ha van egy makulátlan törvényünk!
Sokan úgy gondolják, hogy a törvények azért vannak, hogy meg lehessen szegni azokat.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Január 19. 13:19
                                Kiskakas !

Az alapszabály módosítás helyett én úgy fogalmaznék: szükség van-e új alapszabályra ?

(Ugyanis ;már kiderült, hogy nem szabad/nem érdemes a mostanit foltozgatni ! )

Célszerű lenne föltenni azt a  kérdést is : milyen jellegű/típusú összefogás segíti jobban a méhészeket? 

Több mint érdekes: a civil szférára jellemző az önkéntesek bevonása a szervezet életébe.
Többször megjegyeztem itt, hogy az OMME a civil szférára nem jellemző jegyeket mutat fel.
Az OMME-nél  úgy alakul, hogy egyre nő a passzív tagok száma,akik nemhogy nem is tudják mit tesz az OMME, hanem nem is érdekli őket. PL.:A szervezeti összejöveteleken való részvételi arányokra gondolok.   
Az országos  küldött gyűlésen csak kevés embernél láttam a kiküldött anyagokat.Ugyanakkor egy szó/fogalom, kifejezés is fontos lehet a felelős döntéshez.A küldöttek ettől függetlenül döntöttek !
Konklúzió : Ez a döntési mechanizmus már régen meghaladta önmagát. Az országos küldöttgyűlés nem alkalmas érdemi vitára.  Itt hiányzik a döntéselőkészítő szakmai bizottsági szint,ahol érdemi döntéselőkészítés folyhatna.Az odafigyelő,és érdeklődő méhészek szempontjából ez a helyzet aggályos,mitöbb visszaélésre is okot adhat ! (Sőt keserű tapasztalataink is voltak az elmúlt időben. !)
                                 E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Január 19. 15:37
QUQURIQ !!!

Lehet, hogy az alapszabály miatt kényszerítették ránk a Kft-t?
...vagy lehet, hogy nem is kellett alapszabály a ránk kényszerítésre?
...vagy ránk kényszerítették, mert az alapszabály lehetővé tette?
...vagy az alapszabály közhasznú volt, vagy mégsem volt közhasznú?
...vagy ki tud erre magyarázatot adni?
...vagy lehet az alapszabályt úgy magyarázni ahogy a magyarázat igényli?

...vagy egyáltalán a Kiskakas, Kiskakas?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2018. Január 19. 17:00
Én is a Szervezeti Működési Munkacsoport tagja vagyok.
Egyszer üléseztünk, ahol minden tag egyhangúlag kinyilvánította a véleményét, hogy az OMME alakuljon át önálló egyesületek szövetséggé.
Az elnökség,a bizottság EGYHANGÚ közös akaratát napirendre sem tűzte!
Akkor mi a frásznak görcsöljünk tovább?
R.Tibor. ETB. elnök, akkora parát levert (mert meg sem értette a lényegét), hogy az elképesztő.
Az OMME alapszervezeteknek kényelmes a létük, mert az OMME elvégez minden munkát helyettük!
A költségeiket az OMME fedezi, bevételeiket meg.... hát ezt hagyjuk, hogy kezelik.
Akik nem az OMME "cicéjén" csüngünk, mert önálló jogi személyként működünk, önálló a felelősségünk.
Ha valamelyik OMME alapszervezet gazdálkodásában gikszer van, az OMME elnöke a fogó.
Ez az OMME alapszervezeteknek egy kényelmes állapot, mert nincs a vállukon felelősség!
Tehát az OMME átalakítását az alapszervezetek átalakításával kell kezdeni, hogy egyforma jogviszony alakuljon ki az anyaegyesülettel.
Ez a vegyes katyvasz, az OMME-nak sem jó, de nem mernek belenyúlni.
Mi csak az előnyét élveztük eddig, hogy önállók vagyunk.
Sokkal komolyabb partnernek tartanak számon bennünket, mintha OMME tagszervezet lennénk "csak".
Jelenleg az elnökség részéről sem látok akaratot az átalakulásra, de ez nem fog sokáig így menni.
Az OMME küldöttek létszáma több mint a Magyar Parlamentté.
Már csak ez a tény megbénítja az érdemi munkát.
És ide beemelek egy idézetet a Kanadában élő Csincsa Tibortól, aki függetlenként így jellemzi a helyzetet.
"Akkor, amikor az ágazat szénája nem a legjobban áll, ez teljesen elfogadhatatlan magatartás a küldöttek részéről. Ne vállaljon társadalmi megbízatást az, aki nem tud annak eleget tenni. Hogy várható el érdemi közreműködés azoktól, akik még a megjelenésnek sem tesznek eleget."
Innen kell kiindulnunk!
A közösségért tenni akaró, aktív küldötteket kell választani!
Jelentem a Tolna Megyei Méhész Egyesület összes küldötte, minden OMME Küldöttgyűlésen ott volt!

Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2018. Január 19. 18:38
Üdv.Uraim!
Nagyernyei Uram!
A Tolna Megyei Méhész Egyesület összes küldöttje vezényszóra kivonul ha érdemben dönteni szükséges.
Nekem erről ez a véleményem.
Az önállóságod addig tart amíg az OMME "cicijét szívogatod,de ezt nem érted mert nem akarod!
off.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nb18 - 2018. Január 19. 19:01
Te miről beszélsz?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Január 19. 19:13
QUQURIQ !!!

izso60 Uram!

Ezt írod!
"Az önállóságod addig tart amíg az OMME "cicijét szívogatod,de ezt nem érted mert nem akarod!"
Szerinted, ez egy értelmes indok?
Te is ugye benne vagy a munkacsoportban?

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2018. Január 19. 19:15
Izso60 megint mondott egy jó nagyot!
A kivonulás is egy véleménynyilvánítás.
Látszik, hogy nem érted a problémát.
Azért tartunk itt.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: méhecske - 2018. Január 19. 21:16
Én is a Szervezeti Működési Munkacsoport tagja vagyok.
Egyszer üléseztünk, ahol minden tag egyhangúlag kinyilvánította a véleményét, hogy az OMME alakuljon át önálló egyesületek szövetséggé.
Az elnökség,a bizottság EGYHANGÚ közös akaratát napirendre sem tűzte!

12/2017.03.13 OMME elnökségi határozat.
Az OMME Elnöksége 2 igen, 6 nem és 2 fő tartózkodással elutasította, hogy Pánácz Tibor javaslata bekerüljön a Küldöttgyűlésre önálló napirendi pontként: „Az OMME alakuljon át önálló egyesületek szövetségévé - tájékoztatás” 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Január 19. 21:23
QUQURIQ!!!

Szerintetek, szükség van e alapszabály módosításra?
Ha igen, miért nem lép senki? Most jó ez nekünk?
A törvényt betartani csak úgy lehet, ha van egy makulátlan törvényünk!

Kiskakas

Nincs szükség alapszabály módosításra.
 Új alapszabályra van szükség.
Ami megfelel a ma érvényes Magyar egyesületi törvénynek!!!!!!!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Január 19. 22:09
QUQURIQ !!!

Mekkora igaza van Vivaldinak!!!

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Január 19. 23:03
Mi a gond az alapszabállyal? Van alapszabály? Egyáltalán van jövője egy ilyen törekvésnek?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Január 19. 23:05
Ha az elnökség bevette a leszarom tablettát, akkor mit izmoztok ezen?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Január 20. 11:01

                  Egyetértek Nagyernyei A-val.
Hozzáteszem,lehet hogy nem lesz ekkora létszámú méhész szervezet egyben. A méhészek szervezettségét másképpen, hatékonyabban kell megoldani.
Mindenképpen egyszerűsíteni kell ,és átláthatóvá kell tenni a működést ( A trükközéseket meg kell szüntetni,számon kell kérni a civil működést!)

Pl.A képzést-oktatást;szaktanácsadói rendszert;
    a réteg képviseletet,a támogatási-segítési-rendszert;
    a méh egészségügyet,a méhlegelő ügyét,
    a közös ügyek szolgálatát biztosító köpz. irodát ;
üdv. E. János
   
     

                               E. János

 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Január 20. 20:12
Egyáltalán semmit nem kell okoskodni, csak az érvényes egyesületi törvényt kell betartani.
Először is kizárólag független egyesületek maradhatnak.
 Másodszor, minden egyesület egyenrangú.
 Harmadszor ezeknek a független egyesületeknek kell létrehozni az egyesületek szövetségét, küldöttekkel és országos vezetéssel.

 Most valószínű lesz aki néz mint borjú az újkapura, hogy most nem így van?
 Elárulnám, hogy nem.
Először is vannak független egyesületek. Ezek közül egy az omme. Amint valaki belép akármelyik független egyesületbe, ott van apróbetűvel az lap alján, belép az omme ba is.
Tehát egyből két független egyesület tagja lesz.
 Érdekesség még, hogy az ommen belül vannak fiók egyesületek, amelyek nem felelnek meg az egyesületi törvényben lefektetett egyesületi kritériumoknak, tehát nem egyenragúak a független egyesületekkel, csak abban, hogy ugyan úgy delegálhatnak küldötteket.
 Aztán mindenki hallgatólagosan elfogadja, hogy az omme felsőbbrendű, holott a törvény nem ismer el alsóbb és felsőbb rendű egyesületet.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Január 20. 20:54
Vivaldi!

Kivételesen ebben a hozzászólásodban minden igaz és a helyén van. Gratulálok!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2018. Január 21. 06:45
Bizony!
Vivaldinak nem sok írásával értettem eddig egyet , de ezzel teljesen!
Amit megfogalmazott az a cél!
Hogy mikor jutunk el idáig most erre senki nem tudja még a választ.
Az a lényeg, hogy legalább az irányt látjuk, hogy merre tovább.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2018. Január 21. 07:34
Egyáltalán semmit nem kell okoskodni, csak az érvényes egyesületi törvényt kell betartani.
Először is kizárólag független egyesületek maradhatnak.
 Másodszor, minden egyesület egyenrangú.
 Harmadszor ezeknek a független egyesületeknek kell létrehozni az egyesületek szövetségét, küldöttekkel és országos vezetéssel.

 Most valószínű lesz aki néz mint borjú az újkapura, hogy most nem így van?
 Elárulnám, hogy nem.
Először is vannak független egyesületek. Ezek közül egy az omme. Amint valaki belép akármelyik független egyesületbe, ott van apróbetűvel az lap alján, belép az omme ba is.
Tehát egyből két független egyesület tagja lesz.
 Érdekesség még, hogy az ommen belül vannak fiók egyesületek, amelyek nem felelnek meg az egyesületi törvényben lefektetett egyesületi kritériumoknak, tehát nem egyenragúak a független egyesületekkel, csak abban, hogy ugyan úgy delegálhatnak küldötteket.
 Aztán mindenki hallgatólagosan elfogadja, hogy az omme felsőbbrendű, holott a törvény nem ismer el alsóbb és felsőbb rendű egyesületet.
Látom hazajött a lányod, és meg írta a szövegedet.   ;)   Egyébként teljesen rendben van!!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Január 21. 08:41
Nem érthető Rádi Tibor tiltakozása, hiszen 100 fő fölötti szervezet képes önálló működésre.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Január 21. 10:29
Az OMME ernyőszervezeti felállása egy sajátságos értelmezéshez vezetett. Egy ún. "vízfej" viszi az ügyeket,tereli a méhészeket hol erre , hol arra, érdekei szerint. A szervezeti struktúra értelmezhetetlen,nonszensz .

Ennek egy következménye...

Többek között ezért sem fogadható el ,tehát törvénysértő _nem is beszélve az összekreált szövegre-Csuja L: kizárása az OMME-ból
Ugyanis először is be kellet volna szerezni a Gödöllői Szervezet véleményét.


E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Január 25. 17:16
QUQURIQ !!!

Gyerekek!
Nem kellene most a holt időbe rendbe tenni az alapszabályt?
Legalább csak annyit, hogy az önálló egyesületeknek, mint önálló jogi személynek milyen lehetőségei, és kötelezettségei vannak, lesznek az OMME nagy családjában?Mert a helyi szervezetek könnyen az OMME szoknyája mögé tudnak bújni...

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Január 25. 21:48
Azért érdekes emberek vannak itt.
 Leírom ugyan azt amit már öt éve írok, és rajtam kívül nem érdekelt eddig senkit. /Én ugyan is bele ástam magam az egyesületi törvénybe, és nagy kínnal keservel kiszedtem az egyik vezetőségi tagból, hogy valóban , hogyan is néz ki az omme felépítése? Mert ugye ezt egyszerű tagnak nem mondják meg./
 És most felébred néhány ember, aki eddig csak azt fújta amit a központ, most azt mondja hogy "jé milyen igazad van".
Igazam van hát bazmeg, én mindig tudtam, hogy igazam van, csak a te érdeked eddig más volt, és nem voltál hajlandó értelmezni amit írtam.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Január 26. 00:09
Az OMME demokratikusan nem tud működni. Ezt tanítani kellene, mert 1984 óta sajnos feudális diktatúrára trenírozta a küldötteket a mindenkori vezetés. Ez lehet hatékony, ha jól irányított. Lehet, hogy jól irányított, de nem jó irányba. Sajnos nem az érdekvédelem a kitűzött cél.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Január 26. 11:20
Egyetértek az előzményekkel.

Néhány dologra irányítanám a figyelmünket .
Alaphelyzetben a civil tv. szerinti működés jelenti esetünkben a hatályos magyar törvény- tisztelet minimumát. /Azért ,mert más kötelező törvények is vannak!/
Ugyanakkor :az OMME még mindig nem tudja meghatározni önmagát! Identitás defizit!
Miért?
Az előzőekben említett demokratikus működési elvet keverte mindig a Mészáros vezette OMME a szervezet belső demokratizmusával. Ugyanakkor fennhangon szóltak az önkormányzatiság elvéről.Alkalmazni nem tudták, vagy nem akarták.
Nem voltak képesek felfogni(vagy nem akarták),hogy az "együtt",és "közösen" fogalma az alapszabályra épül. Tehát ez nem valami pletykapadon összetákolt zagyvaság, hanem  a szervezet alaptőkéje.(Szabó Gyuri szerint bibliája)
A szervezeten belüli dokumentumok jogharmonizáióról meg hallani sem akartak/akarnak.
A tagság "kiskorusítása" csendben megtörtént.
Közben a szervezet "megrokkant".
Megbukott az a hallgatólagos elképzelés/vágyálom, hogy az ismert méhész az jó vezető is ! (Vannak kivételek is,de nem ez a jellemző !)
A kapcsolati tőke ki tudja hol kamatozik !
Az legerősebb kohéziós/egybentartó  erőnek tűnő MMNP még tartja magát,de a többségen nem segít.
Mindezt tudták az un. kontroll csoportban ténykedők , akik még időben változást sürgettek!
Akikkel a civilséget lábbal tipró vezetés képtelen volt szóba állni !

A reformok, változtatások természetszerűek. Úgy is kell kezelni azokat. Azt szokták mondani,az ember csak attól fél amit nem ismer.
E. János
 

 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Január 28. 15:30
Erdélyi János ez mind igaz, de kit érdekel ez rajtam meg rajtad kívül?
 Az omme tagság 99,8%-ának fingja nincs hogy hogyan épül fel az omme. A vezetőség ezt használja ki.
 Ezt az omme-t komoly ember nem veheti komolyan. Csak jót röhög. Ekkora gazemberség láttán.
 És még engem kérdeznek miért nem megyek fel oda, küldöttnek? Azért mert ehhez képeset az én pocsolyám a béka segge alatt tiszta vízű forrás. Ennél a hasonlatnál maradva az omme meg olyan, mint amikor beleszarnak a patakba.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2018. Január 28. 17:55
Látod Vivaldi!
Most jöttem rá mi a gondod.
Szerintem ez a patak éppen a te tavadba folyik.
Itt valami bűzlik.
Miért nem vállalsz munkát az alapszabály előkészítésben?
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Január 28. 18:38
Na ettől félek, hogy ha ti valamit előkészítetek, akkor abból jó nem sül ki. Mert mindig azon töritek a fejeteket, hogy hogyan lehet kikerülni a hatályos egyesületi törvényt.
  De. Elmondom a receptet. Nem nagy titok, le van írva az egyesületi törvényben.
 Fogjátok az egyesületi törvényt, elolvassátok.
 A dolog egy része rendben van, mert létezik 54 független egyesület ezekkel nem kell semmit kezdeni. Ezek önmagukban is képesek lennének egy új " Független Országos Méhész Egyesület" létre hozására.
 Ezeknek meg kell alakítani a Az Országos független Méhész Egyesületek Szövetségét.
 Ezek küldötteket választanak, létszámuktól függően. Aztán a küldöttek elnököt választanak.
 Ez ugyan az mint most.
 Csak, hogy. A törvény nem ismer el, alá vagy feljebb való egyesületet. Ezen elnök egyaránt, minden egyesület fölött álló, és nem tagja egy egyesületnek sem. Mert ez előnybe hozhatja a saját egyesületét. A vezetőségi tagoknál ez nem kizáró ok, őket a küldöttek választják be a vezetőségbe.
 A kérdés csak az, mit kezdünk a mostani Omme egyesülettel, és az ezen belül létező, tagszervezettel.
Az ommen belüli tagszervezetek, vagy átalakulnak független egyesülettekké, vagy megszünnek. Az omme pedig ugyan olyan rangú független egyesületté alakul, mint a többi, és nincs neki nagyobb joga semmire. Az egyesületek, a mostani omme is, a tagdíjának valamennyi részét a független egyesületek szövetségének utalja. De ez már, úgy mint a választási ciklus és a többi részlet kérdés. Megállapodás kérdése.

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Január 30. 20:18
Vivaldi:
Idézet
De. Elmondom a receptet. Nem nagy titok, le van írva az egyesületi törvényben.
Fejlődsz Vivaldi. Látom, hogy rájöttél mi a küldöttek szerepe. Rájöttél a szövetségi rendszerre. Amit felvázolsz képes pontosan ugyanolyan szarul működni, mint a jelenlegi.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Január 31. 10:36
A szervezeti felálláshoz, működéshez röviden:

Ha független,önálló szervezetek szövetségi jelleggel hoznak létre  egy érdekérvényesítő szervezetet, akkor nem célszerű alá és fölé rendeltségről beszélni . Éppen ezért :Pontosan meghatározott képviseleti rendszert célszerű működtetni.
 Márpedig a feladat-központú képviselet a cél.
/A mostani alapszabály pl. nem jelöl meg feladatot a helyetteseknek!/
Az is megfontolandó, hogy az ügyeket vivő OMME-megbízott/,ügyi képviselő/szóvivó..stb legyen.
A mai -úgymond-kettős tagság szerintem álságos ,jogi csűrcsavar,torzító,hamis illúziót kelt. Nem beszélve arról, hogy drága fenntartású/működésű .
                                  E. János

 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Január 31. 21:36
Először is Csuja, már megint fejbe találtad az igazságot.
Mert ugye addig már eljutottál a kontrollcsoportos létezésed óta, hogy ami van az nem jó. Nem más mint hatályos egyesületi törvény kikerülése. Érdemi munka nem folyik, érdekvédelem nincs, és valljuk be ha az Omme nem lenne, akkor is ugyan ez lenne a helyzet, mint most az omme-val. legfeljebb nem került volna x milliárdjába a méhészeknek.
 De ebből az következik -szerinted-, hogy hagyjuk is így. Ez az álláspontja a vezetőségnek is. Mert ha valami szar, az csak szar lehet ha átalakítják is.
Hát akkor nincs mit tenni, szarjunk rá.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Január 31. 21:39
QUQURIQ !!!

Sajnos pontosan ez történik!...

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Január 31. 21:43
A szervezeti felálláshoz, működéshez röviden:

Ha független,önálló szervezetek szövetségi jelleggel hoznak létre  egy érdekérvényesítő szervezetet, akkor nem célszerű alá és fölé rendeltségről beszélni . Éppen ezért :Pontosan meghatározott képviseleti rendszert célszerű működtetni.
 Márpedig a feladat-központú képviselet a cél.
/A mostani alapszabály pl. nem jelöl meg feladatot a helyetteseknek!/
Az is megfontolandó, hogy az ügyeket vivő OMME-megbízott/,ügyi képviselő/szóvivó..stb legyen.
A mai -úgymond-kettős tagság szerintem álságos ,jogi csűrcsavar,torzító,hamis illúziót kelt. Nem beszélve arról, hogy drága fenntartású/működésű .
                                  E. János

Miről beszélsz? Alá és fölérendeltségről?
Pont azt mondom, hogy nincs alá és fölé rendelt egyesület, mint például most. Amikor a törvény előtt az omme is csak olyan rangú mint a többi független egyesület, és még is nekik küldözgeti minden egyesület a méhészek pénzét.
 De. Elnökre itt is szükség van, aki minden egyesület felett áll, és vezetőségre is.
 Ezért kell az elnöknek függetlennek lenni, és nem lehet tagja egyetlen egyesületnek sem.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Január 31. 21:46
Vivaldi!
Idézet
Miről beszélsz? Alá és fölérendeltségről?
Olvasd már el, hogy mit írt János, értelmezd és utána vitatkozz!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Január 31. 21:54
Te meg feküdj már le.
 Tele van veled a fórum és nagyon kevesen kiváncsiak rád.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Február 01. 08:48
OMME
Visszaidézem a 2014.évi írásomat:/mottó: nincs új a nap alatt!/
Annyit teszek hozzá,hogy az önálló szervezetek létrehozhatnak egy pénzügyi alapot is a céljaik megavalósítására. Így ezen keresztül működhetne az érdekérvényesítés ! De más megoldás is van !
 Egyetértve az előzményekkel.....
................ideje lenne elgondolkodni a szövetségi jellegen ,ugyanis az OMME valójában egy szövetség,de az eddigi helytelen gyakorlat folytatásaképpen egyesület  maradt ( vagy sem !?).
A helytelen gyakorlaton azt értem , hogy -1.a farok csóválja a kutyát  ;
2 -a méhészek zöme nem olvassa el az egyesületi anyagokat;
3 -a méhészek zöme nem érti ,mi folyik körülötte;
4-. a méhészek zöme félti az ez OMME  jogosultságait,ezen keresztül a saját támogatási kereteit,
5.- sok méhész nem tájékozódik ,és nem ismeri az internet lehetőségeit;
6.- nagy a passzivitás ,és a -majd lesz valahogy- ereje;
7.- csak ne kelljen semmi pluszt vállalni,tenni az egyesületért,
 8.-úgy gondolják a vezetők tudják a dolgukat,még bíznak bennük;
9.-még nem tudják, hogy a jó méhész nem -autómatikusan -ért a nonprofit szféra törvényhalmazához;
10.- nem veszik észre, hogy kimaradtunk a döntések befolyásolásából,tehát nincs ráhatásunk szervezetünk történéseire,
11.- bizalom , és bizalmatlanság egyaránt jelen van, ..,.a "kivagyiság" pedig rossz tanácsadó!...
12. -a felső vezetés csak a holdudvarát gyarapítja, a vitás kérdések megoldását ún. "ellenség képbe" burkolja,
13. -elkerüli a egyesületünket a beszéljük meg, vitassuk meg  érveinket ,nincsenek  rá fórumok !
14.- a tagsági viszonyok is vitatottak,
15. -a  szervezet tömegszervezetté lett,és ezt nem "követte le a változás/változtatás igénye"
16.-a megkapott/megszerzett jogosítványok még biztosítanak egyfajta "kohéziót", összetartást,összetartozást,
17. mi van azokkal a kisebb méhészekkel, akik semmilyen támogatást nem vehetnek fel , ők is helyeselték a megemelt tagdíjat ?  ki képviseli az ő érdekeitek?
18.- a szervezeti / forma/belső tartalom/kommunikáció-mind-mind 21. századóra kellene hangolódjon;,
19.-a grémiumok , a döntési szintek, valódi értelmet kell kapjanak !
20.- a sok-sok  értékes esemény/rendezvény/ zömmel középszinten van ,ez is indokolja a helyének/szerepének erősítését a döntéshozatalban !_
21.-kardinális kérdés az önálló,nem önálló szervezetek ügye,mely "játékteret" enged a jelen vezetésnek; -e téren döntési helyzetben volt az OMME;-ki látta ezt? ,ki vette észre?
22.  - a szervezettel  is törődni kell,semmi sem autómatikus; az idő egyszer minden fölött eljár,;most erősen meghaladta  az OMME-t ;
23.- no...de az sem európai gyakorlat, hogy ,ha ekkorát hibázik a vetetés,akkor nem ajánlja  fel a lemondását!!
24.-a leírtak, nem bírálat jellegűek,hanem egy más gyakorlatra épülő  (nem új) a társadalmi beágyazottságot alapul vevő  ,és az aktív  méhészekre  épülő elvi jellegű  kerete !!
üdvözlettel: kis méhész     
 
Jelentés egy moderátornak    81.183.82.158
(11 tagnak tetszik ez)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Február 01. 13:04
Visszaidézem a 2014.évi írásomat:/mottó: nincs új a nap alatt!/
üdvözlettel: kis méhész     
(11 tagnak tetszik ez)

2014-ben 11 lájkot kaptál erre a kritikai írásodra, most az enyémmel együtt kettőt.

Lássuk be, hogy
 - ugyanazok a problémák most is fennállnak,
 - a lájkolók döntő többsége esetében az üléspont határozza meg akkor az álláspontját.

Vagyis az akkori lájkolók a rövid távú személyes érdekeik miatt álltak akkor a közösségi érdekek mellé, viszont mostanra a győzelem megrontotta a tisztán látásukat.

Lám, a vesztes oldal szintén a közösségi érdekekre hivatkozva támadja a mostani kormányoldalt. Viszont a támadásukat erősen gyengíti, hogy amikor ők álltak a kormánykerék mellett ugyanolyan antidemokratikusan viselkedtek és ugyanannyira nem csináltak érdekvédelmet, ahogy a mostani se.

Lehetne-e az OMME-ban demokráciát csinálni és eredményes érdekképviseletet? A kettőt együtt könnyebb lenne sikeresen csinálni, de el lehet indulni a jelenlegi struktúrában is.

Mik a legfontosabb területek, ahol eredményt kellene felmutatni?
1.
Hamis az az OMME álláspont, hogy az OMME nem képes a méz felvásárlási árának befolyásolására. Az OMME feladata a mézpiaci szabályozás, megváltoztatása, elsődlegesen a hamisítványok kizárása érdekében, de vannak még ezen kívül is megoldandó feladatok.
2.
Az OMME azt állítja, hogy a gazdákkal és a jelenlegi technológiákkal meg kell tanulnunk együttélni. Méhkímélő növényvédelem, elsődlegesen a fajspecifikus rovar irtószerek elterjedésének elősegítése.
3.
méhegészségügyi helyzet javítása. Felkészülés az Európába behurcolt méhkártevők ellen.
4.
Méhészeti kutatások támogatása.
5.
Őshonos méhfajta nemesítés támogatása.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Április 08. 21:24
QUQURIQ !!!

Kedves OMME-tagok!

Egyre jobban látható, hogy a jelen alapszabállyal nem lehet zökkenőmentesen az OMME nagy családját demokratikusan irányítani.
A régi alapszabály messze idejét múlta, sok helyen minden "oldal" azt olvasott ki belőle ami neki jobb volt .
Ezért is volt az a sok időhúzás, sokszor hangos szóváltás.
Jelenlegi alapszabályunkat, a régi vezetés saját maga kőrbe bástyázására sem sajnálta az OMME pénzét az ügyeskedő ügyvédi költségre!
...de ez az alapszabály szintén nem alkalmas egy 13 500 fős egyesület egyben tartására, úgy, hogy mindenkinek ez megfeleljen!
Több pontban konkrétizálni kellene az alapszabályi pontokat. (amit ne lehessen félremagyarázni)
Össze kellene fésülni a polgári törvénykönyvvel.
A tagi, tagsági jogviszony tisztázása, lényeges dolog!
Az viszont tény és való, hogy az önálló egyesület mint önálló jogi személy, szuverinitásába senki nem szólhat bele, sem pénzügyileg, sem pozicióilag, sem küldöttileg!
Az önálló egyesület köldökzsinórja az OMME felé a tagjainak az éves tagdíjátutalása, és delegált küldöttek listájának a leadása időben!
Az OMME részéről a közgyűlés helyének a biztosítása, szavazólapok átadása, és a NP. minden törvényi biztosítása a tagok számára!
Igen, mindennek előfeltétele az együttműködési megállapodás, de csak ezekkel a feltételekkel! 50-50 % előnyökkel-hátrányokkal!

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Április 10. 19:36
Kiskakas !

Kérlek : az utolsó bekezdést magyarázd meg  bővebben .

üdvözlettel:E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Április 10. 22:34
QUQURIQ !!!

János!
Ezek csak címszavak, Te is tudod. Ennek magyarázata felérne egy komplett alapszabállyal!
Amit Te már egyszer nagyszerűen megcsináltál!
Dr. Mészáros László ex volt elnök arra sem méltatta, hogy elővezessed a küldöttgyűlésen. (hangfelvétel van róla)
Inkább iszonyatos pénzt fizetett ki a zsebünkből egy másik ügyvédnek, mert Ő ennek megírására képtelen volt!
Emlékezzetek csak arra a rendkívüli közgyűlésre Gödöllőn, hogy egy seggel hány lovat is akart megülni az OMME akkori vezetése?
1. alapszabályt alkotó közgyűlés...
2. eszközkiállítás és vásár...
3. méhészeti előadások az aulában...
4. Omme zászló szentelése kb. 10 fővel + 1 pap (szégyen!)+ kISKAKAS
5. Vicze emléktábla avatás a méhész múzeumnál...
6. OMME évforduló 3 kiállítás...

Előre szóltunk, hogy legalább az alapszabályt tárgyaló rendkívüli közgyűlés más napon legyen!!!!!!!!
...de nem!...mert a Kontroll kérte!
Így aztán Q...va sokba került az ügyvéd úr aki beállt az akkori vezetés mellé!
...mert azt hitték, hogy megáll velük az idő, és csak telik, csak telik, csak telik...
És ám, láss csodát, utópia lett számukra az idő csak telik, csak telik, csak telik...
És elkészült az OMME selejtes alapszabálya, amikor a kezünkbe vettük, már nagy része okafogyottá vállt!

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Április 11. 08:49
Kiskakas !

Köszönöm,így már értem .

Összegezve : nincs új  a nap alatt.
 Nem akarásnak nyögés lett a vége a méhészek számára. /Csak még nem tudják/  Úgymond: "skizoforén" a helyzet .
Mementóul: - Az ún. munkacsoportok ügye is  elakadt.
Feltételezhető : a pozícióban levők többsége,(tehát tisztségeket ellátók) inkább "lelakkoznák,kifényeznék" a mai helyzetet úgy ahogy van , csak változás ne legyen.
A miértekhez csak néhány megállapítást:
- kiderülne, hogy mit csináltak rosszul, 
- sok többletmunkát jelentene,
- más gondolkodásmódot,mentalitást feltételez,
- elveszítenék a személyi presztizsüket,hitelüket,anyagi forrásukat,
 - felfedhetők lennének a visszaélések,
- kiderülne a sokaság számára, hogy alkalmatlanok a vezetésre,a méhészek ügyeinek képviseletére,

üdv. E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Április 11. 22:28
QUQURIQ !!!

János!
"Köszönöm,így már értem ."
Dehogy érted, én sem értem, szerintem Ők sem!...
Mi csak vele élői vagyunk mint egy rossz házasság, nem válnak, mert a kocsi..a ház.. a nyaraló...a gyerek...meg a válóköltség, meg a sok herce hurca!

"A miértekhez csak néhány megállapítást:
- kiderülne, hogy mit csináltak rosszul,
- sok többletmunkát jelentene,
- más gondolkodásmódot,mentalitást feltételez,
- elveszítenék a személyi presztizsüket,hitelüket,anyagi forrásukat,
 - felfedhetők lennének a visszaélések,
- kiderülne a sokaság számára, hogy alkalmatlanok a vezetésre,a méhészek ügyeinek képviseletére,"

Az az igazság, hogy jobb, ha nem akarjuk tudni az igazságot...
A buta ember boldog, az okos meg szorongó!
Páran átlátjuk a hátbatámadás hadműveleteit, de a műveleti stratégiához a küldötteknek is van szava...
Ne higgye azt senki, hogy egy normális vezetőséggel Bross nem tudná az OMME-t jobban vezetni?
Neki arra is figyelni kell, hogy mikor vesz levegőt.
...de nem kell ahhoz nagy ész, hogy belássátok kinek, kiknek van útjában Bross!
Mivel alapszabály rovatban vagyunk, Így indítványozom, hogy aki egyszer már volt elnök ne lehessen többet!
Mert ezzel a kígyó méregfogát hamarabb kihúzhatjuk, mielőtt megharapna!...

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2018. Április 12. 20:08
Üdv.Uraim!
Ez a megállapítás,kijelentés rossz!
Nincs köze a jó vezetésnek ahhoz hogy valaki volt-e már elnök vagy nem.
Akár tanulhatott is a korábbi esetleges hibáiból,akár formálódhatott,tapasztalatot gyűjthetett,stb.
Egy új is lehet jó,de a réginek sem kell törvényszerűen rossznak lenni.
Túl kombináljátok a témát,nektek a báb a legmegfelelőbb,azt irányítani úgy hogy a Ti akaratotok érvényesüljön,úgy hogy egyébként a felelőssé az övé.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Április 12. 20:47
QUQURIQ !!!

Izso60!
"Akár tanulhatott is a korábbi esetleges hibáiból,akár formálódhatott,tapasztalatot gyűjthetett,stb."

Nem!
A régi újból hatalomra akar törni, bármi áron is! (Még az OMME jövője sem szent Neki)
Sokkal egészségesebb lenne az OMME az ilyen háttér "mozgalmaktól"!
Mi bajod van azzal, hogy nyugalmat, békét és szakmaiságot szeretnénk?

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: izso60 - 2018. Április 12. 21:32
Üdv.Uraim!
Nos,most is "régi"elnökünk van,Ö is hatalomra akart törni?(És még az OMME jövője sem szent neki?)
Szerinted.
És ha a régi elnök nem jó,akkor jó-e a régi észosztó?
Vannak páran akik a problémát régebbről eredeztetik mint az a személy akire Te gondolsz.
Na mármost ha a probléma régebbi keletű akkor annak akár magad is részese lehetsz,hisz régebben azért Te is közelebb ültél a "tűzhöz".
Sokan szeretnénk igazi szakmaiságot,még nálad is igazibbat,ahol nem folyton az alapszabály a téma hanem a méhészet és az általa előállított termékek,továbbá a méhészeket érintő közlekedési anomáliák amit nagyon rég sikerült kisiklatni,vagy rosszul képviselni,olyan személyekre bízni akik a problémát sem ismerték nemhogy a megoldást.
Az alapszabály huszadlagos kérdés ahhoz, hogy a méhész közel zökkenőmentesen tudjon tevékenykedni.
De Ti ezt nyomjátok mint a megszállott aztán pedig szakmaiságra hivatkozol.
Azt sem tudom nevetségesnek vagy siralmasnak ítéljem az ilyen írást.
Azt sem tudom direkt csinálod a cirkuszt vagy tényleg így gondolod,mindkettő óriási hiba.

Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Április 12. 22:28
QUQURIQ !!!

Izso60 ezt írod!
"Na mármost ha a probléma régebbi keletű akkor annak akár magad is részese lehetsz,hisz régebben azért Te is közelebb ültél a "tűzhöz"."
Valóban én is voltam IB tag.
Abban az időben egységes volt az OMME, mondhatni testvéries hangulatú!
De márt most, ha ennyire jól informált vagy, miért nem jut az eszedbe, hogy az "én időmben" egy sima "E"
rendszám 17 800 Ft -ba került egész évre, benne foglaltatott a biztosítás is!
Vizsgáztatni meg nem kellett a járműveket, csak egy lap a forgalmiba, hogy a gépjármű mindenkori műszaki állapota megfelel a balesetmentes közlekedéshez!
...tényleg szar munkát végeztünk...(Izso60 szerint!)
Megint kutyacsontot rágcsálsz...kötekedsz...
Épeszű is látja, hogy nincs rendben az OMME vezetése.
Én írtam egy javaslatot, amit kifigurázol, most rajtad a sor, várjuk a tökéletes ember, tökéletes javaslatait!

kiskakas

Cím: Re:Alapszabály
Írta: atya - 2018. Április 13. 07:05
Egyszerűen megint nem értem, hogy miért van arra szükség, hogy bárkit is "minősítsünk".
Személy szerint én semmi kivetni valót nem látok abban ha így fogalmaznak:
Idézet
Na mármost ha a probléma régebbi keletű akkor annak akár magad is részese lehetsz,hisz régebben azért Te is közelebb ültél a "tűzhöz".
Ez így volt, ez tény, és pont. Szerintem ez még nem kötözködés!
Mindenki, vagy remélem sokan tudják még azt is, hogy volt a kenyér 3 Ft 60 fillér/kg is. Persze még hosszan lehetne sorolni, anno minek mennyi volt az ára.
Idézet
Az alapszabály huszadlagos kérdés ahhoz, hogy a méhész közel zökkenőmentesen tudjon tevékenykedni.
Szerintem, meg egyes pontjai igen is a méhészek zökkenőmentes tevékenységének érdekében vannak. Hozzá teszem, csak akkor ha a vezetés is betartja, az alapszabályban leírtakat, és ha valójában az OMME érdekvédelmi szervezet.
A többi már csak belemagyarázás, és félre értelmezés. És csupán ezért kell egy, mindenki számára egyértelmű, érthető, és a változó "világnak" mindenkor megfelelő alapszabállyal rendelkezni. Ezért véleményem szerint nem baj ha, az alapszabály időnként felülvizsgálatra kerül, és ha kell akkor módosítsuk, a kor szabályainak, és a méhészek elvárásainak megfelelően.
Célom ezekkel a mondatokkal, az hogy igen is közösen kell gondolkodnunk, közösen kell megtalálnunk az a sokak számára megfelelő megoldást ami szilárddá, és egységessé teszi a méhészeket, és nem a személyeskedő vita elmélyítése.
Persze  Izso60  ha arra gondol, hogy mindjárt virágzik a repce, a méhészek féltik a méheiket a növényvédő szerektől, és éppen ezért az OMME vezetésének erre kellett volna erősen fókuszálnia, és megoldást keresnie, és persze ehhez jön még az atka kérdés.  Ez sokunkat most tényleg jobban érdekel, mint a jelenlegi alapszabály. 
Azt hogy egy éve meghirdette az OMME az "alapszabály munkacsoportot", hogy majd dolgozni fognak az ügyön, ez ügyben még egy kapavágás nem történt.  Ezt nekünk nem egymáson kell számon kérnünk!!

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Április 13. 10:04
Idézet
Az alapszabály huszadlagos kérdés ahhoz, hogy a méhész közel zökkenőmentesen tudjon tevékenykedni.

Mivel az OMME "hivatalos" ágazati érdekképviseleti szerv és Ő tárgyal többnyire a hatóságokkal állami szervekkel, ezért nagyon nem mindegy az OMME mint szervezet működése, amit az alapszabály határoz meg.

Szégyen és gyalázat, amit az OMME neonikotinoid ügyben művelt, ennek ellenére semmilyen szankció nem illeti azt, aki ezért felel. Ez nem demokrácia.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Június 24. 12:18
Én Magyar ember vagyok, sőt palóc, ezért egyenes. Szeretek szembe nézni a dolgokkal.
 
Mondjuk ki nyíltan: Soha nem lesz a törvénynek megfelelő alapszabálya az omme-nak úgy, hogy az alapszabályt nem a törvénynek megfelelően, hanem annak rendeljük alá, hogy Bross egész biztosan megnyerje a következő választást.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Június 26. 11:08
Az alsz. kapcsán ne feledjük el, hogy az  ún.  " együtt,és közösen "
szavak mögött az ALAPSZABÁLY  van. Ez a működés törvényi garanciája.
Az OMME erős pontja (kohéziója)a MMNP-hoz kapott "állami jogosítvány".
Most arról célszerű gondolkodni, hogy milyen változtatásokat érdemes javasolni.
Ehhez viszont mintegy előzményként  tisztázni kellene, hogy milyen feladatokat lásson el a szervezet a jövőben .( pl:alap értékek,-mint-: érdek képviselet,érdek védelem, érdek érvényesítés; Melyik mentén szerveződjön?)  Önkép  is kellene !  ......és így tovább!
Csak ezután szabadna a struktúráról beszélni.

Ahogy a mostani levelet látom : megint "be van dobva a gyeplő a lovak közé"..azt csináljatok amit akartok.

                              üdvözlettel:E. János


 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Június 27. 12:43
Igen. Így lesz. Pofozgassuk a sz@rt tovább. Egész addig míg el nem érjük a végső célt, az uniós támogatások megszűnését. Akkor aztán, kalap kabát, utánnam özönvíz. Addig meg majd csak kihúzzuk alapszabály nélkül is.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Július 06. 12:56
Vivaldi, Erdélyi!

Mind a kettőtöknek igazatok van.

Két fontos szempont érdekli a mostani vezérkart:
1.
Az Nemzeti Program nehogy átkerüljön az Agrárkamarához, hiszen addig csorog a lé a szájába bőségesen és kontroll nélkül.
2.
Innen mehessenek nyugdíjba, vagyis újra legyenek választva.

 A többi csupán utálatos kényszerítő körülmény.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Július 08. 19:49
 Akinek nem inge ne vegye magára !

Jobb ,ha már nem beszélünk az alapszabályról ! Hiszen :minek ? meg ki/k/nek?

A "csontot" már rég lerágtuk,mi észre is vettük,hogy csont sincs már!/-és a sokaság- ?/de a  reagálás a "fejsze és az erdő " -idézetre  üt.
 
                       üdv. E.János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 10. 11:21
Jobb ha nem beszélünk az alapszabályról, mert nektek kényelmetlen. És úgy is fel tudjátok venni a pénzt, ha nincs alapszabály. Akkor meg valóban minek?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 10. 11:34
QUQURIQ !!!

Izso60!
"Akár tanulhatott is a korábbi esetleges hibáiból,akár formálódhatott,tapasztalatot gyűjthetett,stb."

Nem!
A régi újból hatalomra akar törni, bármi áron is! (Még az OMME jövője sem szent Neki)
Sokkal egészségesebb lenne az OMME az ilyen háttér "mozgalmaktól"!
Mi bajod van azzal, hogy nyugalmat, békét és szakmaiságot szeretnénk?

Kiskakas

 Mindig elszóljátok magatokat. Szerintetek ugyan is, egyetlen és kivételes, és felkent omme elnök csak Bross lehet.
 Mert miért is?
Bross erre született. Igaz, soha semmit sem csinált a mit a méhészek is észre vettek volna, de beszélni jól tud. És ez elég ide. Mondjuk a beszédei után, mindig, minden marad a régiben, a méz árán kívül, mert az általában esik 100Ft-ot. De, nektek jó így is, akik annyira imádjátok.
 Más ebben az országban, egyszerűen alkalmatlan Omme elnöknek.
 Miért is?
 Mert a nagy semmit, senki nem tudja ilyen elegánsan csinálni, mint Bross.
 És arra is kell vigyázni, nehogy túl képzett legyen az illető, nehogy már valami mezőgazdasági ismerete is legyen, elég volt, ha méhész volt néhány hónapig amerikában, 30 évvel ezelőtt.
 Ráadásul, kurva jó még Bross esetében , hogy egyetlen méhcsaládja sincs már, legalább nem részre hajló.
 Aztán legjobb, ha a minisztériumba be se engedik, nehogy már ráfogják, hogy fideszes.

 Kiskakas, te valóban nem látsz messzebb a szemét dombodnál, amikor azt képzeled, a hatalmat megszerezni, csak és kizárólag Brossnak van joga, másnak nincs. Mindenki tudja, aki figyelte, a méhészek érdekében soha nem is tett semmi eredményeset, és feltehetően nem is fog semmit tenni, aminek akármilyen kis eredménye is lenne. /Mert ugye mint tudjuk tüntetni szeret Brüsszelben. Csak minek?/ Hogy csak az idei mérgezéseket, és a tavaly előtti destruktoros eseteket hozzam fel példának.
 Kedves, Kiskakas Baldavári, csak mondom, ha nem akarod magadról kiállítani az együgyűek bizonyítványát, ilyeneket azért jobb lenne nem írogatni. Mert mindenki rögtön és nyilván valóan rájön, hogy honnan fúj a szél. És hidd el, nem csak nekem tűnik fel, az egyoldalú rajongásod Bross felé, mások is olvasnak itt, akik nem írnak.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Olvastam - 2018. Július 10. 11:57
vigyázz má, nagy nyilvánosság előtt valótlan állítása Büntető Törvénykönyvi tényállás.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 10. 12:47
Az omme-n belüli tagszervezetek, törvény szerint nem létezhetnének. Tehát a küldötteik nem is szavazhatnának. De, szavaztak. Akkor ez mi?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Július 11. 17:13
olvastam,nézz utánna ...
Érdeklődésre számot tarthat, a- "méhész újságban "/2.oldal/ olvasott- hogy az OMME elnöksége két szabályzatot is (amik eddig nem voltak) megalkotott.
Megj: Tudtuk, hogy nem voltak ilyenek,de mély csend honolt róla!
Most nyilvánvalóvá vált, hogy...-nem folytatom-... az olvasóra bízom,hogy mit vél ide!
Továbbá elkészült az együttműködési megállapodás tervezete  az önálló szervezetekkel.
Erre a reakció:- szalámizás folyik,vagy a farok csóválja megint  kutyát ?!  Az egyesületeket alárendelt szerepre kényszeríti újból az elnökség .
Magyarán : az előzetes egyeztetés elmarad,így   a valós igények nem tudnak érnyesülni.
Vagy egyszerűen nézőpont  nézőpont kérdése ?
/A cikkben több dokumentum megalkotásáról/létrehozásáról is szó  van, nem mindet említem meg !/
  Miért ?   Mivel az alapszabály témakörben vagyunk,- a szervezet tevékenysége pedig arra  épül.
Ezután következik az szmsz (erről nem esett szó,holott az alsz. után a második legfontosabb dok.!)
Ha ezen a téren ,a törvényi hierarchiának megfelelően nem történik jogharmonizáció, akkor mi van ?
Mi, mire épül ; mi ,mivel függ össze ?
Keresendő továbbra is : a szervezet törvényes működése.

                 üdvözlettel :   E. János
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 11. 18:02
Tudod, hogy ha valaki, annyira akarná, rögtön elintézhetné az omme-t?
 De, minek?
 Én nem akarok erről semmit mondani, de az omme munkáját minősíti, hogy már legalább négy szervezkedés indult be az utóbbi időben.
Hogy  honnan tudom? Onnan, hogy megkeresnek. Mert már lemondott mindenki az omme-ról, nem is érdekel senkit.
 Ezzel azt is állítom, hogy sok egyesület nagy bajban lenne, ha valaki megszámolná a küldöttválasztási taggyűlésen résztvevőket. Én a vagyonom rá merném tenni, hogy legtöbb helyen nincs meg a 30%-se, nem az 50%+1fő.
 Fogadjunk?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Július 13. 21:46
Az omme-n belüli tagszervezetek, törvény szerint nem létezhetnének. Tehát a küldötteik nem is szavazhatnának. De, szavaztak. Akkor ez mi?
Miért beszélsz ilyet? Miért ne létezhetne a törvény szerint. Semmi nem tiltja. Az sokkal nagyobb probléma, hogy az OMME úgy tekint tagszervezetnek egyesületeket, hogy nem is kötött velük megállapodást. Ez viszont jogi nonszensz. Gyakorlatilag azok a tagszervezetek nem tagszervezetek. Nem küldhetnének küldötteket stb.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 13. 23:39
Most ha, még érdemesnek tartanálak,elmagyaráznám, mi a független egyesület, meg mi az ommen belüli tagszervezet. De, minek magyarázni a színvaknak a színes tv-t?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Július 14. 10:51
Most ha, még érdemesnek tartanálak,elmagyaráznám, mi a független egyesület, meg mi az ommen belüli tagszervezet. De, minek magyarázni a színvaknak a színes tv-t?
A Polgári Törvénykönyv szerint egyesület tagja lehet természetes és jogi személy. De szövetségnek tagja csak önálló jogi személyiségű egyesület lehet.

Az OMME tehát a PTK szabályai szerint nem szövetség, hanem egyesület. Egy olyan egyesület, aminek természetes és jogi személyek a tagjai vannak. A jogi személy tagok egy igen kis hányada gazdasági társaság, de a többsége önálló jogi személyiséggel, önálló alapítással rendelkező egyesület. Ezen kívül az OMME, mint országos szervezet, természetes személyekből álló helyi szervezetnek nevezett tagcsoportokat, klubokat működtet.

Az OMME felépítése nagyon logikus és nagyon jól, nagyon rugalmasan  alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz. Ezzel nincs is semmi gond. Sőt ez a javára írandó és semmilyen változtatást nem igényel.

Az is érthető, hogy ekkora létszám mellett már a sima közgyűlés nem működtethető, tehát a küldötti rendszernél jobbat erre a feladatra nem lehet kitalálni.

Az OMME-n belül az információáramlás és ennek következményeként a döntések előkészítése nagyon szabályozatlan és nagyon rossz. Ezért nincs jó személyi összetétele a vezetésnek. Ezért gyenge az érdekképviseleti munka.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 15. 11:29
Én még mindig megmondtam a tutit előre. Felőlem aztán hívhatnak nagyképűnek, meg mindennek. Most is megmondom.
Bross egy valamit egész biztosan elért. Késhegyre menő küzdelem lesz az elnökségért.
Ugyan is az árkok már mélyebbek, mint két éve. Az elnök sem népszerűbb mint két éve. Nem szerzett új híveket. És a híveiből is morzsolódtak le. A régi ellenségeit nem tudta legyűrni. A katonák elszántabbak. Újra vannak sértődöttek is.
Úgy, hogy: fel a háborúra emberek.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Július 15. 16:45
Én még mindig megmondtam a tutit előre. Felőlem aztán hívhatnak nagyképűnek, meg mindennek. Most is megmondom.
Bross egy valamit egész biztosan elért. Késhegyre menő küzdelem lesz az elnökségért.
Ugyan is az árkok már mélyebbek, mint két éve. Az elnök sem népszerűbb mint két éve. Nem szerzett új híveket. És a híveiből is morzsolódtak le. A régi ellenségeit nem tudta legyűrni. A katonák elszántabbak. Újra vannak sértődöttek is.
Úgy, hogy: fel a háborúra emberek.
Szerinted az eddigi teljesítménye alapján lesz esélye Brossnak, hogy 2020-ban vagy egy előrehozott választásban újra elnök legyen? A minisztériumi támogatás ott lesz mögötte, de ez ott volt Mészáros Laci mögött is és mégse választották meg. Mi jót tett a méhészek javára? Nehogy a neonikotinoidok használatának szántóföldi tilalmát emlegesd, mert az a legnagyobb szégyene az OMME történelmének, hogy ebben abszolút kiszolgálta Zsigó Róbert államtitkári elvárásait.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2018. Július 15. 18:03
Geddekas!
Jelenleg ott tartunk, hogy erről te még nem is szavazhatsz.
Hihetetlen pályát futottál be, amit egyedül magadnak köszönhetsz.
Ez a rovat az alapszabályról szól, de te azonnal neozol, meg keresed a vétkest.
Szólj hozzá érdemben a témához!
Az alapszabály megreformálásában vannak előremutató javaslataid, azt nyomjad.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 15. 19:57
 :)
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Július 16. 12:20
Jelenleg ott tartunk Attila, hogy van egy rosszul működtetett érdekképviseleti szervezetünk, aminek OMME a neve és pont a legfontosabbat, az érdekképviseleti feladatait nem látja el.

Mit kellene a jó működtetéshez csinálni? Nagyon keveset kellene a szervezeti felépítésen módosítani.

Jelenleg az elnökségben ül 11 "okostojás", úgymond mindenhez értő de valójában csak részfeladatokhoz értő méhész. De mind úgy viselkedik mintha mindenhez értene. Miért viselkedik így? Mert ezt követeli meg a szervezeti felépítés. Mivel mindenhez értenek, ezért aztán semmihez se igazán. Ezért aztán a döntéseik olyanok is.

Lehetne-e javítani az OMME eredményességén? Igen.

Le lett-e téve már olyan javaslat az OMME asztalára ami orvosolná a helyzetet? Igen.

Felhasználta bárki is? Nem.

Miért nem? Na ez itt az a kérdés amire nem nekem kell válaszolnom, hanem nektek. Azért van a fórum, hogy például ezt megtárgyaljuk.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 16. 16:10
"Jelenleg ott tartunk", hogy csak a hülye nem jött még rá, hogy zsákutcába kerültünk.
 És nagyon úgy néz ki, hogy ahol bejöttünk a zsákutcába,  az utca végét már ott rég befalazták.
Az utcában nem érezzük jól magunkat, mert állandóan dől a nyakunkba a méreg. A kifelé vezető utat meg elzárták a mézkereskedők. Úgy hogy itt benn, őrlődünk mi méhészek, az omme meg próbál elbújni, hogy ne is látszódjon, valamely sötét kapualjban, mert már rá jött, vagy nem tud, vagy nem is akar semmit csinálni, mindenesetre nem megy fejjel a falnak, ezért a túlélésre játszik.
 És nézzünk szembe a tényekkel, itt a vég. Persze, ma még, ez csak akkor látszik, ha alaposan megvizsgáljuk a helyzetet.
 Egészen biztosan, itt a vég, mert a zsákutcába rekedt ágazat saját erejéből már képtelen kikeveredni.
Csak egyetlen remény van, ezt meg kell érteni. Még pedig ha az utca végén a falnál meg jelenik az állam, egy nagy kalapáccsal, és szét nem veri a falat, azonkívül valami ernyőt nem csinál felénk, a mérgek ellen.
Mert most már csak ő tud csinálni valamit, és pedig csak és kizárólag illiberális elvek mentén, magyarán mindenkinek azt mondja:- kuss-, a méhész és a méhek az elsők.
 Mert csak az államnak van akkora hatalma, tekintélye, pénze, és lehetősége, hogy a helyzeten pozitív irányba változtasson.
 Ne tévedjen senki, a helyzet változik mindig, most is. Csak, hogy most liberális módra, az entrópia felé megyünk, vagyis az aránylag még valahogy rendezettségből a teljes rendezetlenség, a káosz felé.
Mert nincs vezető. Mint tudjuk az omme nem az. Ő koordinál. Arra még képes. Mondjuk csak a leghülyébbek nem képesek csak elosztani a pénzeket úgy, hogy nekik is jut elég.
De a méhésztársadalom már csak sodródik. Már nem elegek a méhbetegségek, még a méhlegelők is használhatatlanok.
 Most jelenleg, aki csak tud, és akinek esze van, olyan helyeket keres a méheinek, ahol legalább 6km -es körzetben egyetlen napra forgó tábla sincs. Még egy év, és nincs több. Ha jövőre is lejátszódik ami az idén, persze tudom nincs két egyforma év, ezért inkább azt mondom, hogy öt éven belül. És mégegyszer, ha az állam nem lép közbe, akkor bizony nagyon olcsón, gyújtós áron lehet majd használt kaptárhoz jutni, hogy ez mit jelent, azt mindenkinek a fantáziájára bízom.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: neo - 2018. Július 16. 19:55
Csak, hogy most liberális módra, az entrópia felé megyünk, vagyis az aránylag még valahogy rendezettségből a teljes rendezetlenség, a káosz felé.
.....Mert most már csak ő tud csinálni valamit (állam), és pedig csak és kizárólag illiberális elvek mentén, magyarán mindenkinek azt mondja:- kuss-, a méhész és a méhek az elsők.
Vivaldi!
Teljesen igazat adok neked abban, hogy a liberalizmus, a szabadság mindenhatóságába vetett hit tényleg az entrópiát szolgálja, azaz a rendezetlenséget (tekintettel arra, hogy ezt már nem egyszer leírtam). Az evolúció iránya pedig ezzel ellentétes irány. Ez pedig ellentétes mindazokkal, amit eddig írtam a liberalizmusról. Hiszen a legnagyobb szabadság a totális rendezetlenségben található. A rendezettséget minimális szabadság jellemzi, és nagyon sok szabály. Tehát a válaszom Neked erre az, hogy nem az illiberalizmus a megoldás, hanem a szabályok alkalmazása. Az illiberalizmus nem más, mint önjelölt diktátorok parancsuralmi rendszere. A szabályok (nevezhetjük törvényeknek is) által létrehozott rendezettségben benne van a szabadságról való önkéntes lemondás, egy nagyobb egész érdekében. Fura módon ezt is a szabad gazdaság termeli ki. Ugyanis nyilvánvalóvá lesz, hogy nincs más lehetőség, miután mindent szabadon ki tudott próbálni  a szabad világ.
Ami a konkrét dolgot illeti. Én sajnos úgy látom, hogy előbb -utóbb elkerülhetetlen lesz az a fajta rendezettség, hogy a méhészek nem akárhol méhészkedhetnek. A Natura 2000-es területek 5 km-es körzetében igen, itt nem lehet veszélyes rovarölőket használni. Az ezen kívüli területeken viszont igen, de ott méhészkedni nem lehet majd. Azért, mert így lehet megtermelni majd a szükségleteket. A káoszban nem. A káoszban vagy a méhek pusztulnak ki, vagy azok a kultúrnövények, amelyeket nem lehet megvédeni a korlátozások miatt.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: neo - 2018. Július 16. 20:33
Vivaldi!
Egy példa arra, amikor egy illiberális vezető elrendel valamit, mi lesz belőle:
A kérdéses rész 1:00:19 másodperctől látható:
https://www.youtube.com/watch?v=OBJjVWsjNE0
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Július 16. 20:36
Hablatyoltok itt össze vissza illiberális meg liberális világról.

Senki se mondta a méhészeknek, hogy kussoljanak. Van egy ócska megalkuvó lúzer vezérkarunk, akik azt állítják, hogy nekünk kell kussolnunk kell. Ti elhiszitek ezt és kussoltok. Ennyiről van szó semmi másról.

A gyáva embernek nincs hazája, nincs méhlegelője, nincs mézpiaca, marad a kiszolgáltatott rabszolgalét. Még a hobbiméhész franciák is eredményesebbek nálunk. Mi a méznagyhatalom még a kereskedők előtt is meghunyászkodunk. Szégyen és gyalázat.

Nem hablatyolni kell itt illiberális államról meg liberális álomról, vagyis nem álmodozni kell, hanem célszerűen kell csinálni az érdekvédelmet és akkor visszaszerezhetjük a gazdasági pozícióinkat. Nagyon értékes méhlegelőnk van, de mit ér erős méhész érdekképviselet nélkül.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 16. 23:18
Csuja.
 Először is. Mi értjük miről beszélünk.
 Másodszor. Neked gőzöd sincs róla.
 Harmadszor. Ez téged kurvára idegesít.
 Negyedszer.  Már rádöbbenhettél volna, a köpönyeg forgatókat, nem mindenki szereti.
 Ötödször. Talán téged meglep, de pont a negyedik pont miatt nem bízik benned senki.
 Hatodszor. Te ..... vagy mint a ....
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Július 17. 02:11
Vivaldi!

Fingod nincs arról, hogy az érdekvédelmet hogyan kell eredményesen csinálni. Semmi köze a pártideológiákhoz. Teljesen más a módszertana, ezért tökre mindegy, hogy feudális, kapitalista, szocialista, liberális vagy illiberális az állam. Azonnal meghal az érdekvédelem, ha kötődik bármely pártideológiához.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: neo - 2018. Július 17. 04:43
Geddekas!
Abban persze igazad van, hogy az érdekvédelmet nem lehet meghunyászkodva végezni. Azt azonban ne felejtsd el, hogy a határokat mindig az erőviszonyok rajzolják ki. Sokszor fejjel kell nekimenni a falnak. Ebben Te kétségkívül jó vagy. Én a támadás előtt fel szoktam mérni a közeg ellenállást.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 17. 08:38
Vivaldi!

Fingod nincs arról, hogy az érdekvédelmet hogyan kell eredményesen csinálni. Semmi köze a pártideológiákhoz. Teljesen más a módszertana, ezért tökre mindegy, hogy feudális, kapitalista, szocialista, liberális vagy illiberális az állam. Azonnal meghal az érdekvédelem, ha kötődik bármely pártideológiához.

Minden politika és párt ideológia. Még a környezetvédelem is.
 Ami ugye mindenkitől független kellene, hogy legyen, még is kisajátította a liberális oldal. Közben az ő általuk patronált globális cégek okozzák a leg nagyobb károkat a környezetben.
 Minden beleilleszthető egy eszme rendszerbe.
 Ma például az illiberális állam nálunk , nagyon is liberális politikát folytat a mezőgazdaságban. Ezen belül a méhészet erre a legjobb példa.
 Gyakorlatilag oda mész ahová akarsz a méheiddel. Legeltethetsz például más méhlegelőjén.
 A nagy állományokat támogatják, akik előbb utóbb kiszorítják a kis közepes méhészeteket.
A mézet alacsony áron veszik, és globális cégek külföldön dolgozzák fel.
Sorolnám még, de minek.
 És még valami. Milyen eredményeket hozott eddig a méhészeknek bármilyen tüntetés?
 Semmilyet. Ráadásul egy olyan hiteltelen személyel mint Csuja, én még a kertbe se mennék ki, nem hogy tüntetni.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: ata67 - 2018. Július 17. 21:33
Átviszem a hsz-t a kukorékolásba, mert nem ide tartozik a téma.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Július 18. 00:21
Geddekas!
Abban persze igazad van, hogy az érdekvédelmet nem lehet meghunyászkodva végezni. Azt azonban ne felejtsd el, hogy a határokat mindig az erőviszonyok rajzolják ki. Sokszor fejjel kell nekimenni a falnak. Ebben Te kétségkívül jó vagy. Én a támadás előtt fel szoktam mérni a közeg ellenállást.

Választások előtt minden politikus nagyon gyenge. Olyan gyenge, mint a kígyó amikor vedli a bőrét. Akkor kellett volna legerősebben támadni. Legoptimálisabb időpont 2017 szeptembere volt. Akkor még a fidesz vezérkara a belső tyúklétraharccal volt elfoglalva. A minisztériumok felálltak, a politikus vezetők ki vannak nevezve a minisztériumokba. Kétszer-háromszor akkora erővel kellene most támadni, mint választások előtt. Kétszer-háromszor akkora belső és külső lobbi kell ugyanahhoz az eredményhez, mint választások előtt.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Július 18. 00:28
Idézet
Ami ugye mindenkitől független kellene, hogy legyen, még is kisajátította a liberális oldal.
Marhaság. Az SzDSz bevallottan liberális parlamenti párt volt és a környezetvédelemről az volt a véleménye, hogy békaugráltatás, és Ő ezzel nem hajlandó foglalkozni. Ráadásul gőzerővel támogatta a Monsantót. Ezt még abból az időből tudom, amikor még a fidesz is liberális volt és a GMO-t támogatta a fidesz képviselő, Glattferdel Béla én meg a másik oldalon állva érveltem vele szemben egy vitán. 
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Erdélyi János - 2018. Július 19. 19:09
Kár a sorokért..... röviden ez a véleményem.

A méhészek szinte összes problémája már felsorolásra került.
Biztosra vehető, hogy a jelenlegi helyzet  csak tartósítja a gondokat,de nem mutat semmilyen kimozdulás irányába.

A fórum egyik érdeme lehetne az ötletgazdagság, és a pro és kontra érvek.
 A személyeskedésről :nem tartozik az egyetemes emberi értékeim közé.

Az elfogadás, mások véleményének tiszteletben tartása egyfajta emberi értékmérő.

Tudom , hogy sokszor a "vízcsapból is pocskondiázás folyik" -értsd - több média-felületen is hallható, látható.
A múltról: Abban merítkezni kár. Használjuk fel a tapasztalatokat,de építsünk a jelen korunk szükségleteire előremutatóan.

Persze kívánatos lenne, ha néha megszólalna itt egy-egy tisztségviselő.Elmondaná véleményét.

                                  üdvözlettel: E. János

 
 

       
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 20. 19:37
Olyan jókat röhögök ilyen írásokon. Neked még nemjött le, hogy az omme csupán az uniós támogatásokat koordinálja? Minek beszélni róla egyáltalán?
 2020 után megszűnik a támogatás, de egész biztos kevesebb lesz, és az omme elolvad mint a vaj a napon, az elnök, és az őt hatalomra segítők füle mögött.
 Eljöhet az az idő, amikor már nem is lesz érdemes omme elnöknek lenni. Addig meg.....
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Július 20. 20:23
QUQURIQ !!!

Sokban igazad van, de a támogatás előtt is voltak elnökök, és 6500 fős tagság.

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 20. 21:38
Fogadunk, hogy 2000-es tagság se marad?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Július 20. 21:55
QUQURIQ !!!

Fura egy jósgömböd van?
Méhek lesznek még 2020 után?
Nézzed már meg!

Kiskakas
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 20. 22:14
Azon is vitatkozhatunk, hogy 2021 után mennyi eladó használt kaptár lesz, de ez más dolog.
 Én az omme létét vitatom.
 Nézd Baldavári. Az omme-val kapcsolatban már csak ti vagytok optimisták. Nevezetesen akik a mostani elnököt hatalomra segítettétek. De, még az is lehet, hogy már azok sem mind.
 Mi, akik még valamilyen módon érdeklődünk a sorsa iránt, mert volt valami közünk hozzá, és sajnáljuk, de nem tartozunk BP bűvkörébe, mind látjuk a véget.
 A tagság túlontúl nagy részét, az omme léte már annyira sem érdekli, mint a nigériai választások eredménye.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: kiskakas - 2018. Július 20. 22:59
QUQURIQ !!!

Zoli!

Csak egy ici-picit lehetnél optimista!
" Én az omme létét vitatom."
Tudsz jobbat?
Fel tudsz építeni 2020 után egy méhész érdekképviseletet mindenki megelégedésére?
" A tagság túlontúl nagy részét, az OMME léte már annyira sem érdekli, mint a nigériai választások eredménye."
Miért nem lépnek ki?
Ja a pénz! A támogatás?
Hol van akkor a fene nagy méhész önérzet?
Lépjenek ki most!
Te is én is itt voltunk amikor nem volt egy fillér sem!
Lehet, hogy ketten leszünk csak az OMME?

Kiskakas

ui. azért sokkal többen maradunk...
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2018. Július 21. 06:21
Nyugalom!
Az OMME végét már sokan megjósolták, de még mindig éldegél.
Az újkori "biznisz" méhészeket valóban csak egy érdekli.
Többet kapok e támogatásként, mint amennyit befizettem?
Mi akik akkor is OMME tagok voltunk amikor még csak erről álmodoztunk, rohadtul nem érdekel a támogatás része.
Azt mindenki látja, hogy ez a forma ósdi, az alapszabályt sokkal jobban a méhészekhez kell igazítani.
Hamarosan összeállítom saját, de már többször leírt javaslataimat, élükön a nyitottsággal.
Véleményem szerint az elnökségi üléseknek interaktívnak kellene lenniük, hogy a tagság élesben láthassa a "bunkózást", hogy a fizetett vezetőink miként vélekednek egy témáról.
Több legyet is ütnénk egy csapásra.
Rögtön megtapasztalhatnátok, hogy ki dolgozik, és ki a dumazsák!(WEB kamera az ülésen.)
Vannak közöttük olyanok akik közösségünk szakmai dolgaihoz semmit nem tudnak hozzátenni, de az arcuk akkora mint a Bécsi Kapu.
Mivel egy szakmai alapon működő (önkormányzati elveket is magában foglaló) civil szervezet vagyunk, sokkal nagyobb teret kell engedni a méhészeknek, hogy saját maguk alakíthassuk a sorsunkat.
Képzeljétek el az elmúlt ciklusban (Mészáros diktatúrája alatt) miket éltünk át.
Kizavartak, szót sem kaptunk, a vádakra nem válaszolhattunk, alapszabály tervezetünket elő sem adhattuk, kuss és ennyi.
Most azért elindult egy jó irányú folyamat, és ezt értékelni kell.
Jó iránynak tartom, hogy a tagság véleményét kikérték az ÚJ OMME alapszabály megalkotásához.
Ha nem lesz véleményetek, akkor a jelenlegi vezetők maguknak fogják írni a méhészek törvényét, az ALAPSZABÁLYT.
Ezért kell ezt nagyon komolyan venni, és a küldötteket felkészíteni.
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Július 21. 08:00
És egyet ne felejts el. Azok az omme tagok, akik az alapításkor, vagy közvetlen utána mindenféle támogatás nélkül beléptek, és fizették a tagdíjat, lassan, de biztosan leteszik a lantot, illetve a füstölőt.
 Másrészt, amikor mi beléptünk várakozással tekintettünk az omme-ra. Mert még sokmindennek a lehetősége, így az érdekvédelemnek, és ennek elsősorban az igérete benne volt.
Most már ennek utána vagyunk. Persze, még semmi sem biztos, de már látszik, hogy a támogatások legalább is csökkennek. És a méhészet tipikusan olyan ágazat amiből minden normális kormány elvenné a támogatásokat. Másodszor ez a kormány is úgy gondolja, hogy nagy giga méhészeteket kell létre hozni, amiből 10-15 elég az országban. Valószínű ha lesz is támogatás, meg húzzák a minimum határt, de nem 50, hanem inkább 500-1000 családnál, ezáltal az omme tagság 80%-a nem juthat támogatáshoz. A nagy méhészek pedig nem fogják fenntartani az omme-t, mert nem lesz érdekük, ők inkább alakítanak saját érdekvédelmi egyesületet, ami a pénzükért hatékonyabban fog működni.
Nézzünk szembe az igazsággal, túl sokan is vagyunk. Elértük a csúcsot. A mezőgazdaság szereplői, a gyümölcs és növénytermesztők, még soha nem tapasztalták, hogy milyen, ha nincs beporzó méh. Jelenleg, ha valaki nem pakol, valami miatt gyümölcsösre, de akár repcére és napraforgóra, tíz akad a helyére.
 Még 30-40%-os csökkenés  sem lenne észre vehető a beporzások terén sem. Tudjuk, hogyan működik az emberi természet, mindent csak a 24. órában, vagy azután intéz el. Itt is az lesz, megvárják míg elfogy a méh állomány, és nem lesz beporzó, csak akkor fognak intézkedni.
 Most már tudjuk mire képes az omme. Nem lehet tőle semmit várni, nem is várunk semmit. Ha a támogatás elmarad, már csak egy mini apeh lesz az Omme. Adót pedig senki nem fizet, ha nem kell neki. Főleg a fiatalok nem, akik megszokták már, hogy a pénzükért várnak valamit.
 Ebből következik, hogy az a vezetőség, de lehetne menedzsmentnek nevezni, nem képes semmire, tehát velük az omme-nak biztosan vége.   Ők biztos nem maradnak, mivel bennük már nem bízik senki. De nem is hiszem, hogy maradni akarna közülük akárki is. Minek, ha nincs nekik az omme-ban pénz.
 Hogy nem így lesz?
 Én azt mondom, jobban járok, ha reálisan próbálom felmérni a jövőt, szembe nézve a reális lehetőségekkel, mintha valami " hurrá optimizmussal" abban bíznék, hogy , majd lesz valahogy.
 Persze valahogy, mindig volt, és mindig lesz, legfeljebb omme nélkül.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: KörmendyRácz - 2018. Szeptember 22. 16:01
Ha akarsz szakmai vitát, akkor íme.

Beleolvasva az alapszabály tervezetbe az első, ami feltűnt, hoyg kisebb létszámú lenne a küldöttgyűlés. Szerintem ez jó. 400 feletti ember küldöttként nagyobb, mint a magyar parlament. Másrészt eleve kizárt, hogy mindenki hozzászólhasson. Szerintem a küldöttek számának csökkentése jó.

Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Szeptember 22. 20:39
Ez csupán sz@r pofozgatása.
Mert ugye ki is támogatta a mostani vezetőséget? A küldöttek. Jó, lesz ezeket is magatokra haragítanotok. Meg a szaktanácsadókat is. Lassan nem maradtok csak 15-en a Bross hívei.
 Te, Baldavári, és akik a listán, illetve az általam elkészítendő táblán szerepeltek majd.
 Mert ugye azzal tisztában vagy, hogy egy küldött se meri már felvállalni a méhészek előtt, hogy ő Brossra szavazott.
 Mert lehet, hogy ott helyben meg is vernék. Időközben ugyan is híveket nem, viszont ellenséget eleget szereztetek.
 Mindenki benneteket pártol, akinek család pusztulása volt a destruktortól, meg a neo-tól, stb.
Egyedüli pozitívum a tevékenységetekben, hogy a támogatás kiosztásán nem változtattatok.
 Ahhoz meg, hogy a támogatásokat kiosszátok, nem kell új alapszabály.
 És ha már lesz új alapszabály az csak az egyesületi törvénynek megfelelő lehet. Ti meg pont ezt akarjátok elkerülni. Ezért a vita olyan felesleges, mint a vakondnak a drón.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2018. Szeptember 23. 18:43
Még másfél év a választásokig.
Te mád most majrézol amikor ezt írod Vivaldi?
" Lassan nem maradtok csak 15-en a Bross hívei."
Hát ha így állunk akkor mitől félsz?
Egy kis lazítás neked sem ártana.
Én medvéket nem láttam a tengerparton, viszont nagyon sok "oroszlányt".
És ezek nem is harapnak, mondjuk körmük az volt, igaz szépen kifestve.
Nagyernyei Attila


Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Szeptember 24. 08:49
Tudod mitől félek?
 Attól félek, hogy a méhészek között hihetetlenül rossz az omme megitélése. És még azt is állítom, hogy ha szavazni lehetne arról, hogy ki ossza az uniós támogatást, kb 90% szavazna arra, hogy jobb lenne , ha a kamara osztaná.
 Amikor az ember 27 évig fizet tagdíjat, egy egyesületbe, Talán még is csak az a természetes, hogy fél, hogy ez is köddé vállik, mint például a melliféra.
 Fizetünk pár évtizedik aztán ennek sincs semmi eredménye.
 A méhészek között például van egy olyan, amit tényként kezelnek, hogy az omme a bejövő Uniós támogatás 40%-át azonnal leveszi, még mielőtt osztásra kerül.
 Amiről én sem tudok semmit, ezért se megerősíteni se megcáfolni nem tudom.
 Hidd el nekem, amikor az is igaz, hogy a legtöbb tagja van az omménak, a méhészek még soha nem voltak ennyire omme ellenesek. És ez nektek köszönhető.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: neo - 2018. Szeptember 24. 10:11
Idézetet írta: Nagyerenyei Attila
Neo méhésztárs ezt nagyon rosszul tudod:
Idézetet írta: neo
Ezzel csak az a gond, hogy a nagy taglétszámmal rendelkező befizeti a saját maga, mint természetes személy után járó tagdíjat, és még egy méhcsalád után. Ezután pedig kéri az ötszáz méhcsalád után járó támogatást.
Biztosan Te is szoktál a szaktanácsadóddal konzultálni, valamint ha már adtál be támogatásra kérelmet akkor ki kellett töltened az OMME igazolási kérelmet is.
Ebben az áll, hogy az méhegészségügyi felelős által ősszel felmért méhcsaládok száma.
(Ennek kell passzolnia a TIR-ENAR rendszerben közölt adattal!)
Aki támogatást ad be, ő csak a valós méhcsaládszámot tudja beírni, mert ezt vagy az OMME, vagy a szakik ellenőrzik.
Attila!
Úgy tűnik, hogy Te már nagyon régen láttál OMME igazolás kiadási kérelem című lapot.  Ebben ugyanis az áll, hogy
 
Idézet
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján nyújtható méhészeti támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2017. (I.23.) FM rendelet, valamint a Magyar
Államkincstár Közleménye alapján kérem az OMME lakóhelyem szerint illetékes megyei
méhészeti szaktanácsadóját, hogy:
A. □ a szervezeti tagságomról szóló igazoló iratot kiállítani
B. □ a támogatási kérelmemet az illetékes megyei kormányhivatalba továbbítani
szíveskedjen.
Valamint:
Idézet
Az igénylő aláírásával nyilatkozik az alábbiakról:
 - a támogatást a méhcsaládok tulajdonosaként igényelem, a 2017/2018. támogatási
időszakban a TIR nyilvántartásba 2017. szeptember 30-i fordulónapra bejelentett
méhcsaládok száma: …………… db
Tehát a szervezeti tagságomról szóló igazoló iratot kérem kiállítani. Ez pediglen a méhész szervezeti tagsága, nem a méhcsaládoké. Ugyebár személyenként meg van határozva egy konkrét összeg. Talán 3500 ft, vagy mennyi. Ezt befizette a méhész. Az, hogy ő csak egy méhcsalád után fizetett, az sehol sem jelenik meg. De ez szám nulla is lehetne. Akkor sem lehetne megtagadni az igazolás kiadását, hiszen a kérelmező méhész tagja az egyesületnek. A méhcsaládok után beszedett tagdíj eleve jogellenes. Nyílt bevallása annak, hogy a méhész szervezet a gyógyszer cukor támogatás egy meghatározott százalékát kívánja más célra átcsoportosítani. Konkrétan az egyesület működtetésére. Ez pedig az MMNP-nek nem deklarált célja. Tehát az egyesületi törvény alapján is szabálytalan, és az MMNP forrás felhasználása alapján is. Ennélfogva visszamenőlegesen vissza kellene utalni a tagságnak.
Okos ellenérveket természetesen elfogadok. Ez az én magánvéleményem, amelyek logikai következtetés eredményei. A jog bugyrai azonban kiismerhetetlenek. Hát akkor lássuk azokat a bugyrokat!
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Nagyernyei Attila - 2018. Szeptember 24. 10:23
Neo méhésztárs, valóban nálad van a pont.
Kivancsi111 telefonban is felhívta a figyelmemet, hogy a nyomtatványt megváltoztatták, a régin volt így.
Állítólag személyiségi jogot sért, ha az OMME a méhegészségügyi felelősök által felmért méhcsaládok számáról érdeklődik.
Annyit elértünk, hogy látható, itt is van teendő.
Üdv:
Nagyernyei Attila
Cím: Re:Alapszabály
Írta: neo - 2018. Szeptember 24. 11:17
Látod Attila, Csujával ellentétben Téged korrekt embernek tartalak.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Szeptember 24. 20:00
Látod Attila, Csujával ellentétben Téged korrekt embernek tartalak.
Légy nyugodtan egy kicsit őszintébb Zoli!

Mond ki nyugodt szívvel, hogy akkor lenne Csuja korrekt ember a Te szemedben, ha azokat az elveket megtagadná, amit a 2016 április választás előtt képviselt, ahogy tették ezt nagyon sokan a Kontroll Csoportból?
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Szeptember 24. 20:05
Idézet
Neo:Tehát a szervezeti tagságomról szóló igazoló iratot kérem kiállítani. Ez pediglen a méhész szervezeti tagsága, nem a méhcsaládoké. Ugyebár személyenként meg van határozva egy konkrét összeg. Talán 3500 ft, vagy mennyi. Ezt befizette a méhész. Az, hogy ő csak egy méhcsalád után fizetett, az sehol sem jelenik meg. De ez szám nulla is lehetne. Akkor sem lehetne megtagadni az igazolás kiadását, hiszen a kérelmező méhész tagja az egyesületnek. A méhcsaládok után beszedett tagdíj eleve jogellenes. Nyílt bevallása annak, hogy a méhész szervezet a gyógyszer cukor támogatás egy meghatározott százalékát kívánja más célra átcsoportosítani. Konkrétan az egyesület működtetésére. Ez pedig az MMNP-nek nem deklarált célja. Tehát az egyesületi törvény alapján is szabálytalan, és az MMNP forrás felhasználása alapján is. Ennélfogva visszamenőlegesen vissza kellene utalni a tagságnak.
Okos ellenérveket természetesen elfogadok. Ez az én magánvéleményem, amelyek logikai következtetés eredményei. A jog bugyrai azonban kiismerhetetlenek. Hát akkor lássuk azokat a bugyrokat!
Nagyon nehéz lenne cáfolni az elemzésedet. Eddig ezen nem gondolkodtam és bogarat tettél a fülembe.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Szeptember 24. 20:13
Idézet
Vivaldi:Még 30-40%-os csökkenés  sem lenne észre vehető a beporzások terén sem.
A szántóföldeken a beporzó rovarok tömegének 80% a mi méhecskénk. Következésképpen a 30-40%-os csökkenés már veszélyes szinten csökkentené a megporzásos növények terméseredményeit.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Geddekas - 2018. Szeptember 24. 20:18
Idézet
Nagyernyei Attila!Véleményem szerint az elnökségi üléseknek interaktívnak kellene lenniük, hogy a tagság élesben láthassa a "bunkózást", hogy a fizetett vezetőink miként vélekednek egy témáról.
Több legyet is ütnénk egy csapásra.
Rögtön megtapasztalhatnátok, hogy ki dolgozik, és ki a dumazsák!(WEB kamera az ülésen.)
Vannak közöttük olyanok akik közösségünk szakmai dolgaihoz semmit nem tudnak hozzátenni, de az arcuk akkora mint a Bécsi Kapu.
Mivel egy szakmai alapon működő (önkormányzati elveket is magában foglaló) civil szervezet vagyunk, sokkal nagyobb teret kell engedni a méhészeknek, hogy saját maguk alakíthassuk a sorsunkat.
Maximálisan egyetértek mondataiddal.
Ne reménykedj abban, hogy ez megvalósulhat.
Cím: Re:Alapszabály
Írta: Vivaldi - 2018. Szeptember 25. 08:35
Idézet
Vivaldi:Még 30-40%-os csökkenés  sem lenne észre vehető a beporzások terén sem.
A szántóföldeken a beporzó rovarok tömegének 80% a mi méhecskénk. Következésképpen a 30-40%-os csökkenés már veszélyes szinten csökkentené a megporzásos növények terméseredményeit.
Ne beszélj már marhaságokat. Minden méhlegelő túl van terhelve. Az igazi vegyes virágméz, ritka. Pontosan azért , hogy a nektártermés szét oszlik. Az akácon valaha mérhető 40-60kg-os hordások, 20kg körülire csökkentek. Kiugró napraforgó termést pedig ott lehet  elérni, ahol véletlenül kevés méhész van. Pedig ez a legnagyobb méhlegelő mennyiség magyarországon. És amikor ennek a méhmennyiségnek a fele sem volt a 60-as években, akkor sem volt beporzás hiány.
 Másrészt, te mint biológus tudhatod, ha valami egy gazdás, vagy is, a beporzás csak a mi méheinkre van bízva, az nagyon törékeny. Mivel ha bármikor valamilyen járvány miatt, ki pusztul egy faj, a tőle függő növények állatok is kipusztulnak. Vagy is ha te azt állítod, a méhészetek túlterjesztésével, meg a kemizállással teljesen kihaltak a beporzó rovarok, és csak a méhek maradtak akkor semmi jó nem várható az emberiségre, mivel minél több van valamiből, annál fogékonyabb egy nagy járványra.