Támogatás

  • 42 válasz
  • 13487 megtekintés
Támogatás
« Dátum: 2018. Május 19. 19:32 »
Mivel az ilyen nevű témához nem lehetett hozzászólni, így újra nyitottam.

Kérdezem, hogy érdemes-e ezzel a támogatással foglalkozni egyáltalán ?

Ahogy számolgattam, a támogatás igénybevételéhez legalább 1 éves omme tagság kell ami 5000 Ft/hó + 75 Ft/méhcsalád, ilyen szám, olyan tenyér :), amolyan szám, ksh lófitty meg izé bizbasz, stb.

Mondjuk 40 méhcsalád esetének fennforgásával aktivizálva a támogatás iránti kérdés körbejárását :)

Szóval ha az omme díjat összeszámolom 5000*12 + 40*75*12 az bizony 96000 Ft.
Mondjuk lecserélem az összes méhanyát ár/db 3500 Ft akkor kapok 40*1500 Ft-ot akkor káva jól jártam, mert csak 36000 Ft mínuszban vagyok amiért kaptam havonta egy újságot. és kifizettem még plussz 40*2000 Ft-ot.

40 méhcsaládra csak kis értékű támogatás igényelhető, 80 felett már lehet konténer meg ilyen hókuszpókuszok is de ekkor már 80*75*12+12*5000 ez már 132000 Ft/év. Csak számlás szerződött partnertől történő vásárlás esetén vehető igénybe a támogatás, aki persze jó borsos áron ad mindent.

De az ember nem vesz minden évben konténert így a következő évben megint 132000 Ft-ot befizetek, akkor 264000 Ft-nál vagyok.

Vagy hagyjam az egész támogatást a 3.14csába és nem fizetek semmit és nem is kapok semmit, de nem kellett eltartanom egy böhöm nagy apparátust, s amit lehet azt meg elkészítek saját magam a piaci ár töredékéért ?

Ez kb. ugyanolyan mint a sulinet program volt, ahol egy 100e Ft-os számítógépet 260e-ért adtak el amit levonhattál az adóból és káva jól jártál vele...


Vagy rosszul látok/értelmezek valamit ???
Túlélni a fejlődést ... - Nem az a lényeg, hogy mennyit keresel hanem, hogy mennyit költesz !

Re:Támogatás
« Válasz #1 Dátum: 2018. Május 19. 19:46 »
Élelmes Túlélő!
Az OMME tagdíj jelenleg 5.000 Ft/év+75 Ft/méhcsalád.
Tehát nem 5.000 Ft/hóóóóóóóóóóóóóó
Üdv:
Nagyernyei Attila

Re:Támogatás
« Válasz #2 Dátum: 2018. Május 19. 20:05 »
Ahh... akkor egy félreértés került a gépezetbe.
Így már egy kicsit jobban hangzik.
Bár annak ellenére, hogy eddig már két tanácsadó is megígérte, hogy elküldi a jelentkezési lapot eddig ezt egyik sem tette  meg. Ebből az egyik a vezető tanácsadó volt.
Túlélni a fejlődést ... - Nem az a lényeg, hogy mennyit keresel hanem, hogy mennyit költesz !

Re:Támogatás
« Válasz #3 Dátum: 2018. Május 19. 21:12 »
Az
« Utoljára szerkesztve: 2019. Szeptember 23. 17:26 írta oszkár »

Re:Támogatás
« Válasz #4 Dátum: 2018. Május 20. 06:27 »
    "így újra nyitottam."  kár volt, e helyett el kellett volna olvasni a támogatásról szóló rendeletet.(vagy mit)
"nem vesz minden évben konténert" méhek vételén már ne is gondolkodj.
  "3.14csába" nagyon jóóóó itt kellett volna kezdeni
 A havi díj ötletét kitől hallottad ???
  Őrösi  könyvben olvastam valamikor, h a méhésznek a jó megfigyelő képessége nagyon nagy előny. Sok mindent összefüggéseiben lát , értelmez.

   Albert

Re:Támogatás
« Válasz #5 Dátum: 2018. Május 20. 07:48 »
Támogatom "Értelmes" túlélő javaslatát, igenis legyen 5000/hó azomme tagdíj, sőt inkább heti, vagy napi 5000 még jobb lenne!! Akkor talán kevesebb okos túlélőnk lenne!

*

Bicska

  • *****
  • 557
Re:Támogatás
« Válasz #6 Dátum: 2018. Május 20. 08:25 »
Már megint gonosz vagy. :D
"Vassal csorbitott csontváz-leletek
mutatják, hogy itt mivé lehetek,
ha mellemre kitüzöm jeletek, -
csirkefogók! Nem játszom veletek!"

Re:Támogatás
« Válasz #7 Dátum: 2018. Május 22. 12:14 »
10 családig ne is gondolkozz támogatásban, mert helyi tagdíj is van. Gyógyszer/cukor támogatással számolhatsz, de 10 család alatt az sem éri meg. Ha totál kezdő vagy, akkor pedig legalább 2 évig ne is gondolkodj támogatásban, mert előbb tanulni kell a szakmát.  Utána elválik, hogy merre tovább...

*

ekecs

  • *
  • 39
Re:Támogatás
« Válasz #8 Dátum: 2019. Január 26. 10:20 »
Üdvözletem! Csak érdeklődök, jól hallhattam-e ,hogy a beevital hive clean a gyógyszer oldalon található a támogatott szerek között. Köszönöm a válaszokat.

Re:Támogatás
« Válasz #9 Dátum: 2019. Július 07. 10:26 »
Üdv!
Igényelt már valaki beporzási támogatást? Ügyfélkapum van, de a kérelmezés menete még nem tiszta és segédletet nem találtam.

*

linen

  • ***
  • 113
Re:Támogatás
« Válasz #10 Dátum: 2019. Július 07. 12:31 »
Molnarzoli75, még korai az igénylés időpontja.Lentebb bemásolom az idevágó részt, az 5-ös pont tartalmazza a benyújtás időpontját.

3702 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 104. szám
Az agrárminiszter 29/2019. (VI. 20.) AM rendelete
a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés m) pontjában,
a 9. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. méhcsalád: a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet] 1. §
2. pontja szerinti fogalom,
2. támogatási időszak: a tárgyévet megelőző naptári év,
3. tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve.
2. A támogatás célja, mértéke
2. § (1) E rendelet alapján a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelmező vissza nem térítendő – az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti – mezőgazdasági csekély
összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult a tenyészetében lévő méhállomány
egészségügyi kondíciójának megőrzése céljából.
(2) A támogatás mértékét a kérelmező tenyészetében lévő méhállományban – a tartási helyek, a tenyészetek és
az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerinti Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR)
a támogatási időszak november 15. napján – nyilvántartott méhcsaládszám alapján kell meghatározni.
(3) A támogatás összege méhcsaládonként 500 forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kérelmező és
a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű
támogatási keret mértékét.
(4) Az e rendelet szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és
a 922/72/EK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés v) pontjában
meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.
(5) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. §
10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni
az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági
csekély összegű ágazati korlát mértékét.
3. A támogatás forrása és keretösszege
3. § (1) A támogatás forrása 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím,
8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.
(2) Az e rendelet alapján nyújtható támogatás 2019. évre meghatározott keretösszege 600 millió forint.
M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 104. szám 3703
4. A támogatás igénybevételének feltételei
4. § (1) A támogatás igénybevételére az a méhészeti termelő tevékenységet végző természetes vagy jogi személy
(a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely
a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény)
28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. §
(3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján vezetett
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként
szerepel;
b) a támogatási időszak november 15. napján a TIR-ben nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;
c) a támogatási időszakban a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelentette
a támogatási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során
az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz;
d) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
da) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,
db) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
foglalt követelményeknek, és
dc) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek; valamint
e) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a c) és d) pontban foglaltakról, valamint
arról, hogy a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján mekkora összegű általános csekély
összegű támogatásban részesült a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő üzleti évben és
a folyamatban lévő üzleti évben.
(2) A kérelmező a támogatási időszakra vonatkozóan egy támogatási kérelmet nyújthat be.
5. A támogatási kérelem benyújtása
5. § (1) A támogatási kérelem tárgyév július 15. és augusztus 31. között elektronikus úton nyújtható be a Magyar
Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), az erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban:
elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.
(2) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó
dokumentumokat és – a bírósági felülvizsgálat, valamint a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz
kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány) az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül
kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító) és a 4. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti nyilatkozatait.
(4) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel
a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy
meghatalmazottjával.
(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező
helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus
azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus
elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint
a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra – kivéve kamarai meghatalmazásra – vonatkozó rendelkezéseit
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben
rögzített határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó
támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem
benyújtásának időpontja.
3704 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 104. szám
6. A támogatási kérelem elbírálása és a támogatás kifizetése
6. § (1) A Kincstár a támogatási kérelmekről – a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre
álló szabad csekély összegű támogatási keretének, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti mezőgazdasági csekély
összegű ágazati korlátnak a figyelembevételével, a támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény
ismeretében – tárgyév október 31-éig döntést hoz.
(2) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a támogatási kérelem elbírálásához szükséges, a 2. § (2) bekezdése
szerinti adatot a Kincstár megkeresését követő tíz napon belül, de legkésőbb tárgyév szeptember 10-éig a Kincstár
rendelkezésére bocsátja.
(3) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a kérelmezőt nyolcnapos határidő tűzésével
hiánypótlásra szólítja fel.
(4) Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a 3. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor
a kérelmező részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.
(5) A támogatás összegét a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján érvényes, az Európai Központi Bank
által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
9. § A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető
támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 17. § (2) bekezdésében a „június 15.” szövegrész helyébe a „július 1.”
szöveg lép.
Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

Re:Támogatás
« Válasz #11 Dátum: 2019. Július 07. 12:49 »
Köszönöm szépen!  :)

Re:Támogatás
« Válasz #12 Dátum: 2019. Augusztus 02. 16:33 »
Szóval , alaposan átolvastam.
Csak én nem találtam, vagy nem tartalmazza a kifizetési határidőt.
Gondolom mivel visszaosztásosnak írták ezért a teljes beadási határidő (szept 2.)után kezdődik az osztás.

Üdv. jani bátya

Re:Támogatás
« Válasz #13 Dátum: 2019. Augusztus 02. 19:12 »
Szóval , alaposan átolvastam.
Csak én nem találtam, vagy nem tartalmazza a kifizetési határidőt.
Gondolom mivel visszaosztásosnak írták ezért a teljes beadási határidő (szept 2.)után kezdődik az osztás.

Üdv. jani bátya

Egy kicsivel még alaposabban átolvasva kiderül, hogy van kifizetési határidő, ami nem a kifizetés végét, hanem lehetséges kezdetét jelenti:

"6. § (1) A Kincstár a támogatási kérelmekről – a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre
álló szabad csekély összegű támogatási keretének, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti mezőgazdasági csekély
összegű ágazati korlátnak a figyelembevételével, a támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény
ismeretében – tárgyév október 31-éig döntést hoz."

A szeptember 2-ai kifizetéskezdés már csak azért sem valószínű, mivel írva vagyon:

"6.§ (2) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a támogatási kérelem elbírálásához szükséges, a 2. § (2) bekezdése
szerinti adatot a Kincstár megkeresését követő tíz napon belül, de legkésőbb tárgyév szeptember 10-éig a Kincstár
rendelkezésére bocsátja."

Ezt felfedezni egy valóban alapos olvasást követően nem lehet probléma. A Kincstár csak ügyfélkapun keresztül fogadja be a kérelmeket, s valamilyen általam ismeretlen oknál fogva a meghatalmazotti benyújtás lehetősége a kamarai meghatalmazásra nem vonatkozik (az OMME szaktanácsadók viszont meghatalmazhatók).

"(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező
helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus
azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus
elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint
a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra – kivéve kamarai meghatalmazásra – vonatkozó rendelkezéseit
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

Szóval lehet még itt olyan eset is, amikor a NAK (Nemzeti Agrárkamara) rendeletmódosítást kér, hiszen a "rapsicok", akik nem OMME, hanem kamarai tagok, nem vehetik igénybe a meghatalmazotti kérelembenyújtás lehetőségét. Ügyes bújtatása ez annak a szándéknak, hogy az eredeti rendelettervezet kedvezményezetti körének és az elosztási furcsaságainak ismeretében sokat pofázó néhány nagypofájú "rapsicnak esetleg sikerül elvenni a kedvét, akik nem akartak az "egy az akol, egy a nyáj" elvén az OMME-be integrálódni...

Nem tudom, milyen "visszaosztásról" van szó, a csekély összegű támogatások odaítélésének konkrét szabályai vannak, valamint az egy természetes személyre, vagy jogi személyre (vállalkozásra) esetünkben a 2 millió Ft-os plafon vonatkozik. Ez viszont arra utal, hogy az 500 Ft-os kaptárankénti támogatás 4000 családig minden jogosultnak ítélt méhész ill. méhészeti vállalkozás számára kifizethető, valójában tehát egyetlen méhészet lehet az, ahol csak a méhcsaládok kb. fele támogatható... A támogatás keretösszege 600 000 000 Ft, a TIR-ENAR-ban bejelentett családszámot 1 200 000-nek vették (így jön ki a matek), tehát nem tudom, milyen "visszaosztásos" támogatás lehetne ez, hiszen várhatóan egy kivételével szinte minden méhész, méhészeti vállalkozás hozzájuthat a támogatáshoz minden méhcsaládja után (persze az sem lehetetlen, hogy néhány "büszke" rapsic nem nyújt be igénylést a néhány családja után, így a pénz marad "az ablakban", mivel az összeg méhcsaládonként 500 Ft-ban van meghatározva (azaz nem lehet a maradványt a jogosult igénylők között felosztani).

No, de mindez nagyjából és valóban alapos olvasás után kibontható az agrárminiszter 29/2019. (VI. 20.) AM rendeletéből, mely már nem is a "megporzási alamizsna" nevet viseli, hanem "a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról" szól...

Re:Támogatás
« Válasz #14 Dátum: 2019. Augusztus 02. 19:34 »
Tomi papa!

Ez is írva vagyon.
"(5) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. §
10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni
az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági
csekély összegű ágazati korlát mértékét."

Lehet ezt értelmeztem félre?

Üdv. jani bátya