Rendkívüli Küldöttgyűlés

 • 70 válasz
 • 28682 megtekintés
*

Geddekas

 • *****
 • 5727
Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #15 Dátum: 2014. Október 30. 17:14 »
Levették az este írt cikkemet az OMME honlapról.
Most pedig letiltották a hirdetésemet is.
Demokráciából tisztelt vezérkarunk elégtelenre vizsgázott.


Lefényképeztem és csatolt file-ként feltettem.

Hát nem mondhatják, hogy nem hívtam fel a figyelmet a demokratikus játékszabályokra.
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

*

Geddekas

 • *****
 • 5727
Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #16 Dátum: 2014. Október 31. 15:58 »
Egyesületi joggal főállásban foglalkozó jogásszal tisztáztam két kérdéskört.

I.
A megismételt közgyűlés időpontjára vonatkozó szabály.

Az új Ptk ebben a kérdésben nem hozott újdonságot számunkra, tehát a megismételt közgyűlés időpontja társadalmi szervezetek esetében eshet ugyanarra a napra, amelyikre az eredeti közgyűlést meghirdette az OMME.

A gazdasági társaságok esetében viszont a megismételt közgyűlés legalább három nappal későbbi időpontban kell legyen, mint az eredeti közgyűlés. De az OMME nem gazdasági társaság.

II.
Kell-e két évet várnunk, hogy újra közhasznúak legyünk?

A rövid válasz: NEM.

Hosszabban. Három feltételt kell teljesíteni:
 • Az új törvényeknek megfelelő közhasznú alapszabály.
 • Az utolsó két évről közhasznú tevékenységet bemutató beszámoló és mérleg.
 • Minden választott tisztségviselő részéről be kell érkezzen az összeférhetetlenséget igazoló nyilatkozat.

Alapvető kérdés, hogy amíg meg nem történik a teljes tisztújítás, addig van-e értelme az alapszabályról dönteni?
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

*

Geddekas

 • *****
 • 5727
Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #17 Dátum: 2014. Október 31. 20:12 »
Nem tűnt fel nektek, hogy ezen a küldöttgyűlésen a szavazati joggal jelen levők 2/3-ának szavazata kell az eredményes alapszabályhoz?
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

*

kiskakas

 • *****
 • 3184
Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #18 Dátum: 2014. Október 31. 20:49 »
QUQURIQ!!!

Már hogyne tűnt fel!
Garantálom, hogy amit az OMME vezetői meg akarnak szavaztatni, soha nem lesz 2/3-os többsége!
Ahhoz viszont elég lesz az ellenzék szavazata, hogy új napirend kerüljön fel!
Vajon mi lehet az???.....

Kiskakas!

Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #19 Dátum: 2014. November 01. 05:56 »
Kiskakas!

Az egyik kedvenc dalomat küldöm.

Menj az úton, menj tovább!

https://www.youtube.com/watch?v=N6zLDbTHAew

Üdv:Attila

*

kiskakas

 • *****
 • 3184
Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #20 Dátum: 2014. November 01. 08:25 »
QUQURIQ!!!

Nekem is van egy dalom...
Szerintem ismeri mindenki!

"Ballag már a vén diák, tovább-tovább"....

A búcsúztató Kiskakas!

*

Geddekas

 • *****
 • 5727
Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #21 Dátum: 2014. November 03. 14:15 »
Kezdeményeztem az OMME elnökének felelősségre vonását. Az Ellenőrző Bizottság elnöke a beadványomat alaki hibára hivatkozva, mivel nem papíralapon és nem csak és kizárólag az Ellenőrző Bizottságnak címezve kapta, ezért visszadobta. Nem tette jól, mert ezzel csak elodázta és növelte a bajt.

Lássuk az OMME elnöke dr. Mészáros László szakszerűtlen döntéseit, amelyek megalapozzás a fegyelmi felelősséget:

1.)
Az alapszabályt nem terjesztette be a tavaszi OV és a tavaszi Küldöttgyűlés elé. Félrevezette a döntéshozó szerveket azt állítva, hogy 2016-ig nem szükséges semmi módosítást eszközölni.
2.)
Felfogta, hogy helytelenül cselekedett és tetézte egy újabb helytelen cselekedettel, vagyis beadta a közhasznúsági kérelmet, de két fontos tartalmi feltétel hiányzott hozzá:
    - új közhasznúságnak és Ptk-nak megfelelő alapszabály
    - A tisztségviselők összeférhetetlenségi nyilatkozatai.
3.
Látta, hogy az OMME által alapított gazdasági társaságok nem működnek szabályosan, mégsem kezdeményezett vizsgálatot és nem kezdeményezte a kft ügyvezetője jogviszonyának felfüggesztését a vizsgálat lezárultáig.

És még nem említettem, hogy a tavaszi rendkívüli küldöttgyűlési aláírásgyűjtésünket is elutasítása is teljességgel szabálytalan volt.
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

*

Geddekas

 • *****
 • 5727
Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #22 Dátum: 2014. November 03. 22:48 »
Tisztelt OMME!

Gödöllőn az egyetemi épület komplexum 1. számú előadójába még elméletileg se fér be az összes küldött, de sajnos még az átlagos küldöttszám se.
Lépcsőn ülni tilos!
Hogyan kívánják megoldani a hozzászólók számára a hangosítás mikrofonjának a körbeadását?
A küldöttgyűlés nyilvános esemény. Ha még a küldöttek se férnek be a helyiségbe, akkor a mezei érdeklődők hogyan élhetnek a nyilvánosság lehetőségével?

Jó lenne ha egy szervezésben jártas és a rendezvények tartásának szabályait ismerő ember felmérné a helyszínt előre.
 
Ha a tűzoltóság megtudja, hogy hány embert akar az 1. előadóba bezsúfolni az OMME vezérkara, abból sok minden lehet csak küldöttgyűlés nem.

Szerintem a küldöttgyűlésre - a küldöttek létszámára való tekintettel - csak és kizárólag az egyetem aulája alkalmas.
 
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

*

Geddekas

 • *****
 • 5727
Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #23 Dátum: 2014. November 04. 00:48 »
Átolvastam az alapszabály tervezetet.

A gazdálkodási jogkörök nem eléggé szabályozottak. Pénz és vagyonkezelési, döntési jogkörök nagyon lazák. A kft akármit is csinálhat, annyira nincs kontroll felette.

A testületi ülések napirendjének szabályozása minden demokratikus lépési lehetőséget kizár. Még önmagát is tökön böki az vezérkar, ugyanis ha volna egy olyan döntési igény ami neki és a többségnek fontos, de a napirenden nem szerepel, akkor az sem többségivel, sem 2/3-dal nem vehető fel napirendre, mert 100 % egyetértés kell egy új napirend felvételéhez.
Ez kész röhej, hiszen az alapszabályt módosíthatjuk 2/3-dal és egy nyavalyás napirendi módosításhoz ennél is szigorúbb feltételt akar szabni elnökünk? Ez oly mértékig nonszensz, hogy már csak elmekórtani hasonlatokat lehet rá mondani. 

No! De nemcsak ezzel lesz gond.
Hogy is tetszenek gondolni a küldöttállítást?
Egy 10 fős szervezet is 2 szavazattal lenne jelen és egy 100 fős is?
Hol itt az arányosság? Tessék ezt jól meggondolni!!!
Javaslatom, ha már a küldötti létszámot csökkenteni akarjuk, akkor
 - 50 fő alatti tagszervezetet az elnök képviseli
 - 51-100 fő között az elnök + 1 küldött
 - 101-150 fő között az elnök + 2 küldött
 - 151-200 fő között az elnök + 3 küldött
 - 201-250 fő között az elnök + 4 küldött
 - stb.

Egyébiránt meg az OV megszüntetésén is érdemes lenne gondolkodni és helyette évi két küldöttgyűlés összehívását kellene kötelezővé tenni.

Az Elnökség hatásköre túl nagy.
Nem részletezem most, hogy kellene csökkenteni.
Az évi hat ülésezés kevés, havi ülésezést kellene előírni.
Ezt egy 12000 fős egyesület tagsága megérdemelné.

Az összeférhetetlenségi szabályok rendkívül elnagyoltak. De ezt most nem részletezem.
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

*

Geddekas

 • *****
 • 5727
Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #24 Dátum: 2014. November 05. 14:37 »
Az alapszabály-tervezet olyan sok kérdést rosszul szabályoz illetve nem szabályoz, hogy azt másfél óra alatt nem lehet megtárgyalni.

Az OMME-nek, mint szakmai szervezetnek nincsenek szakmai bizottságai. Így nem lehet szakmapolitikát csinálni, vagyis nem lehet szakmai érdekképviseletet ellátni. Nevetséges és súlyosan hibás szakmai döntések oka ez. Tovább ez nem tartható állapot.

Miért vették ki a tervezetből, hogy a tisztségviselők javadalmazásáról külön kell a küldöttgyűlésnek döntenie?

Nincs szükség Országos Vezetőségre, hiszen az kicsinyített küldöttgyűlés.
Ha viszont átkerül a küldöttgyűléshez az OV-ben levő hatáskör, akkor megegyezésre kell jutni, hogy legalább kétszer évente össze kell gyülnie a küldötteknek.

Nem rendezett az egyesület működési alapját képező tagi jogviszony a tervezetben. Olyat vár el az OMME az önálló jogi személyektől, ami azok szuverenitását sérti. Milyen jogon kötelezi az OMME a jogi személy tagjait arra, hogy felvegyék az OMME tagságát? Ennek nincs jogi alapja, tehát nem kötelezheti.

A helyes döntés az lenne, ha a mostani rendkívüli küldöttgyűlésben csak az alapelvekben születne megegyezés. Ennek alapján a helyszínen megválasztanának egy alapszabály-készítő bizottságot és kitűznének decemberre egy újabb rendkívüli küldöttgyűlést, ahol már az egyeztetett alapszabály kerülne elfogadásra.
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #25 Dátum: 2014. November 05. 16:35 »
Az alábbi kérdésre keresem jogász, ügyvéd véleményét.

A kötelező Nem kötelező kategóriák határát keresem:

Ha a Ptk az alábbi szerint szabályoz valamit:
(4) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
Akkor az kötelező az alapszabályban, vagy el lehet térni, és azt mondani, hogy az egyesület vagyonát megszűnéskor szétosztja?


Vagy:
3:67. § [A tagsági jogviszony keletkezése]
(1) Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

Lehet akkor a tagsági jogviszonyt belépési nyilatkozat nélkül, mondjuk egy másik egyesületbe történő belépéssel keletkeztetni?

Mondjuk A és B megállapodást köt, és így aki belép A-ba az automatikusan taggá válik B egyesületben is? Lehet ez szimmetrikus, hogy aki belép A-ba az automatikusan tagja B-nek és aki belép B-be automatikusan tagja A nak is (tagdíjkötelezettséggel együtt?

vagy
Ha valamit a Ptk az alapszabály hatáskörébe utal, akkor lehet azt egy másik szabályzatban, és más pl. elnökség által történő elfogadással  pótolni?


Kérem, hogy ne tippelgessünk, elmélkedjünk, szakértő véleményét várom, mert a saját jogászomnál levő keretemet a sok OMME kérdéssel már lemerítettem.

Köszönettel

János
Einstein tévedett: Ha csak méheink vannak, már akkor leáldozóban az emberiség létjogosultsága!

Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #26 Dátum: 2014. November 05. 20:27 »
Az alábbi kérdésre keresem jogász, ügyvéd véleményét.

A kötelező Nem kötelező kategóriák határát keresem:

Ha a Ptk az alábbi szerint szabályoz valamit:
(4) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
Akkor az kötelező az alapszabályban, vagy el lehet térni, és azt mondani, hogy az egyesület vagyonát megszűnéskor szétosztja?

Nem lehet eltérni, az egyesület a megszűnésekor a vagyonát nem oszthatja szét a tagjai között. Eleve nem is lehet egyesületet gazdasági tevékenység céljára alapítani.


Vagy:
3:67. § [A tagsági jogviszony keletkezése]
(1) Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

Lehet akkor a tagsági jogviszonyt belépési nyilatkozat nélkül, mondjuk egy másik egyesületbe történő belépéssel keletkeztetni?

Mondjuk A és B megállapodást köt, és így aki belép A-ba az automatikusan taggá válik B egyesületben is? Lehet ez szimmetrikus, hogy aki belép A-ba az automatikusan tagja B-nek és aki belép B-be automatikusan tagja A nak is (tagdíjkötelezettséggel együtt?


Nem lehet egyesületi tagsági jogviszonyt belépési kérelem nélkül és annak Közgyűlési (Küldöttgyűlési) elfogadása nélkül létesíteni. Ha az OMME esetében érdekel az önálló egyesületek tagjainak a jogállása, akkor az önálló méhész egyesületek tagjai akkor tagjai az OMME-nek is, ha az OMME-ba való belépési kérelmüket az OMME Küldöttgyűlése elfogadta.


vagy
Ha valamit a Ptk az alapszabály hatáskörébe utal, akkor lehet azt egy másik szabályzatban, és más pl. elnökség által történő elfogadással  pótolni?


Nem lehet és ez nem is lehet kérdés.


Kedves János!

Ez most neked,  ugyan csak jelképesen, de egy korsó hideg sörödbe került.  :)
« Utoljára szerkesztve: 2014. November 05. 20:31 írta Litterae »

Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #27 Dátum: 2014. November 06. 00:02 »
Az alábbi kérdésre keresem jogász, ügyvéd véleményét.

A kötelező Nem kötelező kategóriák határát keresem:

Ha a Ptk az alábbi szerint szabályoz valamit:
(4) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
Akkor az kötelező az alapszabályban, vagy el lehet térni, és azt mondani, hogy az egyesület vagyonát megszűnéskor szétosztja?

Nem lehet eltérni, az egyesület a megszűnésekor a vagyonát nem oszthatja szét a tagjai között. Eleve nem is lehet egyesületet gazdasági tevékenység céljára alapítani.


Vagy:
3:67. § [A tagsági jogviszony keletkezése]
(1) Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

Lehet akkor a tagsági jogviszonyt belépési nyilatkozat nélkül, mondjuk egy másik egyesületbe történő belépéssel keletkeztetni?

Mondjuk A és B megállapodást köt, és így aki belép A-ba az automatikusan taggá válik B egyesületben is? Lehet ez szimmetrikus, hogy aki belép A-ba az automatikusan tagja B-nek és aki belép B-be automatikusan tagja A nak is (tagdíjkötelezettséggel együtt?


Nem lehet egyesületi tagsági jogviszonyt belépési kérelem nélkül és annak Közgyűlési (Küldöttgyűlési) elfogadása nélkül létesíteni. Ha az OMME esetében érdekel az önálló egyesületek tagjainak a jogállása, akkor az önálló méhész egyesületek tagjai akkor tagjai az OMME-nek is, ha az OMME-ba való belépési kérelmüket az OMME Küldöttgyűlése elfogadta.


vagy
Ha valamit a Ptk az alapszabály hatáskörébe utal, akkor lehet azt egy másik szabályzatban, és más pl. elnökség által történő elfogadással  pótolni?


Nem lehet és ez nem is lehet kérdés.


Kedves János!

Ez most neked,  ugyan csak jelképesen, de egy korsó hideg sörödbe került.  :)

Kedves Litterae!

Nagyon köszönöm. Még ha valódi korsó is lenne, akkor is megérte. A válaszok azonban nagyon messze vezetnek, meg is kell emésztenem. Nyilván a régi tagsági jogviszony él, de akinek nincs meg az OMMÉ-ban a belépési nyilatkozata, annak kell egyet készítenie, különben mire fel kapott OMME tagsági igazolást a nemzeti programban... Vagy ez a szigor a tagsági jogviszonnyal csak most keletkezett...

Üdv János
Einstein tévedett: Ha csak méheink vannak, már akkor leáldozóban az emberiség létjogosultsága!

Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #28 Dátum: 2014. November 06. 10:44 »
Szeretnék egy bejegyzéshez hozzászólni, de nem találom:

Az alapszabály módosító Bizottság összehívásra került.
Einstein tévedett: Ha csak méheink vannak, már akkor leáldozóban az emberiség létjogosultsága!

Re:Rendkívüli Küldöttgyűlés
« Válasz #29 Dátum: 2014. November 06. 13:55 »
"Az alapszabály módosító Bizottság összehívásra került. "

Részleteznéd ezt bővebben.
Köszönettel.

Üdv. jani bátya